Tag Archives: Mama Cash

Nieuwsronde

Feministisch hulpfonds Mama Cash bestaat dertig jaar en viert dat met een bijzonder kunstwerk. Disney besloot tot een make over van een tekenfilmfiguur, en moest dat bekopen met bergen kritiek. Oh, en dat vrouwen op papier rechten hebben, wil niet zeggen dat ze er in de praktijk ook gebruik van kunnen maken. Dat zien we in Nederland bij onze eigen SGP, maar dat gebeurt ook in Pakistan. Dat en meer in deze nieuwsronde.

 • Mama Cash bestaat dertig jaar en viert dat met een terugblik en een speciale geschiedenispagina. De organisatie kwam eerder ook al zeer positief in het nieuws. Het fonds ging in zee met de Cubaanse kunstenaar Jorge Rodriguez-Gerada. Hij maakte op het Zeeburgereiland in Amsterdam een gigantisch vrouwengezicht, als symbool voor vrouwenrechten in Nederland en daarbuiten. Mooi! Op deze site nog meer foto’s van het kunstwerk. Mama Cash steunen, om vrouwenorganisaties wereldwijd te steunen? Kijk hier voor informatie over wat je kunt doen.
 • Vrouwen in Pakistan hebben officieel het recht om te stemmen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook in de praktijk naar het stemhokje kunnen. Met name in door de Taliban gecontroleerde gebieden verbieden mannen vrouwen om te stemmen. Ze mogen het huis niet uit. Bij 564 stembureaus hebben medewerkers in geen vijf jaar een vrouwelijke kiezer gezien.
 • De tekenfilm Brave morrelde aan de conventies van zoete prinsesjes door hoofdpersoon Merida zelfstandigheid te geven, en een zeer effectieve pijl en boog. Nu ze echter deel uit gaat maken van de speciale prinsessencollectie van Disney, moet ze zich aanpassen. Weg met de wapens, haar onder controle, en een paar kilo eraf zodat ze een meer sexy uiterlijk heeft. Boodschap aan meisjes: sterk en weerbaar mag niet. De protesten zwellen aan. En hadden effect: Disney heeft de tandeloze versie inmiddels stilzwijgend vervangen door de originele, strijdbare Merida. Leve internetactivisme!
 • Mooie column van Elma Drayer over het emancipatiebeleid van minister Bussemaker. Waarna de eerste commentator meteen stelde: ,,Zo. En dan nu de laatste stap: wij vrouwen willen onderhand wel eens hetzelfde verdienen als mannen, voor hetzelfde werk. Zolang DAT nog steeds volkomen onbespreekbaar is en als normaal wordt ervaren (ik hoorde Jetje er ook niet over) vind ik dat dit onderwerp veel te eenzijdig wordt benaderd.” Inderdaad. Plus: emancipatie staat niet gelijk aan betaald werk. Het begrip is veel breder en revolutionairder van aard.
 • Woelige tijden bij Belgische universiteiten. Daar vinden verkiezingen plaats. De Universiteit Gent koos voor een vrouw. De arts Anne de Paepe wordt de komende vier jaar rector. Bij de Katholieke Universiteit Leuven is de strijd nog onbeslist. In de tweede ronde van de rectorverkiezingen staat Karen Maex tegenover Rik Torfs. Dus ook hier zou het een vrouw kunnen worden…
 • De burgemeester van de Japanse stad Osaka ligt onder vuur na uitspraken over vrouwen die in de tweede wereldoorlog gedwongen als prostituee moesten werken. Volgens hem was dit absoluut noodzakelijk om Japanse troepen gedisciplineerd te houden en hen wat ontspanning aan te bieden. Pech voor de vrouwen, de soldaten waren belangrijker. Onder andere de Verenigde Staten veroordeelden het standpunt van de burgemeester. 
 • Bezuinigingen treffen kwetsbare vrouwen het hardst. Dat signaleren 42 sociale organisaties in Engeland. Ze analyseerden de effecten van het regeringsbeleid, iets wat ze ook al deden in 2008. Ten opzichte van dat jaar verkeren nu alle vrouwen in een slechtere situatie, behalve de meest welvarende. ,,Vivienne Hayes, chief executive of the Women’s Resource Centre, which compiled the report, said: “Evidence in our report raises serious questions about the UK government’s commitment to women’s equality. Austerity is not an excuse for discrimination,” schrijft The Guardian.
 • Het aandeel van actrices in Hollywoodfilms zakte naar het laagste niveau in vijf jaar. Dat blijkt uit een nieuwe monitor over de positie van vrouwen in de honderd grootste kassuccessen van 2012. Slechts 28,4 procent van personages met tekst is vrouw. Als actrices al in beeld verschijnen, doen ze dat in eenderde van de gevallen in een geseksualiseerde context. Ze dragen schaarse kleding, en hoe jonger de actrice, hoe meer bloot. Kortom, op z’n best stagnatie, afgewisseld met verslechtering. Hollywood houdt nog steeds niet van vrouwen…

Heerlijk eten voor meer vrouwenrechten

Heerlijk eten, gezellig samenzijn, én werken aan een betere wereld waar vrouwen als mensen gerespecteerd worden. Wie wil dat nou niet? Mama Cash nodigt je uit om in actie te komen. Wie kookt heeft de macht….

Zeg het op moederdag met actie en geld

Moederdag? Leuk! Bloemetje, doosje bonbons, dank je wel mam. Zo. Klaar. Kunnen we de andere 364 dagen weer als vanzelfsprekend gebruik maken van de gratis dienstverlening. Maar wat als je het dit jaar eens helemaal anders deed? Laat dat bloemetje maar zitten. Doe iets! Mogelijkheden te over om het verschil te maken:

Edna Adan stak al haar spaargeld in een ziekenhuis voor aanstaande moeders.

 • Doneer aan het Edna Adan University Hospital in Hargeisa, Somaliland. Eén op de tien vrouwen sterft vanwege complicaties bij de zwangerschap. Landgenote Adan kon dat niet aanzien. Na een succesvolle carrière stopte ze al haar spaargeld in de bouw van een ziekenhuis voor aanstaande moeders. Vrouwen kunnen hier veilig bevallen en bijkomen. Het ziekenhuis leidt daarnaast verloskundigen en artsen op om betere zorg aan zwangere vrouwen te verlenen.
 • Het Jeugdcultuurfonds wijst erop dat in Nederland circa 311.000 kinderen in armoede leven. Als moeder van zo’n gezin zou je je kind op schoolreisje willen sturen, maar helaas, geen geld. Je zou je kind nieuwe kleren willen geven, maar helaas, geen geld. Of in staat willen stellen toneel- of muziekles te krijgen. Helaas, geen geld. Het Jeugdcultuurfonds zamelt geld in om deze kinderen meer kansen te geven. Jij kunt ook bijdragen.
 • Tot en met 16 mei 2011 houdt de beroepsvereniging van verloskundigen de zogenaamde Moedernachten. Met allerlei activiteiten besteedt de organisatie aandacht aan één van de doelen van de Verenigde Naties: de moedersterfte met driekwart terugbrengen. In heel Nederland vinden acties en bijeenkomsten plaats.
 • Het Elisabethfonds helpt minder valide alleenstaande moeders in Suriname.  Het fonds helpt in acute noodsituaties, maar werkt ook op de langere termijn om vrouwen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te leven en voor hun kind te zorgen. Denk aan hulp bij het vinden van goede huisvesting en medische hulpverlening. Maar ook schoolgeld betalen zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen, en het oprichten van een tehuis voor kinderen. Giften zijn aftrekbaar van de belastingen.
 • Geef aan Mama Cash. Dit fonds geeft financiële ondersteuning aan vrouwenorganisaties wereldwijd. Deze organisaties zetten zich in om de positie van vrouwen en moeders te verbeteren. Naast geld geven kun je je ook laten sponseren. Heb je toezeggingen ter waarde van 300 euro of meer, dan kun je op 10 juli meedoen aan een Heldenrace in het Amsterdamse bos. Het parcours is zes kilometer en je mag zelf weten hoe je die afstand aflegt: rennend, wandelend, in een rolstoel, op stelten, kruipend, wat jij wilt. Een soortgelijk evenement in Parijs leverde drie ton op. Dan maak je écht het verschil.

Moederdag? Zeg het met acties en geld 😉

Oprichter vermogensfonds is verrassend vaak een vrouw

Vrouwen spelen een veel grotere rol in de totstandkoming van liefdadigheidsfondsen dan wordt gedacht. In de zestiende eeuw waren vrouwen in maar liefst de helft van de gevallen de oprichtster van zo’n fonds. In de twintigste eeuw maakten zij 40% van het aantal particuliere oprichters uit. Tel je ook stellen mee, of gemengde groepen die samen een fonds in het leven roepen, dan spelen vrouwen een belangrijke rol in 56% van alle gevallen. Dat blijkt uit een onderzoek, eerder dit jaar uitgevoerd in opdracht van Mama Cash.

Beeld van de Gravin van Bylandt.

Stichting Het Maagdenhuis, Fonds Sluyterman van Loo, Gravin van Bylandt Stichting, de Maria Carolina Blankenheym Stichting, zonder vrouwen zouden deze fondsen niet hebben bestaan. Ze gelden als enige oprichter. En zo zijn er nog veel meer. Want alleen in de zeventiende eeuw richtte geen enkele vrouw een fonds op. In de zestiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw stonden ze aan de basis van talloze initiatieven. Op die manier speelden ze een enorme rol in de liefdadigheid.

Het onderzoeksrapport noemt deze conclusie verrassend:

Dat is verassend, gezien de ondergeschikte positie van vrouwen in het verleden. Het komt er op neer dat vrouwen, die zelf nog geen volwaardige positie in de maatschappij hadden (geen stemrecht, geen mogelijkheid om na het huwelijk te werken, etc.) via hun filantropiewerk toch een belangrijke rol hebben gespeeld voor het algemeen nut. Met name in de 16e en 18e eeuw is deze rol aanzienlijk geweest; respectievelijk 50% en 55% van alle fondsen opgericht door vrouwen.

Bij afwezigheid van vervolgonderzoek en harde feiten komen de onderzoekers met een aantal mogelijke verklaringen. Het zijn speculaties, maar het zou kunnen dat vrouwen uiteindelijk een vermogen in beheer kregen omdat mannen meestal eerder stierven dan zij. Ook moesten vrouwen zich eeuwenlang in principe beperken tot huishouden en gezin. De liefdadigheid was van de weinige plekken waar vrouwen een rol mochten spelen die een enigszins openbaar karakter kreeg. Blijkbaar grepen ze die mogelijkheid met beide handen aan.

Mama Cash in actie: jij kunt helpen

Mama Cash steunt diverse organisaties met subsidies en heeft daarmee succes. Zoveel zelfs dat diverse organisaties inmiddels op een wachtlijst staan. Terwijl ze goede plannen hebben om de levens van vrouwen te verbeteren. Waarom zou je je goede voornemens uitstellen tot 2011? Help vandaag nog. Het kan.

Mama Cash steunt vrouwen in Pakistan

Mama Cash gaat subsidie verlenen aan Blue Veins, een vrouwenorganisatie in Pakistan. Met deze financiële steun wil de organisatie vrouwenhandel, seksueel misbruik en geweld aanpakken in getroffen gemeenschappen, en in de vluchtelingenkampen die ontstonden na de verwoestende overstromingen van een paar maanden geleden.

Pakistan begint aan het opruimen van de verwoestingen van de overstroming. Maar hoewel het waterpeil zakt, is de situatie voor vrouwen eerder verslechterd dan verbeterd. Mama Cash ontving verontrustende berichten van vrouwen die actief zijn in de overstromingsgebieden:

”…Vrouwen [worden] buitenspel gezet voor noodhulp. In sommige gevallen worden hulpgoederen alleen door mannen aan mannen uitgedeeld en vrouwen hebben minder toegang tot hulp. Soms worden hulpverleners actief gehinderd door mannen wanneer ze vrouwen proberen te benaderen. Vrouwen en meiden die in opvangkampen wonen, worden geconfronteerd met geweld en intimidatie als ze aanspraak willen maken op hulp. En door alle stress veroorzaakt door de overstromingen, neemt huiselijk geweld toe.”

Vanwege de chaos die de overstromingsramp veroorzaakte, zijn politie en overheid nauwelijks aanwezig om dit soort misstanden aan te pakken. De vrouwen staan er alleen voor. Blue Veins wil nu de subsidie van Mama Cash gebruiken om vrouwen te organiseren in comité’s – dit op verzoek van Pakistaanse vrouwen zelf. Zij willen door middel van die comités trainingen krijgen om daarna gezamenlijk op te treden tegen het geweld waar ze mee te maken krijgen. Ook krijgen vrouwen op die manier ondersteuning om te proberen een stem te krijgen bij de wederopbouw van hun  land.

Vind je dit een goed doel? Zo ja, schroom dan niet om een bedrag te doneren aan Mama Cash. Voor vragen en meer informatie kun je bellen: 020-5158700 of mailen naar shesupports@mamacash.nl.