Tag Archives: Romney

Vrouwen speelden grote rol bij Amerikaanse verkiezingen

De Amerikaanse presidentsverkiezingen gingen gepaard met verkiezingen voor zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Nu het stof van al die verhitte campagnes begint neer te dalen, stromen de commentaren en analyses binnen. Conclusie: dit waren belangrijke verkiezingen voor vrouwelijke kandidaten, en vrouwenrechten speelden een belangrijke, soms doorslaggevende rol bij de kiezer.

Zo maakten een aantal Republikeinse kandidaten nare opmerkingen over verkrachting en de rechten van vrouwen om een ongewenste zwangerschap af te breken. Lange tijd speculeerden de media dat deze mannen nog steeds een kans maakten op een zetel in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden. Dat was niet zo. Nu de uitslagen bekend zijn blijkt dat ze stuk voor stuk verloren.

Overal waar meestal mannen rotopmerkingen maakten over verkrachting en abortus, kreeg ‘Team Rape’ klop van de kiezer. In een redactioneel commentaar schrijft de krant Globe and Mail hierover:

This is a welcome result, indeed, and a tribute to those American voters who turned away from some very ugly ideas.

Vrouwelijke kandidaten boekten juist flinke overwinningen in hun gooi naar een plek in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Minstens negentien vrouwen kunnen een zetel in de Senaat bekleden. Dat is een historisch hoog aantal, en daarbij komen nog meer primeurs. Want sommige staten krijgen voor het eerst een vrouwelijke afgevaardigde in de Senaat. Webmagazine Jezebel publiceerde portretten van de nieuwe lichting.

In het Huis van Afgevaardigden vormen blanke mannen bij de 200 Democraten voor het eerst in de geschiedenis een minderheid. De ploeg telt begin volgend jaar 61 vrouwen, 43 Afro amerikanen, 27 Hispanics en 10 Aziatische Amerikanen. Vijf Democraten zijn bovendien openlijk homoseksueel/lesbisch, en eentje heeft een biseksuele geaardheid.

Deze diversiteit past in de veranderende bevolkingssamenstelling van de Verenigde Staten en betekent slecht nieuws voor de Republikeinen, die het vooral van blanke mannen moeten hebben. Die groep wordt steeds meer een minderheid – zij het een minderheid met de machtigste banen en de hoogste inkomens.

Obama zelf heeft veel te danken aan de vrouwelijke kiezer. Ten eerste gingen meer vrouwen (53%) dan mannen stemmen. Van de groep die de gang naar de stembus maakte, koos vervolgens 45 procent van de mannen op de Democraat. Bij de vrouwen was dat 55 procent. Nadere analyses van het stemgedrag van vrouwen wezen uit dat met name alleenstaanden massaal voor Obama gingen. Vanwege hun leefsituatie past deze groep niet bij de traditionele huisvrouwenmentaliteit van de Republikeinen.

Daarnaast voelde deze groep zich meer dan gemiddeld geraakt door de vrouwvijandige opvattingen rondom de reproductieve rechten van vrouwen:

As many pointed out on Twitter, it was almost as if Republicans had forgotten women could vote. […]  …the stakes for this election became abnormally high. Obama didn’t need to inspire; he just needed to be the guy not threatening to turn back women’s reproductive rights to 1973.

Kritiek op de overwinning van Obama maakt dit laatste punt overduidelijk. Christelijke mannen zochten internet op om wereldkundig te maken dat de Democraat zijn winst te danken had aan de ‘slettenstem’, de Slut Vote zoals dat zo mooi heet in het Engels. De logica achter deze scherpzinnige analyse luidt als volgt:

“Women want to delay marriage as long as possible so they can ‘have it all,’ and usually ‘have it all’ means ‘have as much hot alpha sex as possible without any consequences.'” And the sneaky Democrats, says B-Skillet, are willing to subsidise this with things like free contraception, thereby winning for themselves the “slut vote”. What this election proves beyond doubt is that “Republicans lose because they discount the existence of original sin in women.”

Blij dat we dit vraagstuk ook weer opgehelderd hebben – of niet ;). En blij dat zulke groeperingen de komende jaren geen sympathiek luisterend oor in het Witte Huis hebben.

Grote opluchting om winst Obama

Phew, gelukkig heeft Obama de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen! Vrouwen hebben nu een iets grotere kans dat ze baas in eigen buik kunnen blijven. Want vergis je niet, de president kiest onder andere de leden van het hoogste gerechtshof. Dat lijkt een onbelangrijk detail totdat je beseft dat een aantal rechters zo oud zijn, dat ze moeten afhaken. Als ze vervolgens vervangen worden door rechtste fundamentalisten, kunnen vrouwen het in de toekomst wel vergeten.

Het Supreme Court geeft de laatste, beslissende stem in allerlei wetgeving. Het hof besliste in 1973 bijvoorbeeld in de zaak Roe vs Wade in het voordeel van vrouwen, en maakte abortus legaal. Dat scheelde enorm veel gevaarlijke, illegale abortussen met bijbehorende sterfte en verminking van vrouwen.

Gezien de invloed van dit soort beslissingen is het van het allergrootste belang welke rechters in dit Hof zitting hebben, en of zij oog hebben voor vrouwenrechten ja of nee. Vallen rechters weg, bijvoorbeeld omdat ze te oud worden en zelf aftreden, dan kan een president met zijn benoemingen de mentaliteit van het Hof een slinger geven:

…whomever is president for the next four years will have the opportunity to change the way the Court decides on women’s issues for the duration of your life time. Justices are often appointed at around age 40. They may serve for forty or more years. That is two generations that will be impacted by who is appointed next to the Supreme Court. The entire legal direction of the country, as it impacts women’s rights, could be impacted for your lifetime.

Met Romney aan het roer was de kans groot dat alleen zogenaamde ‘pro life’ kandidaten een kans hadden gemaakt op een zetel in het hoogste gerechtshof. Je weet wel, zij van de anticonceptiemiddelen zijn voor sletten en abortus mag niet, ook niet in geval van verkrachting of als de foetus niet levensvatbaar is. Net als koeien moeten vrouwen in dat geval gewoon een levenloze baby baren. Enzovoorts, enzovoorts.

Dit soort uitspraken hebben invloed, want 39% van de vrouwen zet de abortuskwestie op de eerste plaats in een top vijf van belangrijkste kwesties. Bij mannen kwam dit onderwerp niet voor. Reproductieve rechten beïnvloeden dus het stemgedrag van vrouwen. Mede vanwege de negatieve standpunten van Romney en zijn soortgenoten stemden vrouwen afgelopen nacht in meerderheid op Obama, blijkt uit zogenaamde exit polls. Daaronder veel alleenstaande vrouwen, omdat die zich op geen enkele manier konden herkennen in de conservatieve normen en waarden van de Republikeinen.

Zelfs vrouwen die hetzelfde geloof aanhangen als Romney stemden op de Democraat. Mede vanwege zijn houding ten opzichte van vrouwen:

Anne Kate Ard, 54, retired engineer in Birmingham, Ala.: “Governor Romney does not consider birth control for women a part of normal family medical expenses, and he has not consistently supported pay equity. But everyone wins when women can plan and provide for their families and when children born are wanted, cared for, and loved. These are bedrock needs for healthy, happy families, and families are central to my Mormon faith. That’s why I’m voting for Obama.”

Een ander veelzeggend feit: als het aan welvarende oudere blanke mannen had gelegen, zat Romney nu in het Witte Huis. De Republikein was duidelijk de kandidaat van conservatieve mannen die hun rijkdom en verworven rechten wilden beschermen.

Hoe nu verder voor vrouwen en hun zeggenschap over hun lijf en leefsituatie? Op dit moment doen in Amerikaanse staten een groot aantal wetten de ronde, die de rechten van vrouwen beperken en toegang tot reproductieve zorg beperken. Als zulke voorstellen uiteindelijk bij het Supreme Court belanden, biedt het enige troost dat de samenstelling van dit hof de komende vier jaar onder Obama valt. Wie weet kunnen de ergste extremen dan definitief tegengehouden worden door de rechters die dan zitting hebben. En blijven Amerikaanse vrouwen baas in eigen buik.

UPDATE: twee Republikeinen die een zetel in de Senaat probeerden te halen, verloren de race. De Republikeinen kunnen een meerderheid nu wel vergeten. Hatelijke opmerkingen van beide kandidaten over verkrachting speelden een grote rol bij hun verlies, melden Engelse kranten. Goed zo!

Amerikaans debat geeft kijkje achter de schermen bij benoeming van vrouwen

Nederland staat niet alleen in ongemakkelijke discussies over de benoeming van vrouwen op hoge functies. Het Amerikaanse debat tussen Romney en Obama, die allebei de volgende president van de V.S. willen worden, leverde een zeer interessante discussie op over dit thema. Het blijkt dat mannen in de V.S. net als in Nederland volautomatisch aan mannen denken als ze hoge functies te vergeven hebben. Dat ze uiteindelijk ook vrouwen benoemen, komt vaak vanwege druk van buitenaf.

Volgens Romney trok hij als baas van de staat Massachusetts zelf aan de bel omdat hij zag dat benoemingen naar mannen gingen. Hij vroeg om een map met gekwalificeerde vrouwen:

I had the chance to pull together a cabinet and all the applicants seemed to be men. And I — and I went to my staff, and I said, “How come all the people for these jobs are — are all men.” They said, “Well, these are the people that have the qualifications.” And I said, “Well, gosh, can’t we — can’t we find some — some women that are also qualified?” And — and so we — we took a concerted effort to go out and find women who had backgrounds that could be qualified to become members of our cabinet. I went to a number of women’s groups and said, “Can you help us find folks,” and they brought us whole binders full of women.

Met die map in de hand loodste onze held Romney vrouwen naar binnen. Probleem: hij loog. Hij vroeg niet zelf om namen van gekwalificeerde vrouwen, maar ontving ongevraagd een lijst omdat allerlei sociale organisaties het belachelijk vonden dat hij vrouwen oversloeg. Toen hij eenmaal een namenlijstje had, benoemde hij alsnog vrouwen. Hij maakte hen echter verantwoordelijk voor de onderwerpen waar hij niets mee wilde:

Romney did appoint 14 women out of his first 33 senior-level appointments, which is a reasonably impressive 42 percent. However, as I have reported before, those were almost all to head departments and agencies that he didn’t care about — and in some cases, that he quite specifically wanted to not really do anything. None of the senior positions Romney cared about — budget, business development, etc. — went to women.

Bovendien daalde het percentage vrouwen in de loop van zijn regeringstermijn weer van 42 naar afgerond 28%. Pas toen Romney het veld ruimde, steeg het aantal vrouwen op hoge posities weer in een rap tempo.

Los van dit alles merken critici nog dit op:

…note that in Romney’s story as he tells it, this man who had led and consulted for businesses for 25 years didn’t know any qualified women, or know where to find any qualified women. So what does that say?

Inderdaad. Inmiddels is Romney’s woordkeuze, ‘een map vol vrouwen’, een eigen leven gaan leiden. Internet creatievelingen buitelen over elkaar om deze uitspraak visueel gestalte te geven. Terwijl het debat aan de gang was, nota bene. The Guardian snapt wel waarom de woorden ‘mappen vol vrouwen’ zo hard aan kwamen:

Because it was tone deaf, condescending and out of touch with the actual economic issues that women are so bothered about. The phrase objectified and dehumanized women. It played right into the perception that so many women have feared about a Romney administration – that a president Romney would be sexist and set women back. And it turns out the way Romney presented it – that he asked for a study of women in leadership positions – wasn’t true anyway.

Onder andere webmagazine Jezebel, waar de auteurs de presidentiële debatten zeer kritisch volgen, juicht de acties op internet van harte toe:

Internet, sometimes you are the greatest and those sometimes are right now. Three-hole punch me, I’m done! Does this remind anyone else of those binders that polygamists choose their wives out of? Or is that just a Big Love thing? I’m gonna assume that show’s a mockumentary based on Romney’s life, tell everyone you know! (JK JK) (Kind-of)

Romney deed ook andere uitspraken die blijk geven van een wel zeer aparte kijk op werkende vrouwen. Zo liet hij zich erop voorstaan dat hij een vrouwelijke medewerker op tijd naar huis liet gaan, zodat ze thuis het eten op tafel kon zetten voor haar man en kinderen. Het paternalistische ‘kijk mij eens aardig en begripvol zijn voor de vrouwtjes’ druipt er vanaf. Twitter legde die houding van subtiel seksisme genadeloos bloot:

Obama en Romney vechten om vrouwelijke kiezer

Het vrouwenvraagstuk ontbrak geheel in de Nederlandse verkiezingsstrijd, en als je een opmerking maakt over formeren met de heren krijg je van anonieme reagluurders gelijk te horen dat je zeikt. Zo niet in de Verenigde Staten. Beide presidentskandidaten, Obama en Romney, strijden om de gunsten van de vrouwelijke kiezer. Daarbij lijken de meest recente ontwikkelingen ongunstig voor Obama. Na een desastreus verlopen eerste debat met Romney lijkt hij zijn voorsprong bij vrouwen gedeeltelijk te verliezen.

Obama’s voorsprong bij de vrouwelijke kiezer daalde van 15 naar 6 punten na zijn eerste debat. Dat is zorgwekkend, want Amerikaanse vrouwen stemmen sinds 1980 meestal progessiever dan mannen. Obama heeft een flink aantal vrouwen nodig om te compenseren voor de mannelijke neiging om in meerderheid op de Republikeinen te stemmen.

Tsja, en daar ging het onlangs mis. Tijdens het debat tussen Romney en Obama kwam het woord ‘vrouw’ niet een keer voor. Sociale kwesties, zoals gelijke beloning of voorbehoedsmiddelen, bleven buiten beeld. Terwijl Obama juist daar punten had kunnen scoren:

Pew Center president Andrew Kohut offered a theory to Bloomberg News: “A lack of focus on social issues in the debate may have had something to do with it.” Those “social issues” include not just abortion (which is a deal-breaker issue for only a handful of voters and slightly skewed against abortion rights) but also access to contraception, equal-pay legislation and an overall attitude toward women (for which, see: Todd Akin).

Een andere theorie luidt dat volgens de meest recente peilingen met name blanke vrouwen beginnen te twijfelen. Zij voelen zich meestal iets vaker tot Republikeinen aangetrokken dan zwarte vrouwen, maar Obama begon hun hart te veroveren door het seksisme van de Republikeinen te benadrukken. Door vrouwenrechten te vergeten, verliest hij hun steun weer. Romney leek daarentegen een redelijke man. Wie weet valt het wel mee met de denkbeelden van Republikeinen over vrouwen? (Eh, nee, nee en nog eens nee, het  valt niet mee.)

Romney probeert deze trend nu uit te buiten. Hij valt terug op de oude truc om net te doen alsof explosieve onderwerpen, zoals abortus, geen deel uitmaken van zijn politieke plannen. Romney is onschuldig! Hij weet van niks! Die strategie zou effect kunnen hebben:

This is an extension of the strategy Romney employed at last week’s debate, simply playing dumb when confronted with the aspects of conservative ideology that are difficult to market outside the Republican Party base. In this case, there is a clear urgency for Romney in creating distance between himself and the right’s recent fixation on reproductive issues: A recent Bloomberg poll of swing voters in Ohio and Virginia found Romney leading among married mothers by a few points in each state – with the potential to open much bigger leads if he can work around the concerns they have about his views on women’s issues.

In de tussentijd lijkt het erop dat de Democraten het debat tussen de twee kandidaten voor het vicepresidentschap wonnen. Maar de druk blijft op de huidige president, Obama, om de bal tijdens zijn tweede debat met Romney definitief in het doel te schoppen. Voor vrouwen die gelijk loon voor hetzelfde werk willen, en baas in eigen buik willen blijven, valt het te hopen dat Obama zich dan herpakt en schittert.