Tag Archives: vervolging

Paus stopt vervolging Amerikaanse nonnen

Ja, ik ben zeer kritisch over Franciscus, de Paus van de R.K. Kerk, maar als ik iets goed kan melden, doe ik dat ook. Bij deze: hij stopt het strafonderzoek naar Amerikaanse nonnen, die volgens conservatieve bisschoppen in de greep waren geraakt van het radicaal feminisme. De inquisitie begon drie jaar geleden en leidde tot veel verzet bij nonnen en leken.

Franciscus sluit vrede met afgevaardigden van nonnenorganisaties.

In een Van de Redactiestuk prijst de New York Times de strategische terugtrekkingsmanoeuvre die Francis op op dit moment uitvoert. De krant omschrijft de start van het onderzoek naar de geloofspraktijk van de nonnen als het resultaat van chauvinisme van de mannelijke leiding in de Vaticaanse bureaucratie. Bovendien kwam het raar over dat de kerkhiërarchie zijn pijlen op nonnen richtte, terwijl het wemelde van de schandalen rond priesters die kinderen bepotelden.

Franciscus lijkt die mening ook toegedaan te zijn, en stopt de pogingen om grip te krijgen op de leiding van diverse nonnenordes. Hij besloot de formele procedure vorig jaar al met een nietszeggend rapport vol frases in de trant van ‘niks aan de hand, we gaan gewoon door met samenwerking’. Een paar dagen geleden werd de vrede officieel getekend en liet de Paus zich uitgebreid fotograferen terwijl hij de vrouwen van de Leadership Conference of Women Religious bezocht. Als symbolisch signaal dat hij echt vrede kwam sluiten.

Volgens de New York Times bewijst de hele geschiedenis vooral dat de vorige Paus de kracht onderschatte van de nonnenordes en de mensen die zien welke goede werken deze vrouwen verrichten. Vanaf het moment dat het Vaticaan het onderzoek naar de nonnen instelde, braken protesten uit. Burgers hielden wakes, theologen riepen in een open brief op tot respect voor de nonnen, en de nonnen zelf reisden naar Rome en hielden in de V.S. een toernee om het belang van hun liefdadigheidswerk te onderstrepen. Hun Nuns on the Bus actie kon rekenen op juichende menigtes.

Deze aanhoudende druk speelt zeker mee in het besluit van Franciscus om het onderzoek af te sluiten. Daarnaast past het werk van de nonnen goed bij de koers die Franciscus wil aanhouden. Kortom, hij zag het licht…..

Congo pakt verkrachtingen aan met mobiele gerechtshoven

Hoe pak je misdaden aan in een totaal uit elkaar gevallen land? Nou, door justitie met een mobiel gerechtshof naar de mensen toe te brengen. In de Congo zet de overheid rondreizende rechters in om onder andere de massale verkrachtingen in te dammen, schrijft de Guardian. Alleen al op moreel vlak heeft dit effect. Na een bezoek van een mobiel gerechtshof neemt het aantal verkrachtingen meestal af, omdat mensen zien dat je toch niet straffeloos je gang kunt gaan.

Het meest recente optreden van het gerechtshof vindt plaats in Fizi. Congolezen liepen soms meer dan twintig kilometer om de rechtszaak bij te wonen. Het hof beschuldigde elf soldaten en Luitenant Colonel Mutware Kibibi van de massaverkrachtingen in de streek Kivu, rondom oud en nieuw. Dit nieuwjaars dieptepunt haalde ook de Nederlandse kranten en veroorzaakte wereldwijd afschuw. Artsen zonder Grenzen is nog steeds bezig om de medische gevolgen van deze misdaden op te vangen.

Het mobiele gerechtshof opereert sinds oktober 2009 en krijgt steun van de American Bar Association (uit de Verenigde Staten) en het Open Society Initiative for Southern Africa. Sindsdien heeft het hof tien zaken per maand behandeld en 94 verkrachters veroordeeld.

Dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat, maar de impact van het hof is groter dan de aantallen doen vermoeden. Zo kunnen politie, rechters en magistraten ervaring opdoen in het beter aanpakken van verkrachting. Ook blijkt keer op keer dat het optreden van de mobiele rechters een grote impact heeft op de bevolking. De Guardian sprak met één van de initiatiefnemers van het hof, Charles-Guy Makongo:

They can also be used to show in a concrete way to the Congolese that the authority of the state in particular and the rule of law in general are becoming a reality. The mobile courts contribute to the fight against impunity and specifically against impunity in relation with sexual violence.They have an incredible pedagogical impact among the communities where they are organised – generally, after the court, the occurrence of rape dropped.

De zaak tegen de nieuwjaarsverkrachters is de grootste tot nu toe, en geldt in Congo als een testcase. Maakt de regering echt ernst met de veroordeling van verkrachters, of mogen de Luitenant-Colonels vrij rond blijven lopen. Over een dag of tien meer, als het hof uitspraak doet.