Tag Archives: rechten van werknemers

Economische crisis brengt man en vrouw dichter bij elkaar

Kleinere loonkloof, minder verschil in werkloosheidspercentages, de economische crisis zorgt ervoor dat mannen en vrouwen als groep dichter bij elkaar komen. Die verrassende conclusie trekt een Europees netwerk van juristen die zich bezig houden met gender. In hun jaarlijkse overzicht (binnenkort hier beschikbaar) onderzoeken ze de gevolgen van vier jaar economische crisis, en komen met een genuanceerd beeld. Waaronder de verkleining van de kloof tussen beide seksen.

Dat man en vrouw als groep dichter bij elkaar komen lijkt goed nieuws, maar is dat in de praktijk niet, merkt de European Gender Equality Law Review nummer 2, 2012 op. De seksen worden gelijker op weg naar beneden. Zo hebben veel werknemers nu minder rechten en voorzieningen dan vier jaar geleden. Of ze man zijn of vrouw, maakt niet uit.

Positief is dit echter niet. En indirect treft dit vrouwen harder dan mannen, omdat zij meer gebruik maken van voorzieningen zoals ouderschapsverlof. Als zo’n recht weg valt, treft dit moeders harder. Ook verloren veel mensen hun baan, mannen in eerste instantie iets meer dan vrouwen. Zo kruipen werkloosheidspercentages dichter naar elkaar toe, maar opnieuw is dit niet iets om te juichen.

Binnen de groeiende werkloosheid valt de samenstellers van de Law Review nog iets anders op. In door mannen gedomineerde beroepen ontslaan werkgevers buitengewoon veel vrouwen. Veel meer dan je op grond van hun toch al geringe aantal zou verwachten. Ook zijn de werkloosheidscijfers vertekend, omdat veel sectoren waar vrouwen domineren, tot nu toe wat minder last hadden van de crisis. Steeds meer landen beginnen echter te bezuinigen op de zorg, de overheid en het onderwijs. Binnenkort zou de werkloosheid onder vrouwen zodoende sterk op kunnen lopen.

Een ding willen de samenstellers wel benadrukken. In veel economische theorieën vervulden vrouwen tot nu toe de functie van klapstoel. Uitklappen indien nodig, zo niet dan stuur je vrouwen terug de keuken in. Vrouwen hebben echter zo massaal de arbeidsmarkt betreden, dat zij nu gewoon meetellen als werkneemster. De buffer/klapstoelplek is tegenwoordig ingenomen door buitenlanders en flexwerkers m/v. Het is vooruitgang, maar of buitenlanders en flexwerkers daar nou zo blij mee moeten zijn….?