Tag Archives: nonnen

Vrouwen lanceren twee nieuwe feministische tijdschriften

Wat een weelde! November ziet de geboorte van twee feministische tijdschriften.  The Journal of Feminist Scholarship (JFS), een initiatief van drie onderzoekers van de Universiteit van  Massachusetts, en een feministisch filmmagazine, Joan’s Digest. Beide publicaties gebruiken internet als een platform om analyses en studies met een feministisch perspectief beter bereikbaar te maken voor een breed publiek.

De oprichters van het JFS, Catherine Villanueva Gardner, Anna M. Klobucka en Jeannette E. Riley, vragen speciale aandacht voor de rubriek Viewpoint:

We envision “Viewpoint” as a space to showcase new directions in feminist inquiry and practice and to feature commentaries on ongoing debates in contemporary feminist scholarship. We also see “Viewpoint” as a forum for reconsiderations of issues central to feminism at large, as well as a space to share information on innovative and useful resources for feminist studies.

De eerste bijdrage voor deze rubriek komt van een man, Eric Anderson. Hij gaat in op vraagstukken rondom mannelijkheid en homohaat (‘homohysteria’) in de westerse wereld. Het najaarsnummer biedt nog veel meer interessants. Zo gaat Patricia Lapolla Swier in op de rol van de vrouwelijke heldin in onder andere de film Pan’s Labyrinth. En besteedt Talia Welsh aandacht aan het gezondheidsdenken in relatie tot vrouwen, plezier en overgewicht. JFS besteedt ook aandacht aan de positie van nonnen binnen het boeddhisme in Taiwan, en een feministische variant van het boeddhisme.

Joan’s Digest komt vier keer per jaar uit en is een initiatief van Miriam Bale, recensent en (film)programmeur. In een gastbijdrage voor Women&Hollywood licht ze de lancering toe:

I started this journal because I wanted to see what could happen when a woman film writer wasn’t saddled with being the token female in a male-dominated world. I started this journal when I realized that, at one outlet I wrote for, 5.5% of the reviews were by women (and this was mostly me). I started this journal as a wild experiment. Most films in Hollywood are made by men for mostly male reviewers. What would happen if the critical community shifted?

Het eerste nummer bevat onder andere artikelen over films kijken in relatie tot de technologische vooruitgang, en een analyse van een remake van een horrorfilm, (met name wat de verschillen tussen het origineel en de remake ons kunnen vertellen over gender toen en nu).

Kortom, geweldig feministisch leesvoer dat hopelijk weer veel stof tot nadenken biedt. Op naar het volgende nummer 😉

Kerk komt steeds meer in de problemen vanwege misbruik

Na alle schandalen rondom pedopriesters blijkt dat ook nonnen in de jaren zestig hun handen niet thuis konden laten. Volgens het ANP hebben zich in België inmiddels vier vrouwen gemeld die seksueel misbruikt werden in een katholiek weeshuis in Kortrijk. Van de beschuldigde nonnen is er nog maar eentje in leven. Ze is 97 jaar en gaf in Belgische kranten aan dat ze van niets weet. Het misbruik zorgt wereldwijd voor steeds meer problemen voor de katholieke kerk.

Na een golf schandalen rondom pedopriesters beschuldigen vier vrouwen nu ook nonnen van misbruik.

Die problemen uiten zich op verschillende manieren. In de eerste plaats lopen parochies leeg. Sinds de eerste schandalen in Nederland en België losbarstten, begonnen mensen zich uit te schrijven. De exacte cijfers over 2010 zijn nog niet bekend, maar toen Trouw in juni vorig jaar zeven Nederlandse bisdommen belde en een rondgang maakte langs verschillende parochies, kwam de teller al snel op enige duizenden. Dit terwijl katholieken normaal gesproken zelden de stap maken om formeel aan te vragen dat de parochie hun naam uit het kerkregister schrapt.

Het tweede probleem is van financiële aard. Onder andere in de Verenigde Staten is het gebruikelijk slachtoffers hoge schadevergoedingen te betalen als ze voor de rechter hun gelijk hebben behaald. Vanwege de wandaden van priesters moeten parochies zo diep in de buidel tasten, dat het soms misgaat. Zo vroeg begin dit jaar het aartsbisdom in Milwaukee officieel faillissement aan. Het bisdom kan het opgeeiste geld niet betalen, meldt het ANP.

De parochie in Milwaukee kwam in de problemen nadat een van hun priesters veroordeeld werd voor het misbruiken van meer dan 200 kinderen over een periode van 24 jaar. Het bisdom verkocht gebouwen, voerde flinke bezuinigingen door en nam spaargeld op om de zaak te schikken. Maar dat was niet genoeg. En Milwaukee is niet het enige bisdom dat op deze manier ten onder gaat. Sinds 2004 vroegen vijf andere bisdommen om dezelfde reden het faillissement aan.

Tot slot is daar het vraagstuk van de morele geloofwaardigheid. De vertegenwoordigers van de katholieke kerk – priesters, bisschoppen, de paus – preken wat af over hoe je je als mens moet gedragen. Ze doen graag uitspraken over goed en kwaad. Als dan blijkt dat je instituut een broeinest is van pedopriesters (en nu dus ook de eerste ‘pedonon’), ondermijnt dat ieder moreel gezag wat je nog hoopt te hebben.

Volkskrantcolumniste Malou van Hintum zag in maart 2010 nog maar één oplossing: de Paus, zelf ook beschuldigd van het in de doofpot stoppen van misbruikschandalen, moet biechten. Met het hele pakket van schuld bekennen, berouw tonen en om vergeving vragen. Misschien dat het dan nog iets wordt met de katholieke kerk.

Vaticaan jaagt op Amerikaanse nonnen

Een onderzoek van het Vaticaan naar de handel en wandel van Amerikaanse nonnen stuit op steeds meer verzet. Kardinaal Franc Rode begon de inquisitie vorig jaar, omdat kerkleiders de nonnen verdenken van feministische ideeën en gedrag dat niet past bij religieuzen. Het onderzoek zorgt voor zoveel onrust dat Aartsbisscop Joseph Tobin sinds deze maand in interviews de boel probeert te sussen. Volgens hem hebben de nonnen niks te vrezen van het onderzoek, en moet de kerk begrip hebben voor hun woede en pijn.

De nachtmerrie van de heren in het Vaticaan.

Het Vaticaan is de laatste anderhalf jaar bezig om alle nonnenkloosters door te lichten. In 2011 moeten de resultaten duidelijk zijn. In de tussentijd moeten ordes uitgebreide vragenlijsten invullen over hun dagindeling, financiën en activiteiten, inspecties toestaan, en persoonlijk op het matje komen bij onderzoekers.

Zo’n inspectie van het Vaticaan is op zich niet uitzonderlijk: het komt vaker voor. Maar tot nu toe ondernam Rome zo’n onderzoek alleen als personen of instellingen zwaar in opspraak waren geraakt. Denk aan kindermisbruik, ernstige fraude, etc. Je doet het, kortom, niet zomaar. Wat hebben de Amerikaanse nonnen dan op hun geweten? Bij de aankondiging van de inspectie legde Kardinaal Franc Rode het even uit voor de Vaticaanse radio. Zoals geciteerd door women’s e-news:

Cardinal Franc Rode, head of the Vatican’s council on religious life, told Vatican Radio what prompted the probe. “Most of all, you could say, it involves a certain secular mentality that has spread in these religious families and, perhaps, also a certain ‘feminist’ spirit.”

Het is dus geen gewoon onderzoek, maar een inquisitie waarbij de mentaliteit, spiritualiteit en gedachtenwereld van de nonnen voorop staan. En o wee als ze iets doen wat hen onderscheidt van een voetveeg. Geen wonder dat zo’n invasie woede en pijn oproept. Dat blijft echter veelal binnenskamers. Sinds het onderzoek loopt houden religieuzen meestal hun mond over de bevindingen en de voortgang. Women’s e-news probeerde in februari dit jaar voor een reportage mensen te spreken te krijgen, maar vond niemand bereid in het openbaar iets te zeggen.

Pas de laatste drie maanden zijn veel zusters het echt zat en is die situatie van radiostilte wel anders geworden. Aartsbisschop Tobin rukt niet voor niets uit om de zusters te sussen. Maar het punt blijft: waarom pakt het Vaticaan de nonnen zo hard aan vanwege ‘misdaden’ zoals misschien iets te onafhankelijk goede werken verrichten in scholen, ziekenhuizen en arme gemeenschappen? Terwijl priesters en bisschoppen zich ongestraft aan kinderen kunnen vergrijpen? Zou de kerk dat niet tot de bodem uit moeten zoeken? Het onderzoek naar de nonnen wordt gezien als straf, als stok om vrouwen terug in hun hok te slaan, en als afleidingsmanoeuvre om te verhullen dat de kerkelijke hierarchie door en door verrot is. Zie hiervoor talloze artikelen en interviews, onder andere hier, hier, en natuurlijk in Ms Magazine.

Het ergste van alles: in 2011 moet het onderzoek klaar zijn, maar denk niet dat er dan iets naar buiten komt. Carol Marin voor de Chicago Sun-Times:

The interrogation of American nuns, as you may know, will not result in a published report. The Vatican will conclude its chilling probe but will keep its conclusions to itself. A stern way of warning sisters they’d better straighten up and fly right, that someone above them is watching. No, not God. But the boys in Rome who are displeased with their independence and outspokenness.