Tag Archives: lastig gevallen

Egypte zet internet in bij strijd tegen overlast op straat

Vrouwenorganisaties in Egypte willen een site lanceren om vrouwen meer grip te laten krijgen op de overlast en intimidatie die ze op straat ondervinden. Volgens de New York Times is het geroep en fysiek aanraken van mannen zo’n overheersend probleem dat vrouwen bijna niet meer buiten durven te komen. Vanaf volgend jaar kunnen vrouwen via Twitter of smsbericht incidenten melden. De meldingen komen op Harassmap, en op die site kunnen vrouwen dan precies zien welke straten en pleinen het ergste zijn.

De mobiele telefoon en internet als wapen tegen mannen die zich op straat misdragen.

De opzet van Harassmap lijkt op soortgelijke initiatieven die al bestaan in onder andere Engeland en de Verenigde Staten. Daar heten de sites Hollaback, en er is al een applicatie voor de I-phone voor. Behalve berichten kunnen vrouwen met hun mobieltje ook foto’s maken en op Hollaback zetten. Dan kan de hele wereld zien welke kerel zich nou weer misdraagt op straat. De opzet voor Harassmap (van harassment, het engelse woord voor lastig gevallen worden), is hetzelfde. Ook hier kunnen Egyptische vrouwen straks informatie doorsturen naar de site, desnoods via hun mobiele telefoon. 

Lastig gevallen worden op straat is in Egypte lange tijd een taboe gebleven. Als het vrouwen overkwam, schaamden ze zich en hielden ze zich stil. Dat veranderde volgens het Egyptische Centrum voor Vrouwenrechten in 2006. Een groep mannen viel toen vrouwen aan bij een bioscoop, en volgens womens news network was de mannelijke agressie zo massaal dat niemand meer vol kon houden dat het wel aan de vrouwen zou liggen.

Vanaf dat moment zette het Egyptische Centrum voor vrouwenrechten diverse acties in. Zo onderzocht het centrum de omvang van het probleem, met als resultaat dat 60 procent van de Egyptische en 98 procent van de buitenlandse vrouwen aangaf dat mannen haar een of meerdere keren hadden lastig gevallen. Het centrum begon te demonstreren, politieke druk uit te oefenen, en er bij de politie op aan te dringen het probleem serieus te nemen.

De Harassmap is een logische vervolgstap. Het geeft vrouwen een plek om stoom af te blazen, en de meldingen laten de omvang van het probleem zien. Dat maakt mensen hopelijk bewust van het feit dat het niet normaal is dat je als vrouw niet rustig over straat kunt lopen.

Volgend jaar meer hierover, als de site werkt.

Weinig aandacht voor lastig gevallen worden op straat

Mannen die vrouwen nafluiten, uitschelden of lastig vallen op straat, is dat een probleem en zo ja, hoe groot? Effe googelen levert niet veel op. Geen gedegen studies, alleen persoonlijke anecdotes. Zoals die van een zeventienjarig meisje, die op een forum om raad vraagt.

Mocht er ergens een wetenschappelijk verantwoord onderzoek op de plank liggen, dan horen we het uiteraard graag. In de tussentijd is het goed om te weten dat hier en daar vrouwen het heft in eigen handen nemen, en de fluitende en roepende mannen publiekelijk aan de kaak stellen. Zoals Dawn Foster. Ze fietst graag, komt overal, en komt helaas ook types tegen die haar naroepen. Of haar topje naar beneden rukken als ze voor een rood stoplicht staat. Iedere keer als ze het aan de stok krijgt met een vent, zet ze de locatie en een omschrijving van het incident op haar weblog 101 wankers. Zo ontstaat er een indrukwekkend overzicht.

Foster schrijft dat ze met haar blog begon omdat ze merkten dat ze vreselijk in haar maag zat met het gedrag van bepaalde mannen. Sprak ze erover met andere mannen, dan snapten die er meestal niets van. Het zou allemaal wel meevallen, en misschien was Foster wel wat overgevoelig. Begon ze erover tegen vrouwen, dan brak de dam en stortten ze een vloedgolf over haar uit. Toen en toen, met die vent, die dit deed, en dat, en o ja, die andere keer… Kortom, de mannen wisten niet waar Foster het over had, omdat het henzelf niet overkwam. Maar iedere vrouw die ze sprak kon zo tientallen voorbeelden geven.

Foster’s leven is veranderd sinds ze de lastpakken in kaart brengt:

Before I felt cowed by taunts and one-liners, now I think “what an excellent blog post”.

En mocht er ergens een student sociologie rondlopen die denkt ‘heej, hier wil ik mijn afstudeeronderzoek aan wijden’, dan zou ik zeggen: er ligt een compleet terrein braak. Dus ga je gang.