Tag Archives: Wereldbank

Vrouwen boeken zeer langzaam vooruitgang

Gematigd goed nieuws. Uit een wereldwijd overzicht van de Wereldbank, getiteld Women, Business and Law, blijkt dat vrouwen steeds meer rechten krijgen. De vooruitgang gaat echter zeer langzaam. Negentig procent van de onderzochte landen kent minstens één wet die vrouwen tegenhoudt om een bepaald beroep uit te oefenen, een bankrekening te openen, en/of om zelfstandig beslissingen te nemen. Nog eens 28 landen tellen meer dan tien wetten die mannen andere rechten geven dan vrouwen. Het verschil pakt, niet geheel toevallig, altijd uit in het nadeel van vrouwen.

Het rapport van de Wereldbank richt zich vooral op de feitelijke aspecten van gendergelijkheid. Welke wetten verbieden vrouwen iets wat mannen wel mogen? Kent een land wetten die huiselijk geweld verbieden, of mogen mannen doen wat ze willen met hun echtgenote? Dat soort dingen.

Een ander rapport, specifiek gericht op onderneemsters, bekijkt de situatie wat breder. De Global Entrepreneurship Monitor constateert dat er weliswaar ruim 200 miljoen zakenvrouwen op de wereld rondlopen, maar dat juridische gelijkheid (indien aanwezig) niet genoeg is om gelijke kansen voor vrouwen te creëren. Zo kennen de V.S. op papier geen obstakels voor onderneemsters. In de praktijk zie je echter wel degelijk structurele ongelijkheden:

covert discriminatory practices are sometimes found, particularly in obtaining higher- level resources such as equity capital or corporate procurement contracts. These covert practices are subtle, and sometimes not even recognized by entrepreneurs, in that they have to do with status expectations or gendered roles. For instance, it is expected that men will be venture capitalists or fast growth high-tech entrepreneurs, but less expected that women will be in these roles.

Deze psychologische, culturele en sociale factoren zijn net zo belangrijk als wetten. Je kunt iets op papier wel mogen, maar als de maatschappij je sociaal straft, kijk je wel linker uit. Wetten en regels blijven in dat geval papieren tijgers. Toch is het belangrijk dat wetten aangepast worden om het speelveld gelijk te maken voor vrouwen. Dat zagen we recent nog in eigen land. Zolang de SGP vrouwen kon verbieden zich kandidaat te stellen voor politieke ambten, maakten vrouwen geen kans. Pas toen de regels veranderden, konden vrouwen dit terrein veroveren. Hetgeen prompt gebeurde.

Wereldbank roept op om te investeren in vrouwen

Gelijkheid tussen man en vrouw is een groot goed op zichzelf, maar ook nog eens economisch gezien een slimme zet. Dat stelt de Wereldbank in een rapport. Hoe gelijkwaardiger de investeringen in mannen en vrouwen, hoe meer kansen vrouwen krijgen, hoe productiever een land is en hoe vaker landen ontwikkelingsdoelen kunnen halen. Daarom roept de Wereldbank op te investeren in vrouwen.

Onder andere de Engelse krant The Guardian besteedde aandacht aan het rapport en citeerde een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Wereldbank. Die sprak duidelijke taal:

Commenting on the report, Justin Yifu Lin, World Bank chief economist and senior vice-president for development economics, said: “The main message [of the report] is that gender equality matters for development outcomes and development policy-making.” He added: “Blocking women and girls from getting the skills and earnings to succeed in a globalised world is not only wrong but also economically harmful. Sharing the fruits of growth and globalisation equally between men and women is essential to meeting key development goals.”

In het rapport zet de Wereldbank allerlei feiten op een rij die aantonen welke vooruitgang mogelijk is als vrouwen gelijke kansen krijgen. Zo kan Burkina Faso de opbrengst uit de landbouw met zes procent laten toenemen, gewoon door bestaande middelen eerlijker te verdelen tussen boeren en boerinnen. Ook houden veel landen vrouwen nu nog weg uit bepaalde beroepen. Afhankelijk van het land en om welke beroepen het gaat, kunnen landen hun productiviteit verbeteren met minimaal 3 en maximaal 25 procent als ze vr0uwen toelaten. En dat zijn nog maar twee voorbeelden.

Om de boodschap kracht bij te zetten, lanceerde de Wereldbank de campagne Think Equal. Met filmpjes, portretten van individuele vrouwen, en wereldwijde overzichten kan iedereen zich hier verdiepen in gelijkwaardigheid en gelijke kansen geven, en de mogelijkheden die ontstaan als vrouwen zich als mens kunnen ontplooien. Vrouwen serieus nemen is namelijk logisch. Op twee benen lopen voelt echt veel prettiger aan en je komt ook nog eens sneller vooruit!

Zakenvrouwen hebben wereldwijd het nakijken

Hoe staat het met vrouwen, zaken doen, en de wet in 2010? Niet goed, meldt de Wereldbank. Uit een recent overzicht blijkt dat vrouwen anno nu slechts in 20 van 128 onderzochte economiën formeel dezelfde rechten hebben als mannen. De Wereldbank lette op basale rechten, zoals het openen van een bankrekening, het kunnen registreren van een onderneming, bezit verwerven en gebruiken of zelfstandig een rechtszaak kunnen beginnen.

Het is voor het eerst dat de Wereldbank hier onderzoek naar doet. Het rapport, met hier de samenvatting en hier het gehele document – schetst een redelijk grimmig beeld van de formele mogelijkheden voor vrouwen om in zaken te gaan. Wil je vrij kunnen ondernemen, vergeet dan Zuid en Centraal Azië. Oost-Europa? Links laten liggen. Het Midden Oosten? Droom lekker verder.

In Afrika is Botswana volgens de Wereldbank het enige land waar mannelijke en vrouwelijke ondernemers gelijke rechten hebben. Hong Kong en Taiwan zijn ok, Latijns-Amerika is ok zolang je je beperkt tot Peru, Puerto Rico, Uruguay en de Dominicaanse Republiek. Verder bieden alleen rijke westerse landen zoals Denemarken, Finland, Nieuw Zeeland, Zweden en Engeland vrouwen juridisch gezien evenveel rechten als mannen. Ook Nederland hoort nog net thuis in dit rijtje.

De Wereldbank noemt het ‘van cruciaal belang’ dat overheden meer inzicht krijgen in wat werkt voor vrouwen. Want vrouwen spelen wel een belangrijke rol in de meeste economieën, maar vaak blijven ze steken in de informele sector. Met kleine eenpersoonsbedrijfjes zonder status, krijgen vrouwen nauwelijks toegang tot leningen, investeringen, of officiële hulpprogramma’s.

Ze blijven zodoende steken op het niveau van puur overleven, terwijl ze met hun inkomsten vaak wel een heel gezin te eten moeten geven. Daarom geeft vicepresident Janamitra Devan in het voorwoord aan dat dit rapport nummer 1 is in wat een jaarlijks terugkerend onderzoek moet worden. De Zesde Clan houdt het in de gaten.