Tag Archives: Vrouwelijke managers

Vrouwen krijgen meer tegenwerking

Goh, vrouwelijke bazen zijn vaker depressiever dan mannelijke bazen, blijkt uit onderzoek. ‘Zijn vrouwen dan toch minder geschikt voor topposities dan mannen?’ vraagt dagblad De Morgen zich af in de lead van een artikel over dit onderwerp. ‘‘Dit onderzoek suggereert alvast van wel”.

Pas als een lezer echt het hele artikel leest, komt de aap uit de mouw. Het verschil ontstaat vooral doordat omstanders vrouwen in banen met status en macht niet pruimen. Andere media schrijven dat veel explicieter op dan De Morgen. Zoals de BBC:

Ms Pudrovska said female bosses had to deal with interpersonal tension, negative social interactions and stereotypes, prejudice, social isolation, as well as resistance from subordinates, colleagues and superiors. Dr Ruth Sealy at City University in London said women were often “trapped” by the gendered notion of a good leader. When women adopted traditionally masculine behaviours as leaders they were criticised for being unfeminine, yet colleagues would not believe the women were good leaders if they saw only their feminine characteristics, she added.

Ook het AD zegt veel eerlijker waar het op staat. De kop luidt ‘waarom carrièrevrouwen meer kans hebben op depressie‘. Zoals die titel al aangeeft plaatst de journaliste de uitslag van het onderzoek expliciet in de context van weerstand als vrouwen de macht hebben en zodoende de traditionele rolpatronen doorbreken.

De intro van De Morgen is een klassiek gevalletje van ‘daar gaan we weer’. Een seksistisch systeem zorgt ervoor dat vrouwen schade oplopen, en vervolgens wordt die schade gebruikt om vrouwen te diskwalificeren, want (in dit geval) zie je wel, vrouwelijke bazen zijn vaker depressief. De Morgen had beter als kop kunnen gebruiken: ‘Onderzoek toont schade van seksisme aan’. Dat was eerlijker geweest.

Vrouwelijke leider geliefd bij medewerkers

Vrouwelijke managers zijn geliefd bij medewerkers en krijgen van hun ondergeschikten goede beoordelingen. Maar als veelal mannelijke bazen hun prestaties moeten beoordelen, geven ze de vrouwen een veel lager cijfer dan de medewerkers. Dat blijkt uit een studie met een looptijd van drie jaar, uitgevoerd door onder andere Beverly-Alimo Metcalfe van de universiteit van Oxford Brookes.

Stand van zaken in 2009.

Alimo-Metcalfde en haar mede onderzoekers ontdekten ook de oorzaak van dat verschil in beoordeling. De ondergeschikten waardeerden de coöperatieve managementstijl van vrouwen. Ze vonden het vooral fijn als de manager prijs stelde op hun mening en hen in staat stelde het eigen talent te ontwikkelen.

Maar de mannelijke superieuren, verantwoordelijk voor de beslissing wie promotie krijgt en wie niet, gingen op een bepaalde manier te werk bij het beoordelen van het succes en falen van managers. Bij vrouwen weten ze succes aan toeval en hard werken. Bij mannen schatten ze in dat het succes kwam vanwege zijn persoonlijke talent. Faalde de manager, dan gebeurde juist precies het omgekeerde. Bij de man weten zijn superieuren het aan pech, bij de vrouw aan een gebrek aan kennis en kunde.

Dit verschil zorgt ervoor dat het speelveld niet gelijk is. Mannen hebben voordeel van hun manzijn. Of, in de woorden van Alimo-Metcalfe: ”A major problem for women is that they simply don’t look like the notion of a leader, because leaders look like men.” Omdat het hier gaat om soms onbewuste vooroordelen, en subjectieve beoordelingen, is een snelle oplossing van dit probleem niet te geven. Het gaat om normen, waarden en een mentaliteit, zaken die notoir hardnekkig zijn en doorwerken van de ene generatie op de andere.

Inzicht krijgen en bewustwording kunnen de situatie op de lange termijn verbeteren. O, en quota, zegt Alimo-Metcalfe:

Those who vehemently disagree with quotas typically state that they patronise women because they imply that they require preferential treatment, some “remedial” help to support their “deficiencies”, and that they would far rather achieve promotion on a “level playing field”. What they ignore, however, or are not aware of, is that the playing field is far from level.

In die situatie kan het geen kwaad in te grijpen. Zodat de functie inderdaad gaat naar degene die daar het meest geschikt voor is. En dat zou wel eens heel goed een vrouw kunnen zijn…