Tag Archives: vrouwen krijgen te weinig

Studie bewijst opnieuw loonkloof vanwege genderdiscriminatie

Wetenschappelijk onderzoek levert keer op keer harde bewijzen dat genderdiscriminatie een essentieel onderdeel is van de loonkloof. De nieuwste aflevering uit de serie ‘bewijs het nog maar een keer’ komt uit België. Professor Frederik Anseel van de Universiteit van Gent concludeert dat stereotiepe opvattingen over ‘de’ man en ‘de’ vrouw het salaris van vrouwen negatief beïnvloeden. Genderdiscriminatie zorgt ervoor dat hoogopgeleide vrouwen tot 155 euro per maand minder verdienen dan mannen.

Op een loopbaan van pak ‘m beet een jaar of veertig loopt dat aardig op. En: hoe hoger de functie, hoe groter het gat. Zo becijferden Amerikaanse onderzoekers dat vrouwelijke artsen tijdens hun carrière 360.000 dollar mislopen op basis van hun sekse:

 “Here in Michigan, that buys a house,” said lead study author Reshma Jagsi, MD, DPhil. “Anywhere, it sends a kid to college.”

Dat er iets scheef zit weet iedereen die eerlijk kan zijn over discriminatie. De duidelijkste voorbeelden leveren transgenders. Hun perspectief is uniek omdat zij dezelfde mens zijn, alleen hun voor anderen zichtbare geslacht veranderde. Prompt verdient een ‘nieuwe vrouw’ minder. (Het omgekeerde is ook leuk: vrouwen die in een man veranderen, en dan van collega’s te horen krijgen dat hun werk veel beter is dan dat van mevrouw X – niet wetende dat ze het over dezelfde persoon hebben.)

De uitkomst spoort ook met de resultaten van eerdere studies ver vrouwen, werk en salaris. Een greep uit de vele onderzoeken: 

Anseel constateert ook dat niemand aan die onbewuste en bewuste vooroordelen en stereotypering ontsnapt. We staan allemaal bloot aan dezelfde invloeden en sociale signalen. Zowel mannen als vrouwen bieden zodoende een hoger startsalaris aan een fictieve mannelijke kandidaat, dan aan de fictieve vrouwelijke kandidaat, ook als de cv’s verder identiek zijn.

Ooo ok, kan dan een argument luiden – vrouwen moeten in zo’n situatie gewoon scherper onderhandelen. Hogere salarissen vragen. Het zijn toch geen watjes? ‘Hup, naar de onderhandelingstafel jij’. Dit lijkt logisch, maar opnieuw wijst onderzoek uit dat vrouwen terughoudend zijn, omdat ze daar een goede reden voor hebben. De omgeving rekent vrouwen harder af op assertief gedrag. Ze kan wel stevig onderhandelen, maar daarna zien collega’s haar vaker als een harde tante, waar ze liever niet mee willen samenwerken.

Vrouwen krijgen zodoende te maken met een sociale sanctie, die mannen niet tegenkomen. Alleen als organisaties expliciet aangeven, dat ze verwachten dat mannen én vrouwen onderhandelen, laten vrouwen hun terughoudendheid varen. Sterker nog, ze gaan in dat specifieke geval vaker de ‘strijd’ aan dan mannelijke collega’s.

Dat we anno 2014 nog steeds kampen met een loonkloof is beschamend. Dat mensen, ondanks een overvloed aan solide uitgevoerde studies, nog steeds ontkennen dat we een probleem hebben, is nog erger. We kunnen niet alles aan het College voor de Rechten van de Mens overlaten. Het wordt tijd dat we de mythes opzij schuiven, de feiten erkennen, en dat de Arbeidsinspectie werk maakt van deze vorm van discriminatie. Zo niet, dan moet de overheid ingrijpen. Gelijk loon voor gelijk werk!