Tag Archives: oprichters

Oprichter vermogensfonds is verrassend vaak een vrouw

Vrouwen spelen een veel grotere rol in de totstandkoming van liefdadigheidsfondsen dan wordt gedacht. In de zestiende eeuw waren vrouwen in maar liefst de helft van de gevallen de oprichtster van zo’n fonds. In de twintigste eeuw maakten zij 40% van het aantal particuliere oprichters uit. Tel je ook stellen mee, of gemengde groepen die samen een fonds in het leven roepen, dan spelen vrouwen een belangrijke rol in 56% van alle gevallen. Dat blijkt uit een onderzoek, eerder dit jaar uitgevoerd in opdracht van Mama Cash.

Beeld van de Gravin van Bylandt.

Stichting Het Maagdenhuis, Fonds Sluyterman van Loo, Gravin van Bylandt Stichting, de Maria Carolina Blankenheym Stichting, zonder vrouwen zouden deze fondsen niet hebben bestaan. Ze gelden als enige oprichter. En zo zijn er nog veel meer. Want alleen in de zeventiende eeuw richtte geen enkele vrouw een fonds op. In de zestiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw stonden ze aan de basis van talloze initiatieven. Op die manier speelden ze een enorme rol in de liefdadigheid.

Het onderzoeksrapport noemt deze conclusie verrassend:

Dat is verassend, gezien de ondergeschikte positie van vrouwen in het verleden. Het komt er op neer dat vrouwen, die zelf nog geen volwaardige positie in de maatschappij hadden (geen stemrecht, geen mogelijkheid om na het huwelijk te werken, etc.) via hun filantropiewerk toch een belangrijke rol hebben gespeeld voor het algemeen nut. Met name in de 16e en 18e eeuw is deze rol aanzienlijk geweest; respectievelijk 50% en 55% van alle fondsen opgericht door vrouwen.

Bij afwezigheid van vervolgonderzoek en harde feiten komen de onderzoekers met een aantal mogelijke verklaringen. Het zijn speculaties, maar het zou kunnen dat vrouwen uiteindelijk een vermogen in beheer kregen omdat mannen meestal eerder stierven dan zij. Ook moesten vrouwen zich eeuwenlang in principe beperken tot huishouden en gezin. De liefdadigheid was van de weinige plekken waar vrouwen een rol mochten spelen die een enigszins openbaar karakter kreeg. Blijkbaar grepen ze die mogelijkheid met beide handen aan.