Tag Archives: Koerdistan

Nieuwsronde

Vrouwelijke artsen zorgen beter voor diabetespatiënten dan hun mannelijke collega’s. Huishoudelijke hulpen komen er in Nederland bekaaid vanaf. We komen evenmin voor in de top tien van landen met de kleinste kloof tussen de seksen. Gelukkig maar dat het feminisme weer cool wordt…. Dat en meer in deze nieuwsronde.

  • Vrouwelijke artsen leveren betere zorg dan hun mannelijke collega’s. Dat concludeert de universiteit van Montreal, op basis van onderzoek naar de verrichtingen van 870 artsen die patiënten met diabetes behandelden. Vrouwen zorgden er vaker voor dat hun patiënt alle benodigde onderzoeken kregen, zoals een ogentest, en trokken wat meer tijd uit om iets uit te leggen. Het verschil trad vooral op bij artsen van middelbare leeftijd. Bij jongere artsen deden de mannen het iets beter en werd het verschil met vrouwen kleiner.
  • IJsland is voor de zoveelste keer op een rij het beste land om in te wonen, als je een vrouw bent. Nederland komt niet voor in de top tien van landen met de meeste gelijkheid in de situatie van de seksen. We staan op de dertiende plaats. De top tien zorgt bij de Zesde Clan echter voor opgetrokken wenkbrauwen, want Nicaragua staat op de tiende plaats terwijl vrouwen hier totaal geen baas in eigen buik mogen zijn. Kortom, hoe zwaar wogen de diverse criteria?
  • Website Overgangstegirls ruimde plek in voor Caitlin Moran. Niet alleen komt er een verfilming van haar boek over hoe je een vrouw kunt zijn, maar ze voorspelt ook dat het feminisme binnenkort vast en zeker weer cool wordt. Net als trends in de mode. Iets is verschrikkelijk uit, en komt dan opeens weer in.
  • Het College voor de Rechten van de Mens maakt werk van de belabberde positie van huishoudelijke hulpen. Nederland telt tussen de 300.000 en 500.000 van dit soort hulpen. Vaak zijn het vrouwen, en vaak krijgen ze niet waar ze recht op hebben. Zoals vakantiegeld of doorbetaling bij ziekte. Om nog maar te zwijgen van mensen die een illegale Ghanese schoonmaakster in dienst nemen. Het CVRM begint een campagne om de situatie te verbeteren.
  • België ziet voor het eerst in zeven jaar het aantal aangiftes van huiselijk geweld dalen. Zowel van lichamelijk als geestelijk geweld kwamen 8 procent minder meldingen binnen. Een betere samenwerking tussen instanties en beter opvolgen van aangiftes lijken effect te hebben.
  • Vrouwen die van zichzelf vinden dat ze bijzonder zijn, tonen zich vatbaarder voor subtiel seksisme. Ze onderschrijven sneller noties als zouden vrouwen zo goed kunnen zorgen, en moreel superieur zijn, maar tegelijkertijd ook zwakker dan mannen. Dat blijkt uit Nieuw-Zeelands onderzoek onder 4400 mensen. Een mogelijke verklaring luidt dat vrouwen die hun status willen verhogen, sneller aansluiting zoeken bij mannen, omdat die de meeste macht en status hebben. Een strategie om ‘een van de mannen’ te worden is om seksistische mores te benadrukken. Daar hebben we ‘m weer, de patriarchale deal….
  • De topwetenschapper is nog steeds een man, omdat vrouwen 2,5 keer zoveel moeten publiceren voordat ze dezelfde status als de mannen bereiken. Dat en meer meldt het Belgische blad Knack. De bewijzen van structurele achterstelling liggen voor het oprapen. Zo stijgt het aantal publicaties van vrouwelijke wetenschappers met dertig procent als vakbladen overgaan tot anonieme beoordelingen. Het zou helpen als vrouwen zichtbaarder werden, zodat ze als voorbeeld voor andere vrouwen kunnen dienen, en dat instituten maatregelen nemen om werk en zorg beter te combineren.
  • Twee filmmakers wisten te achterhalen dat genitale verminking van vrouwen, ondanks ontkenningen van de overheid, wel degelijk veel voorkomt in Koerdistan. Ze maakten een documentaire die zoveel ophef veroorzaakte, dat zelfs Koerdische geestelijken eindelijk inzagen dat het hier gaat om een ernstige verminking en een schending van de mensenrechten. Ze vaardigden een fatwa uit tegen deze praktijk. Het tij lijkt nu langzaam te keren. Gelukkig maar, want in sommige dorpen waren alle meisjes ergens tussen hun vijfde en negende besneden, soms met dodelijke afloop. En dat kan echt niet meer.