Tag Archives: waarom verkrachten mannen

Onderzoek bevestigt motieven verkrachters

Een kwart van de mannen in Azië verkracht vrouwen omdat ze vinden dat ze het recht hebben om een vrouw seksueel te bezitten, omdat ze boos zijn op een vrouw, of omdat ze zich vervelen. Datzelfde rijtje motieven kwam in 2010 ook al naar voren uit een studie van de Medical Research Council (MRC) in Zuid-Afrika. De Verenigde Naties onderzochten de motieven en voilà, opnieuw rolden deze drie redenen uit de bus. De identieke uitkomsten uit twee aparte onderzoeken bevestigen de juistheid van de feiten.

Mannen weten dat ze wegkomen met verkrachting. Dat moet stoppen, vinden steeds meer mensen.

De Verenigde Naties nemen geweld tegen vrouwen zeer serieus, omdat uit eerder onderzoek bleek dat dit een enorm probleem is. Wereldwijd zijn agressieve mannen doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt geweld tegen vrouwen een probleem van epische proporties. Eenderde van de vrouwen op de wereld krijgt er zo erg van langs, dat ze ernstige psychische en fysieke problemen ontwikkelen.

Om te achterhalen wat de oorzaken van geweld tegen vrouwen zijn, en wat je kunt doen om het geweld te stoppen, doen organisaties zoals de VN onderzoek. Tussen 2010 en 2013 interviewde de VN zodoende 10.000 mannen en 3000 vrouwen uit Azië en Oceanië, om te achterhalen wat mannen beweegt om vrouwen seksueel te molesteren. Ze vermeden daarbij het woord ‘verkrachting’, want in de praktijk blijkt een omschrijving een betere methode om mannen eerlijk te laten zijn.

Uit dit onderzoek bleek dat een op de tien mannen uit China, Bangladesh, Sri Lanka, Cambodja, Indonesië en Papua-Nieuw Guinea zelf toegaven dat ze seks hadden gehad met een vrouw die niet wilde. Rekende je de echtgenotes mee – verkrachting binnen het huwelijk – dan steeg het percentage verkrachtende mannen naar 25%. Prompt maakte persagentschap AP daar een artikel van om te verkondigen dat verkrachting van je partner geen echter verkrachting kan zijn. Zo sterk is de verkrachtingscultuur, niet alleen in Azië, maar wereldwijd. Zie ook rapeculture 101.

Uit de interviews van de VN bleek dat mannen hun eerste vrouw verkrachtten terwijl ze zelf nog behoorlijk jong waren. Als ze zelf als kind geweld hadden ervaren, vertoonden ze vaker seksueel agressief gedrag. Ook nam het percentage verkrachtingen toe in gebieden met een politiek zeer instabiel klimaat, waar geweld tot de dagelijkse praktijk behoort. Een deel van de verkrachters gaf toe dat ze het niet bij één keer hadden gelaten. Ze hadden vaker vrouwen verkracht. Ook dit komt overeen met resultaten uit eerdere onderzoeken.

Tot verrassing van de VN-onderzoekers speelde alcohol nauwelijks een rol bij de aanleidingen tot verkrachting. De drie hoofdredenen waren vinden dat je seks mag hebben met een vrouw, ongeacht wat zij wil, verveling, en verkrachting als straf omdat ze boos waren op een vrouw. Dronkenschap volgde als verre vierde.

Daarnaast speelt vervolging een rol bij het aanhoudende seksuele geweld. Gemiddeld zei zeventig procent geen enkel nadelig gevolg van hun daad te hebben ondervonden. In Sri Lanka steeg dat percentage zelfs naar 95 procent. De overgrote meerderheid van de mannen komt ongestraft weg met hun daad. Niet alleen juridisch gezien. Mocht je als man al verdacht worden van verkrachting, dan is dat in veel landen een minder groot stigma dan je zou denken.

De VN zoeken de oplossing in een combinatie van acties. Culturele normen en waarden moeten veranderen. Het mag niet langer normaal gevonden worden dat je vrouwen gewelddadig bejegent. Mannen moeten andere ideeën krijgen over wat mannelijkheid inhoudt, welk gedrag daar bij hoort.  En er moet een einde komen aan de complete straffeloosheid van verkrachters, stelt de VN. Want mannen weten nu te goed dat er niks gebeurt:

Let us talk about Ram Singh, the chief rapist of the Delhi gang-rape victim, who told his rape-colleagues, as they cleaned the bus, “not to worry, nothing will happen.’ […] In the case of Muslim and Dalit women, the rate of conviction is almost nil. Three Dalit women are raped daily in some part of our country. When Bhanwari Devi was raped in a Rajasthan village, the judge asked, “How can a Dalit woman be raped?” Most women say they wouldn’t even think of telling the police about an attack for fear the cops would ignore them or worse blame them and abuse them.

Dat moet veranderen, hoe eerder hoe beter.

Verkrachters vertellen hun kant van het verhaal

Waarom verkrachten verkrachters? Sociale mediasite Reddit publiceerde antwoorden op deze vraag. De forumdiscussie heeft zo’n opzienbarend karakter dat de site de internationale Engelstalige pers haalde. Ook webmagazine Jezebel besteedt aandacht aan verkrachters en hun motieven, naar aanleiding van de discussie op Reddit. De resultaten zijn soms moeilijk te verteren. Willen we als samenleving echter een stap voorwaarts zetten, dan moeten we de daders ook aan het woord laten, stelt Jezebel.

Reddit staat niet bepaalt bekend als een vrouwvriendelijke site. Toch leverde de discussie over motieven van daders verrassend openhartige, eerlijke antwoorden op. Die bovendien duidelijk maken dat je een verkrachter nauwelijks kunt onderscheiden van de niet-verkrachter:

in between the remorseful paeans and the sociopathic how-to guides, an existential truth emerged: many rapists look and act like everyone else, almost right up until the moment they start raping. It’s a truth that many sexual assault survivors have already been forced to confront, and one at least as many survivors know the rest of society hasn’t yet wrapped its head around.

Na het doorploegen van talloze antwoorden op de vraag ‘wat bezielt een verkrachter’ kan Jezebel een aantal steeds terugkerende redenen op een rijtje zetten. De inzenders waren voornamelijk mannen, en zij vertelden dat zij seksueel geweld gebruikten, meestal tegen vrouwen:

  • omdat vrouwen volgens de dader tegenstrijdige signalen afgaven over hun bereidwilligheid tot seks
  • uit verveling
  • vanwege groepsdruk (met name van andere mannen)
  • omdat vrouwen gebruiksvoorwerpen zijn
  • omdat mannen nou eenmaal mannen zijn, biologie
  • slechte invloeden, zoals nare jeugd gehad

Veel mannen gaven aan dat zij achteraf nare herinneringen over hielden aan hun acties. Sommigen betuigden zelfs spijt. De forumdiscussie gaf sommige slachtoffers daardoor een gevoel van erkenning. Want ook zij hielden er nare herinneringen aan over:

So what I remember from that night is this: he wouldn’t accept a polite “no.” When I wasn’t sure about being drunker, he decided for me. He very quickly escalated physical contact past what I’d said was my comfort zone, and I had to either go along with his advances or create an awkward situation on a first date by yelling at him. It took weeks for him to accept that I wasn’t being “stubborn,” I REALLY WANTED HIM TO LEAVE ME ALONE. The worst part was that he was a police officer. […]  I’m glad he shared this story because it legitimized my own experiences. I’ve been this girl before. I’m a little damaged and a little insecure, and until recently, I’ve been uncomfortable creating an awkward situation by saying “no” and leaving.

Vanwege deze openheid moedigt Jezebel de discussie aan, hoe vervelend sommige verhalen ook over komen. Luisteren naar wat daders over zichzelf en hun motieven vertellen, gaat vooraf aan verandering ten goede:

We have to acknowledge that the people telling these stories and making these decisions are the men (and women) next door, not necessarily inhuman savages. Otherwise, anti-rape campaigns will continue to tell victims to dress and act differently as a matter of “prevention,” college campuses will continue to report high rates of sexual assault, and people will continue to take advantage of others without even looking them in the eye while doing so.

Ook magazine Salon juicht de discussie toe:

The thread is a powerful testament to the insidiousness of sexual coercion, and of how damaging to both men and women the culture of silence can be. It’s still expected that nice girls won’t make a fuss. Females are still  raised to keep quiet and not make a scene, even when they want say no. They’re raised to keep quiet, even after they’ve been abused. And that’s nowhere more harrowingly clear than in the story of the man who claims to be “a post-colleged age male who raped several girls through use of coercion, alcohol, and other tactics over a course of 3 years.”

Verkrachters. Hoe meer we van ze weten, hoe beter we hun misdaden kunnen voorkomen, of de schade na hun actie kunnen verminderen.