Tag Archives: voorbehoedsmiddelen

Atwood’s toekomst komt steeds dichterbij

In haar roman Het Verhaal van de Dienstmaagd schetst Margaret Atwood een beeld van een fundamentalistische, Christelijke samenleving, die vrouwen letterlijk reduceert tot broedmachines waar gezonde kinderen uit moeten komen. Inderdaad, science fiction, maar die toekomst komt in de V.S. steeds dichterbij. Het hoogste rechtsorgaan van het land heeft namelijk net, met 5 tegen 4, besloten dat bedrijven op basis van hun religieuze opvattingen gezondheidszorg aan vrouwen uit verzekeringspakketten kunnen houden. Alsof bedrijven personen zijn.

De zaak heeft te maken met pogingen van de Amerikaanse regering om meer Amerikanen te verzekeren tegen ziektekosten. De Betaalbare Zorg-wetgeving regelt onder andere dat vrouwen een beroep kunnen doen op anticonceptie, zonder dat ze zelf moeten betalen of gestraft worden met hogere tarieven. Twee bedrijven, waaronder Hobby Lobby, vochten dit aan. Zij willen zich niet aan deze wet houden omdat voorbehoedsmiddelen voor de religieuze eigenaren gelijkstaan aan abortus.

De vijf mannelijke rechters hebben nu aangegeven dat zij Hobby Lobby die vrijheid gunnen. In die zin kun je hun oordeel zien als het dwarsbomen van Obama’s beleid. Ook zet het vrouwelijke werknemers met een veelal laag inkomen op achterstand. In het woordenboek van de Zesde Clan heet dat: discriminatie. Het vonnis maakt personen van bedrijven, en stelt die ondernemingen vervolgens in staat gewetensbezwaren te ontwikkelen. Op basis daarvan mogen ze vervolgens de wet te omzeilen. John Oliver heeft daar geen goed woord voor over:

In deze zaak speelde gender op verschillende manieren een rol. Ten eerste verliep de uitspraak langs gender-lijnen. De vijf mannelijke leden van het hoogste gerechtshof vonden het geen probleem om werkgevers een wapen in handen te geven, waarmee ze de helft van de beroepsbevolking kunnen discrimineren. De vijf spraken louter over bedrijfsbelangen en religie. In hun 49 pagina’s tellende epistel komt het woord ‘vrouw’ welgeteld dertien keer voor.

De drie vrouwelijke rechters vormden het minderheidsstandpunt, aangevuld met de enige progressieve mannelijke rechter. Aangevoerd door Ruth Ginsberg schreven de vier een een vernietigend tegen-oordeel. Dit document staat inmiddels bekend als de Ginsburg Dissent, en het is zo krachtig opgesteld dat iemand er al een lied van heeft gemaakt. Ginsberg & co stelden in hun oordeel het welzijn en de mensenrechten van de vrouwen centraal.

Ook wezen de vier rechters op de vérstrekkende gevolgen van de meerderheidsuitspraak. Zo moeten vrouwen diep in de buidel tasten voor kosten waar ze in principe tegen verzekerd zouden moeten zijn. Een spiraaltje laten plaatsen kost een vrouw een netto maandsalaris. Bovendien wachtten rechters in 71 andere zaken op het vonnis in deze zaak. Nu vijf mannen integrale gezondheidszorg voor vrouwen als triviaal gedefinieerd hebben, zullen die andere bedrijven ook mogen doen wat ze willen. Hoeveel andere bedrijven nog volgen, is op dit moment niet bekend.

Tenslotte laat dit vonnis zien dat de vijf mannelijke rechters passen in een conservatieve traditie die vrouwen en seks ziet als een verschrikkelijke combinatie. Wat mannen doen maakt niet uit, en niemand tornt aan hun gezondheidszorg. Maar vrouwen? Als die zondige wezens de hoer uit willen hangen, moeten ze boeten. Zwangerschap uitzitten en baren jij, had je je maar fatsoenlijk moeten gedragen. Het is niet voor niets dat studente Sandra Fluke meteen breed voor slet werd uitgescholden, toen ze wilde getuigen in een hoorzitting over het verzekeren van de kosten van voorbehoedsmiddelen.

De vijf rechters kunnen zichzelf vanalles wijs maken. Weldenkende mensen laten zich echter niet om de tuin leiden. The New Yorker noemt de uitspraak een zeer slecht vonnis:

the majority is either being disingenuous about how broad its ruling is or is blind to its own logic.

Hillary Clinton bekritiseerde de uitspraak. Ook twitteraars prikken de absurditeit van het vonnis genadeloos door, met opmerkingen zoals deze:

View image on Twitter

an illustrated guide to american personhood.

Minder kinderen krijgen kinderen

Nederland zag vorig jaar opnieuw minder abortussen. Nog belangrijker: de daling zette ook door bij tieners onder de vijftien jaar. Dat minder kinderen een kind krijgen, is geweldig nieuws en een compliment aan de Nederlandse regering, die het meisjes en vrouwen mogelijk maakt om ongewenste zwangerschappen af te breken. Nederland geeft ook internationaal het goede voorbeeld, en steunt de reproductieve rechten van vrouwen in ontwikkelingslanden effectief. Hard nodig, want niet iedereen is zo wijs als Mandela.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg lieten vorig jaar 30.577 vrouwen in Nederland hun zwangerschap afbreken. Dat zijn er 1130 minder dan in 2011. Volgens de IGZ begon die dalende trend in 2007 en zet dit dus nog steeds door. Bij de cijfers moeten mensen overigens ook rekening houden met de tien procent vrouwen die uit het buitenland komt. Zij oefenen in Nederland hun recht op baas in eigen buik uit.

Ook elders in de wereld geeft Nederland het goede voorbeeld. Uit een evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking (IBO) blijkt dat Nederland een gunstige invloed uitoefent, onder andere via de Verenigde Naties, om gevoelige onderwerpen zoals abortus bespreekbaar te maken. Daarnaast financieert de regering projecten op het bredere gebied van reproductieve gezondheidszorg.

IBO concludeert dat die steun effect heeft. In Bangladesh steeg het aantal bevallingen onder leiding van een geschoolde vroedvrouw bijvoorbeeld van 16 procent in 2004 tot 32 procent in 2011, dankzij geld uit Nederland. In Bangladesh steeg het gebruik van voorbehoedsmiddelen van 40 procent in het jaar 2000 tot 57 procent in 2011. In Ghana steeg hetzelfde gebruik van 24 procent in 2008 naar 34 procent in 2012.

Mali liep daarbij wat achter. In dat land is tussen de 70 en 90 procent van de vrouwen op de hoogte van het bestaan van voorbehoedsmiddelen, maar het feitelijk gebruik blijft laag. Factoren die volgens IOB een betere gezinsplanning in de weg staan zijn onvoldoende aanvoer van voorbehoedsmiddelen, de angst voor bijeffecten en culturele factoren.

Dat laatste, die culturele factoren, blijft roet in het eten gooien. In Nederland ijveren conservatieve, veelal christelijke partijen, nog steeds voor het inperken van het recht op abortus. Terwijl artsen juist pleiten voor een meer flexibele uitleg van de regels. Dit is met name van belang bij gewenste zwangerschappen, waarbij de 20 weken echo enorme problemen aan het licht brengt. Ook internationaal oefenenen geloven een negatieve invloed uit op vrouwen en hun reproductieve rechten. Thea Fierens, voormalig directielid van de United Nations Population Fund, vroeg daar een tijdje geleden nog aandacht voor.

Jammer dat religieuze mensen niet wat beter luisteren naar wijze mensen zoals Mandela. Mensen herdenken hem massaal vanwege zijn rol in de strijd tegen apartheid en zijn tijd als president. Wat ze meestal niet vermelden is dat Mandela reproductieve rechten van vrouwen opnam in de grondwet. In één moeite door maakte hij vrouwen baas in eigen buik. Dat deed hij zo’n beetje als eerste, net nadat hij aan de macht was gekomen:

Mandela’s intimate experience with poverty and oppression showed him that reproductive freedom was intrinsically tied to economic security. Thus, this Nobel Peace Prize winner known worldwide for his pursuit of human equality chose as one of his first acts of elected leadership to cement that fundamental cornerstone of women’s equality into law.

Dat wereldwijd meer mensen zijn voorbeeld moge volgen…

Grote opluchting om winst Obama

Phew, gelukkig heeft Obama de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen! Vrouwen hebben nu een iets grotere kans dat ze baas in eigen buik kunnen blijven. Want vergis je niet, de president kiest onder andere de leden van het hoogste gerechtshof. Dat lijkt een onbelangrijk detail totdat je beseft dat een aantal rechters zo oud zijn, dat ze moeten afhaken. Als ze vervolgens vervangen worden door rechtste fundamentalisten, kunnen vrouwen het in de toekomst wel vergeten.

Het Supreme Court geeft de laatste, beslissende stem in allerlei wetgeving. Het hof besliste in 1973 bijvoorbeeld in de zaak Roe vs Wade in het voordeel van vrouwen, en maakte abortus legaal. Dat scheelde enorm veel gevaarlijke, illegale abortussen met bijbehorende sterfte en verminking van vrouwen.

Gezien de invloed van dit soort beslissingen is het van het allergrootste belang welke rechters in dit Hof zitting hebben, en of zij oog hebben voor vrouwenrechten ja of nee. Vallen rechters weg, bijvoorbeeld omdat ze te oud worden en zelf aftreden, dan kan een president met zijn benoemingen de mentaliteit van het Hof een slinger geven:

…whomever is president for the next four years will have the opportunity to change the way the Court decides on women’s issues for the duration of your life time. Justices are often appointed at around age 40. They may serve for forty or more years. That is two generations that will be impacted by who is appointed next to the Supreme Court. The entire legal direction of the country, as it impacts women’s rights, could be impacted for your lifetime.

Met Romney aan het roer was de kans groot dat alleen zogenaamde ‘pro life’ kandidaten een kans hadden gemaakt op een zetel in het hoogste gerechtshof. Je weet wel, zij van de anticonceptiemiddelen zijn voor sletten en abortus mag niet, ook niet in geval van verkrachting of als de foetus niet levensvatbaar is. Net als koeien moeten vrouwen in dat geval gewoon een levenloze baby baren. Enzovoorts, enzovoorts.

Dit soort uitspraken hebben invloed, want 39% van de vrouwen zet de abortuskwestie op de eerste plaats in een top vijf van belangrijkste kwesties. Bij mannen kwam dit onderwerp niet voor. Reproductieve rechten beïnvloeden dus het stemgedrag van vrouwen. Mede vanwege de negatieve standpunten van Romney en zijn soortgenoten stemden vrouwen afgelopen nacht in meerderheid op Obama, blijkt uit zogenaamde exit polls. Daaronder veel alleenstaande vrouwen, omdat die zich op geen enkele manier konden herkennen in de conservatieve normen en waarden van de Republikeinen.

Zelfs vrouwen die hetzelfde geloof aanhangen als Romney stemden op de Democraat. Mede vanwege zijn houding ten opzichte van vrouwen:

Anne Kate Ard, 54, retired engineer in Birmingham, Ala.: “Governor Romney does not consider birth control for women a part of normal family medical expenses, and he has not consistently supported pay equity. But everyone wins when women can plan and provide for their families and when children born are wanted, cared for, and loved. These are bedrock needs for healthy, happy families, and families are central to my Mormon faith. That’s why I’m voting for Obama.”

Een ander veelzeggend feit: als het aan welvarende oudere blanke mannen had gelegen, zat Romney nu in het Witte Huis. De Republikein was duidelijk de kandidaat van conservatieve mannen die hun rijkdom en verworven rechten wilden beschermen.

Hoe nu verder voor vrouwen en hun zeggenschap over hun lijf en leefsituatie? Op dit moment doen in Amerikaanse staten een groot aantal wetten de ronde, die de rechten van vrouwen beperken en toegang tot reproductieve zorg beperken. Als zulke voorstellen uiteindelijk bij het Supreme Court belanden, biedt het enige troost dat de samenstelling van dit hof de komende vier jaar onder Obama valt. Wie weet kunnen de ergste extremen dan definitief tegengehouden worden door de rechters die dan zitting hebben. En blijven Amerikaanse vrouwen baas in eigen buik.

UPDATE: twee Republikeinen die een zetel in de Senaat probeerden te halen, verloren de race. De Republikeinen kunnen een meerderheid nu wel vergeten. Hatelijke opmerkingen van beide kandidaten over verkrachting speelden een grote rol bij hun verlies, melden Engelse kranten. Goed zo!

Rio draait de klok terug, maar Londen doet een stap voorwaarts

Een samenwerkingsverband van het Vaticaan, Syrië, Rusland, Egypte en een paar conservatieve Latijns-Amerikaanse landen negeerde vrouwenrechten tijdens een recente  internationale VN-conferentie in Brazilië. De kongsie zorgde ervoor dat het slotdocument van de top in Rio geen recht op anticonceptie of andere reproductieve voorzieningen vastlegt. De conferentie draait daarmee de klok terug. Een top over gezinsplanning in Londen probeert nu te redden wat er te redden valt.

Melinda en Bill Gates komen op voor de keuzevrijheid voor vrouwen

Zodra je het Vaticaan in dezelfde zin tegenkomt als Syrië, zoals in de berichtgeving over de VN-top in Brazilië gebeurde, kun je op je vingers natellen dat het foute boel is:

Womens’ rights and youth campaigners were shocked that a coalition of the Holy See, Russia, Syria, Egypt and several of the more conservative states in South America were able to jettison international agreements made in the 1990s by speaking against the inclusion of reproductive rights in the final agreement. Instead, the only mention of reproductive rights in the 80-page missive was as a “health issue”. Robinson said this “failure of leadership” could have a devastating effect on some of the world’s poorest and most powerless women.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton toonde zich buitengewoon teleurgesteld over de boterzachte praat in het einddocument van de VN-conferentie. Verschillende progressieve media spreken zelfs van een aanval op de rechten van vrouwen. Zij wijzen op de grote invloed van het Vaticaan:

The Holy See is a non-member-state permanent member of the United Nations that has been influential in equating women’s reproductive rights with abortion during the Rio conference.  “The Holy See has made many delegations argue that reproductive rights and health is [a] code word for abortion. It is not, never has been,” said Gita Sen from Development Alternatives with Women for a New Era, or DAWN, representing the Women’s Major Group.

De top in Londen, georganiseerd door de Engelse regering en de Gates Foundation, maakt duidelijk hoe belachelijk het is dat tegenstanders reproductieve rechten verengen tot het schrikbeeld van zo snel mogelijk zoveel mogelijk foetussen aborteren. Maar ze hebben in één opzicht gelijk: het gaat inderdaad om mensenlevens. Zwangerschap is in veel ontwikkelingslanden doodsoorzaak nummer 1 voor jonge vrouwen, vooral als het de gewoonte is meisjes al zeer jong uit te huwelijken. Ook voor volwassen vrouwen is baren een levensgevaarlijke activiteit:

Mike Egboh runs a programme called Paths 2, which is trying to improve how health systems in Nigeria function using schemes such as repairing hospitals. Mr Egboh’s motivation is highly personal – his own mother died in labour during her 11th pregnancy. He told me: “Many of us here in Africa were not planned children. “I’ve seen women being wheeled out of the labour room dead. I stayed at a hospital one day – and within three hours, there were five dead bodies. Five. I’m not kidding – I was there.”

Als moeder en kind het wel overleven, kan de volgende ronde beginnen. Maar na negen zwangerschappen wil je echt wel een keer dat het ophoudt. Volgens kenniscentrum Guttmacher instituut zouden vrouwen en hun gezinnen er enorm bij gebaat zijn als degenen die dat willen een beroep kunnen doen op anticonceptie. Vooral in ontwikkelingslanden blijft een groot deel van deze groep echter verstoken van de gewenste voorbehoedsmiddelen. Onder andere omdat conservatieven met allerlei middelen landen willen laten opereren volgens het principe ‘hou je benen bij elkaar, slet’. Een gezondheidspolitiek die aantoonbaar niet werkt.

Daarover gaat het op de top in Londen, die vandaag begint. Actrice Ashley Judd, die de internationale bijeenkomst steunt, vindt het hoog tijd dat het etiket ‘controversieel’ afgehaald wordt van anticonceptie en reproductieve rechten:

When we better support health programmes that give Therese, and millions of women like her, voluntary access to modern family planning, we help reduce the incidence of unsafe abortion, we improve her health and we enable her to better care for and educate her children. We build healthier families and communities. Where is the controversy?

UPDATE: Melinda Gates stelt 560 miljoen dollar beschikbaar om voorbehoedsmiddelen makkelijker toegankelijk te maken voor vrouwen in de armste landen.

Obama’s zorgwet maakt leven voor vrouwen beter

Ja, president Obama mag een wet invoeren die het mogelijk maakt dat inwoners van de Verenigde Staten een ziektekostenverzekering krijgen. Webmagazine Jezebel juicht de uitspraak toe. En komt meteen ter zake, want de belangrijkste vraag is natuurlijk: wat betekent dit voor vrouwen. Er is volgens het blad één nadeel. In twaalf staten wordt abortus flink duurder. De rest van het nieuws is echter positief tot zeer positief.

Progressief Amerika juicht nu de zorgverzekeringswet van president Obama erdoor komt.

Verschillende media wezen erop dat vrouwen veel te winnen hebben bij de nieuwe wetgeving. Dat is omdat vrouwen nu de klos zijn binnen het bestaande systeem, onder andere vanwege hun sekse:

Even pregnancy has been grounds for insurance companies to refuse policies on the grounds that it’s a pre-existing condition.  All this made women more likely to be uninsured—as one in five women under 65 were in 2010. And even when we did have coverage, we often weren’t able to get our insurers to pay for birth control and other basic prevention (even while they were doling out Viagra, no questions asked).

De nieuwe wet zorgt ervoor dat verzekeraars zulke kunstjes niet meer kunnen flikken. Miljoenen vrouwen die nu onverzekerd rondlopen, krijgen alsnog een ziektekostenverzekering. Ook maakt de wet een einde aan de willekeur rondom het hebben van een medische voorgeschiedenis. Zorgverzekeraars mogen klanten niet langer weigeren in verband met seksueel misbruik of  zwangerschap. Jongeren kunnen bovendien langer meeliften op de verzekering van hun ouders.

Meer goed nieuws: verzekeraars mogen geen hogere premies meer rekenen voor vrouwen. Tot nu toe betaalden vrouwen regelmatig dertig procent meer dan mannen, voor precies hetzelfde zorgpakket. Zwangerschap, geboorte, en anticonceptie moesten vrouwen daarnaast nog los bijbetalen.  Het zorgplan van Obama maakt een einde aan die financiële discriminatie.

Nog meer goed nieuws: vrouwen kunnen eindelijk vrij gebruik maken van alle medische voorzieningen die de overheid heeft goedgekeurd. Daaronder vallen voorzieningen zoals voorbehoedsmiddelen, soa tests en diverse andere preventieve onderzoeken. Republikeinen, die maandenlang schreeuwden dat de pil hoeren maakt van vrouwen, hebben het nakijken. Anticonceptie valt straks onder de gewone gezondheidszorg aan vrouwen, net als in de rest van de beschaafde wereld.

Tsja, en abortus? Jezebel signaleer dat twaalf staten wetten aannamen die vrouwen dwingen zelf te regelen dat ze die ingreep vergoed krijgen. Dat kan aardig duur uitvallen:

In these states, employers and individuals who purchase insurance on the soon-to-be-implemented state exchanges will need to purchase additional abortion insurance or settle for not having coverage at all. Which doesn’t seem like that huge a deal unless you consider the fact that many private companies currently carry policies that cover abortion for employees, and the most expensive abortions are late term, and late-term abortions often occur after a couple discovers a birth defect or health risk to the mother. So if you get pregnant and decide you don’t want to be pregnant, and you live in one of these twelve states, get ready to cough up (or, you know, pick a cooler place to live and move there).

Tsja, je kunt niet alles hebben. Al met al geeft de nieuwe zorgverzekeringswet vrouwen een enorme steun in de rug. Met de huidige oorlog tegen vrouwen kunnen ze die bemoedigende ontwikkeling goed gebruiken.

Keuzes, keuzes…..

Vrouwen keren zich af van Republikeinen

Het is officieel: steeds meer vrouwelijke kiezers keren zich af van de Republikeinen, omdat ze hun vrouwvijandige houding zat zijn. Behalve in ludieke protestacties blijkt deze toenemende afkeer ook steeds vaker in hun stemgedrag. In een peiling van de New York Times en CBS zou 57% van de vrouwen voor Obama kiezen, terwijl de aanhang voor Republikeinse kandidaten terugviel naar 37%.

De omslag in stemgedrag komt na een heel aantal schandalen. Ultra conservatieve Republikeinse politici jagen achter Planned Parenthood aan. Met als excuus ‘het zijn babymoordenaars’ draaien ze de geldkraan dicht en sluiten vrouwen uit van de preventieve onderzoeken, soa-testen, voorlichting en voorbehoedsmiddelen die deze Amerikaanse variant op de Rutgersstichting vrouwen aanbiedt. Dit zet kwaad bloed bij vrouwen, die deze zorg nodig hebben.

Wannabe presidentskandidaat Rick Santorum roept keer op keer seksistische dingen over vrouwen (ze zijn volgens hem te emotioneel om in het leger te dienen, bijvoorbeeld). Republikeinse politici introduceren wetgeving die artsen toestaat tegen patiënten te liegen, zijzelf of hun sympatisanten schilderen vrouwen af als sletten. Of vergelijken hen met vee: koeien baren soms doodgeboren kalfjes, dus er is niks verkeerds aan als politici wetten aannemen om vrouwen te dwingen hetzelfde te doen, want abortus mag onder geen enkele voorwaarde gebeuren. Enzovoorts.

Dit soort gebeurtenissen en schandalen maken duidelijk dat vrouwenhaat regeert binnen de Republikeinse partij. Een reactie hierop liet niet op zich wachten. Vrouwen protesteerden, demonstreerden, stelden in opiniestukken het seksisme aan de kaak, zorgden ervoor dat Planned Parenthood geld bleef krijgen, en dat wetgeving aangepast werd of blijft steken bij een rechtbank. (Mannen bleven achter in dit geheel. Je hoort hun stem vooral luid klinken in het kamp van de mensen die vrouwen tot broedkippen willen reduceren, niet in het kamp van mensen die vrouwen als mensen willen beschouwen.)

Niet meer stemmen op  Republikeinse kandidaten is het logische vervolg op het verzet van vrouwen tegen de krachten die hen terug naar het aanrecht willen verwijzen. Zelfs binnen de Republikeinse partij beginnen vrouwen langzaam aan tabak te krijgen van de schreeuwers binnen de gelederen. Zo besloot de Republikein Olympia Snowe om op te stappen uit onvrede met het fanatieke klimaat binnen haar partij.

President Obama ziet deze beweging natuurlijk ook. Hij doet extra moeite om vrouwelijke kiezers voor zich te winnen. Daarbij geholpen door nieuwe draconische wetsvoorstellen van Republikeinen. Het wordt nog spannend bij de presidentsverkiezingen later dit jaar…..

Vrouwen en de pil? Vraag het de experts!

Hahahahahaha, deze video kun je maar beter niet bekijken als je net koffie drinkt of zo. Allerlei bekende Amerikaanse acteurs, zoals Leland Palmer, Ray Wise en Nick Offerman, verzamelden zich om een bijtend satirisch filmpje te maken over de huidige situatie in de Verenigde Staten. Daar rollen partijen vechtend over tafel om te bepalen wie de meeste zeggenschap krijgt over vrouwen, hun lijven en hun reproductieve rechten. Of ze organiseren een panel voor een debat over voorbehoedsmiddelen – met bijna alleen maar mannelijke deelnemers. Want inderdaad. Wil je iets weten of beslissen op het gebied van medische zorg aan vrouwen? Vraag het de experts – vraag het mannen!

Debat V.S. over voorbehoedsmiddelen krijgt absurde trekjes

Kijk uit! Planned Parenthood, de Rutgers Stichting van Amerika, is helemaal geen verantwoordelijke instantie die onder strenge controle staat. Neeeeee, die perverselingen zetten onschuldige jongeren aan tot masturbatie en seks, om daarna geld uit ze te persen voor anticonceptiemiddelen en abortus. Planned Parenthood is gewoon een commerciële seks en moordfabriek!!! Dit beweert een conservatieve organisatie in een serieuze voorlichtingsfilm die op dit moment duizenden mensen trekt op Youtube. Kijk zelf:

De video is afkomstig van de American Life League, een zeer conservatieve organisatie. Progressieve media ontvingen het filmpje vol ongeloof en verbazing:

It’s truly hard to digest how hilarious this video is from the American Life League on Planned Parenthood and their “agenda” to lure your children into sex addiction with candy penis pops and vagina fruit roll-ups so they can sell them abortions and birth control. The gateway drug? Masturbation. I repeat, folks — this is not a parody video.

De timing van het filmpje is niet toevallig. De laatste maanden speelt er een enorme discussie rondom voorbehoedsmiddelen. Fanatieke Republikeinen vinden dat sowieso lastig – de pil verandert vrouwen in hoeren die ongestraft seks kunnen hebben – maar onlangs kwam er nog een complicatie bij. De V.S. kennen veel religieuze instellingen waar ook anders- en niet-gelovige werken, zoals Katholieke ziekenhuizen. Mag je een katholieke organisatie dwingen voorbehoedsmiddelen in de ziektekostenverzekering op te nemen als het gaat om werknemers die een ander of geen geloof aanhangen?

Dat werd een hele politieke strijd. Een strijd die bovendien vooral door mannen gevoerd wordt – en dat is al een tijdje zo. Op dit moment vindt er bijvoorbeeld een hoorzitting plaats over anticonceptie die de sfeer van het debat goed weergeeft. Het zijn allemaal mannen, en geen enkele vrouw mag haar zegje doen. Om tegen deze uitsluiting van vrouwen te protesteren, schreef de ene man een brief aan een andere man om te pleiten dat tenminste één vrouw iets mag zeggen over dit onderwerp, want het gaat vrouwen ook wel een beetje aan, eigenlijk, als je er even goed over nadenkt. De gang van zaken is absurd.

Ook de media laten voornamelijk mannen aan het woord bij de verslaggeving over het politieke gevecht rondom voorbehoedsmiddelen:

Think Progress released research last week showing that the major cable networks invited nearly twice as many men as women to discuss the fight for contraceptive coverage. When women aren’t called upon to discuss the realities of our lives, we are left with men discussing the contents of our medicine cabinets as if they were “culture wars” or “assaults on religious freedom.” (For the record: Women’s bodies are not cultural commodities, and any meaningful freedom of religion requires freedom from an imposed religion.)

Dat heeft grote gevolgen voor het debat. Niet alleen schilderen mannen Planned Parenthood af als een verwilderde perversiteitenmachine, maar op de een of andere manier blijft ook onderbelicht dat bijna alle vrouwen voorbehoedsmiddelen gebruiken, dat anticonceptie behoort tot basale gezondheidszorg voor vrouwen, dat het geld kost, dat vrouwen niet altijd in staat zijn zelf voorbehoedsmiddelen te betalen, en dat het voor de gezondheid en het welzijn van vrouwen cruciaal is als ze vrije toegang kunnen krijgen tot anticonceptie.

Tot slot: veel commentatoren wijzen erop dat hele debat enorm seksistisch is, want de ondertoon is meestal dat vrouwen die voorbehoedsmiddelen gebruiken dat alleen doen om erop los te kunnen seksen met iedere man die ze tegen komen. Als ze weer gewoon zoals vroeger het risico lopen om zwanger te worden, zullen ze zich netjes onthouden van seks en een trouwe echtgenote worden, en dan is de wereld weer zoals die moet zijn.

Je zou gezien die ondertoon van haat zelfs kunnen stellen dat de pogingen om Planned Parenthood af te knijpen,  voorbehoedsmiddelen moeilijk verkrijgbaar te maken en abortus alleen mogelijk te maken als je arts eerst onder dwang een sonde in je vagina schuift, allemaal vallen onder het kopje geweld tegen vrouwen:

But abortion and emergency contraception are strictly, 100 percent sexed. This makes the withholding of reproductive medical services the most explicit form of violence against women that exists today in the United States. And it is incredibly violent. As Crane pointed out in his column, withholding these services from women is to force them to potentially (in the case of emergency contraception) or certainly (in the case of abortion) endure pregnancy and produce biological offspring. It is forced pregnancy. Like other forms of violence against women, forced pregnancy has no rational, secular argument to support it.

Stof tot nadenken!

Wat zeven biljoen mensen betekent voor vrouwen

Zeven biljoen mensen, da’s veel en dus schrijven de media erover. Vaak gaat het óf om ‘ha, een mijlpaal, dat moeten we vieren’, óf hel en verdoemenis want kan het milieu zoveel aardbewoners wel aan. Waar het minder vaak over gaat is wat die bevolkingsgroei in de praktijk betekent voor vrouwen. Want het zijn vrouwen die deze aardbewoners baren, vaak met gevaar voor eigen leven, en meestal hoofdverantwoordelijke zijn voor de verzorging van al die kinderen.

China, India en Afrikaanse landen, de gebieden waar de meeste bevolkingsgroei is, hebben culturen waarin vrouwen minder waard zijn dan mannen. Jongens gaan voor meisjes, en moeders worden geacht eerst te zorgen voor hun man en kinderen voordat ze aan zichzelf denken. Met ieder kind wat erbij komt, wordt het lastiger om de bestaande middelen eerlijk te verdelen over alle gezinsleden. Dan gebeuren er zaken die nadelig zijn voor de minst waardevolle leden van het gezin, de moeders en de meisjes.

Het komt er vaak op neer dat meisjes thuis moeten blijven omdat er vaak alleen geld is om de jongens naar school te sturen. En het komt erop neer dat moeders eerst alle anderen te eten geven en dan zelf als laatste het minste te eten krijgen. Veel vrouwen raken op die manier chronisch ondervoed. Dat maakt de situatie van de kinderen problematisch. Sommige studies zijn echter zo verstandig om in te zien dat de vrouw de sleutel is. Als zij te weinig te eten en onvoldoende rust krijgt, heeft dat ook nadelige gevolgen voor de andere leden van het gezin.

Niet zo vreemd dat steeds opnieuw de roep klinkt dat meer vrouwen makkelijker toegang moeten krijgen tot voorbehoedsmiddelen. Vrouwen kunnen dan zelf bepalen of er kinderen komen en zo ja wanneer. Helaas ligt dat in de praktijk niet zo eenvoudig. Wereldwijd hebben circa 215 miljoen vrouwen geen toegang tot anticonceptie, terwijl ze dat wel zouden willen. Bijvoorbeeld om een pauze van een paar jaar in te lassen tot de geboorte van een volgende kind. 

Die kloof tussen wens en daadwerkelijk gebruik van voorbehoedsmiddelen heeft allerlei oorzaken. Ze hebben er soms de leeftijd niet voor – ga als veertienjarige bruid maar eens de strijd aan met je mannelijke familieleden en je kersverse echtgenoot. Religie, culturele gebruiken en/of politieke situaties belemmeren het aanbieden van anticonceptie. En tot slot wijst webmagazine Jezebel erop dat de terughoudendheid ook het gevolg is van de lage status van vrouwen:

While some lack of access is the result of a lack of resources, much of this stems from local cultural attitudes that value women for their reproductive qualities, and not much else.

Daarnaast deinzen mensen soms terug voor het je mengen in de voortplanting van andere mensen. Wie zijn wij om anderen voor te schrijven dat ze dan maar aan de voorbehoedsmiddelen moeten? Op zich een zeer legitieme zorg, ware het niet dat vrouwen zelf ook een stem hebben. Als er ruimte is om te mogen bepalen wat ze zelf willen, gaan de meeste vrouwen voor kwaliteit boven kwantiteit, signaleert wetenschapster Sara Blaffer Hrdy in haar boek Moederschap. Minder kinderen, die meer kans hebben op overleven.

Het ligt er bovendien aan hoe je die conversatie over geboortebeperking inzet. De Herald Tribune geeft als voorbeeld Pakistan, waar een kwart van de vrouwen graag voorbehoedsmiddelen wil gebruiken, maar niet kan krijgen:

Telling couples to limit their family hasn’t gone down well in Pakistan. What has worked is pegging family planning to child and maternal mortality. “When couples understand that the life of the mother and child is at risk they start paying attention,” says Dr Nasser Mohiuddin, who runs the National Trust for Population Affairs planning and development department.

Precies. Vrouwen zeggenschap geven over hun eigen lijf is aan alle kanten het slimste wat je kunt doen. Voor henzelf, en voor hun omgeving. Het leven wordt aantoonbaar beter als vrouwen zeggenschap krijgen over hun vruchtbaarheid. Wie weet wat de toekomst zal brengen, als meer mensen dit doorkrijgen….

Planned Parenthood houdt financiering, maar oorlog tegen abortus woekert door

Eindelijk een beetje goed nieuws uit de Verenigde Staten: Planned Parenthood (PP), een organisatie die nog het meest lijkt op de Rutgersstichting in Nederland, behoudt haar financiering. Republikeinen dreigden de organisatie vleugellam te maken omdat PP abortus aanbiedt, maar in de Senaat staken Democraten daar een stokje voor.

In de aanloop naar de stemming in de Senaat hielden Amerikanen overal demonstraties om het budget voor PP te behouden.

Het intrekken van het budget voor de organisatie maakt deel uit van een massale aanval op de reproductieve rechten van vrouwen. Sinds oerconservatieve Republikeinen in november 2010 winst boekten, wemelt het in het land van de voorstellen en plannen om abortus zo goed als onmogelijk te maken. Meest recente hoogtepunt is een wetsvoorstel in de staat Georgia, waarbij vrouwen met een miskraam automatisch strafbaar zijn totdat ze bewezen hebben dat de miskraam niet het gevolg is van abortus. Ja, u leest dat goed.

Diezelfde groep politici hield ook vol dat PP geen fondsen meer mocht krijgen omdat de organisatie een ware abortusfabriek zou zijn. Aantoonbaar onjuist, maar dat weerhield allerlei politici er niet van om vergaande uitspraken te doen. Die media zoals de Colbert show vervolgens genadeloos op de hak namen.

Met het behoud van fondsen kan PP haar werk blijven doen. Daarmee zijn miljoenen Amerikaanse vrouwen met een laag inkomen voorlopig gered. PP is voor velen van hen de enige mogelijkheid om anticonceptiemiddelen te krijgen, een screening voor borstkanker te ondergaan, of seksuele voorlichting te krijgen.  In een verklaring voor de pers laat de organisatie weten blij en opgelucht te zijn dat de Senaat het financieel kortwieken tegenhield.

Steeds meer mensen tekenen petitie voor behoud anticonceptie

Meer dan tweehonderd mensen zetten op Prinsjesdag in Den Haag hun handtekening onder een petitie om anticonceptie in het basispakket te houden. En nog veel meer mensen werden gewezen op de internetpetitiewww.ipetitions.com/petition/anticonceptie/. Met de oproep: mail de link naar je vriendinnen!

Dit alles was het resultaat van een actie van Janna Kodde, een vrouw uit Leiden die het ge-jojo met voorbehoedmiddelen zat is. De pil ging al eens eerder uit het pakket, en daarna weer erin, al naar gelang de economische omstandigheden. Terwijl het gaat om een basisvoorziening waar miljoenen vrouwen in de vruchtbare leven van afhankelijk zijn.

Om haar boodschap ‘het vrouwenrecht op geboorteregeling is een mensenrecht’ kracht bij te zetten, had ze een protestbord bij zich én een pak zakdoekjes. Want Kodde hoorde gisteren van verschillende vrouwen dat ze tragische dingen hadden meegemaakt in hun leven, doordat anticonceptie op bepaalde momenten onbetaalbaar voor ze was. Anticonceptie uit het pakket halen leidt zodoende alleen maar tot veel verdriet bij vrouwen en meiden.

De reacties op haar acties waren gemengd. Kodde ondervond veel sympathie van mensen die zelf ervaren hebben wat het is om weinig geld te hebben en gehinderd te worden in pogingen om aan familyplanning te doen. Maar ze kreeg ook begriploze reacties, meestal van mensen die zelf rijk waren en denken dat iedereen anticonceptie wel kan betalen. En dan was daar nog een Christelijke man, die haar een tijdje lastig viel omdat hij er van overtuigd was dat ieder zaadje heilig was. Hij droop af toen Kodde hem vroeg of hij wel eens masturbeerde.

De petitie op internet staat nog open. Surf erheen, zet je handtekening, en geef de link door aan vrienden en bekenden. Het kan nog tot en met 1 oktober. Vragen? Meehelpen? Je kunt Janna Kodde bereiken via janna100@xs4all.nl

Teken de petitie en houdt anticonceptie in het basispakket

Als het aan demissionair minister Klink ligt, verdwijnt anticonceptie uit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Voorkom dit en teken de petitie. Dat kan tot 1 oktober. Daarna wil initiatiefneemster Janna Kodde de handtekeningen aanbieden aan een hopelijk nieuw kabinet. Janna Kodde staat op Prinsjesdag ook in Den Haag om persoonlijk handtekeningen te verzamelen.

De reden voor haar initiatief is eenvoudig. Janna Kodde: ,,Ik baal er gewoon van dat anticonceptie uit de verzekering gaat, voor de zoveelste keer. Ik ben op persoonlijke titel begonnen en ga ook de straat op met dezelfde petitie. Ik krijg puur positieve reacties. Niemand mist het echt dat het niet van een organisatie uitgaat. Integendeel, iedereen vindt het juist goed dát iemand iets doet.”

Het College van Zorgverzekeraars vindt voorbehoedsmiddelen met een goed Nederlands woord vallen onder family planning. Dat is geen medische zorg en dus moeten vrouwen zelf voor de kosten opdraaien. Zelfs als een voorbehoedsmiddel wél wordt voorgeschreven om medische redenen. Klink heeft verschillende malen aangegeven dat hij dit advies zal volgen. Vanaf 21 jaar moeten vrouwen het zelf maar uitzoeken.

Anticonceptie werd al een keer eerder uit het basispakket gegooid, in 2004. Ook toen vormde de aanleiding: bezuinigingen. In 2008 trok de regering de maatregel weer in. De verdwijning van de pil uit het pakket leidde tot een vermindering van het gebruik met 9%, moeten de zorgverzekeraars toegeven. Ook nadat de pil in 2008 terug kwam in het pakket, bleef het gebruik 3% onder het oude niveau.

De zorgverzekeraars beargumenteren dat ondanks dit alles het schrappen van anticonceptie niet leidde tot een toename van abortussen, dus de gevolgen vallen al met al wel mee. In een voetnoot melden de verzekeraars ook nog: ”Vier van de vijf ongeplande zwangerschappen worden uiteindelijk gewenst.”

Oh. Dus dat maakt het blijkbaar okee om de kosten van voorbehoedsmiddelen eenzijdig bij vrouwen neer te leggen en drempels op te werpen tegen het gebruik ervan. Kortom, teken de petitie en voorkom dat verzekeraars het voor het zeggen krijgen in Den Haag.