Tag Archives: recht van vrouwen op

Mannen die zich uitspreken voor vrouwen (niet in Nederland)

Waarom willen feministen graag mannen aan hun zijde zien? Omdat mannen als groep nog steeds meer macht hebben dan vrouwen als groep. Ze krijgen meer krediet, hebben een hogere status, en kunnen meer invloed uitoefenen. Vrouwen zijn zich daar scherp van bewust. Bij sommige mannen begint het ook te dagen. Daarom is het heel fijn, en een positief teken, als mannen zich uitspreken ten gunste van vrouwen.

Acteur Patrick Stewart wil dat geweld tegen vrouwen stopt.

De Zesde Clan heeft al eens aandacht besteed aan het werk van acteur Patrick Stewart. De man spreekt onvermoeibaar over geweld tegen vrouwen, dat dit geweld moet stoppen, en dat mannen, als hoofdleverancier van de daders, hierin een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. De acteur gebruikt zijn roem als platform. Het blijft niet alleen bij woorden. Stewart steunt in het bijzonder Engelse Blijf van mijn Lijf huizen en crisiscentra waar mishandelde en verkrachte vrouwen hulp kunnen zoeken.

John Scalzi is een ander positief voorbeeld. Deze science fiction auteur maakte naam met bekroonde romans. Organisatoren nodigen hem graag uit als spreker op conventies en symposia. Helaas weet iedereen dat zulke conventies te vaak een onveilige omgeving bieden aan vrouwen. Mannelijke fans en mannen die in de sf en filmindustrie werken, weten hun handen niet altijd thuis te houden. Soms werken organisatoren er (onbedoeld en onbewust, hopen we) aan mee om dit soort wangedrag onder de pet te houden. Zij vroeg er misschien wel om. En hij is een belangrijke baas in de filmindustrie. Dus…..

Scalzi is het zat. Hij wil alleen nog maar spreken op evenementen waar duidelijke regels gelden om seksuele intimidatie te melden en aan te pakken. Geen beleid om wangedrag jegens vrouwen tegen te gaan? Dan geen Scalzi op het podium. Doei! Hij sluit zich wat dat betreft aan bij andere progressieve mannen. Zo wil comics auteur Paul Cornell bewerkstelligen dat panels bij dit soort evenementen voor de helft uit vrouwen bestaan. Is dat niet het geval, dan geeft hij ter plekke zijn plaats op en nodigt een vrouwelijke collega uit om in zijn plaats te spreken over het desbetreffende thema.

Mannen laten zich ook kritisch uit over hun seksegenoten. Zo constateert Gideon Burrows dat veel mannen sociaal wenselijk praten over eerlijk de zorg voor kinderen verdelen. In de praktijk laten ze het er echter massaal bij zitten. Ze gebruiken sociale conventies om onder hun verantwoordelijkheden uit te komen en vinden het in de praktijk wel makkelijk dat vrouwen het leeuwendeel van de zorg blijven leveren. Met de bijbehorende offers.

Mannen spreken zelfs over onderwerpen zoals abortus. De komiek Rob Delaney geeft onmiddellijk toe dat hijzelf niet zwanger kan worden en nooit voor deze keuze kan komen te staan. Hij is zelf getrouwd, heeft twee kinderen, en schrijft dat zijn echtgenote en hijzelf er graag nog een derde bij willen krijgen. Juist omdat hij van kinderen houdt, en ziet wat het doet met een vrouw als zij zwanger is en een kind baart, wil hij dat iedere vrouw baas in eigen buik kan zijn. Om dat recht te verdedigen schreef hij hier publiekelijk over, in een persoonlijk essay voor de Engelse krant The Guardian.

In Nederland heeft de Zesde Clan dit jaar nog geen man gevonden die een vlammend betoog voor vrouwenrechten hield. We  zien vooral vrouwen onder elkaar discussiëren. Een politica die namens haar partij actie wil om de loonkloof eindelijk te dichten. Een redactielid dat namens haar literaire tijdschrift belooft schrijfsters serieuzer te nemen. Opiniemaaksters die het betreuren dat het bij emancipatie, zoals met wel meer sociale bewegingen, twee stappen voorwaarts en een stap terug is.

Nederlandse mannen lijken zich massaal te scharen achter de status quo. Ze hoeven zich ook niet druk te maken over emacipatiekwesties. Zelfs de minister van Emancipatie spreekt mannen namelijk niet aan om hun aandeel te leveren. Ze kunnen het zich veroorloven achterover te leunen en het gepraat aan de vrouwen over te laten. Voor steunbetuigingen van mannen moeten we naar het buitenland uitwijken. Dat we het even weten….

Advertenties