Tag Archives: nieuwe regering

Kabinet met louter vrouwen is perfect mogelijk

Toe maar, na drie blanke mannen krijgt het Volkskrant kabinet dan eindelijk de eerste vrouw in de fictieve ploeg. Neelie Kroes mag van het dagblad minister van Financien worden. Dat kan echt beter, aldus Stichting Women on Top. Deze organisatie presenteert een geheel uit vrouwen bestaand kabinet. Uit protest tegen de huidige gang van zaken, waarbij alleen mannen deelnemen aan de formatie van een nieuwe regeringsploeg.

Het Vrouwenkabinet 2012.

Lekkere democratie, als de helft van de bevolking ontbreekt aan de onderhandelingstafel. Rutte en Samsom doen er goed aan te kijken naar de twaalf redenen die het noodzakelijk maken vrouwen serieus te nemen. Want als mannen met mannen praten, verdwijnen vrouwen maar al te snel uit beeld – ook al wemelt het van het talent.

Het gebeurt zo regelmatig dat vrouwen wegvallen, dat Women on Top in 2007 voor het eerst met een vrouwenkabinet kwam. Ook toen uit protest tegen het hoge percentage mannen in de volksvertegenwoordiging. Ook toen koos de organisatie vrouwen uit de partijen die een coalitie gingen vormen:

De stichting zegt uit de nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie vrouwen te hebben gekozen van wie de namen rondzoemen als kanshebbers voor een ministerspost. De organisatie wil op deze manier aangeven dat de benoeming van vrouwen aan de top nog altijd niet vanzelfsprekendheid is.

In 2010 volgde de presentatie van het tweede vrouwenkabinet van Women on Top. Dat was het jaar waarin Mark Rutte met een ploeg vol oudere blanke mannen op de proppen kwam, en beweerde dat hij niet op sekse gelet had maar alleen op kwaliteit. Sandra Rottenberg liet namens de organisatie weten dat Women on Top daar heel anders over denkt:

Om het protest tegen het old boys network vorm te geven, zijn vrouwen van alle gezindten en stromingen bij elkaar gebracht in een kabinet dat ‘nu eindelijk eens’ de echte zaken aanpakt. Rottenberg beschouwt de formatie als ‘een gezelschapsspel’ met een serieuze boodschap. Voor sommige posten was het flink zoeken, maar het resultaat stemt haar zeer tevreden.

Het is triest dat het voor de derde keer nodig is om erop te wijzen dat democratie een hol woord is als vrouwen schitteren door afwezigheid bij onderhandelingen over een nieuwe regering, en zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de uiteindelijke kabinetsploeg. Daarom des te belangrijker om te tonen dat het echt anders kan.

Belgische partij stuurt alleen mannen naar regering

Belgen zijn woedend op politieke partij CD&V. De partij mocht kandidaten afvaardigen voor de nieuwe regering van België, maar koos louter mannen. Mede door dit eenzijdige benoemingsbeleid telt de nieuwe federale regering slechts 31% vrouwen. In 2007 was dat nog bijna de helft, namelijk 44%. Een gevoelige achteruitgang.

België vormde eindelijk een nieuwe regering.

Vrouwen tonen zich woedend over het eenzijdige benoemingsbeleid. ‘De partij onwaardig’, ‘doe wat je zelf predikt’, tekende De Standaard op. De louter uit mannen bestaande delegatie is volgens velen tenenkrommend, omdat de Belgische regering onder andere wil dat ondernemingen een vrouwenquotum instellen. De overheid maakt zich volgens critici ongeloofwaardig bij het bedrijfsleven, nu één van de pijlers onder het nieuwe kabinet als vanzelfsprekend een pure mannenploeg naar de regering stuurt.

De mannenclub van CD&V is ook tenenkrommend omdat er binnen de partij juist veel vrouwen actief zijn. Onder andere Miet Smet, binnen de partij een voorvechtster voor vrouwenrechten, vindt dat de CD&V talentvolle vrouwen over het hoofd zag:

…Daarnaast heeft men onze pensioenspecialiste Sonja Becq over het hoofd gezien, men heeft Nahima Lanjri genegeerd…’ Volgens Smet waren er goede vrouwelijke kandidaten genoeg. Ze denkt dat Vrouw&Maatschappij wel degelijk druk heeft uitgeoefend op de partij om een vrouw te kiezen, maar die druk werd genegeerd. ‘De provinciale verdeling was blijkbaar belangrijker.’

Vicepremier Steven Vanackere is inmiddels druk bezig met brandjes blussen. Onder andere door te proberen de zonzijde te benadrukken:

Vanackere reageerde tot slot op de kritiek binnen de eigen partij dat er geen CD&V-vrouwen in de regering zitten: ‘Dat is jammer, echt jammer’, vindt ook hij. ‘Maar we hebben met Sabine de Bethune als Senaatsvoorzitster en Hilde Crevits, Joke Schauvliege en Brigitte Grouwels ministers op belangrijke posten,’ merkt hij op. ‘Er zal evenwel nog een woordje over gesproken worden. We moeten het talent en de werkkracht van onze vrouwen evenveel aanspreken als dat van de mannen.’

Mooie woorden. Nu nog de uitvoering in de praktijk.

UPDATE: Ook nieuwe benoemingen van de CD&V betreffen louter mannen. Ook hier proberen commentatoren er nog een zonzijde in te vinden. Zo zouden vrouwen niets missen aan het partijleiderschap. Het is een ondankbare taak, mensen hebben alleen maar kritiek op je, en je moet standpunten van de regering verdedigen, ook als je partij het er niet mee eens was. Zo naar, nee hoor dames, het is maar goed dat jullie dit nu niet hoeven te doen, laat het maar aan de mannen over. Diepe zucht. Uit protest droegen CD&V vrouwen afgelopen woensdag zwarte kleding.