Tag Archives: keizersnede

Derde debat Clinton-Trump door een genderbril

Hillary Clinton won het derde debat tussen haar en Donald Trump. Behalve Trump’s gedraaikont rond de vraag hij de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen zou respecteren ja of nee, speelde zich opnieuw een genderstrijd af op het podium. Met een man die Clinton een nare vrouw (‘nasty woman‘) noemde, abortus beschreef in apocalyptische termen (doelde hij misschien op een keizersnede?), onder het uitroepen van ‘ik ga abortus verbieden’ en ‘ik respecteer vrouwen’. Tuuuuurlijk joh.

Tja. Trump. Het publiek lachte bij zijn bewering dat niemand vrouwen zo respecteert als hij.

Hoe moet je een man worden met Trump als voorbeeld, vraagt een transgender-redacteur van magazine Slate zich af. Het enige positieve is dat Trump zo’n duidelijk schoolvoorbeeld van giftige mannelijkheid geeft, dat er zowaar een serieuze discussie over mannen en mannelijkheid op gang komt in de V.S. Inclusief een verhoogde aandacht voor de schadelijke effecten van Trump’s soort mannelijkheid. Oproepen dat mannen iets moeten met de angst en onzekerheid die onder machogedrag a la Trump schuil gaan. De verkrachtingscultuur en de mythe van ‘goede’ en ‘slechte’ mannen. En moeders en vaders die hun zonen publiekelijk wijzen op andere vormen van man-zijn.

Enfin. Wat Trump in het derde debat ook deed, Clinton bleef opnieuw kalm, onverstoorbaar, en haarscherp. Zelf draaide ze op haar beurt nergens omheen wat genderkwesties betreft. Bijvoorbeeld toen het ging om abortus. Ga eens luisteren naar de vrouwen waar ik mee heb gesproken, riep ze Trump op. Om daarna het recht van baas in eigen buik te verdedigen, met de stelling dat de overheid zich niet moet bemoeien met vrouwen die zo’n moeilijke keuze moeten maken.

Cosmopolitan signaleert dat Clinton, bij onderwerpen zoals reproductieve rechten en seksueel geweld, over vrouwen sprak zoals geen enkele mannelijke kandidaat ooit voor elkaar kreeg. Omdat ze het woord ‘wij’ kon gebruiken. Wij vrouwen. Wij weten hoe het voelt als mannen je behandelen als een willoos seksobject. Wij vrouwen willen gelijk loon voor gelijk werk. Wij vrouwen weten hoe het is als je een ongewenste of gevaarlijke zwangerschap af moet breken. En hoe vernederend, eng en gevaarlijk het is als je geen baas in eigen buik kan zijn.

Magazine Slate constateert dat landen alleen al om deze reden meer vrouwen op politiek machtige posities nodig hebben:

When men discuss abortion among themselves, as they do in far too many policy discussions, it takes on a detached air of philosophical principles. When Clinton’s on the stage, it becomes about flesh and blood: women’s bodies and their most private, sacred rights to determine the courses of their own lives. Of all the reasons it benefits the nation to have more women in politics, this may be the biggest—the shift of women’s lives from the realm of hypotheses into the real world.

UPDATE: Vrouwen een naar wijf /nasty woman noemen, of erger, heeft een lange geschiedenis. Zulke beledigingen zijn namelijk erg handig voor mannen die vrouwen klein willen houden en die onbehagen rond vrouwen met macht willen versterken, analyseert de New York Times. Inmiddels verkopen verkiezingen-shirts met slogans als ‘nasty women vote’ erop als een dolle.

UPDATE 2: Beide kandidaten moesten een soort stand up comedian routine doen tijdens een diner met allerlei Belangrijke Mensen. Trump verruilde grappen voor gescheld op Clinton en oogstte boe geroep. Clinton hield een speech die én grappig was, én ontroerend, en van politiek belang omdat ze sprak over de normen en waarden waarmee ze een presidentschap in wil gaan als ze het wordt. Trump, wegwezen…

‘Pretkeizersnede’ blijkt kul

Laten we even lezen wat een verslaggever van de Volkskrant een paar jaar terug te zeggen had over vrouwen die bevallen met een keizersnede. Komt-ie:

McDonald’s, kant- en klaarmaaltijden, een pret-keizersnede. Het gemak dient de mens, medische techniek is dienend. Niet wachten tot de baby is uitgeteld maar operatief halen zonder kleurscheuren. Via een flinke snee in de buikwand, boven het schaambeen. Op het moment dat het uitkomt, ingepland in het operatieschema. De voordelen zijn voor de vrouw, de mogelijke nadelen voor de baby.

Een flinke snee in de buikwand? Auw, dat klinkt helemaal niet prettig! Dat klinkt eerder als een zware ingreep, waar je een flink litteken aan over houdt. En hoezo die belangentegenstelling tussen moeder en kind? Waar zijn de argumenten of het bewijs?

Dit houd je over aan een keizersnede.

Desondanks staat Nederland niet alleen in de negatieve beeldvorming rond vrouwen die bevallen met een keizersnede. In Engeland bijvoorbeeld heet dit: ‘too posh to push’, oftewel ze voelen zich te goed om te persen. In beide gevallen schilderen de media een beeld van luie varkens, die geen pijn willen lijden en alleen aan zichzelf denken. Ze shoppen en vragen uit gemakzucht om een keizersnede, of omdat de carrière voor gaat.

Maar wat blijkt, groot nieuws in Engeland: een uitgebreid onderzoek bij meer dan 180 ziekenhuizen, bij meer dan 600.000 geboorten, wijst uit dat vrouwen met een keizersnede bevallen vanwege noodzakelijke medische redenen. En ook in Nederland blijkt dat je kunt discussieren over het tijdstip waarop de arts een keizersnede inzet, maar ook hier gaat het om medisch noodzakelijk handelen. Dat plaats vindt in 15% van de bevallingen, tegen 24% in Engeland. En te maken heeft met stuitliggingen, medische complicaties bij de bevalling en andere zwaarwegende belangen.

‘Ingreep vindt plaats omdat het medisch noodzakelijk is’ zou geen groot nieuws mogen zijn. Maar als je als aanstaande moeder zo negatief wordt weggezet, moet je wel blij zijn met de aandacht voor dit wetenschappelijk bewijs. Dan houden deze waardeoordelen hopelijk een keertje op.