Tag Archives: overzicht

Schoenen als martelwerktuig

Eindelijk! Een lijst van de twintig meest pijnlijke schoenen ooit ontworpen voor vrouwen. Onmogelijke stiletto’s, platformzolen, piepkleine zijden schoentjes voor Chinese vrouwen met afgebonden voeten, dat en meer extreems staat in volle glorie op deze website. Er is zelfs een bondage exemplaar inclusief ijzer en sloten erop – zodat een meester/meesteres fijn kan kijken hoe iemand lijdt als ze deze schoenen aan doet.

Zelfs modellen hebben soms moeite met hoge hakken...

Verder verzameld nieuws op het gebied van vrouwen en schoenen: volgens onderzoek van tijdschrift Glamour blijven vrouwen hoge hakken dragen omdat dit macht uitstraalt en het ze meer zelfvertrouwen geeft. Tegelijkertijd kon het AD het nieuwtje melden dat een op de drie vrouwen struikelt omdat ze op hoge hakken loopt – in Engeland belanden daardoor jaarlijks drie miljoen vrouwen op de Eerste Hulp met gebroken polsen, verstuikte enkels en ander leed. Viva heeft op een forum een lang lopend topic naar aanleiding van de vraag ‘hoe loop ik op hoge hakken’, met tips voor het bestrijden van blaren, schuurplekken en zeer pijnlijke voeten. En Elsevier schreef over onderzoek waaruit blijkt dat het constant dragen van hoge hakken leidt tot verkorte, verharde kuitspieren. Vrouwen zouden daarom rekoefeningen moeten doen en het dragen van hakken moeten afwisselen met ‘gewoon’ schoeisel.

Tot zover dit overzicht.

Steeds meer weblogs volgen vrouwen en mensenrechten

Vrouwen zijn mensen, en mensenrechten worden helaas geschonden. Gemiddeld genomen zijn vrouwen daar vaker het slachtoffer van dan mannen, omdat vrouwen in de meeste samenlevingen de underdog zijn.  Allerlei weblogs, met name in de Engelstalige wereld, volgen de ontwikkelingen rondom vrouwen en mensenrechten op de voet. Maar welke moet je kiezen? Masters Degree zette op een rijtje welke blogs het beste zijn.

Steeds meer vrouwen schrijven hun eigen nieuws.

Opvallend is dat veel weblogs zich richten op de volgende drie zaken: specifiek op vrouwen gericht geweld, zoals verkrachtingen en intimidatie in de openbare ruimte, de media, waarin vrouwen vaak op seksistische wijze worden opgevoerd, en kwesties rondom je lichaam en baas in eigen buik. In die drie groepen vallen weblogs zoals Stop Street Harassment, Happy Bodies, Yes Means Yes en het Women’s Media Center. Omdat moslimvrouwen nog eens extra vreemd beschreven worden in de media, ontstond er zelfs een Muslimah Media Watch, waar de ergste excessen een grondige analyse krijgen om aan te tonen welke gedachtenkronkels journalisten soms hanteren.

Daarnaast zijn er een aantal kwalitatief goede weblogs die zich richten op juridische zaken, onder andere op het gebied van de vruchtbaarheid en voortplanting, het gevangenissysteem in de V.S. en de situatie van de afro amerikaanse vrouwen. Andere weblogs richten zich net als De Zesde Clan breed op vrouwen algemeen, maar nemen binnen die algemene nieuwsstroom relatief veel berichten op die te maken hebben met mensenrechten. Daaronder het weblog van het feministische blad Ms. Magazine, Feministing en XX Factor, een weblog dat samenhangt met internetmagazine Slate.com.

Voor een Nederlandstalig publiek is het wat langer zoeken naar weblogs die zich op dit soort onderwerpen richten. De website van maandblad Opzij neemt breed de vrouwelijke opinie mee in haar berichtgeving, inclusief mensenrechten en de schendingen daarvan. Verder zijn er weblogs zoals De Tweede Sekse uit België, de Dolle Mollies uit Amsterdam, en Wasbord uit Nijmegen. Daarnaast zijn er projectsites, zoals video history van Aletta. Dit centrum voor vrouwengeschiedenis wil zoveel mogelijk verhalen van vrouwen vastleggen.

Van een andere orde is vrouw.blog. Hier gaat het ook rustig over dieten, mode en relaties, maar net als je denkt ‘ik kan net zo goed een standaard glossy lezen’ komt er opeens een artikel dat vrouwen al die zuurstok roze producten helemaal zat zijn en gewoon als een volwassen consument behandeld willen worden. Daarnaast houden een aantal bekende Nederlanders weblogs bij die ook op gezette tijden ingaan op de situatie van vrouwen. Daaronder Anja Meulenbelt en Karin Spaink. Dit type blog is veel persoonlijker van toon en inhoud, en Meulenbelt en Spaink behandelen ook andere thema’s. Zoals de Palestijnse kwestie, of katten steriliseren.

In ieder geval kunnen mannen en vrouwen via internet een hele wereld ontdekken van nieuws, activiteiten en analyses die in de traditionele media zelden of nooit voldoende ruimte krijgen. Ga mee op ontdekking en neem eens een kijkje in de keuken van een ander weblog!

Debat over mannenkabinet zwelt aan

Voortuitgang! Dertig jaar geleden had niemand opgekeken van een uit voornamelijk blanke mannen bestaande regering. Maar Nederland leeft niet meer in de jaren vijftig, en steeds meer mensen, mannen en vrouwen, schrijven en debatteren over de ontstane situatie. Dat er een regering kan komen met drie vrouwelijke ministers envoor de rest louter oudere blanke mannen valt slecht. Dat roept om een herlezing van het werk van feministe Joke Smit .

Het vorige kabinet.

Natuurlijk waren er relschoppers die betoogden dat het maar goed ook was, weinig vrouwen aan de macht. Want het zijn zulke onstabiele wezens, met hun mysterieuze hormoonschommelingen, dat meer vrouwen al snel zou leiden tot minder stabiliteit. Maar direct daarna volgden de opiniestukken en kritiek. Alsof mannen zoveel stabiliteit brengen, schamperde Anneke van Doorne-Huiskes in Trouw. Diezelfde krant signaleert bezorgd dat Nederland afglijdt in de wereldranglijst van landen waar mannen en vrouwen een gelijkwaardige positie innemen. ‘En dan is de samenstelling van het huidige kabinet nog niet eens meegenomen. De vrouwenemanicpatie in Nederland stokt, concludeert de krant.

De Volkskrant heeft Evelien Tonkens, en die veegt de vloer aan met het belegen mannenkabinet van Rutte. Ze maakt ook korte metten met de lieden die de keuzes van Rutte rechtvaardigen door een paar vrouwen op te noemen wiens politieke bestaan niet zo succesvol was:

”Rutte maakt een bewuste keuze voor oude vertrouwde bekenden. Rutte zoekt het avontuur niet in de ploeg, stelt ook deze krant. Ron Meerhof heeft daar zelfs begrip voor en somt vrouwelijke bewindslieden op met wie het slecht afliep (Ten eerste, 12 oktober). Alsof je zo’n lijstje niet voor mannen zou kunnen maken. Tegenover elke De Faria staat een Heinsbroek.”

Bovendien komt er nu al kritiek op de keuze voor bepaalde mannen in het kabinet. Zo eist de SP opheldering over de benoeming van Ben Knapen als staatssecretaris. Knapen zat eerder in de raad van bestuur die PCM Uitgevers volgens onderzoek van de ondernemerskamer naar de rand van de afgrond leidde. Vervolgens streek hij volgens Emile Roemer een vertrekbonus op van 1,5 miljoen euro. En dat is dan volgens Rutte de beste kandidaat en een voorbeeld van kwaliteit? 

Dan zijn daar nog de internetpolls. Zoals die van het AD. Deze krant koos voor een stelling: ‘er komen te weinig vrouwen in het kabinet’. 42% (5970 kiezers) was het met die stelling eens en 58% (8083) oneens. Dat houdt elkaar aardig in evenwicht en levert weer voer voor verdere discussies en debatten.

Het leuke bij dit alles is, dat verschillende opiniemakers de naam Joke Smit laten vallen. Deze voorvechtster van meer mogelijkheden voor vrouwen schreef in 1972 al over vrouwen en kwaliteit, en dat kwaliteit bijna nooit aan ‘vrouw’ wordt gekoppeld. Dat Rutte zegt te kiezen voor de beste kandidaten, en alleen met oudere mannen op de proppen komt, valt op.

Toch maar weer eens het werk van Joke Smit herlezen, bedenkt Tonkens in De Volkskrant. Want dat blijkt anno 2010 nog net zo hard nodig als in 1972. En gelijk ook maar eens even nadenken over de plek van allochtonen in dit debat. Want díe discussie is nog niet op gang gekomen, terwijl zowel de dames als de heren waarover nu gesproken wordt  lelieblank zijn.

Laten we emigreren naar IJsland

Volgens Rutte zijn de beste ministers mannen, vrouwen mogen geen Palm meer drinken van het biermerk, en als klap op de vuurpeil blijkt ook nog eens dat allerlei voorgestelde bezuinigingen vrouwen harder treffen dan mannen. Kortom, zullen we maar naar IJsland emigreren? Want dat is volgens de mondiale gendermonitor het land waar vrouwen het beste af zijn. Nederland zakte in een jaar tijd van de elfde naar de zeventiende plaats op de lijst, en doet het nu slechter dan Lesotho en de Philipijnen.

IJsland, waar vrouwen de ruimte krijgen.

De ranglijst komt van het World Economic Forum en verschijnt sinds 2005. De in Zwitserland gevestigde organisatie let in 134 landen op de situatie tussen mannen en vrouwen op het gebied van onderwijs, economische en politieke participatie van vrouwen, en gezondheidszorg. Op al die gebieden scoort IJsland het beste, op de voet gevolgd door Noorwegen (2), Finland (3) en Zweden (4). Nieuw Zeeland, traditioneel een land waar veel Nederlanders naartoe trokken, doet het ook erg goed en bereikt een vijfde plek.

Volgens de New York Times gingen bijna alle landen vooruit, vooral op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Met de economische en politieke participatie ging het minder goed. Vooral Frankrijk tuimelde naar beneden, en eindigde dit jaar 46 plekken lager. Dat kwam net name door de komst van een nieuwe regering en het vertrek van veel hooggeplaatste vrouwen. Dit geeft niet veel hoop dat Nederland er in 2011 beter vanaf komt in het wereldwijde overzicht, want ook hier zit een nieuwe regering en zijn veel hooggeplaatste vrouwen verdwenen.

De BBC sprak met Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. Hij ziet een directe relatie tussen gender en voortuigang:

“Low gender gaps are directly correlated with high economic competitiveness. Women and girls must be treated equally if a country is to grow and prosper.”