Tag Archives: Saudi Arabië

Nigeriaanse pelgrims stranden op Saudische vliegvelden

Vrouw, moslim, en klaar om de pelgrimsreis naar Mekka, Saudi Arabië, te ondernemen? Dan heb je pech, want als je niet of niet door de juiste man vergezeld wordt, kom je het land niet in. Bijna duizend Nigeriaanse vrouwen strandden de afgelopen dagen op het vliegveld. De situatie liep zo uit de hand dat Nigeria de pelgrimsvluchten naar Mekka voorlopig staakt.

Nee, mevrouwtje, u komt het land niet in.

Ongeveer de helft van de Nigeriaanse bevolking is moslim. Voor deze groep is het min of meer verplicht om tenminste een keer in je leven op pelgrimstocht naar Mekka te gaan. Saudische autoriteiten weigerden echter Nigeriaanse vrouwen, vooral vrouwen onder de 35 jaar, als zij geen man of niet de juiste man aan hun zijde hadden. Zodra vrouwen tegen de vijftig liepen maakte het opeens niet meer uit.

Rond de duizend jonge vrouwen zaten zodoende dagenlang opgesloten in de hal van een vliegveld, onder vernederende omstandigheden:

“Some of us were kept in two halls for five days in humiliating conditions with little food, water and other basic needs and inadequate toilet facilities,” said one of the women, Zainb Mohammed. “Many of us have cold and fever. We did not have blankets and it was cold, especially at night. It is obvious that we will miss the hajj,“ she said, referring to the Muslim’s hajj pilgrimage to Mecca. Maryam Abdullahi said officials had humiliated them. “I have never been so sad in my life like in the past three days,” she said.

Waarom de autoriteiten het opeens zo gemunt hebben op Nigeriaanse vrouwen blijft onduidelijk. Sommige media geven aan dat het land Nigeriaansen weert omdat sommigen zouden proberen in Saudi Arabië te blijven en illegaal aan de slag te gaan, als bediende in huis of als prostituee. Officieel gaat het zoals gezegd om het gebrek aan mannelijke begeleider, maar je zou zeggen dat zoiets dan al langer een probleem had moeten zijn. Toch zijn de autoriteiten pas dit jaar onverwachts streng:

In the past, Saudi Arabia allowed women to make the trek with state pilgrimage officials instead of a male relative or husband. (How reasonable of them.) But this year, officials are being so strict that they’ve actually detained women traveling with their husbands because the surnames on their passports were different — even though it’s common practice for married Muslim women in Nigeria to keep their own last name.

Nigeria gaat de komende tijd onderhandelen met Saudi Arabië om te kijken of er een compromis bereikt kan worden.

Saudische vrouw blijft strijden voor gelijke rechten

Alleenstaande moeder, baan kwijt, huis kwijt, en dagelijks doodsbedreigingen ontvangen. Dat is het leven van Manal al-Sharif, de Saudische vrouw die wereldberoemd werd door auto te rijden. Iets wat in haar land streng verboden is voor vrouwen, want dan gaan ze vreemd met mannen. Zegt de overheid. In een ontroerend interview met de krant The Independent verklaart ze dat de weerstand haar niet weerhoudt van actie voeren. Ze wil gelijke rechten, en zich als mens kunnen ontplooien. En rustig een autoritje maken zonder dat allerlei autoriteiten hysterisch reageren.

Al-Sharif zat een paar dagen in de cel omdat ze auto reed.

Voor al-Sharif is het geen optie om, als ze al een dak boven haar hoofd had, achter de geraniums te zitten:

“I’m a single mother and I’m 33 but it’s hard to even rent my own apartment without getting my father to sign a piece of paper saying he gives permission,” she says. “I went to renew my passport the other day and they told me to come back with my male guardian. That is life, for a Saudi woman; wherever we go, whatever we achieve, we are the property of a man.”

Dit alles is volgens al-Sharif het gevolg van de manier waarop Saudi Arabië functioneert. Het Wahabisme is de dominante religieuze stroming in het land. Dit geloof vormt de basis voor de inrichting van de samenleving en de rol die vrouwen krijgen. Daar kun je heel verschillend over denken. Als het om religie gaat zijn er altijd mensen die het geloof verdedigen en met argumenten komen die het ‘logisch’ maken dat een vrouw iets niet kan doen. Bijvoorbeeld een begraafplaats bezoeken. Mannen mogen dat, maar als vrouw zou je de eer van je man kunnen schaden!!! Beter van niet dus. Heel logisch.

Ook Manal al-Sharif had een streng religieuze achtergrond. Na de aanslagen van 11 september ging ze echter steeds meer twijfelen aan het Wahabisme:

Ms Sharif began questioning literalist aspects of her faith. “I realised it is impossible to live with the rules they give Saudi women,” she says. “Just impossible. You trying to do everything by the book but you can never stay pure.”

Een kort verblijf in de Verenigde Staten versterkte haar drang naar verandering. In de V.S. kon ze gaan en staan waar ze wilde. De overgang naar Saudi-Arabië, en de beperkingen die ze daar opnieuw ondervond, was daardoor extra groot. Het leidde onder andere tot haar illegale autorit, met bijbehorend filmpje op You Tube waar inmiddels miljoenen mensen naar keken. Inmiddels heeft al-Sharif een feministische organisatie opgericht, organiseert ze groepsautoritten, en spreekt ze op congressen en bijeenkomsten.

De autoriteiten sloegen terug. Al-Sharif verloor niet alleen baan en huis, maar kreeg ook bericht van haar eigen overlijden:

A few months ago, Saudi “sources” convinced several media outlets, among them the Agence France Presse news agency, that Ms Sharif had died in a car crash. “The whole idea was to say ‘see, God is punishing her; women really shouldn’t drive!’,” she recalls.

Pompt informeerde ze de wereld via Twitter dat ze toch echt nog leefde. Mensen moesten hun geintjes over vrouwen die niet auto kunnen rijden, snel weer inslikken. Al-Sharif leeft. Ze protesteert. En ze blijft opkomen voor de vrouwen in haar land.

TOEGIFT: een Afghaanse vrouw opende een rijschool voor vrouwen in Kabul. Onder de Taliban mochten vrouwen niet autorijden. Nu kan het formeel weer, maar de Naderi Driving School stuit op weerstand omdat conservatieve mannen het onislamitisch gedrag vinden als een vrouw achter het stuur plaats neemt. De school gaat ondertussen gewoon door met het opleiden van vrouwen.

Nieuwsronde

Nederlandse vrouwen steeds hoger opgeleid, Saudische vrouwen in verzet, en een hilarisch stukje wat de keuze voor een model auto zegt over de seksuele voorkeuren van vrouwen. Kortom: een rondje nieuws.

 • Nederlandse vrouwen studeren zich suf, en dat heeft effect. De Volkskrant meldt dat van alle heterostelletjes de vrouw in één op de vier gevallen een hogere opleiding heeft dan haar partner.
 • Dat Noorwegen zo’n enorm welvarend land is, komt doordat vrouwen gewoon blijven werken als ze een kind krijgen, meldt de New York Times. Verslaggeefster Katrin Bennhold reisde door het land, sprak met politici, vakbonden en ‘gewone Noren’, en nam het verplichte quotum van 40% vrouwen in raden van besturen mee. Interessante reportage.
 • Wat er ook gebeurt met de rechtszaak tegen voormalig IMF-topman Strauss-Kahn, zijn arrestatie heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Frankrijk tegenwoordig praat over seksuele intimidatie. Volgens de BBC lieten vrouwen op het werk voorheen veel over zich heen gaan omdat ze dachten dat er niets aan te doen viel. Steeds meer vrouwen plaatsen echter vraagtekens bij de grijpgrage cultuur, die kan uitmonden in seksuele intimidatie en andere ellende. Het debat zorgt ook voor een nieuwe opleving van het Franse feminisme. Met name de groep La Barbe  kijgt veel publiciteit.
 • Wat willen vrouwen eigenlijk op het gebied van relaties en seks? En wat zegt hun keuze voor een automerk over hun voorkeuren? The Globe and Mail heeft het hele verhaal. Rij je bijvoorbeeld in een Honda Civic? Dan zeg je eigenlijk: “I’m looking for a guy who won’t treat visiting my family as if it was an appointment to have his wisdom teeth removed. Do you still have your own hair? Bonus.”
 • Auto rijden? Niet in Saudi Arabië. Ondanks de vervolging door de politie nemen vrouwen echter toch plaats achter het stuur. Steeds meer vrouwen protesteren ook tegen de strenge regels die voorschrijven dat ze bijna niets kunnen doen of mogen in het openbaar toestemming van een man. Eén hoogopgeleide Saudi-Arabische stapte zelfs naar de rechter om onderhet juk van mannelijkke familieleden te komen. Ze hoopt dat meer landgenotes haar voorbeeld zullen volgen.
 • Tot slot: de instroom van vrouwen in de Britse politiek begint langzaam zichtbaar te worden in het publieke debat, schrijft Jackie Ashley in The Guardian. De algemene politieke koers veranderde bijvoorbeeld toen afgevaardigden van alle politieke partijen begonnen te protesteren tegen veranderingen in het pensioenstelsel, omdat de ingreep buitenproportioneel negatieve effecten op oudere vrouwen zou hebben.

Feminisme in het nieuws

Zo hoor je er bijna niks over, zo buitelen berichten over feminisme over elkaar heen. Artikelen uit kranten en tijdschriften die ingaan op de beweging, de doeleinden, de uitdagingen en mogelijkheden. In allerlei landen bruist het. De Zesde Clan geeft je graag een overzicht naar de verschillende recente artikelen.

 • Feminisme: waarom praten er er niet over? kopt The Independent. De krant constateert dat de vrouwenbeweging een beetje ingezakt leek. Wereldwijde Slutwalks wisten de boel echter flink op te schudden, en nu is er in Engeland ook nog eens een boek uitgekomen van Caitlin Moran, waarbij ze met veel humor ingaat op de situatie van vrouwen in de westerse samenleving en het feminisme.
 • Over Slutwalks gesproken: deze demonstraties hebben het Indiase continent bereikt. In dit conservatieve land, waar meisjesbaby’s niet welkom zijn, is het voor de vrouwen die hun jeugd wél overleven al een hele tour om alleen over straat te lopen. Laat staan te marcheren om je waardigheid als mens op te eisen. De Slutwalk levert dan ook een heftig debat op over de situatie van Indiase vrouwen, bericht de New York Times.
 • Het recente vonnis rond Wal Mart heeft aanleiding gegeven tot allerlei commentaren, analyses en opiniestukken. Hoe zit het met vrouwen op de werkvloer, vraagstukken rondom seksisme, de macht van grote ondernemingen, het politieke klimaat? Hoe kan de vrouwenbeweging hierop reageren? Enzovoorts. Stof te over voor een levendig debat.
 • Over de vrouwenbeweging in China lees je in Nederland niet veel. Of het moet zijn dat toneelstuk De Vaginamonologen ook daar voor opschudding zorgt. De Guardian heeft echter een aardig artikel over de stand van zaken in het land. Kern van het verhaal: Chinese vrouwen proberen vooruit te komen, maar de economische recessie gooit roet in het eten.
 • En in Saudi Arabië blijft het activisme niet beperkt tot vrouwen die auto willen rijden. Behalve dat willen vrouwen ook studeren. En hoe zit het met het stemrecht van Saudische vrouwen? Geweld tegen vrouwen? Ook hier bloeit een nieuwe feministische beweging op.
 • Tot slot stelt een columniste van de engelse krant The Guardian de vraag waarom de feministische beweging zo’n moeite heeft om te kijken naar de eigen fouten. (Zie ook dit commentaar, en dit vervolg op het oorspronkelijke artikel). De auteur geeft zelf al een deel van het antwoord: omdat feministen in zo’n vijandige omgeving opereren. Feministen worden routinematig weggezet als harige humorloze mannenhaters. Iedere hint van openbare zelfkritiek leidt zodoende meteen tot een stortvloed aan mensen die er een schepje bovenop doen en roepen ‘ja, inderdaad, fout fout fout, dus hou je kop en ga mijn overhemd strijken!’ Dat maakt het lastig om rustig te analyseren wat er beter kan binnen de beweging. Gelukkig gebeurt dat wel, zoals de voorgaande links duidelijk maken.

Tot zover deze mondiale bloemlezing. Het feminisme leeft volop. En dat is hard nodig.

Help Saudische vrouwen die auto willen rijden

Het feministische maandblad Ms Magazine voert actie voor vrouwen in Saudi Arabië. Vrouwen kunnen in dat land geen auto rijden. Nadat protesten hiertegen twintig jaar geleden eindigden in arrestaties en repressie, bleef het even stil. Maar op 17 juni gaat een nieuwe generatie vrouwen proberen baas in eigen auto te worden. Ms Magazine roept iedereen op een brief te ondertekenen en te sturen naar machthebbers in Saudi Arabië. Het blad heeft ook een kanaal op Youtube.com geopend. Iedereen die de vrouwen wil ondersteunen, kan hier filmpjes plaatsen van zichzelf terwijl je achter het stuur zit. Dus…. Steun jij een Saudische vrouw aanstaande vrijdag?

Nieuwsronde

Leuke en interessante berichtjes, die niet geleid hebben tot een apart artikel maar die wel de moeite waard zijn. Zoals een podcast met de winnares van de Orange Prize 2011, Téa Obreht, en een commentaar van The Guardian naar aanleiding van de Slutwalk in Londen. Veel plezier!

 • Téa Obreht is nog niet helemaal doordrongen van het feit dat ze toch echt de Orange Prize 2011 heeft gewonnen. In deze podcast spreekt ze over feminisme, literatuur en literaire prijzen met een paar andere heldinnen van de Engelstalige literatuur. Zoals Ann Patchett en Naomi Alderman.
 • Malou van Hintum schreef afgelopen week een zeer helder opiniestuk in de Volkskrant over een voorstel van D66. Die vindt dat gescheiden vaders hooguit drie jaar lang verantwoordelijk blijven voor de betaling van alimentatie. Daarna moet de moeder het zelf maar uitzoeken. Van Hintum heeft hier geen goed woord voor over: ,,Moe, heel moe word ik ervan, van politici die maatregelen voorstellen die gescheiden moeders nog sneller en erger in de armoede doen belanden dan ze na een scheiding toch al doen. En boos word ik, als dat onder het mom van ‘emancipatie’ gebeurt”. Precies. Intrekken die proefballon.
 • Naar aanleiding van de Londense slutwalk zet Ally Fogg in een opiniestuk uiteen wat er bekend is over kleding en verkrachting. De twee blijken niks met elkaar te maken te hebben. Hooguit kun je concluderen dat verkrachters om hun moverende redenen hun oog op iemand laten vallen. Omdat dit per persoon en per situatie verschilt, heb je er niks aan om de nadruk te leggen op wat het slachtoffer aan had op het moment van de aanval…
 • Leena Gades schreef geschiedenis. Ze won de Le Mans 24 uurs race en is daarmee de eerste vrouw ooit die deze prestatie leverde. Weer een glazen plafond gesneuveld.
 • Hongarije financieerde een anti abortus campagne met subsidie van de Europese Unie. De campagne is erop gericht ongewenst zwangere vrouwen onder druk te zetten tóch te bevallen en het kind dan maar voor adoptie af te staan. De EU is woedend en noemt dit misbruik van het geld. Hongarije houdt het op een misverstand over de doeleinden waarvoor het land de subsidie mocht gebruiken.
 • Saudi Arabië doet er alles aan om vrouwen op 17 juni thuis te houden. Op die dag willen vrouwen in de auto stappen en zelf rondrijden. Iets wat tot nu toe streng verboden is. Frazaneh Milani hoopt dat ze zich niet laten weerhouden door de repressie van de overheid: ,,These women know the value of a car key. Like the man who faced down tanks in Tiananmen Square, like the unprecedented number of women participating in protests across the Middle East and North Africa, the Saudi women’s campaign for the right to drive is a harbinger of a new era in the region.”

Ontwerpster geeft abaya nieuw leven

O ja, de abaya. Een lang gewaad, gedragen door vrouwen in onder andere Saudi Arabië. Net een burka, met als verschil dat het hoofd niet achter het stof verdwijnt. Van oudsher zijn abaya’s altijd zwart van kleur. Altijd? Nou nee. Culturen veranderen, gewoontes verschillen, en in Saudi Arabië is mode ontwerpster Eman Al-Mandeel hard bezig om de abaya 2011-proof te maken. Al-Mandeel deinst niet terug voor felle kleuren, stoffen met motieven, en frivolere weefsels zoals zijde.

Al-Mandeel bekijkt ontwerpen samen met een medewerkster. Foto: BBC News.

Voor de religieuze politie is ze niet bang, liet ze BBC News weten. Haar winkel is alleen toegankelijk voor vrouwen dus de mannen van de religieuze politie mogen er niet komen. Bovendien zijn abaya’s lang niet overal effen zwart. Al-Mandeel groeide op in Dubai. Daar dragen vrouwen ook effen blauwe of bruine abayas. Zwart is dus lang niet zo traditioneel zoals veel mensen denken. De cultuur staat allerlei variaties toe.

Eenmaal terecht gekomen in Saudi Arabië besloot Al-Mandeel zich verder te ontwikkelen in de mode, en de abaya een nieuw leven te geven. Met groot succes. Volgens een reportage van BBC News heeft de rijke elite haar kleding ontdekt. Vrouwen betalen rustig vierhonderd dollar om een ontwerp van haar te kopen. Met die klantenkring als financiële basis wil Al-Mandeel haar terrein uitbreiden. Ze ziet de toekomst vol hoop tegemoet:

“You can not change a country in one or two years,” she says thoughtfully. “But each year I can see Saudis getting that little bit more accepting… My aim is to make Saudi women look like individual members of society.”

Geestelijken Saudi Arabië verknallen het voor zichzelf

Interessante berichten over Saudi-Arabië de afgelopen dagen. Iran is het niet gelukt, maar Saudi-Arabië wel: het land krijgt volgens de BBC een zetel in VN Vrouwen. Saudi Arabië, hmmmm… was dat niet het land waar geestelijken een fatwa uitspraken om te verbieden dat vrouwen als cassière kunnen werken? Een gespecialiseerd weblog heeft de tekst inmiddels in het Engels vertaald. Volgens een commentaar in de Engelse krant The Guardian hebben de clerici het daarmee voor zichzelf verknald, en zou de fatwa kunnen leiden tot verschuivingen in Saudi Arabië.

De Zesde Clan besteedde al eerder aandacht aan deze cassière fatwa. Ook bij die gelegenheid merkten de media op dat er in Saudi Arabië een richtingenstrijd gaande is. De huidige leider van het land, koning Abdullah, probeert langzaam de grenzen wat op te rekken en vrouwen meer mogelijkheden te bieden. Een obstakel daarbij: de geestelijken, die allerlei uitspraken doen vanuit hele orthodoxe opvattingen over de Islam. De Koning treedt steeds vaker op tegen hun uitspraken, en tikte eerder dit jaar nog een niet-geautoriseerde geestelijke op de vingers toen die protesteerde tegen het plan van een supermarkt om cassières aan te nemen.

Volgens het recente commentaar in de Guardian heeft de koning in augustus dit jaar verboden dat willekeurig welke geestelijke fatwa’s uit mogen spreken. Hij bracht dit voorrecht terug tot een kleine groep door de koning aangestelde geestelijken. Het was de bedoeling dat deze groep geestelijken goed na zou denken en zou proberen wat meer lijn te brengen in het woud aan elkaar tegensprekende fatwa’s.

De fatwa tegen vrouwelijke kassamedewerkers in supermarkten was één van de eerste uitspraken van deze door de Koning aangestelde geestelijken. Laten we de tekst eens bekijken. Dat kan dankzij de vertaling van Saudiwoman. Het origineel staat eronder dus wie de taal machtig is kan het zonder de vertaling doen. De kern van het verhaal:

It is not permitted for a Muslim woman to work in a place where they intermingle with men. A woman should stay away from places where men gather. She should search for employment that does not expose her to temptation nor make her a source of temptation. And what you have mentioned in your question does expose her to temptation and tempt men, hence it is Islamically prohibited. And the companies that employ women are collaborating with them in what is Islamically prohibited and thus they too are committing a prohibition.

Dagblad de Guardian schrijft in het commentaar op deze officiële fatwas dat koning Abdullah hier niet blij mee is. Hij had juist verwacht dat de officieel aangestelde geestelijken het land langzaam zouden moderniseren. In plaats daarvan zit hij nu opgescheept met een uitspraak die het vrouwen bijna onmogelijk maakt om een betaalde baan aan te nemen.

Bovendien zijn de inwoners niet gek. Steeds meer mensen zien dat de fatwa’s tot onlogische situaties leiden. Zo zouden vrouwelijke cassières verleidsters zijn, en moeten ze dus ver weg blijven van mannen. Maar omgekeerd legt niemand mannen een strobreed in de weg als zíj achter de kassa staan en een vrouwelijke klant helpen. Vrouwen mogen ook op straat bedelen, terwijl de kans dan vrij groot is dat een man hen geld geeft. Kortom, het slaat onderhand nergens meer op. De strak aangehaalde banden beginnen steeds meer te knellen.

The Guardian ziet het als een positief teken dat de uitspraken van geestelijken op steeds meer kritiek vanuit de eigen bevolking stuiten. Een paar jaar geleden zou niemand zich hier druk om hebben gemaakt. Nu wel. De kritiek verzwakt de positie van de geestelijken, helemaal nu ze handelen in tegenspraak met de wensen en belangen van de koning. Die hen nota bene benoemde. Wie weet helpen de geestelijken zichzelf de marge in en kan de samenleving voorzichtig een stapje vooruit zetten….

Rechters Saudi Arabië geven mannen alle macht

De 29-jarige Samar Bawadi mag van haar vader niet trouwen. Ze begint een rechtszaak tegen hem, en wint, maar zit zélf in de gevangenis. Waarom? Omdat ze van huis wegliep en onderdook in een opvanghuis. Dat is dochterlijke ongehoorzaamheid, in Saudi Arabië een misdaad. De New Yorkse mensenrechtengroep Human Rights Watch kijkt niet meer op van dit soort dwaalwegen. Deze maand publiceerde HRW een rapport waaruit blijkt dat Saudische gerechtshoven systematisch mannen de macht geven over vrouwen.

Het rapport staat bomvol voorbeelden. Vaders sluiten hun dochter op in een psychiatrisch ziekenhuis, vaders krijgen de voogdij over kinderen, vaders kunnen dochters mishandelen, en zelfs als een lager hof een vrouw gelijk geeft, oordelen de hogere gerechtshoven weer in het voordeel van de man.

Het grote probleem volgens Human Rights Watch is dat de Saudische wetgeving vrouwen van welke leeftijd dan ook niet ziet als volwassene. Vrouwen moeten begeleid worden door een man, hebben een mannelijke zaakwaarnemer nodig die alles regelt en toestemming moet geven voor een huwelijk, reis naar het buitenland, of grotere aankopen. Meestal vervult een vader, broer of echtgenoot die rol, met als gevolg dat vrouwen binnen hun eigen familie compleet monddood zijn en machteloos staan als ze worden mishandeld, uitgehuwelijkt of juist binnen gehouden.

Het is een situatie die ook andere organisaties, zoals Amnesty International, al jaren volgen. Sporadisch halen excessen de Nederlandse kranten. Zoals vorig jaar, toen een Saudische rechter een 75-jarige weduwe een straf oplegde van veertig zweepslagen wegens ‘onzedige contacten’.

Het is duidelijk dat het land weinig vooruitgang heeft geboekt. Ondanks allerlei beloften dat vrouwen meer zeggenschap zouden krijgen over hun eigen leven. Uitwijken naar een buurland heeft weinig zin.  Op dit moment staan de kranten bijvoorbeeld bol van een opmerkelijke uitspraak van een gerechtshof in buurland de Verenigde Arabische Emiraten: een man mag daar best zijn vrouw en dochter mishandelen, zolang de buitenwereld maar niets ziet.

Als een land vrouwen rechten geeft, is het al moeilijk genoeg om van die rechten gebruik te maken. Je moet maar net weten wat wel en niet mag, en tradities zijn hardnekkig. Maar zonder juridische rechten kan zelfs een zelfbewuste vrouw die voor haar rechten wil vechten, niks doen. Dat is helaas een situatie waar miljoenen vrouwen mee te maken hebben.

Saudi-Arabië staat geen cassières toe

Supermarktketen Panda had al dertien vrouwen aangenomen om achter de kassa te staan, maar conservatieve Islamgeleerden in Saudi-Arabië spraken een fatwa uit. Geen vrouwelijke cassières. Toen een geestelijke daarna ook nog klanten opriep om de winkels te boycotten, gaf Panda toe. De onderneming zoekt ander werk voor de dertien vrouwen.

Volgens de Süddeutsche Zeitung had Panda de invloed van conservatieve groepen in de samenleving onderschat. De supermarktketen is eigendom van Prins Walid bin Talal, een Saudi die tot een progressieve groep behoort. De prins wil meer beroepsgroepen openen voor vrouwen. Hij dacht dat de tijd rijp was voor een kleine stap voorwaarts. Maar een vrouw als cassière ging de conservatieven duidelijk te ver.

Vrouwen mogen in Saudi Arabië onder andere beroepen uitoefenen zoals docente, journalist of bankbediende. Op het werk zijn de seksen streng gescheiden. Zodoende geven de docentes alleen les aan meisjes, en verlenen de bankbedienden alleen diensten aan vrouwelijke klanten. Het probleem met de cassières was dat de winkels door mannen en vrouwen bezocht worden, en de cassières dus ook mannen aan de kassa konden krijgen.