Tag Archives: mannelijk privilege

Gereedschapskist: ‘manslamming’

Charlotte Riley voerde een experiment uit. Wat zou er gebeuren als ze op straat en in het openbaar vervoer niet automatisch aan de kant zou gaan voor mannen? Haar verslag in The New Statesman is hilarisch, maar maakt een ding pijnlijk duidelijk: mannen verwachten bewust of onbewust dat vrouwen en andere wezens ruimte voor hen maken. Doen vrouwen dat niet, dan volgen botsingen. Oftewel: manslamming.

Dit persoonlijke experiment staat niet op zichzelf. Een vakbondsorganisator uit New York, Beth Breslaw, hield het een paar weken vol om stug rechtdoor te lopen als ze tegenliggers kreeg. Vele botsingen met mannelijke voetgangers waren het vervolg. Ze kwam op het idee voor dit experiment door de ervaringen van een vrouwelijke kennis:

“She would get on the train and have nowhere to sit because men were all spread out on the seats,” Breslaw told me with a laugh. “Then she’d get off the train and have nowhere to walk because men don’t get out of the way.” It’s a phenomenon that perhaps we could call manslamming: the sidewalk M.O. of men who remain apparently oblivious to the personal space of those around them. Should you choose not to yield to these men, they will walk directly into you without even acknowledging it.

Naast Riley herhaalde ook de Canadese journaliste Kelli Korducki dat experiment, nu in Toronto. Ook zij zag zich geconfronteerd met mannen die niet uit wilden wijken omdat ze er klakkeloos vanuit gingen dat zij gewoon door kunnen lopen en dat vrouwen wel opzij zullen gaan. Ook in dit geval waren vele botsingen het gevolg. Kortom, of je nou kijkt naar Londen, New York of Toronto, besluit als vrouw om over straat te lopen ‘als een man’ en je krijgt vele, vele botsingen/manslamming.

In Nederland fietsland heb ik zelf ook een paar keer gekeken wat er gebeurt als je in een rechte lijn doorfietst met mannelijke tegenliggers. Opeens valt dan op hoeveel mannelijke weggebruikers het ruim nemen met hun rij-laan. Bijna botsingen met scheldende mannen op fietsen en brommertjes (‘kijk uit je doppen, stomme doos’) waren het gevolg. Zoveel dat ik het experiment stopte omdat ik ongelukken vreesde. Voortaan hou ik me weer aan het allerrechtste rechter buitenkantje van ‘mijn’ deel van de rij-laan. Dan blijf ik veilig voor breeduit fietsende heren. (En senioren m/v op elektrische fietsen, want dat is ook een groep waarvan opvallend veel leden denken dat er niemand anders te bekennen is op de weg.)

Enfin. Waarom manslamming? Mannen geven desgevraagd zelf toe dat zij gesocialiseerd zijn om ruimte in te nemen in het openbaar. Ze denken er verder niet over na – tenzij lastige vrouwen hen confronteren met hun gedrag.

Maar als je wat breder en dieper kijkt, is het niet zo gek dat mannen als vanzelfsprekend door de openbare ruimte bewegen en hun gang gaan zonder verder bewust ergens op te letten. De Heinrich Böll stichting signaleert bijvoorbeeld dat alles in de openbare ruimte de boodschap afgeeft dat dit het terrein is van mannen. Denk bijvoorbeeld aan straatnamen: als het gaat om een mensennaam dragen straten, lanen en pleinen bijna altijd de naam van een man. Of denk aan stoplichten met een mannelijk symbool – zo vanzelfsprekend dat als een stad besluit om een vrouwelijk figuurtje in de straatlamp in te bouwen, daar grote koppen in kranten op volgen. Ook standbeelden tonen meestal al dan niet foute mannelijke figuren.

Sterker, de hele inrichting van de openbare ruimte is gericht op mannen. Trappen en roltrappen op plaatsen waar je zou kunnen wéten dat er veel vrouwen met kinderwagens komen. Onverlichte fietstunnels. Plaveisel waar je gegarandeerd op blijft steken of je enkels verstuikt als je schoenen met een hak draagt. Openbare toiletten die zo ontworpen zijn, dat alleen mannen er staande in kunnen urineren – als vrouw zoek je het maar uit, met boetes voor wildplassen tot gevolg. Hoogtes, lengtes en breedtes zijn afgestemd op ‘de gemiddelde man’, alle anderen moeten rekken, strekken, reiken en wringen.

Manslamming is het logische eindresultaat van al die concrete feitelijke situaties en symbolische signalen die uitroepen dat het om mannen gaat. Het topje van de ijsberg, concreet gedrag waar veel meer achter zit dan je denkt. Doe er je voordeel mee…

Mannen die zich uitspreken voor vrouwen (niet in Nederland)

Waarom willen feministen graag mannen aan hun zijde zien? Omdat mannen als groep nog steeds meer macht hebben dan vrouwen als groep. Ze krijgen meer krediet, hebben een hogere status, en kunnen meer invloed uitoefenen. Vrouwen zijn zich daar scherp van bewust. Bij sommige mannen begint het ook te dagen. Daarom is het heel fijn, en een positief teken, als mannen zich uitspreken ten gunste van vrouwen.

Acteur Patrick Stewart wil dat geweld tegen vrouwen stopt.

De Zesde Clan heeft al eens aandacht besteed aan het werk van acteur Patrick Stewart. De man spreekt onvermoeibaar over geweld tegen vrouwen, dat dit geweld moet stoppen, en dat mannen, als hoofdleverancier van de daders, hierin een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. De acteur gebruikt zijn roem als platform. Het blijft niet alleen bij woorden. Stewart steunt in het bijzonder Engelse Blijf van mijn Lijf huizen en crisiscentra waar mishandelde en verkrachte vrouwen hulp kunnen zoeken.

John Scalzi is een ander positief voorbeeld. Deze science fiction auteur maakte naam met bekroonde romans. Organisatoren nodigen hem graag uit als spreker op conventies en symposia. Helaas weet iedereen dat zulke conventies te vaak een onveilige omgeving bieden aan vrouwen. Mannelijke fans en mannen die in de sf en filmindustrie werken, weten hun handen niet altijd thuis te houden. Soms werken organisatoren er (onbedoeld en onbewust, hopen we) aan mee om dit soort wangedrag onder de pet te houden. Zij vroeg er misschien wel om. En hij is een belangrijke baas in de filmindustrie. Dus…..

Scalzi is het zat. Hij wil alleen nog maar spreken op evenementen waar duidelijke regels gelden om seksuele intimidatie te melden en aan te pakken. Geen beleid om wangedrag jegens vrouwen tegen te gaan? Dan geen Scalzi op het podium. Doei! Hij sluit zich wat dat betreft aan bij andere progressieve mannen. Zo wil comics auteur Paul Cornell bewerkstelligen dat panels bij dit soort evenementen voor de helft uit vrouwen bestaan. Is dat niet het geval, dan geeft hij ter plekke zijn plaats op en nodigt een vrouwelijke collega uit om in zijn plaats te spreken over het desbetreffende thema.

Mannen laten zich ook kritisch uit over hun seksegenoten. Zo constateert Gideon Burrows dat veel mannen sociaal wenselijk praten over eerlijk de zorg voor kinderen verdelen. In de praktijk laten ze het er echter massaal bij zitten. Ze gebruiken sociale conventies om onder hun verantwoordelijkheden uit te komen en vinden het in de praktijk wel makkelijk dat vrouwen het leeuwendeel van de zorg blijven leveren. Met de bijbehorende offers.

Mannen spreken zelfs over onderwerpen zoals abortus. De komiek Rob Delaney geeft onmiddellijk toe dat hijzelf niet zwanger kan worden en nooit voor deze keuze kan komen te staan. Hij is zelf getrouwd, heeft twee kinderen, en schrijft dat zijn echtgenote en hijzelf er graag nog een derde bij willen krijgen. Juist omdat hij van kinderen houdt, en ziet wat het doet met een vrouw als zij zwanger is en een kind baart, wil hij dat iedere vrouw baas in eigen buik kan zijn. Om dat recht te verdedigen schreef hij hier publiekelijk over, in een persoonlijk essay voor de Engelse krant The Guardian.

In Nederland heeft de Zesde Clan dit jaar nog geen man gevonden die een vlammend betoog voor vrouwenrechten hield. We  zien vooral vrouwen onder elkaar discussiëren. Een politica die namens haar partij actie wil om de loonkloof eindelijk te dichten. Een redactielid dat namens haar literaire tijdschrift belooft schrijfsters serieuzer te nemen. Opiniemaaksters die het betreuren dat het bij emancipatie, zoals met wel meer sociale bewegingen, twee stappen voorwaarts en een stap terug is.

Nederlandse mannen lijken zich massaal te scharen achter de status quo. Ze hoeven zich ook niet druk te maken over emacipatiekwesties. Zelfs de minister van Emancipatie spreekt mannen namelijk niet aan om hun aandeel te leveren. Ze kunnen het zich veroorloven achterover te leunen en het gepraat aan de vrouwen over te laten. Voor steunbetuigingen van mannen moeten we naar het buitenland uitwijken. Dat we het even weten….

Mannen openen discussie over privileges, hadden dat beter niet kunnen doen…

O wauw, de Zesde Clan wist niet dat vrouwen zoveel privileges hadden. Het privilege om meer geld te verdienen dan mannen – in de porno industrie. Het privilege om een kroeg in te lopen en honderd procent zeker te weten dat je seks zult hebben. Het privilege om in het openbaar te breien zonder dat mensen je raar aankijken. Toe maar. Het is inderdaad oneerlijk verdeeld in de wereld…

Nog nooit meegemaakt, maar toch: nog zo’n privilege van vrouwen, waar mannen alleen maar jaloers naar kunnen kijken.

De argumenten rondom vrouwelijke privileges zijn zo belachelijk dat een reactie natuurlijk niet kon uitblijven. Weblog ‘dit zijn mannelijke privileges’ neemt ieder ingediend ‘vrouwelijk’ privilege onder de loep en maakt er terecht gehakt van. Zoals de klacht dat  bijna iedere film of serie knappe mannen in de hoofdrol heeft, zodat vrouwen zich aan hen kunnen vergapen. Inderdaad heel erg. Want dat komt voort uit een situatie waarin we met ons allen moeten leren om op te kijken naar mannen, terwijl we jongens leren dat het voor hen juist slecht is geconfronteerd te worden met een sterke vrouw. Hun gevoel voor eigenwaarde zou naar de maan gaan:

as long as it was men being awesome, parents decided that our kids could see through typical gender stereotypes. They decided, “my kid can learn something from this film even though she is a girl and that character is a boy.” But as soon as the roles are reversed everyone is up in arms about it.

Zesde Clan favoriete Amanda Marcotte bevestigde dat vrouwen inderdaad privileges hebben. Vrouwen staan aan de top als het gaat om banen in laag betaalde beroepen, en domineren in alle categorieën van armoede, analfabetisme en veroordelingen wegens misdaden tegen de zedelijkheid. We domineren als een gek. Maar het belangrijkste privilege is inderdaad naar een bar gaan en zeker weten dat je aan het einde van de avond seks hebt. Wie wil dat nou niet:

Truly, no injustice on the face of the earth has ever touched that of women getting to have non-stop offers of sexual intercourse with men who are, at best, indifferent to the concept of the female orgasm or, in many cases, seem like they can’t wait to get you alone so they can violently assault you. Men will never really understand this ultimate power and utter joy at being a woman.

En het gebeurt niet alleen in de kroeg. Als vrouw kun je ook in de sportschool, op straat, in het openbaar vervoer, op alle momenten van de dag, een aanbod verwachten. Heel erg dat mannen dit zelden meemaken. De overheid zou in moeten grijpen:

women are swimming in all sorts of privileges, but this by far is the biggest. Perhaps Congress should draft some legislation that will somehow give men a chance to have so many dangerous-seeming strangers fling themselves at you so eagerly. Why shouldn’t this female privilege be the right of all?

Inderdaad. Het enige wat de situatie nog dragelijk kan maken, is alle foto’s en grafieken over de onderdrukking van de man acuut vervangen door plaatjes van katten. Wat de ellende ook is, met een schattige kitten ziet de wereld er meteen beter uit. Leve Meowbify!

Minder privileges, meer katten!

Zesde Clan neemt deel aan Globaliseringslezing

De Zesde Clan komt naar je toe! Op woensdag 7 maart spreekt een afgevaardigde bij de 35ste Globalizeringslezing, in Felix Meritis in Amsterdam. Hoofdspreker Gary Barker gaat in op mannen en feminisme, maar de organisatoren wilden de stem van vrouwen niet laten ontbreken. De Zesde Clan vindt het een eer dat wij, getrouw de naamgeving van dit weblog, een plek aan de tafel kunnen innemen. De lezing begint om 20.30 uur, toegang 13,50 euro.

Barker is al jaren actief op het gebied van mannen en feminisme. Hij is betrokken bij een centrum voor vrouwenstudies – waar ze ook onderzoek doen naar de emancipatie van mannen – en richtte de organisatie Men Engage op. De hoofdlezing met aansluitend discussie komt van Barker, maar de organisatoren van de Globaliseringslezing vroegen of de Zesde Clan een column uit wilde spreken over mannen, feminisme en de moeilijkheden die deze combinatie op kan leveren.

Daar weet De Zesde Clan wel raad mee. Net als de Amerikaanse feministe Bell Hooks geloven we dat mannen absoluut noodzakelijk zijn voor het feminisme, maar hun privileges kunnen we missen als kiespijn. Te vaak vergeten mannen even heeeeeel goed in de spiegel te kijken voordat ze zich opwerpen als de meest feministische onder de feministen. Als je daar wat van zegt, krijg je dit:

En niet te vergeten de mansplainers, die veel beter dan jij begrijpen in welke situatie vrouwen zich bevinden, en wat belangrijk is, o en by the way, geef mij die voorzittershamer maar even, want ik kan veel beter vergaderingen leiden dan jullie. Voordat je het weet bevindt je je als feministische vrouw in je eigen feministische beweging opnieuw in een ondergeschikte positie. Dat soort gedrag roept weerstand op, heren, en niet voor niets. Dus mannen, ja, mannelijk privilege en het gedrag wat daaruit voortvloeit, nee.

Enfin, wordt vast een interessante avond met veel discussie 😉