Tag Archives: standpunten over abortus

SGP volgt Amerikaanse verkrachtingsmythes

Opnieuw laat de SGP zien dat zij in het abortusdebat goed luistert naar fundamentalistische Amerikanen. Net als de Republikeinse senaatskandidaat Todd Akin beweert nu ook SGP voorman Van der Staaij dat vrouwen slechts zelden zwanger worden na een verkrachting. Hij deed zijn uitspraken in een programma van RTL 7. Oh, en vrouwen van Nederland: deze Christenbroeder wil je vervolgens dwingen om dat kind van je verkrachter  negen maanden in je baarmoeder mee te dragen en vervolgens verplicht te baren.

Van der Staaij moet terug naar school…

Wat dat met compassie te maken heeft is de Zesde Clan niet duidelijk. Geen idee waarom Van der Staaij dit woord in de mond nam. Misschien moet hij de Van Dale even raadplegen?

Het is niet de eerste keer dat de SGP-voorman blijk gaf van een nogal apart wereldbeeld. Zo stelde hij in maart dit jaar kamervragen omdat een rechter een foetus van zeventien weken niet onder toezicht van de kinderbescherming wilde stellen. Van der Staaij vergat blijkbaar dat een foetus IN het lichaam van een vrouw zit. Onder toezichtstelling zou in de praktijk neerkomen op het in gijzeling nemen van een vrouw. Logisch dat een rechter daar tegenaan hikt. Maar voor Van der Staaij geldt alleen het alle leven is heilig-principe (behalve het leven van de vrouw).

In maart bleef het stil. Nu niet. De SGP voorman kreeg meteen ladingen kritiek om zijn oren na zijn beweringen over zwangerschap na verkrachting. Van politici, maar dagblad Trouw tekende ook spitsvondige reacties via Twitter op:

Ah, Kees van der Staaij heeft de aftrap gegeven voor de verkiezingen van 1632.

U bent verkracht en wil een abortus? En de gevoelens van Kees van der Staaij dan? Denkt u daar ook even aan?

Trouw plaatst de uitspraken van de SGP-mannenbroeder in de context van de feiten. Uit cijfers van de Rutgers Nisso Groep blijkt dat gemiddeld 7 procent van de vrouwen zwanger achterblijft na een verkrachting. Van deze groep kreeg in 2009 eenderde een miskraam en deed de helft een beroep op het principe van baas in eigen buik.

Dat principiële punt maakte ook columniste en wetenschapsjournaliste Asha ten Broeke:

Mannen kunnen niet – nooit – weten hoe het voelt om te moeten beslissen of je tegen je zin in een levend wezen in je eigen diepste binnenste gaat laten groeien. Een ongewenste zwangerschap is geen rit die je even uitzit. Alleen al daarom zouden de heren politici zich verre moeten houden van anti-abortusuitspraken. Die beslissing komt alleen de vrouw toe die de klus moet klaren. Vrouwen zijn geen slaven: niemand mag hun lichamen dwingen te baren.

Hint voor SGP-ers: vrouwen zijn mensen met gevoel en verstand. Geen baarvee. Als je daar daadwerkelijk begrip voor toont kun je zo’n blunder de volgende keer misschien voorkomen.