Tag Archives: tiener zwangerschappen

Nederland haalt opnieuw lage abortuscijfers

Het aantal abortussen in Nederland daalt gestaag. Steeds minder tieners krijgen te maken met een ongewenste zwangerschap. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Al eerder bleek dat het Nederlandse systeem goed werkt. Keuzevrijheid en een breed medisch aanbod zorgen ervoor dat vrouwen baas in eigen buik blijven en dat meisjes van veertien af kunnen zien van het baren van een kind.

De helft van de 31.707 zwangerschapsafbrekingen vond plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap, meldt de IGZ. De inspectie telt bij dit cijfers ook vierduizend vrouwen mee, die vanuit het buitenland naar Nederland kwamen om een ongewenste zwangerschap af te breken. Daarnaast daalt sinds 2002 het aantal abortussen bij tieners, van 16,8 procent in 2002 naar 13,8% in 2011. Dat is goed nieuws, want hier zitten bijvoorbeeld meisjes jonger dan vijftien jaar tussen.

Gezien de positieve resultaten zouden we in Nederland zuinig moeten zijn op onze zorg. Het Guttmacher Instituut heeft onderzocht wat er gebeurt als regeringen abortus onmogelijk of moeilijk toegankelijk maken. Zulke beperkingen zorgen niet voor een vermindering van het aantal abortussen. Het zorgt er alleen voor dat meer illegale procedures plaatsvinden. Dus meer vrouwen die een onveilige abortus moeten doormaken. Als gevolg daarvan zit je met meer doden en verminkten.

Onder andere de Verenigde Staten laten zien wat er gebeurt als conservatieve krachten de keuzevrijheid van vrouwen inperken. Op dit moment speelt daar bijvoorbeeld een rechtszaak tegen een 72-jarige man die een illegale abortuskliniek had, en daar verschrikkelijke dingen uithaalde. Anti abortus activisten grepen de rechtszaak aan om abortus neer te zetten als een misdaad. Daarmee slaan zij de plank behoorlijk mis, aldus webmagazine Jezebel:

…his business was able to thrive because of limited access to reproductive choice, not because of reproductive choice itself. […] This is what happens when states restrict access to abortion: women seek out illegal and dangerous options. In Pennsylvania, there are zero abortion clinics in the hundreds of miles between Pittsburgh and Harrisburg. History proves that women will always find a way to access abortion when in need. Is this the type of experience we want them to have?

In Nederland luidt het antwoord tot nu toe nee. Gelukkig maar. Wie het leven lief heeft, steunt de Nederlandse aanpak.

Regering houdt vast aan integrale gezondheidszorg voor vrouwen

Nederland wil vasthouden aan een integrale gezondheidszorg voor vrouwen. Seksuele voorlichting, makkelijke beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen, medisch correcte informatie en vrije keuze om een zwangerschap wel of niet voort te zetten, maken hier deel van uit. Deze bevestiging van staatssecretaris Knapen is zeer welkom, nu wereldwijd het aantal onveilige abortussen toeneemt, en conservatieven in bijvoorbeeld de V.S. pleiten voor het aloude aspirientje tussen de knieën bij wijze van anticonceptiemiddel.

De geruststelling komt in antwoord op vragen van D’66 over een recent rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie en het Guttmacher Instituut. Strenge wetten blijken niet van invloed op het aantal abortussen. Met andere woorden: vrouwen bijven ongewenste zwangerschappen afbreken. De ellende die daaruit volgde, zorgde ervoor dat Nederland abortus ruim veertig jaar geleden legaliseerde.

Wereldwijd is de trend juist omgekeerd. Steeds meer landen verbieden abortus geheel of gedeeltelijk. Tegelijkertijd doen landen minder moeite om anticonceptie bereikbaar te maken en te houden voor vrouwen. Samen zorgt dat ervoor dat het aantal abortussen de laatste jaren weer toeneemt. Het enige verschil is dat de ingreep steeds vaker plaats vindt onder onveilige omstandigheden. Dat leidt tot meer doden en verminkten. Jaarlijks sterven zeker 50.000 vrouwen. Nog eens 8,5 miljoen vrouwen raken verminkt.

Knapen heeft kennis genomen van deze onderzoeksresultaten, en verzekert D’66 lid Hachchi dat hij zich gesterkt voelt in de juistheid van het Nederlandse beleid:

Deze cijfers zijn schokkend. Ze zijn des te schrijnender omdat, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het omschrijft, «sterfte en blijvende schade als gevolg van onveilige abortus voorkomen kunnen worden». […] Deze studie bevestigt onze visie dat wet- en regelgeving die toegang tot veilige abortus verbiedt of bemoeilijkt, niet de weg is om gezondheid van vrouwen en moeders te verbeteren en hun reproductieve rechten te beschermen en te vervullen. […] Ik deel de visie dat inzet op anticonceptie en seksuele voorlichting de te bewandelen weg is, en niet strenge en restrictieve abortuswetgeving.

Knapen komt in april 2012 met nieuwe plannen om de reproductieve zorg aan en voor vrouwen voort te zetten en waar nodig uit te breiden. Dit laatste in samenwerking met private partijen, zoals zorgverzekeraars. De Zesde Clan hoopt dat Nederland met de nieuwe plannen een voorbeeldfunctie kan behouden. Want in veel andere landen vragen mensen zich af: wat doen zij goed wat wij niet doen? Misschien moeten we maar eens het voorbeeld van Nederland volgen. Bij alle ophef over meldpunten voor Polen kunnen we die positieve internationale p.r. goed gebruiken!

UPDATE: wil je reproductieve rechten van vrouwen in Europa beschermen? Kom in actie en verzamel op 24 maart vanaf 14.00 uur op het Place Poelaert Plein in Brussel voor een betoging. Je kunt ook een petitie ondertekenen om de boodschap Baas in Eigen Buik kracht bij te zetten. Rechts bovenaan deze pagina kun je als individuele burger je handtekening zetten.