Tag Archives: VN

College voor de Rechten van de Mens tikt overheid op de vingers

Mensenrechten maken expliciet deel uit van het buitenlands beleid, maar als het gaat om binnenlands beleid schiet de Nederlandse regering tekort. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in een persbericht. Dit terwijl we bergen werk hebben op dit gebied. Zo discrimineren werkgevers zwangere vrouwen stelselmatig en betalen ze mannen meer salaris dan vrouwen voor het zelfde werk. Gemiddeld gaat het om 53 euro per maand. Dat levert een leuk bedrag op, gerekend over een hele loopbaan.

Het College vindt dat de Nederlandse overheid structureel aandacht moet besteden aan mensenrechten. Een punt van zorg vormt bijvoorbeeld zwangerschapsdiscriminatie. Volgens het CVRM krijgt 43% van de aanstaande moeders daar mee te maken. Vrouwen krijgen geen verlenging van tijdelijke contracten, oftewel ontslag. Of opleidingen en promoties gaan aan hun neus voorbij.

Vrouwen lijken moedeloos te worden van die structurele, stelselmatige, al decennia durende discriminatie. Volgens het CVRM daalde onze bereidheid om zwangerschapsdiscriminatie te melden van 26% in 2012 naar 14% dit jaar, omdat ‘dit toch niets uithaalt’.

Een ander punt van zorg vormen de decentralisaties van (zorg)taken. Die zetten mensenrechten op verschillende manieren onder druk. Zo komt veel onbetaalde zorgarbeid bij vrouwen terecht. Bovendien kunnen gemeenten hun eigen beleid voeren. Dat betekent grote onderlinge verschillen tussen de zorg aan en ondersteuning van mensen, afhankelijk van hun woonplaats.

Wat betreft de onderbetaling van vrouwen voerde het College de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uit. Waar ze ook kijken, mannen krijgen meer. Werkgevers blijken namelijk criteria te hanteren die vrouwen op achterstand zetten. Ze bepalen het aanvangssalaris bijvoorbeeld op basis van salarisonderhandeling in plaats van op relevante werkervaring, geven een vrouw wel promotie maar niet of te weinig extra salaris, en/of gaan uit van het laatst verdiende salaris, zonder te kijken naar de vorige functie of naar de huidige baan.

Dit soort praktijken zorgen ervoor dat 4301 onderzochte vrouwen bij hogescholen gemiddeld €3.798 verdienden, terwijl hun 3218 mannelijke collega’s gemiddeld €4.258 per maand mee naar huis namen. Oftewel ruwweg 10% meer. In algemene ziekenhuizen bleek de loonkloof rond de 20% te liggen. Enzovoorts, enzovoorts.

Naast de oproep aan de regering stuurt het CVRM ook een rapport naar de Verenigde Naties over het gebrek aan aandacht voor mensenrechten in het Nederlandse binnenlandse beleid. De Mensenrechtenraad van de VN bespreekt de situatie in Nederland volgend jaar. Alles om druk te zetten. Want, stelt het College:

Meer ambitie voor het creëren van een echte infrastructuur om de implementatie van mensenrechten in Nederland te bevorderen, is te verwachten van een land dat zich internationaal profileert als een voorvechter van mensenrechten.

Of, in gewone mensentaal: je kunt niet Calvinistisch je vingertje vermanend opsteken bij andere landen, terwijl je in eigen huis de zaken totaal niet op orde hebt.

VN halen biljoenen binnen voor verbeteren gezondheidszorg

De VN konden vandaag hun driedaagse top afsluiten met spectaculair nieuws. De mondiale organisatie haalde 40 biljoen euro binnen van donorlanden en particuliere weldoeners. Waaronder internetmiljonair Bill Gates en een Mexicaanse zakenman, Carlos Slim. De VN hebben het geld hard nodig om de onnodige sterfte van moeders en kinderen omlaag te brengen. 

De enorme donatie brengt de Millenniumdoelen dichterbij. Dit zijn acht streefcijfers voor een betere wereld, en de deadline is 2015. Het Begische documentatiecentrum Rosa heeft een mooi en handig overzicht gemaakt met de verschillende doelen. Zo willen de VN in 2015 armoede halveren, alle kinderen op school krijgen, de verspreiding van aids stoppen en ervoor zorgen dat de moedersterfte met 75% afneemt. Om dit voor elkaar te krijgen is veel geld nodig, en nu er zoveel fondsen binnen stromen zijn de reacties dan ook euforisch, meldt de Engelse krant The Independent:

“Never have so many come together to save the lives of women and children,” commented Norway’s Prime Minister Jens Stoltenberg, whose country is one of the world’s top aid donors.

In een verklaring laten de VN weten dat de donaties ervoor kunnen zorgen dat er tot 2015 maar liefst vijftien miljoen sterfgevallen van kinderen voorkomen kunnen worden. Het geld kan er ook voor zorgen dat het aantal ongewenste zwangerschappen afneemt met 33 miljoen, en dat 740.000 zwangere vrouwen in leven kunnen blijven – vrouwen die anders zouden sterven vanwege complicaties bij de bevalling.