Tag Archives: Opstelten

Vrouwen komen in de knel door strenge regels

Vrouwen die op de vlucht zijn voor hun partner, kunnen steeds minder vaak terecht in geheime opvanghuizen. Gemeenten eisen namelijk dat de opvanghuizen alleen vrouwen uit de eigen regio opnemen. Ze moeten vrouwen uit andere gebieden weigeren. Dit is gevaarlijk, want de vrouw heeft in haar eigen woonplaats een veel grotere kans haar ex alsnog tegen te komen. Ze zou beter af zijn in een opvanghuis aan de andere kant van het land. Steeds meer gemeenten weigeren echter hier aan mee te werken.

De kwestie kwam op 29 maart aan de orde tijdens het vragenuurtje van de tweede kamer. Uit het verslag hiervan blijkt dat mevrouw Arib van de PvdA de problemen in de vrouwenopvang aan de orde stelde. Zij benadrukt dat de eisen van de gemeenten in strijd zijn met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet regelt dat de vrouwenopvang een landelijke functie heeft. Iedere vrouw die in gevaar verkeert, moet toegang hebben tot de opvang, waar ze ook woont en waar het opvanghuis staat.

Minister Opstelten probeerde zich in eerste instantie onder de vragen van Arib uit te worstelen. Volgens het verslag antwoordde hij:

Bij ons zijn die signalen nog niet in alle scherpte binnengekomen, maar ik neem ze buitengewoon serieus, alleen al omdat mevrouw Arib dat zei. Ik heb natuurlijk ook de kranten gelezen. Het gaat erom dat men met de landelijk gefinancierde vrouwenopvang en hulpverlening vrouwen moet opvangen in een plaats, een centrumgemeente of een regio. Als men daar eigen financiering aan toevoegt, mag men eigen voorwaarden stellen. Wij hebben die signalen als zodanig nog niet hard gekregen, maar als iemand niet wordt geplaatst, is er het landelijk meldpunt open plekken, dat crisisplekken regisseert.

Na aandringen van Arib beloofde Opstelten dat hij de problemen zal bespreken met de staatssecretaris van VWS en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.