Tag Archives: Mississippi

Mississippi behoudt 1 abortuskliniek – voorlopig

Vrouwen in de staat Mississippi kunnen opgelucht adem halen. De allerlaatste abortuskliniek in Mississippi moet dicht, vindt de oerconservatieve politieke leiding. Een rechter besliste echter dat de kliniek in ieder geval tot 11 juli open mag blijven om de uitspraak in een juridisch spoedverzoek af te wachten. Advocaten vinden het ongrondwettelijk dat de overheid het vrouwen onmogelijk maakt om gebruik te kunnen maken van een bij wet vastgelegd recht, namelijk het recht baas te zijn in eigen buik.

Zeven andere klinieken moesten al dicht sinds Mississippi besloot zo snel mogelijk een einde te maken aan de mogelijkheid ongewenste zwangerschappen af te breken in ‘hun’ staat. De overheid deed dat via verschillende manieren, waaronder TRAP wetgeving. TRAP, van ‘strik’ of ‘val’, bestaat meestal uit bouwtechnische voorschriften of medisch getinte eisen aan het personeel, waarvan de politicus weet dat de kliniek er niet aan kan voldoen. Het gaat dan om zaken als de omvang van wachtkamers, het per se moeten beschikken over een bepaald type airconditioning, of voorschriften voor de breedte van deuren.

Omdat het via de juridische weg gaat, kun je er in principe nog een redelijk klinkend verhaal van maken ook. Die schaamlap verhuld echter de achterliggende ideologie. Gelukkig maakten diverse conservatieve politici onlangs duidelijk hoe harteloos ze eigenlijk denken over ongewenst zwangere vrouwen:

…there you have the other side. They’re like, ‘Well, the poor pitiful women that can’t afford to go out of state are just going to start doing them at home with a coat hanger.’ That’s what we’ve heard over and over and over. But hey, you have to have moral values. You have to start somewhere, and that’s what we’ve decided to do.

Ja, dat leest u goed. Je moet normen en waarden hebben, en dan is het helemaal ok als vrouwen in wanhoop risico’s nemen. Terug naar de tijd van de kleerhanger, geen probleem. Anderen verhullen hun minachting achter diplomatieker klinkende woorden:

State representative Sam Mims, recently told Reuters that the prospect of unsafe abortion left him “not at all worried… My hope is that the women that are making these choices will now choose life, that they will realize that life begins at conception.” It’s an elegant pronouncement, one that combines a farcical conception of “choice” and an utter contempt for women’s decision-making capabilities – women, many of whom are already mothers, that need Mims’ intervention for them to know what’s happening in their own uteruses.

Ondertussen staat Mississippi bovenaan ranglijsten van staten met de meeste ongewenste zwangerschappen. Op het gebied van babysterfte staat Mississippi ook bovenaan. Waarschijnlijk waren de politici zo druk met abortusklinieken sluiten dat ze voor dit soort triviale zaken even geen tijd hadden.

Abortusklinieken liggen onder vuur

Abortusklinieken in de Verenigde Staten en Engeland liggen onder vuur. In de V.S. letterlijk: een boze blanke man gooide een brandbom naar een kliniek in de staat Wisconsin. Zover is het in Engeland nog niet, maar in beide landen investeert de overheid veel tijd en mankracht aan het tot in de miniemste details controleren en reguleren van abortusklinieken. O wee als er ergens een foutje wordt gevonden. Je zou willen dat inspectie en overheid net zoveel aandacht zouden besteden aan bejaardentehuizen.

Klinieken kapot reguleren is een populaire tactiek van voorstanders van de baarplicht. Het is een effectieve strategie. Heb je namelijk regels, dan kun je eisen dat mensen zich aan die regels houden.Wil bijvoorbeeld een Engelse vrouw haar zwangerschap afbreken, dan mag dat alleen als twee verschillende artsen toestemming geven. Als je deze regel niet goed toepast, hoe klein de administratieve nalatigheid ook is, dan bega je een fout. Betrapt! Snel strenge straffen uitdelen!

Regels zijn ook effectief op een andere manier. Je kunt nieuwe voorschriften invoeren om redenen van veiligheid of hygiëne, en wie kan daar nou tegen zijn? Vervolgens stel je zulke overdreven regels op, over de grootte van toiletten en wachtkamers bijvoorbeeld, dat je zeker weet dat niemand daar aan kan voldoen. Dan moeten klinieken hun deuren wel sluiten. In de V.S. staan dit soort wetten bekend als TRAP-regels. Van ‘in de val laten lopen’. Jezelf verdedigen tegen dit type wetgeving is erg lastig:

targeted regulation of abortion providers, which impose expensive and often unenforceable restrictions that other outpatient facilities aren’t subject to – may be the most insidious and the most effective. They often involve arcane building specifications and licensing requirements that, to the layperson, can sound either eminently sensible or too dry and boring to rally around. And by fighting them, providers risk falling into the anti-choice narrative that they are back-alley butchers who resist law enforcement, despite the fact that fewer than 0.5 percent of abortions involve complications that require hospitalization.

Hoe gaat dat in de praktijk? In Engeland zijn conservatieve politici al een poosje bezig om, hand in hand met al dan niet religieuze anti abortus groepen, abortus te bestrijden alsof dat het ultieme kwaad is. De meest recente ingreep was het uit laten voeren van een grootscheepse inspectie van klinieken door de Care Quality Commission, zeg maar de Nederlandse gezondheidsinspectie. De bliksemactie kostte opgeteld een jaar inzet van zestien inspecteurs, en zorgde ervoor dat 580 andere inspecties niet door konden gaan.

Gezien deze enorme krachtsinspanning is het niet vreemd dat er kritiek kwam:

In a tersely worded letter to the Department of Health, Dame Jo Williams, chair of the Care Quality Commission, wrote to officials saying the “fulfilment of [the health secretary’s] request has clearly impacted on planned regulatory activity by the CQC”. […] The CQC’s leaked letter opens a new front in the abortion debate, raising questions over whether precious time and money was being wasted on essentially political scheme to placate elements of the Conservative party.

Artsen zelf stuurden een open brief naar The Guardian. Ze waarschuwen voor het hysterische klimaat dat ontstaat vanwege dit soort acties van de overheid, nog versterkt door de protesten met een extremistische Amerikaanse inslag waar Engeland de laatste maanden mee te maken heeft gekregen. Artsen vrezen dat studenten medicijnen in zo’n vijandige situatie andere werkterreinen kiezen. In hun brief schrijven ze:

… for the first time in decades, the genuine prospect of doctors who provide abortions being struck off the medical register, or maybe even subject to prosecution, we are very concerned indeed about how the abortion service will manage to carry on providing what is an already difficult and demanding area of medical practice. The government should spend its energies addressing the genuine problems that impact on our work as clinicians, and which are the major problems for women requesting abortion: unnecessary restrictions on provision of early medical abortion, and problems with access to second-trimester abortions.

Dan de Verenigde Staten. Zelfs Nederlandse kranten schreven over een nieuw dieptepunt. De staat Mississippi slaagt er waarschijnlijk in om de enige abortuskliniek die hier nog bestaat, dicht te gooien. De staat wil nieuwe regels invoeren waar de kliniek niet meer aan kan voldoen. Wat de gevolgen zullen zijn van zo’n ‘abortusvrije staat’? Politici zal het worst wezen:

When asked whether restricting abortions to the point that it was de facto illegal in the state would just lead to more dangerous abortions, Senator Dean Kirby, the Senate Public Health Committee Chairman responded, “That’s what we’re trying to stop here, the coat-hanger abortions. The purpose of this bill is to stop back-room abortions.” Making abortions illegal will make abortions safer like making alcohol illegal put bootleggers right out of business. […] it doesn’t take a brilliant economist to understand that enacting regulations specifically designed to make abortion inaccessible to women of Mississippi will actually lead to less safe procedures and more desperation.

Gezien dit politieke klimaat is het niet zo vreemd dat sommige mensen de acties van conservatieve politici niet afwachten, maar zelf aan de slag gaan.

De politie arresteerde onlangs een man die een kliniek in de staat Wisconsin wilde platbranden. De actie mislukte, iedereen zweeg erover want het was maar een klein brandje door een thuis in elkaar geknutseld bommetje, en het land ging weer over tot de orde van de dag. Vreemd, zeer vreemd:

“Have you ever seen a media report when a Muslim puts a bomb somewhere and they go, ‘Well, don’t worry about it, it was just homemade’.” […] this kind of domestic terrorism is a foreseeable result of a conservative culture that uses violent rhetoric and lies about women’s reproductive health to rile up the anti-choice public.

Maar goed, het werkt wel, want terreur schrikt mensen af en vanwege extreem gedetailleerde wetgeving, waar niemand meer aan kan voldoen, verdwijnen klinieken. Er is een land waar vrouwen willen wonen, maar of het Engeland en de V.S. zijn?

Kiezers in V.S.: vrouw belangrijker dan eicel

Kiezers in de Amerikaanse staat Mississippi verwierpen afgelopen week een voorstel om een bevruchte eicel dezelfde grondwettelijke rechten te geven als een vrouw. Maar liefst 58 procent van de stemmers in deze meest conservatieve staat van het land gaven aan het leven van een vrouw belangrijker te vinden dan een zich delende eicel. Religieuze groeperingen betreuren de uitslag. Groeperingen die vrouwen de keuze willen laten halen daarentegen opgelucht adem.

Het klimaat rondom abortus is zo slecht geworden in de V.S., dat kranten de uitslag beschrijven in termen van een verrassend resultaat. Veel analisten dachten dat het voorstel het wél zou halen. Ze passen namelijk in een nieuwe strategie van de voorstanders van gedwongen zwangerschappen: ken de status van persoon toe aan de eicel. Abortus is dan inderdaad echt moord.

Veel mensen blijken gevoelig voor dat sentiment en accepteren voorstellen om de eicel te beschermen. Helaas denken ze niet na over de gevolgen. Bij ‘het leven is heilig vanaf de conceptie’ zou de morning after pil niet meer mogen. Een miskraam krijgen is dan ook moord. En wat als de zwangere vrouw een levensreddende medische behandeling nodig heeft die de bevruchte eicel kan beschadigen? Wat doe je dan?

Nou, in de praktijk komt het neer op een soort strijd tussen eicel en vrouw. De belangen van de vrouw komen vervolgens op de tweede plaats. Er zijn al incidenten geweest rond vrouwen die tegen hun wil een keizersnede moesten ondergaan, of gedwongen bedrust moesten houden. Ook zijn er al problemen ontstaan rond miskramen die de autoriteiten aanmerkten als ‘verdacht’. Vrouwen krijgen de status van tweederangs burger, verliezen de zeggenschap over hun eigen lijf en belandden bijna automatisch in het beklaagdenbankje:

All woman are bad girls: married women who use contraception, virgins who get raped, married women who only have sex for procreation but still find they’re suffering an ectopic pregnancy. All these women are punished for their slatternly ways; having working Fallopian tubes was where you strayed off the path of righteousness. If Mississippi voters, who are largely in the thrall of the religious right, vote for this bill, they’re giving their blessing to the extremist view that all women are wrong no matter what sexual choices they make. The question is, are they willing to cross that line?

Gelukkig niet. Dat is dan ook precies de reden waarom de pro choice beweging te hoop liep tegen voorstellen zoals die in de staat Mississippi aan de kiezer voorgelegd werden. En waarom het zo’n enorme opluchting is dat het gezonde verstand het won van de fanatieke emoties. Leve Mississippi!