Tag Archives: tijdelijk contract

College wil einde aan discriminatie zwangere vrouwen

Het College voor de Rechten van de Mens wil dat de regering een einde maakt aan de discriminatie van zwangere vrouwen. De organisatie roept minister Asscher van Sociale Zaken op om maatregelen te nemen. De oproep komt na een nieuwe golf oordelen van het CVRM over bedrijven die zwangere vrouwen werkloos maakten. Asscher heeft inmiddels positief gereageerd op de oproep. Hij wil nog dit voorjaar met voorstellen komen om een einde te maken aan dit soort misstanden.

Een woordvoerder van het CVRM houdt het netjes in de media en spreekt diplomatiek van onwetendheid:

‘We merken dat als we een zaak behandelen, dat het meestal leidt tot maatregelen binnen een bedrijf. Vaak hebben bedrijven de intentie helemaal niet om een zwangere werkneemster te discrimineren. Ze hebben soms gewoonweg niet door dat ze de wet overtreden’, volgens Marysha Molthoff van het College van de Rechten van de Mens.

Of dat echt zo is waagt de Zesde Clan te betwijfelen. De Consumentenbond is bijvoorbeeld geen amateuristisch clubje. Toch kreeg deze organisatie onlangs een flinke tik op de vingers van het CVRM. Ook lijken de zaken veel te veel op elkaar. Steeds opnieuw gaat het om vrouwen met tijdelijke contracten, die opeens afgeschilderd worden als onbetrouwbaar, of slecht functionerend, zodra ze hun zwangerschap aankondigen.

Dit geijkte patroon blijkt ook uit de vier meest recente oordelen. Stern Loopbaanadvies zou, gezien het accent op personeelsmanagement en werving, moeten weten dat je een vrouw niet mag vragen of zij zwanger is. Doe je dat toch, dan heeft een vrouw het wettelijk recht om geen antwoord te geven. Die wet dient ter bescherming van de werkneemster, maar helaas. Stern zag onmiddellijk af van een al aangeboden verlenging van een tijdelijk contract, toen alsnog bleek dat de vrouw in kwestie zwanger was. Mag niet, oordeelde het CVRM.

Bij twee andere bedrijven, te weten Infostrada Creative Technology en Logis P., bleek uit niets dat een vrouw niet goed zou functioneren. Als bij toverslag kwamen er echter klachten, geheel toevallig nét nadat de beide vrouwen hun werkgever het blijde nieuws verteld hadden. Het CVRM accepteerde die plotselinge ommekeer in de beoordeling van deze werkneemsters niet. Beide bedrijven werden schuldig bevonden aan genderdiscriminatie.

Stichting Sint Joris, een welzijnsinstelling, vuurde een dubbel salvo af. Het bedrijf wantrouwde niet alleen het functioneren van de vrouw, maar rekende haar ook af op haar ziekteverzuim. Dat mag echter niet als dat verzuim veroorzaakt wordt door de zwangerschap. Opnieuw verboden onderscheid op grond van geslacht, aldus het oordeel van het CVRM.

Deze zaken tonen aan dat er bar weinig is verbeterd sinds het College twee jaar geleden de schokkende resultaten publiceerde van een uitgebreid onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie. Bijna de helft van de vrouwen lijkt te hebben afgedaan als werkneemster, zodra ze het wagen zwanger te worden. Zeker bij een tijdelijk contract kun je fluiten naar je baan. Wat dat betreft kan Asscher niet snel genoeg komen met die aangekondigde maatregelen.

Werkgevers discrimineren zwangere vrouwen massaal

De Commissie Gelijke Behandeling haalt alle kranten met haar onderzoek naar discriminatie van zwangere werknemers. De uitkomsten zijn dan ook schokkend. De discriminatie treft bijna de helft van deze groep. Vrouwen zijn vooral kwetsbaar als ze een lage opleiding en een tijdelijk contract hebben. In bijna tweederde van de gevallen ziet de werkgever dan af van verlenging.

Dat is extra slecht nieuws nu blijkt dat werkgevers in deze tijd sowieso geen vaste contracten meer willen geven. Voor steeds meer vrouwen betekent een tijdelijk contract dan in de praktijk einde werk zodra je in verwachting raakt. Dat zal de financiële zelfredzaamheid niet bevorderen en de loopbaan van vrouwen extra schade berokkenen.

Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat ook vrouwen die hun baan kunnen behouden, straf krijgen van hun werkgever. Die past vaak de arbeidsvoorwaarden aan. Een vrouw moet een promotie opgeven of vakantiedagen inleveren.

De Commissie Gelijke Behandeling:

Met de resultaten uit het onderzoek wil de CGB werknemers en werkgevers bewust maken van de tot nu toe verborgen gebleven omvang van de problematiek. “Er zijn nog veel meer vrouwen die een onprettige ervaring hebben meegemaakt, maar van die 45%, daarvan kunnen we zeggen; dat wijst heel serieus op discriminatie. Dat is ontzettend veel. Dat zou betekenen dat jaarlijks ruim 65.000 vrouwen in Nederland te maken krijgen met situaties die duiden op zwangerschapsdiscriminatie,” vertelt Laurien Koster voorzitter van de CGB.

De CGB schat in dat de cijfers een onderrapportage vormen. Veel vrouwen zien namelijk af van actie. Ze zijn slecht op de hoogte van hun rechten, of schatten in dat het geen zin heeft stappen te ondernemen. Slechts een kleine groep, zo’n tien procent, weet de weg naar bijvoorbeeld de commissie te vinden.

Hoe valt dit nieuws? Reacties bij tijdschrift Elsevier geven weinig hoop. Een greep uit de veelal anonieme commentaren:

Ik zou ook geen zwangere aannemen, sociale voorzieningen zijn leuk maar onderhand totaal uit de klauwen gelopen. Ik zou ook wel twee keer nadenken voor ik iemand een vast contract gaf, 1 langdurig “zieke” medewerker leert je dat wel af.

Vervelend voor de zwangere. Beter ware het dat zij, ipv naar deze belachelijke commissie te stappen, zich eens zouden realiseren dat zij zelf ook niet iemand in dienst zouden nemen die na zo`n 5 a 6 maanden voor een langere periode de benen neemt.
Mocht het na het zwangerschapsverlof niet goed gaan is de werkgever zelfs voor nog langere tijd iemand kwijt. Tel uit je winst!

Gek hè, dat bedrijven geen filantropische instellingen blijken?! Wanneer iemand, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, complicaties oploopt ben je als werkgever mooit de pineut. En dan vooral nog vaak het verzuim door de “vage klachten” die volgen na de bevallingen. Niks “vage klachten” natuurlijk voor ieder helderdenkend mens. Want iedere werkgever kan op de vingers natellen dat het gewoon na de bevalling opbreekt om weer volwaardig aan de slag te gaan.  Maar ja …, dat salaris iedere maand, dat is toch nodig om het huishoudbudget rond te krijgen. Niks mis mee, maar een werkgever die dagelijks vecht voor het voortbestaan van het bedrijf, zou wel gek zijn als hij zich daarvoor laat lenen.

Dit artikel heeft een misleidende titel, dit heeft niets met discriminatie te maken maar met kromme wetgeving.
Indien werkgevers niet gedwongen zouden worden om tijdens zwangerschapsverlof het salaris te betalen (voor iemand die niet werkt) dan zou de situatie er heel anders uitzien.
Maar aangezien onze overheid graag sinterklaas speelt van andermans geld, worden werkgevers wel gedwongen om er zelf voor te zorgen dat hun bedrijf niet financieel kapot gemaakt wordt.

De zwangere vrouw als economische sloopbal en gevaar voor het bedrijfsleven, die kul verkoopt met ‘vage klachten’ of die ‘ziek’ is – let op de snerende aanhalingstekens – omdat ze eigenlijk niet meer serieus wil werken. Welja….wat een vijanddenken toch weer. Baarstaking dan maar?

In de tussentijd voert de CGB nog steeds campagne om discriminatie van vrouwen op het werk tegen te gaan. Dan gaat het niet alleen om zwangere vrouwen, maar om alle werkneemsters die afgerekend worden op hun vrouw zijn. Zelf een vervelende ervaring gehad? Op de campagnewebsite kun je de incidenten melden en meer informatie vinden wat je tegen discriminatie kunt doen.