Tag Archives: normen en waarden

Klassieke gezinsvader denkt negatiever over vrouwelijke collega’s

Mannen die een traditioneel leven leiden, met een fulltime huisvrouw, denken negatiever over vrouwen die betaald werk verrichten. Vaker dan gemiddeld schatten deze mannen een vrouwelijke leidinggevende lager in, of vinden ze dat een meerderheid van vrouwen in een team voor problemen zorgt. Omdat mannen vaker dan vrouwen een hogere functie bekleden, heeft de conservatieve denkwijze van zulke mannen een negatieve invloed op de loopbaankansen van vrouwen.

Eigen vrouw onbetaald thuis, dan andere vrouwen ook!

De Harvard Business Review besteedt aandacht aan deze situatie. De uitkomst is niet uniek. Meerdere onderzoeken tonen de bewuste en onbewuste vooroordelen aan, met een link tussen traditioneel gezinsleven en een negatievere houding ten opzichte van vrouwen:

I saw this in my own research for Ending the Gauntlet: Removing Barriers to Women’s Success in the Law. Many of the women partners I interviewed described a lack of support and sponsorship from key men in their firms. Several talked to male colleagues who admitted that the success of married women as equity partners invalidated the choices they and their wives had made about how to divide the responsibilities of work and family.

Met andere woorden: Wie voor een traditioneel huwelijk koos, kan het minder hebben als andere mensen een andere keuze maken. Omdat hun eigen vrouw betaald werk opgaf, moeten andere vrouwen ook maar met minder genoegen nemen. Die houding heeft gevolgen voor het herkennen van kwaliteit en het beoordelen van medewerkers, benadrukt webmagazine Jezebel:

They presented male employers with identical job applicants—same experience, same qualifications, same resume—except one was named Dave and the other Diane. Then men in traditional marriages rated “Diane” significantly lower than Dave. Because, you know, vagina. […] So much of these things that we yell about all day exist in weird, invisible spaces—subtle systemic inequalities, exploitation dressed up as feminism, just a feeling we have that something is fucked. That’s why it’s so satisfying to see evidence that stuff is definitely fucked.

De resultaten van zulke studies winnen nog meer aan kracht, omdat het omgekeerde ook is aangetoond. Topmannen die vader worden van een dochter, worden alerter op de obstakels die vrouwen tegenkomen. Dat uit zich onder andere in het feit dat ze  medewerksters betere salarissen betalen – en zo de loonkloof verkleinen, in ieder geval in hun eigen bedrijf:

The birth of a daughter to a male CEO particularly benefitted women who were more educated or who worked for smaller firms. These results have implications for our understanding not only of the origins of discrimination and the gender gap in wages but also of social preferences and the influence of managerial style on firm policies.

Zoals zo vaker blijkt het persoonlijke politiek, of, in dit geval, economisch….

Zonder titel

Bron: why is Oscar blue op weblog Women & Hollywood.

Wij lezen de Emancipatiemonitor zodat u dat niet hoeft te doen, deel 1: houding en mentaliteit

Nederlanders hebben een conservatieve mentaliteit. De Emancipatiemonitor 2010 brengt de elkaar versterkende meningen, normen en waarden keurig in beeld. Van ‘de moeder weet beter hoe ze voor kinderen moet zorgen’ tot aan ‘fulltime werk is het beste wat een man kan overkomen’, het sluit op elkaar aan en zorgt ervoor dat veel mensen de kudde volgen. Het resultaat is het anderhalfverdieners model, waarbij hij fulltime werkt en zij hooguit parttime, en een achterstelling van vrouwen op gebieden die niet behoren tot huishouden en kinderen opvoeden.

Normen, waarden en meningen over allerlei onderwerpen komen bij diverse hoofdstukken terug. De Zesde Clan zet de onderzochte opvattingen hier op een rijtje. Lees en huiver:

 • moeders met kinderen tot 4 jaar zouden van 27% van de bevoking óf niet buitenshuis mogen werken, of hooguit twee dagen per week
 • moeders met kinderen tot 4 jaar mogen van 24% van de bevolking maximaal drie dagen per week buitenshuis betaald werken
 • Kinderen op de basisschool? Dan meent 43% dat een baan van hooguit drie dagen ideaal is voor de moeder.
 • Vader met kind tot 4 jaar: vier dagen per week werken is prima volgens 40%, nog eens 32% vindt voor vaders een fulltime baan ook ideaal.
 • Kinderen op de basisschool? Dan is voor vader een fulltime baan voor 49% van de bevolking het beste, en vindt nog eens 38% een forse deeltijdbaan van vier dagen in de week ook goed.
 • Tweederde van de bevolking vindt het ok als een peuter naar de kinderopvang gaan, mits dat beperkt blijft tot twee a drie dagen per week.
 • 49% van de vrouwen en 71% van de mannen vindt dat een baby het eerste jaar thuis bij de ouders moet blijven
 • 55% van de mannen vindt een vrouw het beste geschikt om kinderen op te voeden
 • 40% van de stelletjes heeft nooit expliciet afspraken gemaakt over de verdeling van taken in huishouden en zorg voor kinderen
 • 37% van de bevolking vindt dat de vrouw net zo goed thuis kan blijven als haar inkomen maar net genoeg is om de kinderopvang te betalen
 • 41% van de vrouwen en 31% van de mannen vindt dat vrouwen te weinig invloed hebben bij de besluitvorming over belangrijke kwesties (denk aan kabinetsformaties etc.)

Uit de antwoorden op de stellingen blijkt overduidelijk dat mannen zichzelf zien, en door anderen gezien worden, als de kostwinner. Voor vrouwen zou betaald werk minder belangrijk moeten zijn. Met name als er kinderen komen keuren veel mensen betaald werk voor moeders af: van de kwart die geen tot hooguit twee dagen betaald werk acceptabel vindt, tot de bijna eenderde die het met drie dagen wel genoeg vindt.

Daar komt dan bovenop dat iets meer dan de helft van de mannen naar de vrouw kijkt als het gaat om kinderen opvoeden – zij zou dat beter kunnen. En dat 40 % van de mensen niet van tevoren bespreekt hoe ze het gaan regelen met de verdeling van arbeid en zorg, taken in huis, etc. Gezien die opvattingen is het niet zo vreemd dat veel mensen volautomatisch in traditionele rolpatronen rollen. En dat dit met name gebeurt op het moment dat het eerste kind geboren wordt.

De uitzonderingen komen uit de hoek van de mensen die niet voldoen aan het mannetje/vrouwtje/kindje model. Zo hechten alleenstaande vrouwen veel meer belang aan het hebben van betaald werk dan vrouwen met partner. Zij zeggen ook veel vaker expliciet dat zij zelfstandig willen kunnen leven. Bij vragen over de verdeling van betaald en onbetaald werk hield 10% het bovendien op ‘geen antwoord’, omdat zij andere manieren van leven hebben dan het gangbare model van stelletjes of gezinnen.

Het positieve nieuws is dat grote minderheden van de mannen en vrouwen beginnen in te zien dat die stand van zaken maakt dat vrouwen maatschapppelijk gezien achterop raken. Maar liefst 41% van de vrouwen vindt dat vrouwen te weinig invloed hebben op belangrijke besluiten, en 31% van de mannen steunt hen daarin. Gemiddeld 65% van de bevolking snapt bovendien waarom er zoveel moeite wordt gedaan om meer vrouwen de kans te geven door te stromen naarvloedrijke posities. En 44% van de vrouwen, plus 34% van de mannen, zou graag zien dat de volgende minister-president een vrouw is. Wie weet!