Tag Archives: wangedrag binnen het leger

Vrouwelijk personeel Defensie vogelvrij

Nederland heeft geen goede afspraken met internationale partners gemaakt over de integriteit van Defensiepersoneel op internationale en EU-missies. Officieren van partnerlanden komen daardoor ongestraft weg met intimidatie van voornamelijk vrouwelijke militairen. Dat blijkt uit een verslag van een overleg over Defensie Materieel Organisatie (DMO) van de Tweede Kamer, recent openbaar gemaakt door de Nederlandse regering.

Onder andere VVD kamerlid Bosman benadrukt tijdens dit algemene overleg dat het ongewenste gedrag van sommige officieren van de partnerlanden wel degelijk bekend is bij Defensie. Het is echter onbekend welke acties Defensie en Buitenlandse Zaken hebben ondernomen om dit aan de orde te stellen bij de partnerlanden.

Dit nieuws komt bovenop de resultaten van ander onderzoek, Ongewenst Gedrag Defensie. Deze studie toonde vorig jaar aan dat 44% van de in totaal 4.500 vrouwen last had van vervelend gedrag van collega-militairen. Twintig procent kreeg te maken met seksuele dwang op de kazerne of basis, en nog eens een kwart kampte met al dan niet seksueel getinte pesterijen. Veel vrouwen kampen dus zowel binnen Defensie, als tijdens missies, met bedreigende werksituaties. Eerder onderzoek leverde soortgelijke uitkomsten op, zonder dat er veel gebeurde. Hoeveel onderzoek heeft Defensie nog nodig?

In reactie op deze situatie komt minister Hillen niet veel verder dan aangeven dat hij echt heel erg tegen intimidatie van vrouwelijk (en mannelijk) Defensiepersoneel is. Dat er werk van wordt gemaakt. En dat er allerlei formele kanalen zijn voor medewerkers om hun nare ervaringen door te geven. Hillen ziet daarbij vooral een rol weggelegd voor een softwaresysteem:

Een medewerker kan een mogelijke integriteitsschending melden bij zijn commandant of door tussenkomst van devertrouwenspersoon. Een werknemer kan daarbij gebruikmaken van de applicatie Melding Voorvallen in het personeelsmanagementsysteem PeopleSoft. Na de melding van een voorval wordt een aantal functionarissen automatisch geïnformeerd. Het betreft hierbij onder meer de commandant van de werknemer en de commandant van het Defensieonderdeel. Het systeem wordt zo ingericht dat de ambtelijke top kennis kan nemen van de integriteitsmeldingen bij de Defensieonderdelen.

Onder andere PvdA kamerlid Eijsink reageerde sceptisch op dit soort voorzieningen:

Hoe gaat dit werken? Ik kan mij niet voorstellen dat dit de oplossing is om een aantal dingen aan te pakken. […] Ik heb mensen in mijn omgeving de volgende situatie voorgelegd. Stel, je wordt op je werk gepest, of er is sprake van integriteitsschending of intimidatie. Zou je dan de applicatie PeopleSoft opstarten? […]  Wij hebben wat ervaringen met mails in organisaties. Dat loopt al niet zo lekker. Reply to all. Ik doe er niet badinerend over, maar ik kan mij niet voorstellen dat PeopleSoft hiervoor de oplossing is.

Hillen ziet echter geen vuiltje aan de lucht. Volgens het verslag reageerde hij als volgt op de kritiek:

Mensen hebben echter binnen Defensie een baaierd aan mogelijkheden om te melden. Men kan melden via de ICT-lijn. Men kan echter ook de vertrouwenspersoon of de commandant raadplegen. Desnoods gaat men naar de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Er zijn dus vele mogelijkheden. Ik meen dat de mogelijkheden die op dit moment worden geboden, ruim zijn. Als men daarmee niet uitkomt, moet ik gaan bekijken hoe het mogelijk is dat zelfs deze baaierd aan mogelijkheden faalt.

Tsja, omdat formele voorzieningen het afleggen tegen ongeschreven wetten?

Onderzoeksbureau Blauw, dat wangedrag binnen het leger drie keer onderzocht, beschrijft de organisatiecultuur als volgt:

Volgens onderzoeksbureau Blauw komen problemen binnen defensie voort uit een gesloten cultuur, tradities en de grote sociale controle. ,,Zelfs  leidinggevenden en instructeurs nemen de normen soms zelf niet zo nauw en grijpen onvoldoende in als zij klachten krijgen’, aldus Blauw.

Dat maakt verandering en openheid nogal utopisch. Ondertussen krijgen met name vrouwen te maken met zeer onveilige situaties, zonder dat er sancties volgen. Eigen collega’s en militairen van partnerlanden kunnen ongestraft hun gang gaan. Daar helpt geen softwareprogramma tegen.