Tag Archives: Texas

Abortuspil alleen omstreden omdat conservatieven vrouwen niet vertrouwen

Zet je schrap, Nederland. Minister Schippers wil huisartsen het recht geven een overtijdsbehandeling te starten. Nu moeten vrouwen daarvoor nog naar een speciale arts of kliniek. Christelijke partijen wisten deze zet ruim een jaar uit te stellen. Nu het voorstel eindelijk naar de kamer gaat, kunnen we opnieuw gekrakeel van conservatieven verwachten. Ze maken een natuurlijk, veel voorkomend onderdeel van de medische zorg aan vrouwen omstreden. En tonen daar bovenop een enorme minachting voor vrouwen.

Artsen juichen Schipper’s plan toe. Ze wil vrouwen de mogelijkheid geven met hun eigen vertrouwde huisarts de voor hen beste keuze maken. De huisarts krijgt daarvoor een vergunning, zodat hij of zij niet in de juridische problemen komt. Wel zo fijn voor een medische professional. Daarnaast mogen vrouwen nog steeds naar klinieken of aparte abortusartsen gaan, als ze dat liever willen.

Helaas zien conservatieven in iedere versoepeling van de regels het begin van de apocalypse. In hun strijd tegen iedere toename van de toegankelijkheid van abortus gaan ze tot het uiterste. Met onder andere de volgende methoden.

  1. Vrouwen afschilderen als onverantwoordelijke idioten, die massaal aan de abortuspil gaan alsof het niets is.

Zo was dit vorig jaar een serieus argument tegen Schipper’s plannen om een abortuspil makkelijker toegankelijk te maken:

Volgens Marcel Zuiderland (filosoof) en Willem Beekhuizen (abortusarts, niet praktiserend) kon abortus het karakter krijgen van ‘een receptje uitschrijven’ als een huisarts bevoegd werd. “Dit reduceert de morele status van ongeboren leven tot een kwaaltje. Maar afscheid nemen van ongeboren leven is niet hetzelfde als het halen van een zalfje tegen eczeem.”

Alsof wij vrouwen het verschil niet kennen tussen een middeltje tegen eczeem of een middel om een ongewenste zwangerschap te beëindigen.

2. Wees ook voorbereid op misleidende foto’s bij berichtgeving over de abortuspil. Conservatieven houden ervan om daar beelden bij te plaatsen van enorme bolle buiken of, nog beter, van bijna volmaakte minimensjes die glimlachend op hun duim zuigen in een vage omgeving, alsof de foetus in het niets zweeft. In het echt gaat het in deze situaties om een zeer prille zwangerschap, van maximaal zes weken en twee dagen. Dit is wat je dan ziet IN het lichaam van een vrouw:

3. In het komende debat ontstaat ook weer ruimte voor mensen die dezelfde leugenachtige tactieken gebruiken als de fanaten uit de V.S. Zo geeft het Reformatorisch Dagblad alle ruimte aan Kees van Helden. Hij noemt zich ”voorlichter” van de Stichting Schreeuw om Leven en grossiert in de leugens. Zo beweert hij glashard dat vrouwen veelal niet geholpen zouden zijn met een abortus. Onwaar. En dat de klinieken louter winst willen maken. Daarom zouden ze onbetrouwbaar zijn. Ze willen immers geld verdienen en zouden daarom vooral veel abortussen willen plegen, want dat verdient lekker. Een cirkelredenering, onwaar, plus beledigend voor de professionals die dit werk doen in deze klinieken.

4. Tot slot doen met name Christelijke partijen er alles aan om de boel te vertragen en vrouwen zo min mogelijk rechten te geven. Ze doen dat door eindeloos vragen te stellen, alles in twijfel te trekken, extra onderzoeken en garanties te eisen en als het ook maar even kan stappen terug te draaien. Zo had de abortuspil in 2015 al bij de huisarts kunnen liggen. Maar nee:

De abortuspil zou vorig jaar al op voorschrift van een huisarts bij een apotheek te verkrijgen zijn, maar christelijke partijen vertraagden dat proces. Eerst werden de uitkomsten van een juridisch en medisch onderzoek afgewacht.

Onder andere de ChristenUnie houdt vol dat meisjes en vrouwen beter naar een organisatie zoals Siriz moeten. Dat je het even weet: deze organisatie komt voort uit de Vereniging Ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). De nieuwe organisatie heeft dezelfde Raad van Bestuur als de VBOK en geniet actieve steun van de ChristenUnie. Zo was een CU-lid in 2013 voorzitter van Siriz.

De organisatie heeft nog steeds als doel meisjes en vrouwen met morele chantage te bewegen tot het doorzetten van de zwangerschap. Alleen verpakken die voorstanders van de baarplicht hun drol nu in een mooier papiertje, zoals woordvoerders van Siriz ook zelf toegeven:

Dus niet allereerst: abortus mag niet, maar: abortus hoeft niet. Want we gaan met jou op weg en willen graag de nood die je ervaart op een andere manier oplossen. Niet met een waarschuwende vinger (want dan komen vrouwen en meiden niet eens), maar met open armen.

Brrrrrrrrr. De eigen vertrouwde huisarts of een werkelijk neutrale professional lijken me veel betere gesprekspartners voor meisjes en vrouwen, dan deze zalvende mannenbroeders van Siriz.

En Schippers? Ze weet dat ze op verzet zal stuiten, maar gaat door. En wie weet. Als het aan Women on Waves en het Clara Wichmann fonds ligt, gaat de overtijdsbehandeling helemaal uit het strafrecht. Dan zijn er geen speciale vergunningen nodig, en kunnen vrouwen de abortuspil gewoon bij de drogist halen:

Jullie bedachten ooit de leus ‘de vrouw beslist, abortuspil bij de drogist’. Maar wordt misbruik dan niet te gemakkelijk? 
Gomperts: ‘Uit onderzoek is keer op keer gebleken dat beperkingen in toegang tot abortus niet leiden tot minder abortussen, maar tot ongelijkheid en onveiligheid. Andersom leidt vergemakkelijking nooit tot meer abortussen, alleen maar tot meer veiligheid. De WHO is daar heel duidelijk over.’

Moge het gezonde verstand, medische feiten en een goede zorg voor meisjes en vrouwen zegevieren.

BONUS NIEUWS: in de V.S. heeft het gezonde verstand inmiddels ook gezegevierd. Het allerhoogste gerechtshof maakte gehakt van Texaanse conservatieven die de toegang tot abortus bijna onmogelijk wilden maken. Onder het mom van ‘goede gezondheidszorg aan vrouwen’ en ‘het recht van vrouwen om goede informatie te krijgen’ stelden ze onmogelijke eisen aan klinieken, zodat die hun deuren moesten sluiten. Mag niet, stellen de rechters. Je schendt op die manier het grondwettelijke recht van vrouwen om baas in eigen buik te blijven. En dat geldt niet alleen voor Texas, maar landelijk.

Eén vrouw kan het verschil maken

Toevallig het nieuws uit Texas gevolgd? Conservatieven wilden zeer ingrijpende anti abortus wetten aannemen, die het vrouwen uit deze Amerikaanse staat bijna onmogelijk zouden maken om baas in eigen buik te blijven. Ze hadden echter buiten Democrate Wendy Davis gerekend. Die hield de senaatsvloer bijna dertien uur bezet, zonder te eten, water te drinken en zonder zelfs maar tegen een tafel aan te kunnen leunen. Met als doel de stemming uit te stellen tot na middernacht, zodat de wet automatisch niet meer aangenomen kon worden. Deze serieuze parodie legt het allemaal uit:

De 24 uurs nieuwsstations negeerden de gebeurtenissen in Texas bijna volledig. De actie om de gezondheid en levens van vrouwen te beschermen, kreeg echter alle aandacht via de sociale media. Twitteraars volgden de ontwikkelingen nauwgezet, en naarmate middernacht dichterbij kwam konden mensen via You Tube live beelden uit de Texaanse senaat volgen. Davis volgde de tactiek van de filibuster. Het was de enige manier om de wet nog tegen te houden:

This wasn’t the kind of symbolic filibuster in name only seen in the U.S. Senate: Under Texas’ parliamentary rules, Davis was required to speak continuously and only on the topic of the bill the entire time. She couldn’t take breaks to eat, take a sip of water or go to the bathroom. She could not lean against anything for support. If Davis broke any of these rules, the filibuster would die and SB 5 would become law.

De gevolgen zouden ingrijpend zijn. Zonder de actie van Davis zou de overheid onder andere 37 van de 42 abortusklinieken sluiten, en abortus vanaf 20 weken verbieden. De wet bevatte ook allerlei verplichtingen en voorwaarden die artsen ernstig zouden hinderen in het uitoefenen van hun beroep.

Het is bekend dat dit soort wetgeving vooral arme vrouwen treft. Want wie veel geld heeft en niet hoeft te vrezen voor haar baan, kan misschien een week vrij nemen en uitwijken naar een andere staat. Maar onder andere vrouwen met een laag inkomen en een grote bestaansonzekerheid, hebben die vrijheid niet. Zij zouden een groot risico lopen om verplicht een ongewenst kind te moeten baren. Met alle gevolgen vandien, zoals nog meer armoede, en een slechtere gezondheid.

Veel mensen wisten dat dit allemaal op het spel stond. Vrouwen en mannen trokken massaal op naar het Texaanse regeringsgebouw om hun steun te betuigen, en de hashtag I Stand With Wendy kreeg binnen de kortste keren al even massale steun. Zelfs president Obama stuurde een tweet om Davis te steunen.

De actie van Davis was een succes. Op zeer dubieuze gronden maakte de voorzitter van de vergadering voortijdig een einde aan de filibuster. De stemming kon echter vanwege aanhoudende protesten niet op tijd beginnen. Middernacht kwam en ging, en de wet strandde. De conservatieven zagen zich genoodzaakt hun nederlaag toe te geven. Met grote tegenzin:

Lieutenant Gov. David Dewhurst admitted that the vote had not followed proper procedures and was thus voided. He blamed the situation on an “unruly mob using Occupy Wall Street tactics.” We call that women speaking up for their rights!

Voorlopig kunnen vrouwen even adem halen. Voorlopig, want er zijn al weer nieuwe pogingen in de maak om reproductieve rechten van vrouwen drastisch in te perken. Ondertussen is het ondanks dat 1-0 voor vrouwen die baas in eigen buik willen blijven. En wie weet, misschien worden mensen zich dankzij deze actie eindelijk bewust van de ingrijpende gevolgen van zulke draconische anti abortus wetgeving.