Tag Archives: Kenau

Kenau werft mensen voor haar leger

Wil je meisjes ondersteunen, zodat zij op kunnen groeien tot sterke vrouwen? Sluit je dan aan bij Kenau’s leger. Met deze campagne slaat Plan Nederland twee vliegen in één klap. Aansluiten bij de aanzwellende populariteit van de biografie en de verfilming van het verhaal van Kenau Simonsdochter Hasselaer, die de Spanjaarden klop gaf tijdens het beleg van Haarlem in de zestiende eeuw, én de situatie van meisjes verbeteren. Ook Nederlandse vrouwen kunnen baat hebben bij de rehabilitatie van Kenau.

Wereldwijd verkeren veel meisjes in een lastige positie. Culturele, sociale en religieuze factoren maken dat meisjes minder vrijheden hebben dan jongens, vaker niet naar school gaan, en blootstaan aan schendingen van het lichaam. Zoals bij de genitale verminking van meisjes.

Plan Nederland zamelt daarom al jaren geld in voor projecten die specifiek op meisjes gericht zijn. De vele activiteiten rondom Kenau bieden de organisatie dit jaar nieuwe mogelijkheden om mensen te betrekken bij de strijd om meisjes een beter leven te geven. De organisatie maakt daarbij onder andere gebruik van serious gaming, een methode om via computerspelletjes serieuze zaken aan te kaarten en bewustwording te creëren,

Dit alles gebeurt nu omdat Kenau, de heldin van de tachtigjarige oorlog, midden in de belangstelling staat. Historica Els Kloek schreef een dubbelbiografie over de Haarlemse zakenvrouw en haar tijdgenoot, Magdalena Moons. Beide vrouwen streden tegen de Spanjaarden en golden als heldinnen. Dat veranderde pas in de negentiende eeuw, een tijdperk waarin onze samenleving in versterkte mate geen geduld had met vrouwen die iets anders deden dan moeder en huisvrouw zijn. Kenau werd een scheldwoord voor een agressief manwijf, en Moons stond opeens te boek als een hoer.

Pas nu beginnen mensen door die vijandige mythes heen te prikken. Kloek ontdeed Kenau’s levensverhaal van het stof en de misverstanden, en herstelde de reputatie van Moons. Bovendien staat Kenau centraal in een film, die op 6 maart de Nederlandse bioscopen bereikt. Op 7 maart reikt Haarlem de Kenau Hasselaerpijs 2014 uit aan mensen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van emancipatie. Vanaf 6 april kunnen mensen naar een opera over Kenau, en exposities bezoeken. Teveel om op te noemen.

Naast meisjes helpen en geld inzamelen is deze ontwikkeling nog vanwege een andere reden belangrijk. Woorden betekenen iets en drukken een wereldbeeld uit. Kenau geldt als een scheldwoord om ‘manwijven’ mee te diskwalificeren. Dat doet iets met vrouwen. Het perkt onze vrijheid in om te zijn wie we zijn. Het scheldwoord bekrachtigd namelijk een welbekende dubbele moraal. Hij is een krachtige leider, zij is bazig. Hij is assertief, zij is agressief. Hij krijgt ruimte, zij moet zich in allerlei bochten wringen omdat mensen haar anders niet meer aardig vinden. Hij blijft een individu, zij krijgt het etiket ‘Kenau’ opgeplakt als ze zich niet gedraagt zoals het hoort.

Voor gemarginaliseerde groepen, zoals vrouwen, kan het herdefiniëren van scheldwoorden een krachtig wapen zijn in de strijd om zulke conservatieve mores aan te pakken. Het scheldwoord verandert in dat geval in een geuzennaam, waar je kracht aan kunt ontlenen. Eerder gebeurde dit bijvoorbeeld met het scheldwoord slet. Toen een Canadese politieman openlijk zei dat vrouwen erom vragen verkracht te worden, als ze zich kleden als sletten, leverde dat een wereldwijde protestbeweging op. Vrouwen organiseerde slettenmarsen en gebruikten het scheldwoord om de verkrachtingscultuur aan te klagen:

Slet is sinds kort namelijk niet alleen een scheldwoord, maar ook een nieuwe geuzennaam voor vrouwen die er genoeg van hebben te worden afgerekend op hun uiterlijk. En daar ben ik er één van.
Na Toronto, Londen, Seoul en New Delhi gingen afgelopen zaterdag ook in Berlijn vrouwen de straat op voor de Slutwalk. Zo’n duizend zelfbenoemde sletten liepen mee in korte rokjes, kousen en sommigen zelfs naakt, om te protesteren tegen het wijdverbreide idee dat sexy geklede vrouwen “er zelf om vragen”.

De positieve aandacht voor Kenau helpt om een vijandig vrouwbeeld bij te schaven. Als campagnes rondom Kenau ook nog leiden tot meer financiële steun voor meisjes, is dat helemaal prachtig. Doneer en sluit je aan bij Kenau’s leger. Want Kenau, dat zijn we allemaal!