Tag Archives: voorkeur voor zonen

India kan meisjes niet beschermen

Rijk? Dan laat je onderzoek doen. Blijkt de vrouw zwanger te zijn van een meisje, dan volgt abortus. Arm? Dan wordt het meisje wel geboren, maar geeft de familie haar niet de zorg die ze nodig heeft. De ongewenste dochter sterft zodoende verdacht vaak. In India leidt dit tot de scheefste verhouding ooit gemeten tussen jongetjes en meisjes. Op iedere duizend zonen zijn er maar 914 dochters, blijkt uit de nieuwste cijfers van de regering.

Normaal gesproken zorgt de natuur ervoor dat op iedere duizend jongetjes 950 meisjes geboren worden. Omdat jongensbaby’s zwakker zijn, sterven ze vaker. Uiteindelijk blijven er dan evenveel huwbare mannen als vrouwen over. In India is de mens echter aan het rotzooien geslagen. Het getal ligt niet op 950, maar op 914. Grafieken tonen aan dat de daling versneld doorzette nadat pre natale onderzoeken en abortus breed beschikbaar kwamen.

Ook het Guttmacher instituut uit de Verenigde Staten wijst abortus als oorzaak aan van de scheve verhouding. Dat is echter niet de oorzaak, maar een symptoom van de vrouwenhaat in India. Meisjesbaby’s zijn niet gewenst, omdat ze geld kosten. Ze moeten later een hoge bruidschat meenemen als dank dat een jongen met ze wil trouwen. Voor de gezinnen met een dochter kunnen de financiële gevolgen ernstig zijn, tot failliet gaan aan toe.

Alles is beter dan een meisje, dus als abortus te duur is of niet beschikbaar, vallen arme gezinnen terug op indirecte methoden. De schaarse middelen gaan naar de jongen. Hij krijgt goede medische zorg en voldoende eten. Het meisje moet het zien te redden met wat er overblijft, en dat is soms niet genoeg. Het resultaat is dat 73 op de duizend meisjes sterven tegen 64 op de duizend jongens. Tegennatuurlijk, want zoals gezegd zijn meisjesbaby’s juist sterker dan jongens.

De cijfers laten bovendien verschillende verontrustende patronen zien. Zowel het Guttmacher Institute als ActionAid signaleren dat meisjes het vaakst verdwijnen bij gezinnen die al een of twee dochters hadden. Het verschil loopt dan opeens op naar 700 meisjesbaby’s per duizend jongens. Het maakt ook uit of een meisje economisch nut kan hebben. Het platteland telt veel activiteiten die gelden als vrouwenwerk, dus blijven meisjes hier iets vaker in leven. Geïndustrialiseerde streken daarentegen betekenen slecht nieuws. Hier is veel mannenwerk en weinig werk waarvan mensen vinden dat vrouwen dat moeten doen. Het meisje heeft dan minder economisch nut en verdwijnt vaker.

De Indiase regering probeert het tij te keren met maatregelen die het hebben van een meisje aantrekkelijker moeten maken. Verschillende organisaties zien echter dat de politieke wil ontbreekt om er iets aan te doen. Zo kent iedereen artsen die een abortus uitvoeren als de foetus een meisje blijkt te zijn, maar heeft de overheid tot nu toe niets met die kennis gedaan. Het bleef tot nu toe bij postercampagnes. En die helpen niet als een dochter je faillissement betekent. Het is zeer de vraag of de regering nu wél wakker schrikt.