Tag Archives: risico

Staten straffen vrouwen om miskraam

Het leven begint bij de conceptie. Dus is het moord als een vrouw een miskraam krijgt. Met die bizarre logica beginnen steeds meer Amerikaanse staten wetgeving aan te nemen die vrouwen straft voor een miskraam. Na Utah, maart 2010, gaat onder andere ook Georgia vrouwen vervolgen. Het meest recente slachtoffer is de tiener Rennie Gibbs, die als 15-jarige zwanger raakte maar de foetus vlak voor de geboorde verloor. Zij wordt nu vervolgd voor moord. De zaak veroorzaakt een schandaal waar op dit moment de kranten bol van staan.

Miskraam? Dan ben je verdacht totdat het tegendeel bewezen is.

De V.S. nemen het slechte voorbeeld over van Mexico. Vorige maand kreeg een vrouw in dat land nog 23 jaar cel omdat ze haar baby verloor. Organisaties die zich bezig houden met mensenrechten maken zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling, bericht The Guardian:

“Women are being stripped of their constitutional personhood and subjected to truly cruel laws,” said Lynn Paltrow of the campaign National Advocates for Pregnant Women (NAPW). “It’s turning pregnant women into a different class of person and removing them of their rights.”

Het magazine Mother Jones merkt bovendien op dat de wetgeving vaak zo vaag geformuleerd is, dat je er alle kanten mee uit kunt. Zo stelt de tekst van de staat Georgia dat vrouwen strafbaar zijn tenzij ze kunnen bewijzen dat geen enkele menselijke betrokkenheid de miskraam veroorzaakte. De definitie wat menselijke betrokkenheid betekent, ontbreekt. Alternet maakt in een kleine opsomming duidelijk dat de losjes geformuleerde wetstekst artsen zodoende ernstig kan belemmeren in hun werk. Zodra ze iets ‘verkeerds’ doen kunnen ze beschuldigd worden van moord, omdat de foetus het niet overleefde en de vrouw wel.

Een andere factor die het nog lastiger maakt is, dat artsen soms geen idee hebben waardoor het komt dat een vrouw een miskraam krijgt. Er vallen wel wat algemeenheden over te zeggen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) ontstaat een miskraam meestal omdat de foetus zich niet goed ontwikkelt: ,,Het embryo groeit dan niet verder en wordt afgestoten. Waarom dit bij de ene vrouw vaker gebeurt dan bij de andere, is niet bekend.”

De NVOG schat dat rond de 15% van alle zwangerschappen voortijdig ten einde komt. Soms al in een zo vroeg stadium dat de vrouw nog niet eens doorhad dat ze zwanger was. Vrouwen die meerdere miskramen hebben gehad, lopen een verhoogd risico (25%). Ook leeftijd speelt een rol: bij vrouwen tussen de 35 en 40 jaar eindigt een op de zes zwangerschappen voortijdig.

In Georgia hebben vrouwen inmiddels het heft in eigen hand genomen. Zij voeren actie sinds februari dit jaar, door foto’s van hun gebruikte tampons te sturen naar de bestuurders van deze staat. Want iedere menstruatie zou je kunnen beschouwen als een mislukte zwangerschap, en dus moord, en het bestuur moet deze misdaden onderzoeken. En snel een beetje, want voordat je het weet vindt er een nieuwe misdaad plaats.

UPDATE: Niet alleen de Verenigde Staten maken zich schuldig aan het vervolgen van vrouwen die een miskraam kregen. De abortuswetgeving in El Salvador is zó strikt, dat ook in dit land vrouwen na een miskraam strafbaar blijken. Zo belandde een vrouw in de gevangenis nadat zij in de zevende maand door complicaties de foetus verloor. Het ging om een door haar en haar partner vurig gewenste zwangerschap. Toch kreeg ze jaren celstraf.

Studies over vrouwen en seks deugen niet

We ‘weten’ het allemaal. Vrouwen willen een relatie, mannen willen gewoon snel veel seks, en dat komt door de evolutie. Man de jager, die zijn zaad breed over de wereld wil verspreiden, etc. Echt waar? Of ligt het aan de manier waarop dat soort onderzoek uitgevoerd wordt? Steeds meer signalen wijzen op dit laatste. Niet de evolutie, maar de manier waarop mannen en vrouwen benaderd worden voor deze studies, en de sociale context waarin mannen en vrouwen zich bevinden, veroorzaken de verschillende antwoorden.

Onbekende man vraagt of je seks wil? Dat moet wel een enge psychopaat zijn!

Veel onderzoeken die het resultaat tonen dat vrouwen geen kortstondige seks willen, werden uitgevoerd op dezelfde manier. Een man stapt af op een vrouw en vraagt of ze seks wil, of een vrouw stapt af op een man en vraagt of hij seks wil. Een alternatief was dat de proefpersoon zich moest voorstellen op die manier benaderd te worden, en kreeg dan de vraag of hij/zij in die situatie in zou gaan op het aanbod.

Het blijkt dat de situatie ‘man benadert je voor vlugge seks’ bijzonder weerzinwekkend wordt gevonden door vrouwen. Vanwege de manier waarop het gevraagd wordt zeggen bijna alle mannen ja en bijna alle vrouwen nee. En geen wonder, schrijft het blog Yes Means Yes:

most of the gender difference in women’s and men’s propensity to agree to a broad-daylight, out-of-nowhere proposition for casual sex is driven by women’s perception that their risks are higher, and their likely enjoyment is lower from the proposer.

Te beginnen met het laatste: het idee van plezier beleven blijkt een grote invloed te hebben op het al dan niet ingaan op het aanbod van seks met een onbekende. Yes means Yes analyseert verschillende onderzoeken en daaruit blijkt het volgende. Mannen die benaderd worden door een voor hen onbekende vrouw, schatten haar in als gemiddeld tot goed in bed. Dus zeggen ze bijna altijd ja. Een onbekende man die een vrouw benaderd, wordt door de vrouwen echter ingeschat als iemand met een lage status, die niet goed is in bed. De vrouwen schatten massaal in dat ze weinig plezier zullen beleven aan het avondje seks, en weigeren bijna altijd.

Dan de sociale context. Naast Yes Means Yes wijst ook Feministe er terecht op dat mannen en vrouwen anders worden opgevoed als het gaat om seks. Vrouwen worden constant gewaarschuwd: let op, kijk uit, gevaar, doe het niet want je wordt voor eeuwig verdoemd!!!! Deze culturele bagage is van invloed op de manier waarop vrouwen reageren. Een onbekende man die hen aanspreekt om seks te hebben, loopt een grote kans om gezien te worden als gevaarlijk, een risico voor de vrouw. Mannen die aangesproken worden door een onbekende vrouw hebben die culturele bagage niet, en zullen de situatie minder snel als eng en gevaarlijk beschouwen.

Op Yes Means Yes vat de mannelijke auteur van het artikel deze inzichten als volgt samen:

On my account, as long as there is a lot of rape and not a lot of remedy, as long as there is slut-shaming and double-standards, as long as the denial of the technologies women need to mitigate the risks of unintended pregnancy and disease, then they’re going to look askance at us, and they’re going to act like they have more risk and less to gain from sex with us, because in fact they do. 

En dat heeft dus niks te maken met evolutie, biologie en man de jager. Waarvoor dank!