Tag Archives: Vaticaan

Paus stopt vervolging Amerikaanse nonnen

Ja, ik ben zeer kritisch over Franciscus, de Paus van de R.K. Kerk, maar als ik iets goed kan melden, doe ik dat ook. Bij deze: hij stopt het strafonderzoek naar Amerikaanse nonnen, die volgens conservatieve bisschoppen in de greep waren geraakt van het radicaal feminisme. De inquisitie begon drie jaar geleden en leidde tot veel verzet bij nonnen en leken.

Franciscus sluit vrede met afgevaardigden van nonnenorganisaties.

In een Van de Redactiestuk prijst de New York Times de strategische terugtrekkingsmanoeuvre die Francis op op dit moment uitvoert. De krant omschrijft de start van het onderzoek naar de geloofspraktijk van de nonnen als het resultaat van chauvinisme van de mannelijke leiding in de Vaticaanse bureaucratie. Bovendien kwam het raar over dat de kerkhiërarchie zijn pijlen op nonnen richtte, terwijl het wemelde van de schandalen rond priesters die kinderen bepotelden.

Franciscus lijkt die mening ook toegedaan te zijn, en stopt de pogingen om grip te krijgen op de leiding van diverse nonnenordes. Hij besloot de formele procedure vorig jaar al met een nietszeggend rapport vol frases in de trant van ‘niks aan de hand, we gaan gewoon door met samenwerking’. Een paar dagen geleden werd de vrede officieel getekend en liet de Paus zich uitgebreid fotograferen terwijl hij de vrouwen van de Leadership Conference of Women Religious bezocht. Als symbolisch signaal dat hij echt vrede kwam sluiten.

Volgens de New York Times bewijst de hele geschiedenis vooral dat de vorige Paus de kracht onderschatte van de nonnenordes en de mensen die zien welke goede werken deze vrouwen verrichten. Vanaf het moment dat het Vaticaan het onderzoek naar de nonnen instelde, braken protesten uit. Burgers hielden wakes, theologen riepen in een open brief op tot respect voor de nonnen, en de nonnen zelf reisden naar Rome en hielden in de V.S. een toernee om het belang van hun liefdadigheidswerk te onderstrepen. Hun Nuns on the Bus actie kon rekenen op juichende menigtes.

Deze aanhoudende druk speelt zeker mee in het besluit van Franciscus om het onderzoek af te sluiten. Daarnaast past het werk van de nonnen goed bij de koers die Franciscus wil aanhouden. Kortom, hij zag het licht…..

Nieuwe paus valt nonnen af

Oude paus, nieuwe paus, voor  de Leadership Conference of Women Religious, een overkoepelende organisatie waar tachtig procent van de Amerikaanse nonnen onder valt, maakt het geen verschil. De vorige paus stelde een Spaanse inquisitie in omdat hij vond dat de nonnen de kerkdoctrine schonden en zich bezig hielden met enge radicaal feministische initiatieven. De nieuwe paus, Francis, zet die lijn voort. Hij gaat verder met de reorganisatie van de LCWR, en stelde drie mannen aan om de statuten van deze organisatie te herschrijven en toezicht te houden op alle activiteiten van de zusters.

Hervorming van de Curie, een einde maken aan seksueel misbruik door pedopriesters, lekker belangrijk allemaal. Nee, als eerste bekrachtigt de nieuwe paus de beschuldigingen tegen de LCWR:

…the Holy See accused the group of undermining “issues of crucial importance to the life of Church and society, such as the Church’s Biblical view of family life and human sexuality” and promoting a “radical feminist themes incompatible with the Catholic faith.” With Francis’ blessing, the Vatican will continue its “program of reform,” which includes the appointment of three male bishops to manage the rewriting of the nuns’ conference statutes, review its community-based programs and otherwise ensure the group “properly” follows Catholic teaching.

Radicaal feministische nonnen! Toe maar. Wat heeft de LCWR misdaan om dit vreselijke etiket opgeplakt te krijgen? Nou, armen helpen, bijvoorbeeld, en stelling nemen tegen iedere vorm van onderdrukking in de samenleving. Concreet betekent dit dat nonnen allerlei sociale projecten opzetten en in woord en daad proberen om gemarginaliseerde groepen te ondersteunen. Vorig jaar ontving de organisatie nog een prijs voor haar werk, De Herbert Haag Prize:

The Catholic-based Herbert Haag Foundation honored LCWR “for their candid stance in this crisis, for their persistent loyalty to the Christian message and for the spiritual energy with which they carry the conflict,” according to a recent press release. The award honors “people and institutions that engage themselves in the spirit of the apostle Paul for freedom in the church and in doing so give witness to the world,” the press release said.

Het Vaticaan vindt het echter belangrijker dat vrouwen afblijven van voorbehoedsmiddelen en ongewenste zwangerschappen tegen hun wil uitzitten. Amerikaanse nonnen geven hier geen prioriteit aan. Dus is de LCWR opeens radicaal feministisch.

Nonnen en progressieve katholieken reageerden teleurgesteld op de handelswijze van de nieuwe paus. Ze hadden hoop gekregen, omdat Francis zich in eerste instantie voordeed als een nederige man, met een mildere inborst. Nee dus. Onder andere een commentator van webmagazine Slate is echter niet verbaasd. De nieuwe paus hangt dezelfde conservatieve denkbeelden aan als zijn voorganger. (Iets waar dit weblog meteen na zijn aantreden ook al op wees). Voor Francis staat de LCWR aan de verkeerde kant van de streep. Onder zijn leiding wapent het Vaticaan zich nog steeds tegen deze Amerikaanse nonnen. Treurig….

Iran, Rusland, Egypte en Vaticaan vinden vrouwenmishandeling wel ok

Geweld tegen vrouwen mag niet. Als het toch gebeurt, moeten regeringen voor vrouwen evenveel moeite doen als in geval van geweld tegen mannen, om het slachtoffer te beschermen en de dader aan te pakken. Alleszins redelijk, zou je zeggen, maar niet voor een coalitie van Iran, Rusland, het Vaticaan en de Moslim broederschap. Tijdens een conferentie van de Verenigde Naties probeerden ze mensenrechten voor vrouwen uit een akkoord te schrappen. Gelukkig mislukte dat. Onder leiding van de Chileense ex-presidente Michelle Bachelet bereikten 193 landen een historisch akkoord.

De feestelijke opening van de conferentie.

De landen legden in een akkoord vast dat vrouwen wereldwijd gelijke rechten als mannen hebben. Ze veroordelen geweld tegen vrouwen en verklaarden duidelijk dat er in de eenentwintigste eeuw geen plaats meer is voor discriminatie en geweld tegen vrouwen. Met andere woorden: vrouwen zijn mensen! Hoera!

Het akkoord was nog op een andere manier nuttig. De twee weken durende onderhandelingen maakten zichtbaar wie anno 2013 nog steeds vindt dat vrouwen een tweederangse Ander zijn. Dat leverde rare taferelen op. Het Vaticaan gebroederlijk, zij aan zij, verenigd met de Moslim Broederschap uit Egypte. Samen met Iran en Rusland streden deze religieuzen voor het behoud van de uitzonderingsgrond religie/cultuur/traditie. Vrouwen vermoorden wegens vermeend overspel mag niet. Maar onze cultuur keurt het goed, dus dan mag het wel. Dat genre. De coalitie verzette zich ook tegen bepalingen die verkrachting binnen het huwelijk strafbaar stellen.

Internationale media struikelden vooral over een verklaring van de Moslim Broederschap, waarin de mannen uitlegden waarom geweld tegen vrouwen niet aangepakt hoeft te worden. Dat zat ‘m waarschijnlijk in de bewoordingen. De broeders maakten de meest expliciete tekst openbaar. Achter de schermen zullen landen als Iran en het Vaticaan waarschijnlijk dezelfde bedoelingen hebben, maar ze verpakten het netter. De broeders schrijven in hun betoog onder andere dat:

This declaration, if ratified, would lead to complete disintegration of society, and would certainly be the final step in the intellectual and cultural invasion of Muslim countries, eliminating the moral specificity that helps preserve cohesion of Islamic societies.

Toe maar! De totale ondergang van de samenleving! Buitenlandse invasies! Onder andere dagblad The Guardian had er geen goed woord voor over. Toen de Moslim Broederschap in Egypte aan de macht wilde komen, bedienden ze zich van mooie woorden over vrouwen en konden ze hun stemmen goed gebruiken. Nu ze eenmaal in het zadel zitten vallen alle maskers af. De broederschap blokkeerde een wet om genitale verminking van meisjes strafbaar te stellen, en pleitte bij de VN conferentie openlijk voor een tandeloze tekst die geweld tegen vrouwen vrolijk verder laat gaan.

Commentator Amira Nowaira vermoedt dat naast vrouwenhaat ook machtspolitiek aan de basis van hun felle verzet ligt:

The Brotherhood probably felt impelled to send a not-so-covert threat to Egyptian women. Throughout the past seven months, Egypt’s rulers have done their utmost to take women out of the political equation, as their active participation in protests has become a real headache for the Morsi regime. The statement seems to have been conceived in response to their mounting pressure and the vocal opposition, and intended to reassert the dominance and power of the Brotherhood.

Dat deze religieuze, conservatieve coalitie de strijd verloor, noemen commentatoren een bitterzoete overwinning. Fijn dat de uiteindelijke overeenkomst vrouwen als mens ziet. Maar de wilskracht bij de haters fungeert als waarschuwing. Krachtige partijen willen heel graag hun recht op vrouwen slaan behouden. Dat het deze keer niet is gelukt, zegt niets over een volgende VN Vrouwenconferentie. Alertheid blijft geboden.

UPDATE: een hoopvol teken is dat vrouwen steeds vaker hun mond open doen en praten over wat hen overkomt. Niet langer zwijgen is het begin van alles, signaleert auteur en journaliste Sally Armstrong:

Probably about three years ago, I began to see the earth shifting. I began to see the curtain lifting. Why did that happen? There’s an increase in education, but mostly there’s an increase in talk. I’ve always felt that if you can’t talk about it, you can’t change it. When you talk, you start asking questions you never asked before. Women are now saying, “Show me where it’s written in the Koran that my daughter can’t go to school.”

Ja, dan krijg je vanzelf een revolutionaire omwenteling 😉

Vaticaan ontdekt gevaar van radicaal feministische nonnen

Stop de persen! Een schandaal binnen de Katholieke kerk! Bisschoppen die seksueel misbruik van kinderen proberen te verdoezelen? Financiële wanpraktijken? Neeeeeee, het Vaticaan heeft een veel groter gevaar ontdekt. Sociaal bewogen nonnen, die strijden tegen armoede en voor gerechtigheid. Dat soort gedachtengoed is op z’n minst radicaal feministisch, heel eng dus. Die nonnen moeten onmiddellijk terug in hun hok en onder toezicht van bisschoppen komen. Want dat zijn, samen met de Paus, de ware hoeders van het geloof.

De LCWR is het allergrootste gevaar waar de katholieke kerk zich ooit tegen heeft moeten verdedigen.

Het Vaticaan onderzoekt sinds een paar jaar de handel en wandel van Amerikaanse nonnen, op verdenking van feminisme en elementen die niet tot de katholieke doctrine behoren. En kijk aan, ruim twee jaar later vindt het Vaticaan deze ideologische wanpraktijken, toevallig ook nog eens bij de grootste en meest uitgesproken organisatie van Amerikaanse religieuzen, de Leadership Conference of Women Religious (LCWR). Het Vaticaan gaat deze organisatie onder curatele stellen:

An archbishop has been appointed to oversee its reform to ensure that it conforms to Catholic prayer and ritual. The Leadership Conference, which is based in Maryland, represents about 57,000 nuns and offers a wide range of services, from leadership training for women’s religious orders to advocacy on social justice issues. The Congregation for the Doctrine of the Faith said the nuns’ organisation faced a “grave” doctrinal crisis. It said issues of “crucial importance” to the church, such as abortion and euthanasia, had been ignored. Vatican officials also castigated the group for making some public statements that “disagree with or challenge positions taken by the bishops”, who are the church’s “authentic teachers of faith and morals.”

De religieuzen gaven in een officiële reactie aan dat ze geschokt zijn door het harde oordeel van de kerk:

“We are so shocked by this action that we’re still putting our thoughts together,” said Stephanie Niedringhaus, spokeswoman for Network, a social justice lobby formed by nuns, and part of the conference. “We never expected this and we are deeply grieved for the tens of thousands of sisters who dedicate themselves to social justice work.”

De nonnen staan niet alleen in hun schrik en verbazing. Diverse media noemen de onderdrukking van nonnen een nieuw p.r. drama voor de katholieke kerk. Pedofiele priesters, geen probleem, maar nonnen die armen helpen? Dat moet verboden worden. Zelfs de anders zo gematigde New York Times wijdde een redactioneel commentaar aan de kwestie, ten faveure van de nonnen:

The Vatican is reining in the leadership conference that represents 80 percent of American Catholic nuns, accusing the group of “serious doctrinal problems” and promoting “radical feminist themes.” That seems a misreading of the very fine work in schools, charities, prisons and impoverished neighborhoods being done by about 60,000 nuns across the nation. […] The sisters’ leaders said they reaffirmed their opposition to abortion but also claimed the right to speak out on a “moral imperative” like health care, just as the bishops had.The nuns clearly are caught in a classic crossfire of church doctrine, politics and hierarchical obedience. It would be a tragedy, far beyond the church, if their fine work and their courageous voices were constrained.

Een enkele woordvoerder wijst ook op de verdachte timing en de politieke lading van de inquisitie en onder curatele stelling:

Sister Simone Campbell, the group’s executive director, told the Christian Science Monitor she thought the report was prompted by the healthcare changes, noting that the review began in 2009 and continued until June 2010, coinciding with the bill’s passage. “Our position on healthcare was the application of the one faith to a political document that we read differently than the bishops,” she said. Vatican expert Robert Mickens of The Tablet newspaper said the situation followed attacks on dissenting Irish priests and formed part of “a crackdown against any forms of dissent particularly in the US and Western World”. “Make no mistake, these crackdowns come from the very top,” he said. “And what’s so frightening is that while these attacks on the liberal leftwing are going on, Pope Benedict continues to cosy up to the far-right, anti-semitic Society of Saint Pius X’s.”

Kortom, het Vaticaan vaart een harde koers. Wie niet constant bezig is met het afschaffen van abortus en het gebruik van anticonceptiemiddelen, zit fout. Armen helpen en sociale gerechtigheid nastreven, staat gelijk aan radicaal feminisme, en moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Wat een fijne boodschap van de katholieke mannenbroeders. Zo krijg je vanzelf een lege kerk….

Vaticaan ontslaat bisschop wegens vraag over vrouwelijke priesters

Kinderen misbruikt? Geen probleem, het Vaticaan stuurt je gewoon naar een andere parochie en dan kun je daar opnieuw beginnen. Maar vragen stellen over de mogelijkheid ook vrouwen tot priester te wijden? Dat leidt meteen tot ontslag op staande voet. Het overkwam de Australische bisschop William Morris.

Bisschop Morris, ontslagen wegens de suggestie de mogelijkheid van vrouwelijke priesters nog eens te overwegen.

Morris lag onder vuur sinds 2006. Hij schreef toen een brief waarin hij signaleerde dat de kerk een groot tekort aan priesters heeft, en dat dit een probleem begint te worden. Zou het niet mogelijk zijn het toch nog eens te hebben over vrouwelijke priesters?

Vanaf het moment dat Morris deze vragen stelde, stelde het Vaticaan een onderzoek naar hem in. Dat leidde nu tot zijn ontslag door de paus, Benedictus XVI. Volgens Newser pakte de paus Morris hard aan. Normaal gesproken krijgen in ongenade gevallen bisschoppen de kans zelf hun ontslag aan te bieden. In het geval van Morris daarentegen stuurde het Vaticaan hem gewoon naar huis, punt.

Parochianen ontvingen het nieuws met afgrijzen. Zodra het bekend werd verzamelden honderden katholieken zich voor het huis van de bisschop, om hem te steunen en te bedanken voor zijn inzet. Morris zelf zei dat hij niet kwaad is op de kerk:

Bishop Morris said yesterday the Vatican does not like controversial questions being asked, but he is not angry at the church hierarchy. “I think that once they make a decision on a particular area, where there is an authoritative decision … they decide they don’t want any more discussion,” he said. “When you start to ask questions, you’re seen as dissenting from their position.”

Vaticaan jaagt op Amerikaanse nonnen

Een onderzoek van het Vaticaan naar de handel en wandel van Amerikaanse nonnen stuit op steeds meer verzet. Kardinaal Franc Rode begon de inquisitie vorig jaar, omdat kerkleiders de nonnen verdenken van feministische ideeën en gedrag dat niet past bij religieuzen. Het onderzoek zorgt voor zoveel onrust dat Aartsbisscop Joseph Tobin sinds deze maand in interviews de boel probeert te sussen. Volgens hem hebben de nonnen niks te vrezen van het onderzoek, en moet de kerk begrip hebben voor hun woede en pijn.

De nachtmerrie van de heren in het Vaticaan.

Het Vaticaan is de laatste anderhalf jaar bezig om alle nonnenkloosters door te lichten. In 2011 moeten de resultaten duidelijk zijn. In de tussentijd moeten ordes uitgebreide vragenlijsten invullen over hun dagindeling, financiën en activiteiten, inspecties toestaan, en persoonlijk op het matje komen bij onderzoekers.

Zo’n inspectie van het Vaticaan is op zich niet uitzonderlijk: het komt vaker voor. Maar tot nu toe ondernam Rome zo’n onderzoek alleen als personen of instellingen zwaar in opspraak waren geraakt. Denk aan kindermisbruik, ernstige fraude, etc. Je doet het, kortom, niet zomaar. Wat hebben de Amerikaanse nonnen dan op hun geweten? Bij de aankondiging van de inspectie legde Kardinaal Franc Rode het even uit voor de Vaticaanse radio. Zoals geciteerd door women’s e-news:

Cardinal Franc Rode, head of the Vatican’s council on religious life, told Vatican Radio what prompted the probe. “Most of all, you could say, it involves a certain secular mentality that has spread in these religious families and, perhaps, also a certain ‘feminist’ spirit.”

Het is dus geen gewoon onderzoek, maar een inquisitie waarbij de mentaliteit, spiritualiteit en gedachtenwereld van de nonnen voorop staan. En o wee als ze iets doen wat hen onderscheidt van een voetveeg. Geen wonder dat zo’n invasie woede en pijn oproept. Dat blijft echter veelal binnenskamers. Sinds het onderzoek loopt houden religieuzen meestal hun mond over de bevindingen en de voortgang. Women’s e-news probeerde in februari dit jaar voor een reportage mensen te spreken te krijgen, maar vond niemand bereid in het openbaar iets te zeggen.

Pas de laatste drie maanden zijn veel zusters het echt zat en is die situatie van radiostilte wel anders geworden. Aartsbisschop Tobin rukt niet voor niets uit om de zusters te sussen. Maar het punt blijft: waarom pakt het Vaticaan de nonnen zo hard aan vanwege ‘misdaden’ zoals misschien iets te onafhankelijk goede werken verrichten in scholen, ziekenhuizen en arme gemeenschappen? Terwijl priesters en bisschoppen zich ongestraft aan kinderen kunnen vergrijpen? Zou de kerk dat niet tot de bodem uit moeten zoeken? Het onderzoek naar de nonnen wordt gezien als straf, als stok om vrouwen terug in hun hok te slaan, en als afleidingsmanoeuvre om te verhullen dat de kerkelijke hierarchie door en door verrot is. Zie hiervoor talloze artikelen en interviews, onder andere hier, hier, en natuurlijk in Ms Magazine.

Het ergste van alles: in 2011 moet het onderzoek klaar zijn, maar denk niet dat er dan iets naar buiten komt. Carol Marin voor de Chicago Sun-Times:

The interrogation of American nuns, as you may know, will not result in a published report. The Vatican will conclude its chilling probe but will keep its conclusions to itself. A stern way of warning sisters they’d better straighten up and fly right, that someone above them is watching. No, not God. But the boys in Rome who are displeased with their independence and outspokenness.

Nieuwe heilige stelde kindermisbruik aan de kaak

Het Vaticaan wil op 17 oktober de Australische non Mary MacKillop heilig verklaren. Ze wordt dan de eerste ‘eigen’ heilige van Australië. Pikant detail: MacKillop waarschuwde haar parochie dat een priester kinderen misbruikte. De priester moest terug naar zijn geboorteland Ierland, maar als dank voor haar moedige optreden werd MacKillop uit de katholieke kerk gegooid en afgeschilderd als een dronkelap.

Mary MacKillop.

Dagblad The Guardian meldt dat het niet duidelijk is of het Vaticaan rekening had gehouden met deze geschiedenis. De kerk ligt zwaar onder vuur, nu het ene na het andere schandaal rond kindermisbruik in de openbaarheid komt. Steeds weer blijkt dat katholieke machthebbers priesters overplaatsten en slachtoffers opdroegen hun mond te houden. De situatie rond MacKillop brengt aan het licht dat die houding ook al bestond in de negentiende eeuw.

MacKillop werd in 1842 geboren in Melbourne, en begon haar loopbaan als docent. Ze vond dat Australische kinderen beter onderwijs moesten krijgen. Daarom richtte ze een kloosterorde op, de Zusters van Sint Jozef. Ze kwam regelmatig in aanvaring met de plaatselijke bisschop. Die vond dat de nonnen naar de bischoppen moesten luisteren , terwijl MacKillop alleen verantwoording af wilde leggen aan Rome.

Dit conflict kwam op scherp te staan toen MacKillop rond 1870 signalen kreeg dat een priester van een nabijgelegen katholieke school kinderen misbruikte. Ze waarschuwde de bisschop en pleitte voor het nemen van maatregelen. Dat gebeurde: de priester, Patrick Keating, moest Australië verlaten. Hij keerde terug naar Ierland. Maar hij bleef priester. MacKillop daarentegen werd in 1871 de kerk uitgezet.

Maanden later trok de katholieke kerk die excommunicatie weer in. MacKillop mocht terugkeren. Pas in 2009, honderd jaar na haar dood, bood de aartsbisschop van Adelaide namens de kerk zijn verontschuldigingen aan voor de harde en onterechte straf die MacKillop ogelegd kreeg. En nu, in 2010, wil de kerk haar heilig verklaren. Het Vaticaan erkent namelijk een paar wonderen: een vrouw met leukemie en een vrouw met kanker genazen nadat ze de rebelse non om hulp smeekten.