Tag Archives: Planned Parenthood

Amerikanen verdedigen Planned Parenthood met succes

Planned Parenthood, de Rugers Stichting van de Verenigde Staten, kreeg een nieuwe klap. De Susan G. Komen Stichting, bekend van roze lintjes-campagnes om aandacht te vragen voor borstkanker, geeft niet langer fondsen aan PP. Officieel is de reden dat Komen geen geld kan geven aan organisaties die door de overheid onderzocht worden. Onofficieel weet iedereen dat dat de politieke druk van anti abortus fanaten te groot is geworden. Veel gewone Amerikanen reageren woedend op de maatregel. Met succes. Komen kondigde inmiddels aan PP toch weer geld te geven.

PP heet controversieel te zijn omdat de organisatie in 97% van de gevallen laagdrempelige seksuele gezondheidszorg biedt, zoals voorlichting over seks en voorbehoedsmiddelen, onderzoeken naar borst- of prostaatkanker, en tests voor soa’s. Met name voor bevolkingsgroepen met een laag inkomen of zonder ziektekostenverzekering is PP de enige mogelijkheid om zorg te krijgen. In 3% van de gevallen biedt PP ook een veilige abortus.

Tot nu toe kreeg PP tussen de 850 en 530.000 dollar per jaar van de Komen stichting om onderzoek naar borstkanker te bekostigen. PP ligt echter onder vuur. Die 3 procent hulp bij het afbreken van een ongewenste zwangerschap is de Republikeinen een doorn in het oog. Hun eerste daad na het verkrijgen van een meerderheid in het congres was niet het aanpakken van de economische crisis en de werkloosheid, maar fondsen weghalen bij Planned Parenthood. Republikeinse politici verdedigden dit met leugens. Zo beweerde een Republikein in een officiële vergaderingen van de senaat dat PP bijna niks anders deed dan abortussen uitvoeren.

De Republikeinen namen ook het initiatief om PP aan een onderzoek te onderwerpen. Ze beschuldigen de organisatie ervan te rommelen met geld en op ongeoorloofde manieren abortussen uit te voeren. Algemeen zien deskundigen dit als een pesterij, een strafmaatregel. Een onderzoek is echter een onderzoek, aldus Komen, regels zijn regels, dus exit PP. De geldkraan ging dicht.

Na het bekendmaking van deze beslissing ontstond er een schandaal. De algemene noemer: mensen voelen zich verraden door de Komen stichting. Veel mensen vinden het besluit onbegrijpelijk, omdat zowel PP als Komen vrouwen willen helpen. Bovendien houdt borstkanker geen rekening met politiek. De ziekte kan iedereen treffen. Daarbij komt nog dat veel vrouwen uit eigen ervaring weten dat de anti PP propaganda niet waar is. Ze kregen de juiste hulp op een respectvolle manier. Wat kan Komen daar in hemelsnaam op tegen hebben? Plus, in andere gevallen nam Komen het niet zo nauw met haar eigen financiële regels. Allerlei andere organisaties bleven geld krijgen, ook al liepen er onderzoeken tegen ze. Alleen bij PP leidde dat tot het intrekken van fondsen. Dat valt niet uit te leggen.

Onmiddellijk na de bekendmaking van de stop op fondsen begon dan ook een fel verzet. Onbekenden hackten de website van Komen en plaatsen het bericht: ,,Help us run over poor women on our way to the bank.” De Facebookpagina van Komen wordt bedolven onder de boze reacties. En er kwam een  webpagina met de titel: Planned Parenthood redde mijn leven, met persoonlijke verhalen over de zorg van PP. Zoals deze:

i crawled to the kitchen and called my boyfriend, who came to get me and took me to Planned Parenthood. They were the only health organization that would treat anyone, regardless of ability to pay. They did not shame me, nor insinuate that my health concerns were not important. They helped me to get to an emergency room, where i discovered that i had ovarian cysts, that, while excruciating, were not life threatening and i would recover. Planned Parenthood was there for me when no one else was. Thank you Planned Parenthood, i will always support you.

Bovendien stromen de donaties binnen. Onder andere de burgemeester van New York legt een dollar bovenop iedere dollar die iemand aan PP doneert, tot een maximum van 250.000. In een persbericht liet hij weten:

“Breast cancer screening saves lives, and hundreds of thousands of women rely on Planned Parenthood for access to care,” he said in a written statement. “We should be helping women access that care, not placing barriers in their way.”

Precies. Terwijl het schandaal nog volop voortdenderde op internet en in de media, begonnen berichten naar buiten te komen dat verschillende hooggeplaatse medewerkers van Komen het niet eens waren met het besluit PP geen geld meer te geven. Twee kantoren verzochten om een ontheffing en kregen toestemming in hun regio de subsidiëring van borstkankeronderzoeken bij de lokale PP voort te zetten. Een derde kantoor reageerde nog radicaler. De directeur van Komen in Los Angeles is afgetreden. In een verklaring liet zij weten te vertrekken omdat ze het niet eens is met beslissingen die de moederorganisatie de afgelopen tijd nam.

De druk werd zo groot dat Komen terugkwam op haar besluit. PP krijgt alsnog fondsen voor deze lopende periode, en kan voor het volgende jaar een nieuwe aanvraag indienen. Blijkbaar kunnen de vijanden van Planned Parenthood zich niet meer alles veroorloven. Hoog tijd dat die boodschap tot hen doordringt. Zoals webmagazine Jezebel schrijft:

The conservative leadership of Susan G. Komen for the Cure severely underestimated their supporters— just because they’re women who are fine with decking themselves out in pink feather boas doesn’t mean they’re stupid and gullible. Maybe it would be best, for the time being, for Nancy Brinker and the rest of the Komen leadership shut up, regroup, and speak publicly again when they’ve got their story straight.

UPDATE: hier een mooie samenvatting van het hele schandaal. Het debat heeft zich inmiddels verplaatst naar de volgende kwestie: heeft Komen echt besluiten ongedaan gemaakt, of proberen ze de schade te beperken met slimme pr-boodschappen terwijl ze in de praktijk toch stoppen met geld geven aan PP? Wat zijn de toezeggingen van Komen waard? Ondanks die twijfel vinden veel bloggers echter dat PP terecht een overwinningsdansje mag maken. Dit ging namelijk niet over geld, maar over normen en waarden, en het idee dat vrouwen mensen zijn, geen samenraapsel van losse lichaamsdelen waar je oordelen over uitspreekt.

Deze cynische e-card kun je naar de Komen stichting sturen.

Eindelijk vrije anticonceptie! Toch jammer van die brandbom

Miljoenen vrouwen in de Verenigde Staten krijgen vanaf uiterlijk 2013 voorbehoedsmiddelen en preventieve onderzoeken in hun ziektekostenverzekering. Uiterlijk vanaf dat jaar moeten alle verzekeraars deze middelen en diensten opgenomen hebben in het pakket. Vrouwen moesten tot nu toe alles nu zelf regelen en betalen, dus deze verandering is een enorme vooruitgang. Zeker gezien het vijandige klimaat in de V.S. Afgelopen week nog gooiden onbekenden een brandbom naar een kantoor van Planned Parenthood, de Amerikaanse variant van de Rutgersstichting. Niemand die er iets van zei.

Wat hebben die twee zaken met elkaar te maken? Alles. De Verenigde Staten zuchten sinds de grote overwinning van de Republikeinen in 2010 onder een oorlog tegen vrouwen. Vrouwen moeten in de ogen van conservatieven kuis leven.  Doet een vrouw toch aan seks, dan moet ze op de blaren zitten. Zelf betalen voor de medische zorg, voorbehoedsmiddelen of soa test. Geen morning after pillen, want dat gaat gewoon om abortus. En abortus? Dat is zo erg dat je artsen mag vermoorden en Planned Parenthood mag aanvallen met alle middelen die je tot je beschikking hebt.

Dat is het klimaat waarin mensen een brandbom konden gooien naar een kantoor van Planned Parenthood, puur en alleen omdat deze organisatie zorg en hulpverlening biedt aan vrouwen. Waaronder anticonceptie en abortus. Deze laatste vorm van zorg maakt circa 3% uit van het gehele aanbod. Het gebombardeerde kantoor stond in Texas en bood alleen preventieve zorg. Maakte niet uit. En het ergste van alles: Magazine Salon.com signaleert dat veel kranten het bericht van de aanslag negeerden. Ook rechtse weblogs en andere media zwegen in alle talen. Salon:

We obviously don’t know yet, but this attack seems more likely to be the work of a politically motivated person with conservative beliefs than a random act of vandalism. In other words, domestic terrorism. Someone threw a Molotov cocktail at a women’s health clinic. It’s insane that only a couple of Internet feminists actually seem to care.

Dit vijandige klimaat plaatst de veranderingen in de ziektekostenverzekering in een helder daglicht. Het is een enorme overwinning. Met name vrouwen met een laag inkomen konden tot nu toe slecht aan voorbehoedsmiddelen komen – te duur, geen verstrekker in de buurt. Straks maakt het niet meer uit. Arme vrouwen, rijke vrouwen, vrouwen uit de stad of van het platteland, allemaal vallen ze straks onder een ziektekostenverzekering, en allemaal kunnen ze zonder extra rompslomp voorbehoedsmiddelen of onderzoeken krijgen.

Nu maar hopen dat er tegen die tijd nog organisaties zijn die deze zorg aan kunnen bieden.

Planned Parenthood houdt financiering, maar oorlog tegen abortus woekert door

Eindelijk een beetje goed nieuws uit de Verenigde Staten: Planned Parenthood (PP), een organisatie die nog het meest lijkt op de Rutgersstichting in Nederland, behoudt haar financiering. Republikeinen dreigden de organisatie vleugellam te maken omdat PP abortus aanbiedt, maar in de Senaat staken Democraten daar een stokje voor.

In de aanloop naar de stemming in de Senaat hielden Amerikanen overal demonstraties om het budget voor PP te behouden.

Het intrekken van het budget voor de organisatie maakt deel uit van een massale aanval op de reproductieve rechten van vrouwen. Sinds oerconservatieve Republikeinen in november 2010 winst boekten, wemelt het in het land van de voorstellen en plannen om abortus zo goed als onmogelijk te maken. Meest recente hoogtepunt is een wetsvoorstel in de staat Georgia, waarbij vrouwen met een miskraam automatisch strafbaar zijn totdat ze bewezen hebben dat de miskraam niet het gevolg is van abortus. Ja, u leest dat goed.

Diezelfde groep politici hield ook vol dat PP geen fondsen meer mocht krijgen omdat de organisatie een ware abortusfabriek zou zijn. Aantoonbaar onjuist, maar dat weerhield allerlei politici er niet van om vergaande uitspraken te doen. Die media zoals de Colbert show vervolgens genadeloos op de hak namen.

Met het behoud van fondsen kan PP haar werk blijven doen. Daarmee zijn miljoenen Amerikaanse vrouwen met een laag inkomen voorlopig gered. PP is voor velen van hen de enige mogelijkheid om anticonceptiemiddelen te krijgen, een screening voor borstkanker te ondergaan, of seksuele voorlichting te krijgen.  In een verklaring voor de pers laat de organisatie weten blij en opgelucht te zijn dat de Senaat het financieel kortwieken tegenhield.

Planned Parenthood ligt onder vuur in der Verenigde Staten vanwege abortus

Surf via deze link naar een pagina van webmagazine Jezebel, klik op de daar getoonde video, en luister naar de korte toespraak van het Amerikaanse congreslid Jackie Speier. Ze sprak haar rede uit in een verhit debat over de organisatie Planned Parenthood, vergelijkbaar met een kruising tussen de GG&GD en de Rutgers Nisso Groep. Conservatieven dienden een motie in om fondsen voor Planned Parenthood in te trekken, omdat de organisatie naast voorlichting en voorbehoedsmiddelen ook abortus aanbiedt. De motie werd helaas aangenomen.

Speier pikte het niet dat congresleden zorg voor miljoenen Amerikaanse vrouwen onmogelijk willen maken.

Tijdens dit debat over de fondsen voor onder andere PP hield de spreker voor Speier het gebruikelijke verhaal van pro life activisten. Planned Parenthood als een soort industrieel abortuscomplex, waar frivole vrouwtjes luchthartig naartoe komen om even snel een abortus te krijgen van gretige artsen die geld willen verdienen. Dit verhaal bracht Speier ertoe om af te wijken van haar eerder opgestelde verklaring. Ze hield ter plekke een andere speech. Omdat ze zelf een abortus onderging op het moment dat de foetus zeventien weken was.

Ze kreeg de hele zaal stil met haar verhaal. Het ging bij haar om een gewenst kind, die ze niet kon behouden omdat er medisch gezien van alles mis ging met de zwangerschap. Speier verwierp alle aantijgingen dat vrouwen wel even luchthartig een abortus opeisen als een zwangerschap ze even niet uitkomt. Ze vroeg zich bovendien af waarom de politiek zich met deze organisatie bezig houdt. Grote bedrijven kunnen gerust de wet overtreden, en miljoenen Amerikanen hebben werk nodig, maar in het Congres houdt iedereen zich liever bezig met een hetze tegen PP?

Helaas dachten Republikeinen daar anders over en stemden voor een enorme korting op het budget voor medische zorg. Waaronder het volledige budget voor PP.  Feministe.us zet kort op een rij wat er aan de hand is en wat dit betekent:

By law, federal funds haven’t paid for abortions since the 1970s, so the House hasn’t voted to cut abortion funding. They’re cutting funding for the entire Title X program — funding for contraception, cancer screening, STI tests, sex education, mammograms, HIV testing and diagnosis, and pregnancy screening and counseling. Last year, 5 million people benefited from the services funded by Title X.

Daar komt dus een einde aan, als het aan het congres ligt. Via internet komen inmiddels allerlei acties op gang, zoals deze open brief naar de congresleden die het prima vinden dat deze organisatie verdwijnt.