Tag Archives: overstromingen

Premier van Queensland wint harten Australiërs

Anna Bligh vervult sinds 2007 het ambt van premier van Queensland. Als hoofd van deze Australische deelstaat had ze tot nu toe een status die veel vrouwen in hogere functies treft: mensen vonden haar wel competent, maar niet aardig of warm. Tot nu toe. Want nu overstromingen Queensland treffen, blijkt Bligh zich te ontpoppen als een perfecte crisismanager die overal het juiste zegt en mensen inspireert en nieuwe moed geeft. De Sydney Morning Herald noemt haar tegenwoordig de Kapitein, en Australiërs lopen opeens met haar weg.

Het onvermoeibare optreden van Anna Bligh zorgt ervoor dat Australiërs haar opeens in hun harten sluiten.

Feministing.com publiceerde de reactie van Jessica Rudd, die opgroeide in het gebied:

When disaster strikes, as it has with mindboggling force in Queensland, we depend on a good leader to shepherd us through it and boy, do we have that in Anna Bligh. I hope my fellow Queenslanders realise the rest of the country is jealous of us. Even hardened political hack friends of mine down south can’t help but gush about Anna.

De noodtoestand in Queensland is verschrikkelijk. Bij al dat leed is de populariteit van het hoofd van een deelstaat niet het belangrijkste onderwerp. Maar dit toont wel aan dat mensen hun mening kunnen bijstellen over vrouwelijke leiders. En dat er bijzondere omstandigheden nodig zijn voordat de publieke opinie doorkrijgt dat ze boffen met de vrouw aan het roer.

Mama Cash steunt vrouwen in Pakistan

Mama Cash gaat subsidie verlenen aan Blue Veins, een vrouwenorganisatie in Pakistan. Met deze financiële steun wil de organisatie vrouwenhandel, seksueel misbruik en geweld aanpakken in getroffen gemeenschappen, en in de vluchtelingenkampen die ontstonden na de verwoestende overstromingen van een paar maanden geleden.

Pakistan begint aan het opruimen van de verwoestingen van de overstroming. Maar hoewel het waterpeil zakt, is de situatie voor vrouwen eerder verslechterd dan verbeterd. Mama Cash ontving verontrustende berichten van vrouwen die actief zijn in de overstromingsgebieden:

”…Vrouwen [worden] buitenspel gezet voor noodhulp. In sommige gevallen worden hulpgoederen alleen door mannen aan mannen uitgedeeld en vrouwen hebben minder toegang tot hulp. Soms worden hulpverleners actief gehinderd door mannen wanneer ze vrouwen proberen te benaderen. Vrouwen en meiden die in opvangkampen wonen, worden geconfronteerd met geweld en intimidatie als ze aanspraak willen maken op hulp. En door alle stress veroorzaakt door de overstromingen, neemt huiselijk geweld toe.”

Vanwege de chaos die de overstromingsramp veroorzaakte, zijn politie en overheid nauwelijks aanwezig om dit soort misstanden aan te pakken. De vrouwen staan er alleen voor. Blue Veins wil nu de subsidie van Mama Cash gebruiken om vrouwen te organiseren in comité’s – dit op verzoek van Pakistaanse vrouwen zelf. Zij willen door middel van die comités trainingen krijgen om daarna gezamenlijk op te treden tegen het geweld waar ze mee te maken krijgen. Ook krijgen vrouwen op die manier ondersteuning om te proberen een stem te krijgen bij de wederopbouw van hun  land.

Vind je dit een goed doel? Zo ja, schroom dan niet om een bedrag te doneren aan Mama Cash. Voor vragen en meer informatie kun je bellen: 020-5158700 of mailen naar shesupports@mamacash.nl.