Tag Archives: Republikeinse conventie

Conservatieven eren vrouw als martelares

De conventie van de Republikeinse partij in de Verenigde Staten, waar Mitt Romney officieel de status van presidentskandidaat verkreeg, bood een onthullend inzicht in de manier waarop conservatieven aankijken tegen vrouwenemancipatie. Ann Romney, de vrouw van, probeerde in de gunst te komen bij vrouwelijke kiezers met een toespraak vol lof en eer voor deze helft van de bevolking. Maar waarvoor ze lof en eer toekende, was onthullend. Vrouwen hebben het moeilijk, gaf ze toe. Gelukkig munten ze uit in martelaarschap.

Ann Romney stelt zich op ten dienste van haar man, roept vrouwen op genoegen te nemen met minder.

In haar speech erkende Ann Romney openlijk dat vrouwen te kampen hebben met structurele achterstelling en obstakels, puur op basis van hun geslacht. Letterlijk sprak ze de volgende woorden:

…if you listen carefully, you’ll hear the women sighing a little bit more than the men. It’s how it is, isn’t it? It’s the moms who always have to work a little harder, to make everything right.[…]  You’re the ones who always have to do a little more. You know what it’s like to work a little harder during the day to earn the respect you deserve at work and then come home to help with that book report which just has to be done. […] Tonight, we salute you and sing your praises. I’m not sure if men really understand this, but I don’t think there’s a woman in America who really expects her life to be easy.

De vrouw van heeft dus wel degelijk door dat de situatie van vrouwen verschilt van die van mannen, en dat de vrouwen slechter af zijn. Met andere woorden: ze snapt dat seksisme bestaat. Alleen, met dat gegeven doet ze niks. Ze spreekt van liefde, en waar zouden we zijn zonder vrouwen, bla bla bla. Die algemeenheden en mooie praat doet echter niets af aan het feit dat ze de achterstelling van vrouwen openlijk, in een publiekelijke speech, toegeeft:

Most of the time, the battle over sexism in this country is over the facts. Feminists declare sexism a problem. Anti-feminists respond by denying that it even exists, insisting that equality has been achieved, implying women only fall behind because they aren’t up to the task (which is, of course, in itself sexist). Ann Romney instead stood up and admitted that sexism is real and that it actually structures women’s lives. Instead of fighting, she empathized, and implied that there is some consolation for women in knowing of their own moral superiority to men. Set aside the fantasy of equality, ladies, she seemed to say. We all know how life really is.

In plaats van gelijkwaardigheid biedt Romney vrouwen een zekere mate van erkenning voor hun lijden, en lof voor het feit dat ze zo superieur zijn als martelares. Het is een zeer, zeer bekende methode om vrouwen op hun plek te houden en dat verteerbaar te maken door ze een aai over hun bol te geven.

Varianten hiervan vind je overal. Zoals in het machismo-marianismo complex in Mexico, waarbij de man de machtige patriarch is, maar vrouwen toch nog wat macht verkrijgen door zich op te stellen als kampioen maagdelijke martelares. Met Maria als lichtend voorbeeld. Onze eigen SGP kan er ook wat van. We mogen geen baas zijn in eigen buik, en geen gebruik maken van basale democratische rechten, maar de partij heeft wel de mond vol van ‘maar we respecteren vrouwen best wel, ook zij zijn waardevol’.

Het is het riedeltje van gelijkwaardig maar niet gelijk. Waarbij de nadelen van dat niet-gelijk-zijn voornamelijk bij de vrouw liggen. Want zij krijgt te maken met beperkingen en ge- en verboden die niet voor mannen gelden. Zij moet genoegen nemen met minder.

Conservatieven roepen vrouwen op om te incasseren. Feministen roepen vrouwen en mannen op om te protesteren. Het zal voor u, lieve lezer, geen verrassing zijn dat de Zesde Clan behoort tot de laatste groep. Wij protesteren.