Tag Archives: oratie

De lezing van… hoogleraar Renée Römkens

De Universiteit van Amsterdam benoemde prof. dr. Renée Römkens tot Bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Om die benoeming te vieren hield ze een oratie over een actueel en relevant onderwerp: De invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gender gerelateerd geweld in Nederland. Aanbevolen!

De lezing van… Evelien Tonkens

De burger! Die kan best zelf een buurthuis runnen, en zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud van een plantsoen, o, en burenhulp verlenen, anders rijzen de kosten van de zorg de pan uit. Nu, maar ook al vier jaar geleden, doet de overheid steeds vaker een beroep op burgers. Daarom koos Evelien Tonkens in 2006 het actief burgerschap tot het onderwerp van haar oratie. Zij sprak een mooie rede uit bij de aanvaarding van haar bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam. De volledige tekst werd uitgegeven en is nu te vinden op internet.

Evelien Tonkens