Tag Archives: weken

Anti-abortusplannen stuiten op steeds meer verzet

De jacht op vrouwen en abortusklinieken is al een tijdje aan de gang in de Verenigde Staten. Voor veel vrouwen, met name als ze een laag inkomen hebben, wordt het in de praktijk steeds lastiger om een ongewenste zwangerschap af te breken – ook al is dit op zich nog steeds een legale keuze. Maar organisaties zoals Planned Parenthood (PP), te vergelijken met de Rutgers Stichting in Nederland, vechten terug. PP stapte naar de rechter in onder andere de staten South Dakota en Kansas. In North Carolina kwam de redding in de vorm van een politiek veto.

In South Dakota gaat het om nieuwe wetgeving die vrouwen dwingt drie dagen te wachten voordat ze een abortus kunnen krijgen. Ook moeten ze eerst verplicht een gesprek voeren bij ‘zwangerschapscentra’, die expliciet tot doel hebben vrouwen te bewegen hun zwangerschap uit te dragen. Planned Parenthood vecht dit aan en wil dat South Dakota wacht met het invoeren van deze regels totdat de rechtszaken zijn uitgevochten.

In Kansas is er wat anders aan de hand. Daar wil de staat het budget voor PP intrekken, omdat de organisatie naast allerlei andere zorg ook abortus aanbiedt. Daarnaast moeten abortusklinieken voldoen aan nieuwe regels. Die bpalingen heten in de volksmond TRAP, valstrik, omdat ze alleen gelden voor abortusklinieken, zeer strikt zijn, en zodanig opgesteld zijn dat geen enkele kliniek er op tijd aan kan voldoen.

Zo moeten de centra opeens behandelruimtes uitbreiden en extra toiletten aanleggen. Volgens Mother Jones stonden inspecteurs 48 uur na ontvangst van de nieuwe regulering al voor de deur om te checken of de klinieken dit hadden gedaan. Nee dus, een nieuw toilet bouwen duurt even. Vervolgens trekt de staat de vergunning in en moet de kliniek de deuren sluiten. Eén kliniek heeft al te horen gekregen dat ze vanaf vrijdag aanstaande dicht moeten, en de andere twee zullen waarschijnlijk binnenkort volgen.

Kansas wordt daarmee waarschijnlijk de eerste staat waar abortus nergens meer mogelijk is, zodat vrouwen alleen nog baas in eigen buik kunnen zijn door verder te reizen en hogere kosten te maken. PP wil dat voorkomen en stapte ook hier naar de rechter. De abortusartsen hebben zelf inmiddels ook protest aangetekend tegen de manier waarop de TRAP-regels afgedwongen worden.

Soms grijpen bestuurders zelf in. In de staat North Carolina weigerde de gouverneur een nieuwe wet te ondertekenen die vrouwen, net als in South Dakota, zou verplichten eerst een gesprek te voeren met anti abortus activisten. Ook zouden vrouwen eerst een echo moeten ondergaan. De Democratische bestuurder vindt dat zulke regels een ongeoorloofde inbreuk maken in de relatie tussen arts en patiënt. In een persbericht zei ze:

“The bill contains provisions that are the most extreme in the nation in terms of interfering with that relationship,” Perdue said in a prepared statement. “Physicians must be free to advise and treat their patients based on their medical knowledge and expertise and not have their advice overridden by elected officials seeking to impose their own ideological agenda on others.”

UPDATE: Succes! ,,Saying it would humiliate and degrade women, a federal judge on Thursday afternoon granted Planned Parenthood’s preliminary injunction to prevent South Dakota’s new abortion law from taking effect while it’s being challenged in court,” meldt de New York Times. De staat mag de nieuwe regels nog niet invoeren, maar moet het hoger beroep van PP afwachten. Ook fijn dat de rechter erop wijst dat de wetgeving vrouwen vernedert en omlaag haalt. Ook blijkt dat in Kansas in ieder geval één abortuskliniek open kan blijven.

Nebraska geeft Nederland het slechte voorbeeld

Altijd al willen weten wat er gebeurt als politieke partijen abortus na de twintigste week onmogelijk maken? Kijk dan naar de Amerikaanse staat Nebraska. Hier is die wet al van kracht. Het zorgde ervoor dat het echtpaar Deaver twee weken lang tegen een doodvonnis aanstaarde, waarna de moeder verplicht beviel in de 22ste week, van dochter Elizabeth. Het echtpaar moest vervolgens toekijken hoe het zwaar gehandicapte meisje met een doodsstrijd van vijftien minuten langzaam stikte.

Het echtpaar Daniëlle en Robb Deaver uit Nebraska.

Het echtpaar zocht de media in Nebraska op, omdat ze deze gang van zaken zó afschuwelijk en traumatisch vonden, dat ze er wel tegen moesten protesteren. Hun verhaal zorgt op dit moment voor grote koppen in diverse kranten. Reactie van de politici en pro life activisten? Gefeliciteerd, mevrouwtje, dit was precies de bedoeling van onze wetgeving. Want ja, er is een kans van een op de drie triljoen dat het toch goed gaat en het kindje in leven kan blijven, hoe zwaar gehandicapt ook. Dus is abortus vanaf week 20 verboden, en als het aan de Repubikeinse leider van Nebraska ligt, blijft dat zo. Welkom in het voorland van Nederland.

Weten we het nog? Zowel PVV als ChristenUnie als CDA willen de Nederlandse abortusrechten  inperken. Afhankelijk van welke partij je spreekt moet abortus verboden worden na de 14e, 18e of 20ste week. Dit is bewust gedaan met het oog op de twintig weken echo. Uit dat onderzoek kunnen namelijk zulke ernstige medische problemen naar voren komen, dat sommige ouders dan alsnog kiezen voor abortus.

Als het aan PVV, ChristenUnie en CDA ligt, kan dat straks niet meer. In de woorden van Esmé Wiegmans van de ChristenUnie:

Als we de abortusgrens op 18 weken stellen, kunnen de ouders de uitkomst van de 20-weken-echo gebruiken om zich te beraden over mogelijke behandeling van het kind tijdens de zwangerschap en wat hen rondom en na de bevalling te wachten staat. Als de geconstateerde aandoening niet met het leven verenigbaar is, moet er ruimte zijn om te beoordelen wat dat betekent voor het verdere verloop van de zwangerschap, het moment van (vroeg)geboorte en afscheid nemen.”

Dat klinkt heel mooi en verstandig. Maar het echtpaar Deaver moest in Nebraska doormaken wat dit in de praktijk betekent. Het twintig weken onderzoek bracht aan het licht dat de foetus zwaar gehandicapt was. Er viel niets aan te doen. Moeder Daniëlle Deaver zou waarschijnlijk ergens in week 22 vroegtijdig gaan bevallen, waarna het kindje langzaam zou sterven. En dat is precies wat er gebeurde.

Gevraagd naar hoe zij terugkeken op het geheel, benadrukten de ouders dat de zwangerschap en de zwaar gehandicapte foetus in hun ogen een daad van God waren. Maar de manier waarop de zwangerschap eindigde, daar had God niets mee te maken:

“Our hands were tied,” Danielle Deaver said. “The outcome of my pregnancy, that choice was made by God. I feel like how to handle the end of my pregnancy, that choice should have been mine, and it wasn’t because of a law.”

In Nederland had dit echtpaar, samen met de artsen, een alternatief gehad. In Nebraska stonden artsen en ouders erbij, en keken ze vijftien minuten naar een langzaam stikkende baby. Willen ChristenUnie, PVV en CDA zich daar ook druk om maken? Wordt vervolgd.

UPDATE: Vanuit weblog Speakers Corner dit verhaal over hoe het ook kan. Het gaat hier om een getrouwde vrouw die net als de Deavers slecht nieuws kreeg na de 20 weken echo. Ook zij bleek zwanger van een foetus die niet kon overleven buiten de baarmoeder. Gelukkig konden zij en haar echtgenoot wél kiezen voor abortus. Lees hier hun verhaal – nog steeds schrijnend, nog steeds een enorm dilemma, maar ze konden kiezen. Uit naam van alle vrouwen die een abortus overwegen geeft zij de juristen en politici in de VS het volgende mee:

So, keep my options open.

Offer compassion and support.

Stop and really listen,

And BACK THE FUCK OFF.

ChristenUnie gebruikt wetenschap wanneer het uitkomt

Voor de ChristenUnie is de medische wetenschap net een klapstoel. Kun je de medische kennis benutten om de toegang tot abortus te beperken? Doen! Met zeer wetenschappelijke argumenten zoals uiteengezet in dagblad Trouw . Zorgt diezelfde medische vooruitgang voor meer keuze, waardoor een aantal vrouwen alsnog besluit tot abortus? O nee, laat maar, die wetenschap. Opeens is ideologie de basis, want dan is het alsnog mogelijk om abortus te veroordelen en ouders een keuze te ontnemen.

Laten we eens nader ingaan op het artikel in Trouw en de woorden van de ge:interviewde, Esmé Wiegman. Wat ze zegt klinkt op het eerste gezicht redelijk: dankzij de medische vooruitgang kunnen ziekenhuizen een foetus van 24 weken in leven houden. Vraag niet hoe, maar technisch kan het. Dus wil haar partij de grens voor abortus verlagen. Die ligt nu officieel óók op 24 weken, maar in een motie wil de ChristenUnie dat verlagen naar 18 weken.

Waarom 18 weken? Nou, omdat ouders, dankzij de medische vooruitgang, vrijwillig een echo kunnen laten maken in de twintigste week van de zwangerschap. Soms komen bij die echo zulke toestanden aan het licht, dat de moeder/de ouders alsnog kiest voor een abortus. En dat wil mevrouw Wiegman niet. Wat zij wil is dit:

,,Als we de abortusgrens op 18 weken stellen, kunnen de ouders de uitkomst van de 20-weken-echo gebruiken om zich te beraden over mogelijke behandeling van het kind tijdens de zwangerschap en wat hen rondom en na de bevalling te wachten staat. Als de geconstateerde aandoening niet met het leven verenigbaar is, moet er ruimte zijn om te beoordelen wat dat betekent voor het verdere verloop van de zwangerschap, het moment van (vroeg)geboorte en afscheid nemen.”

Laat dit even tot je doordringen. Je bent zwanger. Je zit in je twintigste week – meestal een teken dat je het kindje graag wilde houden, anders had je al weken eerder voor abortus kunnen kiezen.  In de twintigste week vraag je om een echo. Dat is vrijwillig. Vraag je erom, dan is dat óf omdat er al aanwijzingen zijn dat er iets niet goed zit met de foetus, of omdat je je erg verantwoordelijk voelt en zeker wilt weten dat alles in orde is.

Stel dat die vrijwillige echo allerlei medische ellende toont. Dan kun je alsnog kiezen voor een abortus. Uit cijfers van de Inspectie voor de gezondheidszorg blijkt dat dit 276 keer per jaar gebeurt en dat er sprake was van ernstige afwijkingen bij de foetus. Zie boven: als je al twintig weken zwanger bent, en bewust een echo laat maken, neem je je zwangerschap zeer serieus. Je gaat pas nadenken over abortus in geval van drama’s. En als je tot een abortus besluit, kan dat gelukkig nog.

Maar dat stopt als het aan de ChristenUnie ligt. Wat de medische calamiteit ook is, of je het aankunt of niet, de grens moet om ideologische redenen omlaag naar 18 weken. Je zult die zwangerschap uit moeten zitten of je wilt of niet. Dood kindje baren? Prima. Een paar weken een doodzieke baby hebben en dan een begrafenis moeten organiseren? Ook prima. De rest van je leven moeten zorgen voor een ernstig gehandicapt kind terwijl je dat niet aankunt? Je hebt het maar te doen. Dat is de menslievende houding van de ChristenUnie.  

Gelukkig kwam er bijna meteen een krachtig tegengeluid van artsenvereniging KNMG. Dagblad Trouw meldde gisteren dat de artsen het onacceptabel vinden dat de ChristenUnie de abortusgrens wil verlagen. Vrouwen kunnen dan geen zorgvuldige afweging meer maken, stellen zij. Ook een verlaging van de grens naar 22 weken wijzen ze af, op basis van medische argumenten:

Volgens de KNMG is ook een harde grens van 22 weken onverstandig. In de praktijk hanteren abortusklinieken deze grens al. Soms is er echter meer onderzoek nodig om de ernst van afwijkingen te bepalen, waardoor die grens wordt overschreden. Deze mogelijkheid moet volgens de artsen blijven bestaan. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) liet eerder deze week weten dat zij niet gaat over de precieze abortustermijn. Dat laat ze over aan de artsen. Wel zegde ze toe met medische beroepsverenigingen te gaan praten.

Een laatste punt van aandacht. Dat het cijfer voor late abortussen steeg wist de ChristenUnie al sinds begin dit jaar. Toen bleven moties echter achterwege. De plotselinge ijver komt dan ook niet voort uit nieuwe cijfers.  Zoals de Zesde Clan al eerder signaleerde ziet de anti-abortusbeweging kansen nu Nederland een ruk naar rechts heeft gemaakt.  Wiegman geeft dat ook indirect toe in Trouw. ,,Wij staan niet alleen. Wij hebben de steun van SGP”, zegt ze in het artikel, ”en de PVV heeft er al eerder voor gepleit de abortusgrens bij 14 weken te leggen.”

Laat de PVV nou net de partij zijn die een enorme zetelwinst boekte bij de afgelopen verkiezingen… Kortom, heel opportunistisch, die ChristenUnie. Niet alleen op wetenschappelijk gebied.