Tag Archives: Malawi

Ngoni chief maakt einde aan kindhuwelijken

Geef een vrouw macht en ze kan het verschil maken, op een zeer positieve manier. Een voorbeeld van dat feit is Theresa Kachindamoto, een traditionele leider van de Ngoni in Malawi. Vorig jaar ontving ze een onderscheiding van de Verenigde Naties voor haar inzet. Als Chief maakte ze onder andere een einde aan kindhuwelijken in haar regio. Ze zet zich voortdurend in om jonge meisjes op school te krijgen en te houden en de algemene positie van haar volk te verbeteren.

Foto Berge Arabian/New African Woman magazine

In een reportage van AlJazeera vertelde ze dat ze nooit gedacht had Chief te zullen worden. Kachindamoto maakt deel uit van de familie die traditionele leiders levert, maar er waren twaalf anderen vóór haar. Ze vertrok naar het zuiden van Malawi en werkte daar ruim een kwart eeuw als secretaris op een school. Totdat ze opeens een telefoontje kreeg: de Ngoni kozen jou, jij bent de nieuwe senior Chief van een bevolkingsgroep van 900.000 mensen.

Kachindamoto keerde terug naar haar geboortestreek en schrok zich rot. Ze trof kinderen van 12 aan die al een baby gebaard hadden. De mensen hielden ook vast aan de gewoonte meisjes naar speciale kampen te sturen om hen seksueel in te wijden en klaar te stomen voor een huwelijk. Kinderen van zeven moesten daar soms al naar toe.

Als nieuwe Senior Chief besloot Kachindamoto in te grijpen, maar wel op een zodanige manier dat ze haar mensen bij zich hield. Ze zet zowel in op preventie, zoals voorlichting over de medische en sociale gevolgen als meisjes zo ongelofelijk jong moeten trouwen, en initiatieven voor verbetering op de langere termijn. Zoals meer en beter onderwijs voor jongens, maar in het bijzonder ook voor meisjes. Omdat dát volgens haar de sleutel is voor de toekomst:

“When girls are educated, everything is possible.”

Daarnaast beëindigt ze bestaande kindhuwelijken waar ze maar kan. Toen vier andere chiefs niks deden tegen dit maatschappelijke probleem, ontsloeg ze deze mannen. Pas toen de lager in rang staande ex-chiefs alsnog maatregelen namen en de betrokken meisjes weer naar school stuurden, nam ze hen weer aan.

Chief Kachindamoto heeft inmiddels haar eigen Wikipedia pagina, ontving bezoek van Emma Watson, de actrice en eveneens Goodwill ambassadrice voor UN Women en kreeg de stoere bijnaam The Terminator, omdat ze zoveel kindhuwelijken beëindigde. Vorig jaar riep New African Woman Magazine haar bovendien uit tot winnaar in de categorie openbaar bestuur.

Ook in 2018 valt er genoeg te doen voor deze traditionele leider. De klimaatveranderingen zorgen onder andere voor toenemende droogte. Arme gezinnen zien vee sterven en oogsten mislukken. Ze hebben in die situatie de neiging hun zonen te beschermen en hun dochters op te offeren. Bijvoorbeeld door ze als kindbruid weg te sturen. Als het ‘huwelijk’ mislukt lopen de meisjes daarna een groot risico in de prostitutie te belanden – het alternatief is verhongeren.

Kachindamoto kan niet alle problemen van het hele land aanpakken. Maar in haar eigen regio is ze de baas, en dat zullen de mensen wéten. Ook in 2018.

VERDER LEZEN: Joop.nl noemt Kachindamoto de heldin die Malawi nodig heeft. De StarFish organisatie zamelt geld in, zodat de chief en haar team een busje kunnen aanschaffen om dorpen te bezoeken en voorlichting te geven. Ook de overheid van Malawi staat achter haar werk: de regering benoemde haar als World Vision Malawi’s ‘End Child Marriages’ brand ambassador, en schonk fietsen zodat Kachindamoto’s medewerkers zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Banda stuurt hoofd van politie de laan uit

Joyce Banda, de nieuwe president van Malawi, laat kort na haar aantreden al van zich spreken. Als één van haar eerste daden ontsloeg ze een gevreesd hoofd van de politie. Mensenrechtenorganisaties juichen haar actie toe en hopen dat Banda vrede en veiligheid kan brengen in het door armoede en geweld getekende land. Ze is de eerste vrouwelijke president van Malawi, en pas het tweede vrouwelijke staatshoofd van dit werelddeel.

Joyce Banda, de nieuwe president van Malawi.

Banda heeft al vaker korte metten gemaakt met vervelende toestanden. Haar leven was een strijd tegen armoede en vooroordelen. Met veel moeite lukte het haar om een opleiding af te maken, een hele prestatie in een land waar meisjes routinematig van school worden gehaald. Vervolgens wist ze te ontkomen aan een huwelijk met een agressieve man:

She left her first husband in 1981, taking her three children with her, because he was abusive. “Most African women are taught to endure abusive marriages. They say endurance means a good wife but most women endure abusive relationship because they are not empowered economically, they depend on their husbands,” she told the BBC about her decision.

Banda werd politiek actief in de Democratische Progressieve Partij. Haar doorbraak kwam in 2009, toen president Bingu wa Mutharika haar aanstelde als zijn rechterhand. Nauwelijks een jaar later gooide diezelfde Mutharika haar echter de partij uit, omdat ze het niet eens was met zijn beslissing om zijn broer als opvolger aan te wijzen. Met succes. Ze richtte haar eigen politieke partij op. Op het moment dat Mutharika overleed aan een hartaanval, kon Banda hem opvolgen op basis van de vele politieke stemmen die ze bij de verkiezingen kreeg.

Daarmee roeide ze opnieuw tegen de stroom in:

A senior ruling party official openly said Malawi was “not ready for a female president”, while First Lady Callista Mutharika said Mrs Banda was fooling herself that she was a serious politician – saying she was a mere market woman selling fritters.”She will never be president, how can a mandasi [fritter] seller be president?” Mrs Mutharika said. Mrs Banda took all this in her stride, saying she was glad to be identified with market women since more than 80% of Malawian women belong to that category: “Yes, she’s right, I’m indeed a mandasi seller and I’m proud of it because the majority of women in Malawi are like us, mandasi sellers.”

Mandasi, een lekkernij uit Malawi. Hier het recept.

Dat ze meteen begint met schoon schip maken is volgens organisaties voor mensenrechten een goed teken. De ontslagen politiechef wordt al langere tijd verdacht van moord en doodslag, en zaaide terreur onder de bevolking. Ook vrouwen hopen op een betere toekomst met Banda aan het hoofd van hun land:

The country’s oppressive “life president,” who ruled from 1963 to 1994 (!) forbade women from wearing pants and short skirts. Banda has participated in protest marches in defense of women’s rights to wear what they want to wear. Earlier this year, Banda’s predecessor as president told the police to arrest anyone who attacked a woman for wearing pants in public. “Some of us have spent our entire life fighting for the freedom of women,” Banda told the protestors. “It’s shocking some men want to take us back to bondage.”

Joyce Banda als de Dilma Rousseff van Afrika, iemand die serieus werk maakt van vrouwenemancipatie. Hmmmm… Dat klinkt goed!

Vrouwen claimen eigen territorium in de politiek

Politiek is in veel landen nog steeds een mannendomein. Er is echter hoop: overal zie je dat mensen verandering willen. Want de bevolking bestaat voor de helft uit vrouwen, en het is niet meer dan logisch dat zij in een democratie vertegenwoordigd behoren te zijn. IPS Gender Wire houdt de stand van zaken nauwkeurig bij en kon diverse positieve ontwikkelingen optekenen.

 • Guatemala krijgt op 14 januari voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke vicepresident. Roxana Baldetti geeft vrouwen hoop: “She is facing a great challenge: to give women a good name so that we are not constantly dismissed as we are today, and I am confident that she is well qualified to succeed,” vertelde een vrouwelijke burgemeester aan het nieuwsagentschap. Dat zou mooi zijn, want het land kent tot nu toe slechts 7 vrouwen op 333 burgemeesters. In het Congres zitten 18 vrouwen, op 158 zetels.
 • Malawi kent al een vrouwelijke vicepresident. Ze heet Joyce Banda en geldt als een serieuze kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2014. Volgens Banda is een goede opleiding voor vrouwen cruciaal om hen in staat te stellen deel te nemen aan het openbare leven. Een schoolvriendin, Chrissie, moest wegens geldgebrek stoppen met school, vertelt ze in een interview met IPS. Nu, jaren later, is hun situatie heel verschillend: “Chrissie, she is locked up in the village, in poverty. And that makes me angry. Why am I here and she is not?”
 • Mauritius heeft een quotum ingevoerd. Bij plaatselijke verkiezingen moeten vrouwen eenderde deel van het aantal kandidaten uitmaken. De regel ging in op 1 januari en treedt voor het eerst zichtbaar in werking bij verkiezingen in april. Allerlei organisaties zijn hoopvol gestemd en verwachten dat vrouwen meer invloed krijgen in het land.
 • Kenia houdt in augustus dit jaar verkiezingen. Volgens IPS Gender Wire nemen een record aantal vrouwen deel aan deze verkiezingen. Dat is het resultaat van een nieuwe grondwet. Die gaf vrouwen onder andere gelijke rechten om land te erven, en stelde ook dat de overheid voor eenderde deel uit vrouwen moet bestaan.
 • Dan Zuid-Sudan. Een gloednieuw land, net opgericht na jarenlange bloedige oorlogen. Vrouwen proberen hier onder moeilijke omstandigheden hun politieke rechten te laten gelden. Onder andere VN Vrouwen en het Instituut voor Inclusieve Veiligheid proberen nu samen met Sudanese organisaties te bereiken dat ontwikkelingshulp en investeringen in het land voor minstens 25% ten goede komen aan vrouwen, en dat zij praktische steun krijgen om een plek aan de regeringstafel te krijgen. IPS: ”The effort is significant because according to the Institute, post conflict recovery and private sector development in other countries where wars have ended have “most often returned power and economic opportunities to male elites”. En dat willen de vrouwen niet nog een keer meemaken.

Poster uit Zuid-Afrika, tijdens de eerste democratische verkiezingen na het einde van de Apartheid.

Nieuwsronde

Strauss-Kahn kreeg zijn paspoort terug, maar de zaak rondom zijn gedrag in New York blijft voor verdeelde reacties zorgen. Plus een serie onderzoeksresultaten. Onder andere dat cultuur een sterke factor blijkt bij succesvol de wiskunde beoefenen, en dat vrouwelijke managers nog steeds minder salaris krijgen dan hun mannelijke collega’s terwijl ze hetzelfde werk doen. Dat en meer in deze nieuwsronde…

Ook in deze nieuwsronde: een verpleegkundige uit Malawi redde talloze levens door te ijveren voor goede medische zorg aan zwangere vrouwen en baby's.

 • De strafzaak tegen Strauss-Kahn is van de baan. Prompt schreef Heleen Mees een stuk waarin ze uitgebreid ingaat op de fouten in de persoon en handelswijze van de vrouw die aangifte deed. Het leidde ertoe dat docent cultuurhistorie Willemijn Ruberg de geschiedenis indook en duidelijk op een rijtje zette dat dit een gebruikelijke strategie is. Na verkrachting volgt vaak karaktermoord op de vrouw. Ook in de Engelstalige wereld reageren mensen verdeeld op de affaire.
 • Vrouwelijke managers in Engeland krijgen gemiddeld 10.000 pond per jaar minder salaris dan hun mannelijke collega’s. Op de manier waarop deze situatie zich ontwikkeld kan het nog wel honderd jaar duren voordat de loonkloof verdwenen is, constateert een onderzoeksrapport van het Chartered Management Institute, een vakorganisatie voor managers.
 • Ook in Canada stuiten vrouwen op taaie structuren als zij hogere managementfuncties proberen te bereiken, bleek uit onderzoek: ”The image of the glass ceiling – that women hit barriers once they reach higher levels – doesn’t address the complexity and range of obstacles that women face, the study argues. Rather, the report cites a new metaphor coined by scholars Alice Eagly and Linda Carli: the labyrinth, or the full range of challenges in navigating a career.”
 • Succes in wiskunde vaardigheden hangt niet af van je sekse, maar van je opvoeding en culturele omgeving. Dat blijkt uit een studie waarbij Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Californië de situatie analyseerden in twee dorpen in India. In het ene dorp gelden mannen cultureel gezien als belangrijker dan vrouwen. Jongens krijgen er gemiddeld vier jaar meer onderwijs dan meisjes, en alleen mannen kunnen bezittingen erven. Het andere dorp had een cultuur waarbij vrouwen wél status hadden en bezit kunnen erven of managen. Drie keer raden waar de wiskundekloof wél zichtbaar was en waar niet.
 • Engelse experts vrezen dat het in dat land de kant op gaat van de Verenigde Staten als het gaat om abortus. Anti abortus activisten zetten dezelfde middelen in als in de V.S. om de toegang tot deze vorm van zorg moeilijk, zo niet onmogelijk te maken. Onder andere barones Deech waarschuwt tegen de activiteiten van dit soort groeperingen. Ze krijgen nieuwe kansen omdat steeds meer Engelse politici afkomstig zijn uit conservatieve partijen, en beslissingen nemen die in het straatje passen van de anti abortus activisten. En commentator Hadley Freeman schrijft in een column dat ze niet weet wat ze angstaanjagender vindt, orkaan Irene of conservatieve politici die de anti-vrouwen standpunten van Christelijk rechts napraten.
 • En om positief te eindigen: een Malinese verpleegkundige staat in haar land bekend als Florence Nightingale, omdat ze zich inzet voor goede medische zorg aan zwangere vrouwen en baby’s. Ze heeft al heel wat levens gered. CNN heeft het hele verhaal.