Tag Archives: Newton

Rechtse pers steigert als blanke man in de kijker komt

Webmagazine Salon gooide de knuppel in het hoenderhok. Rondom massale schietpartijen vindt op dit moment een uitgebreide discussie plaats in de V.S., waarbij vanalles aan bod komt. De enige reden dat dit zo genuanceerd loopt is omdat de daders in bijna alle gevallen blanke mannen zijn. Waren het bijvoorbeeld overwegend Moslims, dan hadden mensen allang geroepen om maatregelen om die bevolkingsgroep beter in de gaten te houden, aldus Salon. Die observatie ging met name de rechtse pers te ver.

David Sirota, werkzaam voor onder andere Salon, sprak bij televisiezender MSNBC over de recente tragedie in Newton. Hem viel op dat iedereen over elkaar heen buitelt als andere groepen rottigheid uithalen. Dan moeten er maatregelen genomen worden. Gaat het echter over blanke mannen, dan kijken veel mensen de andere kant op. Sirota formuleerde een stelling:

… opposed to people of color or, say, Muslims, white men as a subgroup are in a such a privileged position in our society that they are the one group that our political system avoids demographically profiling or analytically aggregating in any real way. Indeed, unlike other demographic, white guys as a group are never thought to be an acceptable topic for any kind of critical discussion whatsoever, even when there is ample reason to open up such a discussion.

Redenen om aandacht te besteden aan gender en huidskleur zijn er inderdaad te over, want man en om je heen schieten is nauw met elkaar verbonden. In 61 van de 62 gevallen is de dader een man, en ook nog eens opvallend vaak een blanke man. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat problemen rondom de mannelijke identiteit een belangrijke rol spelen.

Wapenhandelaren leggen de link zelf ook. Zo kun je bij Bushmasters een ‘mannenkaart’ aanvragen, mits je een test aflegt. De juiste antwoorden getuigen van stereotiepe mannelijk gedrag en/of roepen op tot geweld, zoals de auto in brand steken van iemand die je dwarsboomt in het verkeer. Je vrienden kunnen verzoeken om intrekking van de mannenkaart bij fout gedrag:

your buddies can “revoke” your Man Card at any point. Revokable offenses include being a “crybaby,” a “coward,” a “cupcake” (we have no idea what that means either), having a “short leash” (presumably thanks to a wife or girlfriend), or being just generally “unmanly” (this one has a woman icon).

Nee, niet iedere man rent schietend een school binnen. Maar onderzoekers Rachel Kalish en Michael Kimmel, die drie massale moordpartijen op scholen analyseerden, zien wel degelijk een overeenkomst tussen de mensen die wél de wapens oppakken. Ze concluderen dat deze daders iets ervoeren:

….what we here call ‘aggrieved entitlement’ – a gendered sense that they were entitled, indeed, even expected – to exact their revenge on all who had hurt them. It wasn’t enough to have been harmed; they also had to believe that they were justified, that their mur- derous rampage was legitimate. Once they did, they followed the time-honoured script of the American western: the lone gunman (or gang) retaliates far beyond the initial provocation and destroys others to restore the self.

Dit is een bijzonder mannelijke cultuur, met verreikende gevolgen. Je mag het echter niet over dit gender aspect hebben, constateert Ms Magazine. Sirota kreeg een golf van kritiek over zich heen omdat hij waagde te zeggen dat de overheid zich bij iedere andere bevolkingsgroep onmiddellijk hard zou maken voor nader onderzoek en profiling, het in kaart brengen van mogelijke daders. Door dit te zeggen zou hij een racist zijn – zeg maar de raciale variant van de drogreden ‘je bent een seksist als je op gender let’:

I quickly became the day’s villain in the right-wing media. From the Daily Caller, to Fox News, to Breitbart, to Glenn Beck’s “The Blaze,” to all the right-wing blogs and Twitter feeds that echo those outlets’ agitprop, I was attacked for “injecting divisive racial politics” into the post-Newtown discussion (this is a particularly ironic attack coming from Breitbart – the same website that manufactured the Shirley Sherrod fiasco).

Ja, discussies over wapenbezit zijn broodnodig in de V.S. Oproepen tot betere psychologische zorg ook. Het punt is echter dat die aspecten na iedere schietpartij bediscussieerd worden in de media, en ondertussen gaan mannen nog steeds schietend de straat op. Niemand wil het daar over hebben, want ‘blanke man’ is een categorie die de norm stelt. Maar dat gegeven grondig uitdiepen zou wel eens de sleutel tot het hele probleem kunnen zijn. Dan gaan mannen misschien nadenken over hun gedrag:

In the wake of yet another unspeakable crime, I suggest that we men self-consciously mark the category to which we belong, and engage in some critical self-reflection about why committing such horrors should be such quintessentially male behavior.

en komen er wellicht zinnige maatregelen op tafel om een volgend Newton te voorkomen.