Tag Archives: ontwikkelingshulp

Ploumen boekt internationaal succes met hulpfonds voor vrouwen

Vrouwenlichamen liggen wereldwijd onder vuur. Met grote gevolgen: als je bijvoorbeeld niet kunt bepalen of en zo ja wanneer je kinderen krijgt, word je lijf een tijdbom die op ieder willekeurig moment je leven en welzijn totaal overhoop haalt. Minister Ploumen begrijpt dat. Toen de V.S. steun voor gezinsplanning introk, zette zij een fonds op. Daarmee boekt ze internationaal succes. Ze haalde al 51 miljoen euro op in vijf weken tijd. Allerlei landen zegden bovendien nog meer geld toe. Tot grote onvrede van SGP en CU, die een baarplicht voor vrouwen prima vinden. Onthoudt dat op 15 maart…..

Ploumen kondigde haar fondsenwerf-actie, She Decides, aan toen de Amerikaanse president Trump de Global Gag Rule opnieuw van kracht maakte. De naam staat voor een wet die het klinieken en hulporganisaties in de Derde Wereld verbiedt om hulp rond ongewenste zwangerschappen aan te bieden. Artsen en verpleegkundigen mogen het A-woord niet eens noemen, zelfs niet als een vrouw expliciet vraagt of abortus mogelijk is. De wet betekent: Amerikaanse dollars aanvaarden, en abortus taboe verklaren, of doorgaan met de hulp maar dan zonder die financiële steun.

De wet zorgt er voor dat vrouwen in plaats van een veilige, vrijwel risicoloze ingreep, hun toevlucht moeten zoeken bij illegale kwakzalvers die in onhygiënische omstandigheden een onveilige abortus uitvoeren. Wereldwijd sterft iedere twee uur een vrouw aan de gevolgen van dat soort praktijken. Zonder Amerikaanse steun sluiten bovendien veel klinieken waar vrouwen voorbehoedsmiddelen en preventieve onderzoeken kunnen krijgen. Vrouwen hebben daardoor geen mogelijkheden meer om een zwangerschap te voorkomen en/of hun gezondheid goed in de gaten te houden.

Wat Ploumen doet is dus letterlijk levensreddend. Ze probeert het financiële gat te dichten en zorgt ervoor dat klinieken vrouwen goede zorg rondom zwangerschap en geboorte aan kunnen bieden, inclusief het beschikbaar stellen van voorbehoedmiddelen en abortus. Deze voorzieningen zijn cruciaal om vrouwen de regie te laten houden over hun leven en gezondheid. Ploumen is een heldin!

Daaraan gerelateerd: mecht je nog stemadvies nodig hebben voor de verkiezingen van  15 maart, weet da dat SGP en ChristenUnie Ploumen’s initiatief helemaal niks vinden. Zij zijn tegen abortus en voor dode vrouwen en de weesjes die zij vaak achterlaten. Mijdt dit soort religieuze partijen als de pest, als het leven je lief is.

USAID reduceert belangen van de helft van de bevolking tot hobby project

Weten we het nog? We gingen oorlog voeren met Afghanistan omdat de Taliban vrouwen reduceerden tot slaven. Dat kon niet, dus één van de excuses om te bombarderen was om de vrouwen te helpen en te beschermen. We zijn nu een paar jaar verder, de oorlog tegen Libië en de nucleaire crisis in Japan trekken alle aandacht, president Karzai wil met steun van conservatieve religiezen opvanghuizen voor vrouwen overnemen en zelfs hulporganisaties als USAID staken alle pogingen om vrouwen een betere positie te bezorgen in Afghanistan.

Ms Magazine is één van de media die aandacht besteden aan een recente wijziging in het beleid van USAID. Deze Amerikaanse organisatie voor ontwikkelingshulp heeft een project met een budget van 140 miljoen dollar om de arme bevolking van Afghanistan aan landrechten te helpen.

In eerste instantie had de organisatie allerlei voorwaarden om te garanderen dat ook vrouwen konden profiteren van deze actie. Zo zou er een scholenproject moeten komen om meisjes en vrouwen voor te lichten over hun rechten en de mogelijkheden om land in bezit te krijgen, en zou het aantal vrouwelijke grondeigenaren moeten stijgen met 50 procent.

Helaas. Vlak voordat de landbouwhervorming zou beginnnen, liet USAID deze voor vrouwen gunstige voorwaarden vallen. De redenering was als volgt:

Gender issues are going to have to take a back seat to other priorities. There’s no way we can be successful if we maintain every special interest and pet project. All those pet rocks in our rucksack were taking us down.

Waarop Ms Magazine uitroept: attentie, feministen. Wisten jullie dat ons eeuwen durende gevecht voor gelijke rechten verworden is tot een hobbyprojectje in de rugzak van een bureaucraat? De helft van de bevolking is nu gereduceerd tot een exotisch minderheidsgroepje, met belangen die bij het minste of geringste onmiddellijk onderaan het prioriteitenlijstje verhuizen. Woordvoerders willen alleen anoniem reageren, en doen hun best deze draai van honderdtachtig graden uit te leggen. Succes daarmee. De feiten spreken voor zich.