Tag Archives: weduwen

Engeland steunt VN Vrouwen alsnog

De Engelse regering doneert de komende twee jaar in totaal 20 miljoen dollar aan VN Vrouwen. Dit is een steuntje in de rug voor de enige organisatie binnen de Verenigde Naties die gender centraal stelt en specifiek de situatie van vrouwen wereldwijd wil verbeteren. Eerder werd bekend dat VN Vrouwen een half jaar na de oprichting nog niet eens eenvijfde deel van het beoogde budget binnen had gekregen. Dit leidde tot zorgen, want zonder geld geen slagvaardigheid.

De Britse regering kreeg kritiek omdat onlangs bleek dat ook dit land VN Vrouwen nog geen cent had gegeven, terwijl Engeland destijds één van de grootste voorstanders was van de oprichting van de organisatie. Bronnen binnen de regering benadrukken dat Engeland eerst wilde kijken hoe het zou gaan met VN Vrouwen:

…sources at the Department for International Development, who pointed out that it provided £1m in start-up funding, said that Britain wanted to carry out a rigorous assessment of Bachelet’s plans after doubts about the work of the former UN gender organisation, UNIFEM, which received £3m from Britain. […] “Michelle Bachelet has made an impressive start,” one government source said. “[The organisation’s predecessor] did not have enough political momentum. Bachelet is providing high-level momentum.”

Ondanks de geldproblemen werkt VN Vrouwen door. De organisatie begon een campagne om de situatie van weduwen te verbeteren, en bracht deze week een rapportage uit over de beroerde juridische en economische positie van vrouwen. Volgens dat rapport zitten wereldwijd minstens 600 miljoen vrouwen vast in onzekere, tijdelijke baantjes, waarbij ze veel plichten hebben en weinig rechten. Ook hebben miljoenen vrouwen geen toegang tot Justitie. Ze kennen hun rechten niet, hebben geen geld voor een advocaat, of er is geen wetgeving waar ze een beroep op kunnen doen om zichzelf te beschermen tegen misbruik en mishandeling. Later meer over dit rapport van VN Vrouwen.

VN Vrouwen houdt eerste internationale weduwendag

Van de circa 245 miljoen weduwen in de wereld leven er rond de 115 miljoen in zeer moeilijke omstandigheden, schat VN Vrouwen in. Armoede en sociale stigma’s tekenen hun leven. Daarom houdt de organisatie vandaag, 23 juni, een Internationale Weduwendag. Het is voor het eerst dat de VN op die manier aandacht besteden aan deze groep. 

De internationale dag voor weduwen maakt deel uit van een speciale campagne, waar de Zesde Clan al eerder nieuws over publiceerde. VN Vrouwen ondersteunt de komende drie jaar zelforganisaties van weduwen in allerlei landen, zoals India, en gaat onderzoek doen naar de positie van weduwen in verschillende culturen. Dit wetenschappelijk onderzoek is nodig, want er blijkt nog niet zoveel bekend te zijn over de positie in allerlei landen. Het blijft nu vaak bij anecdotes of persoonlijke verhalen van weduwen zelf, zoals deze van twee weduwen uit Togo en Mexico.

Op basis van de ervaringen van vrouwen en de resultaten van onderzoek, wil VN Vrouwen proberen discriminerende wetgeving op te heffen en schadelijke culturele praktijken om te buigen. Want iedereen verdient een plekje onder de zon. Ook weduwen.

VN Vrouwen lanceert programma voor weduwen

Vrouwen die hun partner verliezen in India, Nepal en Sri Lanka sterven een sociale dood. Als weduwe is er voor hen geen plek meer in de samenleving. Om deze groep meer mogelijkheden te geven, lanceert VN Vrouwen een speciaal programma. Drie jaar lang gaat deze organisatie van de Verenigde Naties onderzoek doen om de discriminatie op een verantwoorde manier inzichtelijk te maken. VN Vrouwen gaat organisaties van weduwen ondersteunen, en helpt bij het in kaart brengen en afschaffen van discriminerende gebruiken en wetten.
 
Weduwen in India moeten permanent rondlopen in het wit, de kleur van de rouw.

Het klinkt misschien maf om eerst maar eens de feiten in kaart te brengen, maar VN Vrouwen kwam erachter dat er veel niet bekend is. Er zijn teveel persoonlijke anecdotes, incidenten, en feiten ‘die iedereen wel weet’. Zulke verhalen zeggen wel wat, en dat is dan ook de reden dat het nieuwe project zich concentreert op weduwen in India, Nepal en Sri Lanka. Wat er bekend is wijst erop dat weduwen hier ernstig in de problemen komen na het wegvallen van hun man. Maar het ontbreekt aan gedegen analyses van de situatie. Daarom wil VN Vrouwen het probleem goed in kaart brengen. Op basis van feiten kan de organisatie dan verder met het werven van fondsen en het opstarten van activiteiten.

Ook het versterken van zelforganisaties is een belangrijke stap voorwaarts. De weduwen weten zelf het beste hoe zij hun situatie beleven en tegen welke problemen ze aanlopen. Door hun eigen organisaties te ondersteunen, kunnen de weduwen zichzelf verenigen en aan de slag gaan om hun levensomstandigheden te verbeteren. Ze zijn geen passieve slachtoffers, maar kunnen zichzelf helpen met steun van anderen.

Omdat de weduwen precies weten welke sociale praktijken en wetten hen hinderen, zijn zij ook een belangrijke gesprekspartner van de VN. Wat levert de meeste obstakels op? Hoe kunnen vrouwen succesvol van binnenuit de mores in hun land veranderen? Welke wetten staan haaks op internationale verdragen, en kunnen voor de rechter aangevochten worden? Dat en meer verwacht VN Vrouwen de komende jaren in kaart te brengen en te doen.

Uiteindelijk wil VN Vrouwen bereiken dat weduwen het financieel beter krijgen. Dat is een belangrijke opstap naar een nieuwe rol in de samenleving:

Highlighting the specific challenges faced by widows in Sri Lanka, Ms. Selvy Thiruchandran, Executive Director of Women’s Education and Research Centre, said that the best way to boost the self-esteem and confidence of widows is to help them move up the economic ladder. “We need to make them understand that they can contribute productively to society and that they can make a difference.” Ms. Thiruchandran said.