Tag Archives: kledingvoorschriften

Laat vrouwen met rust

Franse steden die de ‘boerkini’ verbieden omdat dit kledingstuk onderdrukkend zou zijn. Geen knielaarzen en geen rokjes tot boven de knie op het werk dragen, anders volgt ontslag. Verplicht hoge hakken dragen, anders volgt ontslag. Te strakke broeken of t-shirts die je sleutelbeen bloot laten, o nee, dat kan niet op school. Het gaat maar door. Laat meisjes en vrouwen toch eens met rust!

Waar een man tijdens zijn werk als televisiepresentator rustig een jaar lang hetzelfde slechtzittende pak aan kan trekken zonder dat er een haan naar kraait, kunnen vrouwen niks doen zonder dat het überkritisch commentaar regent. Erger nog, regelmatig ontaardt de kritiek in draconische ge- en verbodsbepalingen. Soms omdat de kleding teveel bedekt, dan weer omdat kleding te veel bloot laat, dan weer omdat een baas plotseling vindt dat hij of zij z’n dominantie moet tonen, maakt niet uit, er valt altijd wat te mekkeren over vrouwen, wat ze doen en wat ze dragen.

Mannen die eerlijk zijn, geven zelf ook toe dat zij ongestoord kledingkeuzes kunnen maken, terwijl vrouwen onder een vijandig vergrootglas liggen. Zo zei de tv-presentator met zijn goedkope pak:

“No one has noticed; no one gives a s—,” Stefanovic said to Fairfax Media. “But women, they wear the wrong color and they get pulled up. They say the wrong thing and there’s thousands of tweets written about them. Women are judged much more harshly and keenly for what they do, what they say and what they wear.”

Maar al te vaak blijkt, bij een nadere analyse, dat mensen zich afreageren op vrouwen, terwijl er iets heel anders speelt. Bijvoorbeeld: angst voor verandering, onzekerheid over je identiteit als land, angst voor moslims en/of de islam. Dat erkennen en er op een constructieve manier mee omgaan is lastig. Vrouwen kledingvoorschriften opleggen daarentegen is zo gebeurd.

Of, andere variant: gaat het helemaal niet om zoiets als een boerkini, maar om een ruzie tussen dorpelingen, waarna de gemeenschap het makkelijker vindt om naar rare buitenstaanders te wijzen. Want met je buren moet je nog jaren verder, terwijl die badgasten volgende week weer weg zijn.

Ander voorbeeld: bij veel voorschriften voor vrouwen gaat het eigenlijk om mannen die op een volwassen manier met hun lustgevoelens moeten leren omgaan. Maar da’s vervelend. Dan moet je als man zelf aan de slag. Nee, veel makkelijker om vrouwen op te zadelen met dwingende kledingvoorschriften: zíj moet er voor zorgen dat híj zijn handen thuis houdt. Ben je er als man weer vanaf, en als er toch seksueel geweld volgt (want dat ligt niet aan kleding) kun je naar de vrouw wijzen: zij gaf aanstoot. Zij zat fout.

Omdat er zo vaak sprake is van een seksistische dubbele moraal, omdat er meestal allerlei andere redenen en emoties schuilgaan achter de kledingge- en verboden voor vrouwen, omdat het een volstrekt onrechtvaardige druk legt op vrouwen, om al die redenen ben ik het eens met Aleid Truijens dat vrouwenkleding verbieden altijd een slecht idee is.

Mensen, zoek aub uit waarom je zo geobsedeerd bent door vrouwenkleding en dat wat zou moeten of niet zou moeten op dat gebied. Breng dat aan het licht. Doe dáár wat mee. En laat ons met rust met je voorschriften en kledingverboden. Wij vrouwen hebben al genoeg andere shit aan ons hoofd.

Kalifaat betekent slecht nieuws voor vrouwen

Het nieuwe Irakese kalifaat ISIL, uitgeroepen door Abu Bakr al-Baghdadi, betekent slecht nieuws voor vrouwen. Net als in allerlei andere radicale godsdienstige stromingen richten de gelovige mannelijke stichters hun pijlen onmiddellijk op vrouwen. Die moeten binnen blijven, zich houden aan strenge kledingvoorschriften, en mannen toestemming vragen voor de meest basale dingen, zoals voedsel en medische zorg. Ondertussen spreekt Al-Baghdadi in zijn eerste openbare toespraak zalvende woorden over een internationale broederschap van mannen die zij en zij hun idealen nastreven.

De systematische maatregelen om vrouwen te weren uit het publieke domein zijn al erg genoeg. Daarnaast stroomden, meteen na de opmars van Al-Baghdadi’s troepen, berichten binnen over geweld tegen vrouwen. Vrouwen zijn volgens allerlei berichten buitensporig vaak het slachtoffer van straffen zoals geselingen en onthoofdingen. Ook ontvoeren de ISIS-troepen vrouwen en meisjes uit hun huizen voor een ‘revolutionair huwelijk’. (Boko Haram, neem nota van dit taalgebruik, want ‘revolutionair huwelijk’ klinkt véél beter dan kidnapping.)

Met de komst van ISIS kampen Irakese vrouwen met de zoveelste golf van onderdrukking en geweld. Gezien die eerdere ervaringen kijken ze niet passief toe terwijl de zoveelste golf mannen loos gaat in de straten van hun woonplaatsen:

As Iraq descends into war, women are not only on the frontlines: they are the battlefield. But here is the part that too many media reports have missed: they are not just victims; they are critical first responders. […] Iraqi women mobilised in unprecedented ways. For instance, the Organisation of Women’s Freedom in Iraq (Owfi), a partner organisation of Madre, created a network of underground safe houses for women fleeing violence at home and in the streets.

Dit soort schuilplaatsen vangen onder andere slachtoffers van verkrachting op. Dus hoewel betrouwbare cijfers ontbreken, zijn er op die manier wel degelijk bewijzen voor seksuele geweld. Zoals zo vaak weten de troepen precies wat ze doen. In een door eer en schaamte gedomineerde cultuur is verkrachting dé manier om de vijand te ondermijnen. De seksuele agressie heeft ernstige sociale gevolgen:

From June 9-12, women’s rights activists documented 13 cases of women who were kidnapped and raped by militants of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) or DAIISH, the Arabic shorthand for the group’s name. Of the 13 women, four of them committed suicide because they couldn’t stand the shame. One woman’s brother committed suicide because he could not bear the fact that he was unable to protect his sister.

De troepen van Al-Baghdadi delen bovendien gul wapens uit aan nieuwe rekruten. Voor vrouwen wordt het daardoor steeds gevaarlijker om de straat op te gaan. Net als in andere landen kampten Irakese vrouwen al met forse straatintimidatie. Tot nu toe bleef het meestal bij verbale beledigingen en/of ongewenste intimiteiten. Met al die rondslingerende wapens kan lastig gevallen worden op straat echter een dodelijke wending krijgen.

Ingrijpen zal nog lastig worden. Maar de Irakese vrouwen die nu hun leven wagen om andere vrouwen te helpen, kunnen steun goed gebruiken. Neem onder andere een kijkje bij OWFI, of koepelorganisatie MADRE, waar de eerste acties voor Irak inmiddels opgestart zijn. En vergeet het Nederlandse Mama Cash niet, een fonds dat zich al decennia sterk maakt voor vrouwenrechten en lokale organisaties in talloze landen financieel steunt.

Conservatieven misbruiken dreiging van verkrachting om vrouwen in te perken

Zelfs een zevenjarig meisje op school in India is niet veilig voor verkrachting. Leeftijd, locatie en omstandigheden maken duidelijk dat het niet uitmaakt waar meisjes en vrouwen zijn, wat ze doen, wat hun leeftijd is. Je zou daarom naar de daders moeten kijken. Veel mensen in India doen echter alles behalve dat. Ze geven westerse invloeden de schuld en grijpen seksueel geweld tegen vrouwen aan om meer controle te krijgen over hun gedrag.

De lijst ge- en verboden begint langer en langer te worden sinds een 23-jarige studente de bus nam, en op zodanige wijze verkracht werd dat ze aan haar verwondingen stierf, meldt de Engelse krant The Guardian:

Students at Delhi University spoke of a new pressure from family to avoid public places or “going out”. The government of the union territory of Puducherry in the south was set to order all schoolgirls to wear overcoats to “protect them” until a public outry forced a U-turn. Delhi police advised women students to “go straight home after college”. Since the rape, a series of village councils in northern India have banned girls from using mobile phones, wearing “decadent” dress or dancing at weddings. “Almost every villager pressed us to ban the mobile phones use by the schoolgirls saying they are … dangerous for the society and corrupting local cultures,” said Sushma Singh, the local village council head in Matapa, Bihar.

Mannen en jongens blijven in dit scenario buiten schot. Zij hoeven hun mobiele telefoon niet in te leveren, voor hen gelden geen extra kledingvoorschriften, ze mogen rustig buiten rondlopen. In plaats van emancipatie van de vrouw en een gerichte aanpak van criminele mannen, proberen conservatieve stromingen binnen de Indiase samenleving vooral vrouwen in te perken.

Daarbij gebruiken ze volgens The Guardian het beeld van het westen als een cultuur waar vrouwen losgeslagen zijn en halfbloot rondlopen, versus het goeie ouwe India, toen tradities heilig waren en verkrachting noooooit voor kwam. Nooit. Erewoord! Vrouwen waren toen volledig veilig, ze werden hartstikke gerespecteerd door iedereen. Echt waar!

Ondertussen liggen vrouwen aan alle kanten onder vuur. Het ligt aan hen als mannen hen verkrachten, dus vrouwen moeten allerlei maatregelen nemen en zich gedragen zoals gedefinieerd door anderen dan zijzelf. Voordat we denken ‘oh, da’s een ver van mijn bed show’: nee hoor, in eigen land hebben we ook groepen die vinden dat vrouwen er zelf om vragen dat mannen hen seksueel agressief behandelen. Hadden ze zich maar decent moeten kleden en gedragen, dan was er niks gebeurd. Sterker nog: vrouwen vinden verkrachting best ok. Een kandidaat voor de Hoogste Raad van Indonesië zegt het, dus dan moet het wel kloppen. Wat webmagazine Jezebel de volgende verzuchting ontlokt:

In a world divided by conflict and difference, it’s beautiful to see that people from different cultures, and countries across the world can share something in common: really fucked up ideas about rape.In the United States, we can boast of Todd “legitimate rape” Akin and Richard “rape-pregnancies are intended by God” Murdock. But we shouldn’t become too cocky about our own rape-related misogyny. Because there’s some really impressive stuff going on in all parts of the world.

In de V.S. kunnen conservatieven er ook wat van.

Terug naar het voorbeeld van India. Als oorzaak van de ellende noemt The Guardian gebrekkige handhaving, wetteloosheid, en de marginale positie van vrouwen. Buiten traditionele media om noemen feministen echter man en paard. Seksueel geweld wordt voor de zoveelste keer misbruikt om vrouwen terug in hun hok te meppen. Het is een instrument van een patriarchaal systeem. Het steekt de kop op in oorlogstijd, waarbij strijdende verkrachting gebruiken als wapen, en in vredestijd. Doe wat wij zeggen, anders loop je het risico van verkrachting en dat is dan je eigen schuld.

Wat we nodig hebben is meer vrouwenemancipatie, niet minder. Meer vrijheid voor vrouwen, in plaats van verbods- en gebodsbepalingen. En een daadwerkelijke aanpak van verkrachtende mannen, iets wat in India nauwelijks gebeurt, maar waar we hier in het Westen ook niet veel van bakken. Het valt daarom te hopen dat die conservatieve lui in India (en Nederland) niet meer invloed krijgen dan ze nu al hebben.

Rabbi stelt mannen verantwoordelijk

Waarom zouden vrouwen in Israel niet in het openbaar mogen zingen of spreken? Ultra orthodoxe mannen die daar een probleem mee hebben, moeten de verantwoordelijkheid niet bij vrouwen leggen, maar zichzelf aanpakken. Dat stelt rabbi Dov Linzer in een opiniestuk voor de New York Times. De Joodse religieuze leider schreef zijn stuk naar aanleiding van ontwikkelingen in Israel, waar ultra orthodoxe joden vrouwen zoveel mogelijk uit de openbaarheid en uit het stemhokje proberen te houden.

Linzer schrijft dat hij vaak dezelfde verklaringen hoort voor het intolerante gedrag van deze mannen. Hij verwerpt die uitleg:

We are told that they arise from a religious concern about modesty, that women must be covered and sequestered so that men do not have improper sexual thoughts. It seems, then, that a religious tenet that begins with men’s sexual thoughts ends with men controlling women’s bodies. This is not a problem unique to Judaism. But the Talmud, the basis for Jewish law, offers a perhaps surprising answer: It places the responsibility for controlling men’s licentious thoughts about women squarely on the men.

De Talmud stelt volgens Linzer namelijk dat mannen niet op een seksueel getinte manier naar een vrouw mogen kijken. Er zijn kledingvoorschriften, maar die zijn algemeen opgeschreven en houden vooral verband met de innerlijke houding van de gelovige. De man moet zijn gedachten rein houden en zich op een eerbare manier gedragen, en als een vrouw hem daarvan afleidt moet hij zichzelf aanpakken. De manier waarop ultra orthodoxe joden zich gedragen, heeft precies het tegenover gestelde effect, stelt Linzer:

In fact, though, their actions objectify and hyper-sexualize women. Think about it: By saying that all women must hide their bodies, they are saying that every woman is an object who can stir a man’s sexual thoughts. Thus, every woman who passes their field of vision is sized up on the basis of how much of her body is covered. She is not seen as a complete person, only as a potential inducement to sin.

En dat, lieve lezer, leidt tot vrouwenhaat. De vrouw is geen mens meer, maar wordt een poel van verderf, een snode verleidster, een bedreiging. Voor mannen. Het maakt in zo’n context niet uit wat de vrouw doet of aan heeft, het is toch fout:

…once you judge a female human being only through a man’s sexualized imagination, you can turn even a modest 8-year-old girl into a seductress and a prostitute. At heart, we are talking about a blame-the-victim mentality. It shifts the responsibility of managing a man’s sexual urges from himself to every woman he may or may not encounter. It is a cousin to the mentality behind the claim, “She was asking for it.”

Dat is de houding die de rabbi veroordeelt in zijn opiniestuk.  Jezebel juicht het standpunt toe en trekt het in een breder verband. Wat de rabbi schrijft is ook van toepassing op andere religies, signaleert het blad. Neem bijvoorbeeld Karen Armstrong. Die bracht nauwkeurig in kaart hoe allerlei christelijke kerkvaders worstelden met het lichamelijke en het seksuele. Ook zij kozen voor de makkelijkste oplossing. Geef vrouwen maar de schuld. Projecteer je afkeer op hen, stel hen verantwoordelijk. Zij moet ingeperkt worden, zodat hij niet verleid wordt.

Ook seculiere organisaties, zoals de Slutwalk beweging, stellen dit gedrag aan de kaak. Wereldwijd gingen vrouwen en mannen de straat op om te benadrukken dat mannen verantwoordelijk zijn voor verkrachting en vrouwen lastig vallen op straat. Vrouwen zijn niet de poortwachters van de mannelijke seksualiteit, ze zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van mannen, geen enkele vrouw vraagt erom verkracht te worden.

Heel goed dat een rabbi reageert op de ontwikkelingen in Israel. Velen delen zijn mening en argumenten. Die tegenstemmen kun je niet hard genoeg laten klinken in een wereld vol fanatici.

UPDATE: ter nieuwe illustratie van het probleem: na het belagen van een 8-jarig meisje, richtten ultra orthodoxe joden hun pijlen op 25 januari op een automobiliste die in de ogen van de mannen te westers gekleed was. Hun reactie was niet naar huis gaan en bidden, maar

De mannen sprongen op de auto van de vrouw, sloegen ruiten stuk, gooiden bleekwater naar binnen en staken alle banden lek. Toen de vrouw probeerde te vluchten, gooiden zij met stenen.  De 27-jarige Natali Mashiah raakte lichtgewond aan haar hoofd. Zij werd achtervolgd door een menigte, toen de politie haar kwam ontzetten. Die heeft vijf arrestaties verricht. 

Teken de petitie voor keuzevrijheid voor vrouwelijke boksers

Als het aan de internationale boksbond AIBA ligt, moeten alle vrouwelijke beoefenaren van deze sport verplicht een kort rokje dragen. Want dan kunnen mensen hen onderscheiden van de mannen – zijn ze blind of zo?. Daarnaast beweert de boksbond dat een rokje de bokssport sexy maakt. Voor het geval de boksbond het nog niet wist: vrouwen keuzevrijheid ontnemen en zonder pardon in een kort rokje persen is seksistisch. Plus: het zijn professionals, geen pin ups. Wil je protesteren, teken dan de petitie!

De boksbond vergadert vanaf 18 januari over de kwestie. Volgens Change.org heeft de bond aangegeven de mening van anderen mee te nemen. Hoe meer mensen tekenen, hoe groter de kans dat de mannen van de boksbond zich bedenken. Wat dat betreft geldt dat iedere stem telt. Ook in het belang van de sport zelf:

Female boxers have already had to fight long and hard outside the ring to get the respect they deserve inside of it. The 2012 London Games will mark the sport’s Olympic debut, after having been previously rejected by the International Olympic Committee  in 2005 for not meeting safety and universality standards. AIBA’s sartorial suggestion undermines that progress.

Daarnaast is het verplichte rokje een fout idee, omdat sporten op het hoogste niveau ook een mentale kwestie is. Het is belangrijk dat je je goed voelt in de toegestane kleding, benadrukken sportpsychologen én boksers zelf:

Queen Underwood, the U.S. favorite to win gold in the lightweight category, says the idea of wearing a skirt while boxing is distracting—she hasn’t worn a skirt in years and felt self-conscious wondering what she looked like. Sports psychiatrist Carole Oglesby, former president of WomenSport International, echoes Underwood’s sentiments.  “I’ve read [the boxers] say things like, ‘I just don’t think I’d be comfortable.’ I think that’s a mild way of saying this is embarrassing,” Oglesby says. “From a performance perspective, that’s a completely unnecessary barrier to deal with.”

Sommige vrouwen vinden het misschien prima om te boksen in een kort rokje, maar voor anderen kan het hun prestaties juist negatief beïnvloeden. Bovendien kan het oppimpen van de bokssport averechts werken:

I suspect the plan to make female boxers into sexy, delicate little flowers could well backfire if said boxers have to put up with sexist tossers buying ring-side tickets to try and get a look at their underwear – surely a perfect recipe for enhanced aggression and punching power, not ladylike elegance?

Kortom, protesteer, teken de petitie. Hopelijk vergeet de boksbond dit idiote plan heeeeel snel.

Ultra orthodoxe Joden maken vrouwen monddood

Hoe behandel je bepaalde aandoeningen aan de eierstokken? Je zou denken dat vrouwelijke artsen hier iets over te zeggen hebben, maar niet in Israel. Daar vindt een gynaecologische conferentie plaats met louter mannelijke sprekers. Vrouwen zijn slechts welkom als zwijgende toehoorder, in hun eigen hoekje van de zaal. Kritiek leveren op deze uitsluiting is lastig, zeggen betrokkenen. Mensen zijn bang om ultra orthodoxe joden te confronteren.

De slegs vir mannen conferentie in Israel is het meest recente voorbeeld van de druk van orthodoxen om vrouwen van mannen te scheiden. Daarbij komt  de apartheid voor vrouwen in de praktijk al snel neer op ‘minderwaardig’ en tweederangs. De Zesde Clan volgt de ontwikkelingen met bezorgdheid, want Israel laat zien wat er gebeurt als een ultra orthodoxe religieuze minderheid steeds meer invloed krijgt en hun normen en waarden opdringt aan anderen, desnoods met geweld. 

Tot nu toe leidde de groeiende macht van ultra orthodoxe joden in Israel al tot de volgende verschijnselen:

Vrouwen moeten achterin de bus zitten. Vrouwen moeten gebruik maken van aparte ingangen, bijvoorbeeld van supermarkten. Meisjes van 8 die naar school willen lopen, worden uitgescholden en bespuugt door volwassen mannen. Een verslaggeefster die zedig gekleed haar werk wil doen in een orthodoxe wijk wordt voor hoer uitgescholden. Vrouwen mogen niet in het openbaar zingen of spreken. Ook een prijs op het podium in ontvangst nemen mag niet, en de orthodoxe fanatici willen ook niet dat vrouwen stemmen bij – in dit geval lokale – verkiezingen. Ze hielden vrouwen op een agressieve manier tegen. Taliban, anyone???

Spreek je de ultra orthodoxen aan op dit agressieve gedrag, dan gaan ze de straat op in Holocaust-gevangenenpakjes met gele sterren op hun borst, want wie kritiek heeft is een nazi zwijn in hun ogen. Hele volksstammen schrikken van deze agressieve houding en zwijgen. Zodoende komen deze mannen weg met agressie tegen vrouwen. Dit alles gebeurt in een cultuur waarin toch al weinig aandacht is voor een respectvolle behandeling van vrouwen:

…because Jews are a people whose survival and very existence had been challenged so frequently throughout their history, they believe they must prove to the world their right to exist as both individuals and collectively as a nation. Thus women’s issues, such as wife abuse, might reveal reprehensible secrets about Jewish family life, secrets that the Jewish state would prefer to protect. In the 1970s when Freedman advocated for investigation into spousal abuse, many Knesset members accepted the “conspiracy of silence” that surrounded (and continues to surround) Israel’s imperfections, because, were Jews and Israelis to acknowledge wrongdoing, especially regarding something so personal and sacred as marriage, enemies of the Jewish state might exploit this recognition of misconduct.

Kledingvoorschrift, specifiek gericht op meisjes en vrouwen. Over zedige kleding van mannen geen woord.

Waar komt die agressieve houding van de ultra orthodoxen vandaan? De Daily Beast speculeert dat het komt doordat de Joodse stroming die deze incidenten produceert, te maken heeft gekregen met steeds meer vrouwen die meer zeggenschap willen krijgen:

In recent decades, perhaps the biggest innovation in secular Jewish life, both in Israel and the Diaspora, has been the increasing emancipation of women. And so, like their counterparts in the Muslim and Christian worlds, ultra-Orthodox Jews have responded with increasingly aggressive efforts to subjugate women in public life.

De ultra orthodoxen kunnen die houding aannemen omdat ze macht hebben (zie aanvang artikel). Die macht hebben ze onder andere omdat de Israelische regering niet wil samenwerken met Arabische politieke partijen:

ultra-Orthodox coercion stems in large part from ultra-Orthodox control of key ministries in the Israeli government. Israeli prime ministers give the ultra-Orthodox control over these ministries in return for the Knesset votes that keep them in power. And why must Israeli prime ministers include ultra-Orthodox parties in their governments? In large measure because they will not include Israel’s Arab parties.

Die politieke macht maakt het niet alleen mogelijk om normen en waarden op te leggen aan anderen, het maakt het voor de regering ook lastig om hun invloed in te dammen. In het openbaar veroordelen politieke leiders de acties van de ultra orthodoxen wel, maar ze hielden zich angstvallig neutraal toen het leger betrokken werd bij het gender vraagstuk. Steeds meer mannelijke soldaten willen namelijk niet meer met vrouwen in dezelfde eenheid dienen of ceremonies bijwonen waarbij vrouwen zingen. Wat te doen?

Prime Minister Benjamin Netanyahu won’t offer an opinion either way. He says the ultra-orthodox view deserves as much hearing as those who uphold a women’s right to sing, and he urges a dialogue in which each side respects the views of the other.

Mannen die je uitmaken voor hoer, in je gezicht spuwen en, als je doorgaat met kritiek op dit gedrag, de Holocaust erbij halen. Mannen die in wijken wonen waar ze vrouwen aanpakken met zedigheidspatrouilles, die angst en terreur zaaien, zodat verzet uit eigen kring tot het minimum beperkt zal blijven. Hoe moet je daar in godsnaam een dialoog mee voeren? Laten we maar gaan dansen met z’n allen, dat zegt misschien meer dan woorden.

Israeli's gaan de straat op tegen de genderapartheid.

UPDATE: Via Jezebel komt het bericht dat enkele mannelijke artsen zich terugtrokken als spreker op het medische congres rondom aandoeningen aan de vrouwelijke voortplantingsorganen. De organisatoren beloofden een andere bijeenkomst te organiseren waar vrouwen wel welkom zijn en actief deel mogen nemen. Dat is in ieder geval iets.

O nee!!!! Rokjes moeten bokssport ‘aantrekkelijk’ maken

Wat een timing. Koud hebben boksende vrouwen ervoor kunnen zorgen dat hun sport in 2012 een Olympische status krijgt, moeten ze opeens een rokje dragen in plaats van de gebruikelijke bokskleding. De internationale boksbond stelde dit plan op en stemt er begin volgend jaar over. De redenatie? Kijkers kunnen dan de mannelijke van de vrouwelijke bokser onderscheiden, en een rokje zou de bokssport aantrekkelijker maken. Onder andere door de sporters aantrekkelijk, want vrouwelijker te maken.

Katie Taylor in actie.

Die timing valt op:

After years of intense lobbying to have women’s boxing included in the 2012 London Olympics, the wise old men of the AIBA finally caved under the pressure. But rather than accept their loss like a man, they’ve come up with a daunting solution to separate the boys from the girls: namely, that women boxers should wear skirts. AIBA President President Ching-Kuo Wu told the Times Union, “I have heard many times people say, ‘We can’t tell the difference between the men and the women,’ especially on TV, since they’re in the same uniforms and are wearing headgear.” Polish boxing coach Leszek Piotrowski agreed when he told BBC Sport, “By wearing skirts, in my opinion, it gives a good impression, a womanly impression.” What planet are these guys living on? And who are these people who can’t tell the difference between men and women?

Inderdaad. Zijn ze blind of zo? Eén van de bekendste ambassadrices van de bokssport, Katie Taylor, heeft al laten weten dat zij uit protest afziet van deelname aan de Olympische Spelen als ze verplicht een rokje moet dragen. Dit terwijl zij als grote kanshebber voor een medaille geldt, en hard had gewerkt aan het opnemen van boksen bij de Olympische Spelen.

Het voorstel voor dit soort kledingvoorschriften staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar kwam de internationale Badmintonbond ook al met een plan om vrouwelijke sporters in een rokje te hijsen. Ook hier was het argument dat dit de sport aantrekkelijker zou maken. Opvallend. Waarom roepen bonden op gezette tijden dat sporters zich in een rokje moeten hijsen?

Womens eNews deed een rondje langs wetenschappers. Hun studies laten zien dat dit soort ideeën passen bij een cultuur die moeite heeft met sportende vrouwen:

 it’s hard for men not to find high-performing women a threat to their male sports bastion. Therefore, over the years, women have been made to appear trivial, romantic or hyper-sexualized.

De badmintonbond kreeg felle kritiek, met als één van de terechte argument onder andere dat de verplichte kledingcode seksistisch is. De bond ging opnieuw in beraad. Uiteindelijk  belandde die rokjesregel in de ijskast. Het zou de internationale boksbond sieren als die hetzelfde deed.