Tag Archives: kinderen opvoeden

Samen arbeid en zorg eerlijk delen

Stapels boeken zijn er, over de verdeling van betaald en onbetaald werk, arbeid en zorg, inclusief oproepen aan stellen om tot een eerlijkere verdeling van taken te komen. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je het aan? De Zesde Clan kent geen Nederlands voorbeeld, maar vond wel een Amerikaanse site met de naam Equally Shared Parenting (ESP). De makers van de website geven mannen en vrouwen hier instrumenten in handen om hun leven anders in te richten. Handig!

Alles begint met inzicht, dus de site linkt door naar een aantal programmaatjes om in kaart te brengen wie wat doet in huis en op kantoor. (Zie de Housework Equality Scale als voorbeeld.) Partners kunnen noteren wie wat doet, hoeveel tijd ze besteden aan betaald werk, kinderverzorging en huishouden. Ook kunnen ze in kaart brengen hoeveel vrije tijd ze over houden en hoe de kwaliteit daarvan is. Ben je echt vrij, of kun je om de haverklap gestoord worden door de volgende huishoudelijke crisis?

Aan de hand van de uitkomsten kun je met elkaar in gesprek gaan. Ben je tevreden? Of juist niet, en waar zit ‘m dat in? Wat kan er anders? Op basis van de feiten zoals je die zelf in kaart hebt gebracht kun je afspraken maken om een fijner leven te krijgen. Want dat is het doel van de site: een leven waarin je niet wordt gedwongen te kiezen voor een loopbaan óf tijd aan je kinderen besteden, maar het kan combineren met een partner die snapt wat je aan het doen bent. Scheelt veel stress en frustratie.

Ter inspiratie – het blijft een Amerikaanse site hè – biedt ESP levensverhalen van mensen die op deze manier aan de slag gingen. Mocht je denken dat alles alleen geldt voor keurige hetero gezinnen, dan helpt de site je meteen van dat vooroordeel af. Ook lesbische stellen worstelen met dezelfde dilemma’s. In andere verhalen komen de mogelijkheden met parttime werken aan bod. In Amerika zijn ze daar nog niet zover mee. In Nederland is parttime werken veel gewoner, dus het zou hier makkelijker moeten zijn om minder uren betaald werk te verrichten en daardoor meer ruimte te scheppen voor andere belangrijke zaken.

Enfin, mocht iemand een Nederlandstalige website weten met dit soort handige lijstjes en programma’s, laat het ons weten en we zetten de link meteen in dit artikel. Tot die tijd: veel plezier met equally shared parenting!

Wij lezen de Emancipatiemonitor zodat u dat niet hoeft te doen, deel 1: houding en mentaliteit

Nederlanders hebben een conservatieve mentaliteit. De Emancipatiemonitor 2010 brengt de elkaar versterkende meningen, normen en waarden keurig in beeld. Van ‘de moeder weet beter hoe ze voor kinderen moet zorgen’ tot aan ‘fulltime werk is het beste wat een man kan overkomen’, het sluit op elkaar aan en zorgt ervoor dat veel mensen de kudde volgen. Het resultaat is het anderhalfverdieners model, waarbij hij fulltime werkt en zij hooguit parttime, en een achterstelling van vrouwen op gebieden die niet behoren tot huishouden en kinderen opvoeden.

Normen, waarden en meningen over allerlei onderwerpen komen bij diverse hoofdstukken terug. De Zesde Clan zet de onderzochte opvattingen hier op een rijtje. Lees en huiver:

 • moeders met kinderen tot 4 jaar zouden van 27% van de bevoking óf niet buitenshuis mogen werken, of hooguit twee dagen per week
 • moeders met kinderen tot 4 jaar mogen van 24% van de bevolking maximaal drie dagen per week buitenshuis betaald werken
 • Kinderen op de basisschool? Dan meent 43% dat een baan van hooguit drie dagen ideaal is voor de moeder.
 • Vader met kind tot 4 jaar: vier dagen per week werken is prima volgens 40%, nog eens 32% vindt voor vaders een fulltime baan ook ideaal.
 • Kinderen op de basisschool? Dan is voor vader een fulltime baan voor 49% van de bevolking het beste, en vindt nog eens 38% een forse deeltijdbaan van vier dagen in de week ook goed.
 • Tweederde van de bevolking vindt het ok als een peuter naar de kinderopvang gaan, mits dat beperkt blijft tot twee a drie dagen per week.
 • 49% van de vrouwen en 71% van de mannen vindt dat een baby het eerste jaar thuis bij de ouders moet blijven
 • 55% van de mannen vindt een vrouw het beste geschikt om kinderen op te voeden
 • 40% van de stelletjes heeft nooit expliciet afspraken gemaakt over de verdeling van taken in huishouden en zorg voor kinderen
 • 37% van de bevolking vindt dat de vrouw net zo goed thuis kan blijven als haar inkomen maar net genoeg is om de kinderopvang te betalen
 • 41% van de vrouwen en 31% van de mannen vindt dat vrouwen te weinig invloed hebben bij de besluitvorming over belangrijke kwesties (denk aan kabinetsformaties etc.)

Uit de antwoorden op de stellingen blijkt overduidelijk dat mannen zichzelf zien, en door anderen gezien worden, als de kostwinner. Voor vrouwen zou betaald werk minder belangrijk moeten zijn. Met name als er kinderen komen keuren veel mensen betaald werk voor moeders af: van de kwart die geen tot hooguit twee dagen betaald werk acceptabel vindt, tot de bijna eenderde die het met drie dagen wel genoeg vindt.

Daar komt dan bovenop dat iets meer dan de helft van de mannen naar de vrouw kijkt als het gaat om kinderen opvoeden – zij zou dat beter kunnen. En dat 40 % van de mensen niet van tevoren bespreekt hoe ze het gaan regelen met de verdeling van arbeid en zorg, taken in huis, etc. Gezien die opvattingen is het niet zo vreemd dat veel mensen volautomatisch in traditionele rolpatronen rollen. En dat dit met name gebeurt op het moment dat het eerste kind geboren wordt.

De uitzonderingen komen uit de hoek van de mensen die niet voldoen aan het mannetje/vrouwtje/kindje model. Zo hechten alleenstaande vrouwen veel meer belang aan het hebben van betaald werk dan vrouwen met partner. Zij zeggen ook veel vaker expliciet dat zij zelfstandig willen kunnen leven. Bij vragen over de verdeling van betaald en onbetaald werk hield 10% het bovendien op ‘geen antwoord’, omdat zij andere manieren van leven hebben dan het gangbare model van stelletjes of gezinnen.

Het positieve nieuws is dat grote minderheden van de mannen en vrouwen beginnen in te zien dat die stand van zaken maakt dat vrouwen maatschapppelijk gezien achterop raken. Maar liefst 41% van de vrouwen vindt dat vrouwen te weinig invloed hebben op belangrijke besluiten, en 31% van de mannen steunt hen daarin. Gemiddeld 65% van de bevolking snapt bovendien waarom er zoveel moeite wordt gedaan om meer vrouwen de kans te geven door te stromen naarvloedrijke posities. En 44% van de vrouwen, plus 34% van de mannen, zou graag zien dat de volgende minister-president een vrouw is. Wie weet!