Tag Archives: katholieke kerk

Poolse regering doet nieuwe poging om abortus te verbieden

Wat een achtbaan. Eerst kondigt de Poolse regering aan dat ze abortus min of meer onmogelijk wil maken. Na enorme protesten trok de landelijk dominante partij die keutel in. Vervolgens komen ze vrolijk met nieuwe pogingen om de baas te zijn in baarmoeders van andere mensen. Met het plan om het afbreken van een zwangerschap te verbieden als de foetus medisch gezien niet levensvatbaar is.

Ja, u leest dat goed. De Poolse overheid vindt het prima als vrouwen een tijdje rondlopen met een lijkje in hun baarmoeder en daarna een dode baby baren. Of een baby baren die na vijf minuten sterft vanwege enorme medische problemen. Want, zo leggen woordvoerders uit, dan kunnen mensen de baby een naam geven, laten dopen en op de correcte katholieke manier begraven.

Dit laatste geeft een hint waarom de leidende conservatieve partij zo hardnekkig blijft proberen om abortus uit te bannen. Deze partij kwam aan de macht met actieve steun van de katholieke kerk. Voor wat hoort wat. Dus ijvert de conservatieve regering nu voor kwesties die de kerk belangrijk vindt. Zoals vrouwen het recht ontzeggen om baas in eigen buik te zijn.

Poolse vrouwen leggen in de media uit hoe gruwelijk deze nieuwe plannen zijn:

Leszczyńska said: “It’s sick to consider forcing women to give a birth to a fatally damaged child. What monster would even think of such a thing? Pregnancy and giving birth is hard work, pain, risk – and they expect us to suffer all these things? Will they congratulate themselves when we are crying and watching our newly born babies die?”

Zie voor een kijkje naar de praktijk naar Katholieke ziekenhuizen in de V.S., waar de geleefde realiteit van vrouwen keihard in botsing komt met oekazes van een uit mannen bestaand machtsblok. Miskramen veranderen opeens in levensgevaarlijke situaties, omdat artsen bijna niks mogen doen. Stem je toch in met het afbreken van een zwangerschap, bijvoorbeeld als het leven van de vrouw in gevaar is, dan loop je als medewerker van zo’n ziekenhuis het risico dat de kerk je excommuniceert. Tot slot loop je als katholiek ziekenhuis ook het risico op rechtszaken. Alleen al om die reden zou de Poolse regering dit alles niet moeten willen…

Abortus vergeven betekent nog steeds vrouwen veroordelen

Vanaf december hoeven gelovige vrouwen die een ongewenste zwangerschap afbreken, niet meer bang te zijn voor excommunicatie (= uit de Katholieke Kerk verbannen worden). Een jaar lang kan een gewone priester hen vergeving schenken ALS de vrouw berouw toont. Goed he, van de Paus. Probleempje: ‘genade schenken’ betekent nog steeds dat je vrouwen veroordeelt. En de R.K. kerk oefent overal nog steeds haar maximaal mogelijke invloed uit om abortus zo moeilijk, gevaarlijk en stigmatiserend mogelijk te maken voor meisjes en vrouwen.

Volgens een opiniestuk in de New York Times bedrijft de kerk vooral p.r. met dit zogenaamd mildere abortusstandpunt. Met de vergevingsriedel speelt de Paus bovendien de anti-abortusbeweging in de kaart:

The anti-abortion movement’s refashioning of women seeking abortions from selfish tramps to weak-willed victims has been an effective move. […] Pope Francis’ announcement fits into this successful strategy. Rather than a step forward for women, it’s a public relations move that covers for the real problems the church’s anti-contraception and anti-abortion positions cause women around the world.

Die problemen duiken overal op. Niet voor niets zou RH Reality Check de situatie om willen keren. Niet vrouwen moeten om vergeving vragen, maar de Paus en de kerk. De ellende die het abortusstandpunt van de kerk veroorzaakt, haalt op gezette tijden de media. In Brazilië intervenieerde de kerk toen een negenjarig meisje, een kind dus, na seksueel misbruik zwanger raakte. De kerk excommuniceerde de arts en familieleden die het kind een abortus wilden gunnen. De verkrachter ging echter vrijuit en mocht gewoon bij de kerkgemeenschap blijven.

De kerk beïnvloedde ook de politiek in Nicaragua en Ecuador, zodat regeringen draconische anti abortus wetgeving aannamen. De bijna absolute verboden brengen de levens van meisjes, vrouwen en kinderen in gevaar en betekenen een ernstige schending van de mensenrechten.

Dichter bij huis behoort de kerk ook tot de krachten die de reproductieve rechten van vrouwen inperken. Polen kreeg eind jaren negentig, gesteund door de kerk, een van de strengste anti abortuswetgeving van Europa. Ook Spanje kreeg met de macht van de kerk te maken. Na een episch gevecht konden vrouwen de ergste kantjes van een vergaande anti abortus wet afvijlen, maar ze konden niet voorkomen dat tieners van 16 tot en met 18 jaar expliciet toestemming van hun ouders moeten krijgen voordat ze een ongewenste zwangerschap afbreken.

Dat lijkt logisch, totdat je rekening houdt met incest, mishandeling en andere drama’s tussen ouders en kind. In die gevallen is zulke macht in handen van mensen die niet het beste met je voor hebben, een enorm probleem en een extra wapen om schade toe te brengen aan een meisje.

Over dit alles hoor je de Paus en de rest van de kerkleiding niet. Onder andere de Huffington Post pleit er dan ook voor dat de R.K. Kerk met daden komt. Paus Franciscus zou bij kunnen dragen aan het afschaffen van een Amerikaanse regeling die financiële steun verbiedt aan organisaties die abortus in hun pakket hebben. Franciscus zou katholieke ziekenhuizen de mogelijkheid moeten geven volledige medische zorg aan vrouwen te bieden. En de Paus zou het belang van legale, vrij toegankelijke abortus in z’n algemeenheid kunnen omarmen. Dan pas neem je vrouwen serieus en is het hopelijk afgelopen met kinderen die gedwongen een kind moeten baren.

Laat ik afsluiten met het enige positieve wat ik aan de hele zaak kan ontdekken. Hoe dom, paternalistisch en losgezongen van de realiteit ook, de Pauselijke uitspraak heeft de discussie over kerk en reproductieve rechten flink aangezwengeld. Mensen praten. Journalisten schrijven opiniestukken. Feiten komen (opnieuw) in de belangstelling. Die discussie is goud waard, want het is de enige manier waarop mensen zich bewust worden van de dubbele moraal en kunnen strijden voor een wereld waarin vrouwen hun eigen lot kunnen bepalen, in plaats van op hetzelfde niveau te moeten functioneren als konijnen.

Nieuwe paus brengt vrouwen geen hoop

Abortus mag nooit, ook niet als een vrouw zwanger werd na verkrachting, als ze geestelijk gehandicapt is, of als haar eigen leven in gevaar is. Voorbehoedsmiddelen mogen ook niet. Oh, en over homoseksuelen en lesbiennes heeft de nieuwe Paus Franciscus ook nare uitspraken gedaan. De verpakking is misschien wel nieuw, maar onder andere NBC News omschrijft hem als een status quo paus. Vrouwen hebben nog steeds niks aan de geestelijk leider van de Katholieke Kerk als het gaat om hun lijf en leven.

Onder andere The New Yorker maakt duidelijk dat de nieuwe Paus vrouwen, homo’s en lesbiennes weinig brengt:

That means that you will not see women in the priesthood anytime soon; or married clergy; or an end to the bans on divorce, abortion, and contraception; or a reprieve for the nuns in trousers who go forth to give food, music, and solace to the poor; or even an acknowledgement that “unrepentant” gay and lesbian Catholic men and women might, conceivably, get to heaven. (The best that the church has managed to come up with by way of reform of its social doctrine is to “permit” the use of condoms—not for contraception, but in cases where one partner in a married couple is H.I.V.-positive, to prevent the spread of the disease).

Dat is niks nieuws. Zodra een godsdienst institutioneel wordt en een hiërarchie krijgt, heet het dat de heilige boeken uitmaken dat mannen de leiding moeten hebben. En komen vrouwen terecht in een tweederangs positie, gekenmerkt door geen of alleen lage ambten in religieuze organisaties, soms aparte ingangen of bidruimtes, vaak achterin of bovenin het heilige gebouw, en een lange, lange reeks ge- en verboden om hun seksualiteit aan banden te leggen, hun uiterlijk te controleren, en hun geestelijk leven in te perken.

Op dit punt roept een of andere trol meestal ‘bewijs het’. Nou, hier kunnen ontelbare links volgen, zie de rest van dit weblog waar talloze voorbeelden staan uit alle delen van de wereld. Of sla eens een krant open. Dus sorry als de Zesde Clan niet deelt in de opwinding en lofprijzingen rondom de sobere, nederige uitstraling van de nieuwe paus. Been there, done that, bought the t-shirt, gaaaaaaap, volgende!

Wij veren pas op als een geestelijk leider vrouwen als zelfstandige mensen ziet, hen laat delen in de macht, en hen baas in eigen buik laat zijn. Dat zouden we pas revolutionair en vernieuwend vinden.

Amerikaanse bisschoppen pakken scouting aan

Wat is het eerste waar je aan denkt bij de scouting? Juist, meisjes die de hoer spelen, homoseksualiteit en abortus promoten, iedereen met linkse denkbeelden proberen te hersenspoelen en op sinistere wijze allianties aangaan met andere, nog engere organisaties die baby’s dood willen maken, zoals Planned Parenthood. Dat moet stoppen! Daarom lanceert het hoogste religieuze orgaan in de Verenigde Staten, de Amerikaanse organisatie van Katholieke Bisschoppen, een diepgaand onderzoek naar de handel en wandel van de Girl Scouts.

De actie van de bisschoppen volgt na de veroordeling van vrouwelijke religieuzen. Amerikaanse nonnen zouden radicale feministes zijn, die hun achterwerk afvegen met de katholieke dogma’s en veel te veel tijd besteden aan minderbedeelden helpen, en andere communistische hobby’s. Ze moeten terug hun hok in en het morele kompas van de bisschoppen volgen. Nou, dat gaat helemaal goed komen.

Nu de katholieke kerk korte metten heeft gemaakt met volwassen vrouwen, is de stap naar meisjes snel gezet:

They’re concerned that various program materials used by the Scouts have been offensive to the Catholic faith and that the Girl Scouts have affiliated themselves with other unsavory groups. […]  One of the biggest worries is that the Girl Scouts of the USA are a member of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (which is made up of scouts from 145 nations). WAGGGS has said that young women “need an environment where they can freely and openly discuss issues of sex and sexuality,” and it has also promoted access to condoms to prevent the spread of disease.

De horror! De horror! Snel, bisschoppen, laat die pedopriesters met rust en doe iets om deze ramp tegen te gaan!

Voor alle duidelijkheid: de Girl Scouts zijn een begrip in de Verenigde Staten. Het honderdjarige instituut is vooral bekend vanwege koekjes verkopen voor goede doelen, en meisjes met leuke en leerzame activiteiten iets meegeven voor de rest van hun leven. Voordat de Republikeinse partij veranderde in een bolwerk van woedende vrouwenhaters maakte niemand een probleem van het bestaan van dit instituut. Helaas wijzigde het politieke klimaat in het land. De activiteiten van de Girl Scouts zijn opeens verdacht. De link met de opkomst van conservatieve stromingen ontgaat mensen niet. Bijvoorbeeld: 

There are so many aspects to this inquisition… I mean inquiry, that one hardly knows where to begin. But aside from our society’s infantile squeamishness about the realities of human sexuality and the health issues that a lack of information inevitably causes, there’s the troubling issue of the Catholic Church joining the ranks of conservatives using the Girl Scouts as a political football.

En deze:

one might begin to wonder if we haven’t finally tumbled down the rabbit hole. I mean, we are talking about the Girl Scouts here–you know, that organization that helps form girls into confident, self-possessed grown women who take leadership roles in society. Now who could possibly have a problem with that?

Inderdaad. Maar in de V.S. is alles mogelijk, en ook koekjes verkopende scoutingmeisjes staan tegenwoordig onder verdenking.

Priesters roepen op tot ongehoorzaamheid

Vrouwen tot priester mogen wijden. De communie geven, ook aan mensen die gescheiden zijn. Een grotere rol voor leken in de Katholieke Kerk, ongeacht hun sekse of huwelijkse staat. Dat willen tot nu toe 300 Oostenrijkse priesters. Ze ondertekenden een Oproep tot Ongehoorzaamheid om het Vaticaan te bewegen deze vernieuwing door te voeren en een kerk te scheppen die weer van de mensen is, in plaats van de dogma’s. Dagblad De Morgen signaleert dat de petitie inmiddels ook Belgische priesters bereikt heeft.

Als het aan Oostenrijkse priesters ligt kunnen vrouwen straks gewoon hun roeping volgen.

Rome probeert echt wel met de tijd mee te gaan. Het Vaticaan opende een nieuwe, eigen site, en de Paus stuurde zijn eerste Twitterbericht de wereld in. Maar als het gaat om mannen, vrouwen en priesterschap liggen de verhoudingen al eeuwenlang muurvast. Het gevolg is dat de kerk allerlei mensen uitsluit, zoals vrouwen en gehuwde mannen die hun roeping willen volgen. Of gescheiden mensen. Officieel moeten priesters deze echtbrekers de communie weigeren. Het gevolg: gelovigen vervreemden van de kerk en stemmen met hun voeten. Ook in Nederland staan steeds meer kerken leeg en worden parochies bevolkt door zestig plussers.

Het Oostenrijkse Pfarrer Initiatieve vindt dat priesters hun geweten moeten kunnen volgen. In hun Oproep tot Ongehoorzaamheid (Duitse tekst) stellen ze dat voor God de vrijheid van meningsuiting geldt. Priesters die de oproep ondertekenen beloven iedere dienst te beginnen met een gebed om hervormingen, iedereen toe te laten tot diensten en aan iedereen de communie te geven. Verder zeggen ze toe dat ze, bij iedere bijeenkomst die ze bijwonen, zullen verzoeken om vrouwen en gehuwde mannen toe te laten tot het priesterambt.

Tot slot kondigen de ondertekenaars aan dat ze op zondag slechts één dienst leiden. Bij de andere diensten kunnen dan competente mannen en vrouwen leiding geven aan de ceremonie. Hiermee geven ze vrijwilligers taken die ze van het Vaticaan niet mogen hebben – leken mogen officieel hooguit de priester ondersteunen of een stukje uit de Bijbel voorlezen.

Onnodig te zeggen dat de Oostenrijkse bisschoppen de oproep veroordelen. Ze beschuldigen de organisatie Pfarrer-Initiatieve van selectieve waarneming en menen dat de aangekondigde acties de identiteit en de eenheid van de kerk aantasten.

Vaticaan ontslaat bisschop wegens vraag over vrouwelijke priesters

Kinderen misbruikt? Geen probleem, het Vaticaan stuurt je gewoon naar een andere parochie en dan kun je daar opnieuw beginnen. Maar vragen stellen over de mogelijkheid ook vrouwen tot priester te wijden? Dat leidt meteen tot ontslag op staande voet. Het overkwam de Australische bisschop William Morris.

Bisschop Morris, ontslagen wegens de suggestie de mogelijkheid van vrouwelijke priesters nog eens te overwegen.

Morris lag onder vuur sinds 2006. Hij schreef toen een brief waarin hij signaleerde dat de kerk een groot tekort aan priesters heeft, en dat dit een probleem begint te worden. Zou het niet mogelijk zijn het toch nog eens te hebben over vrouwelijke priesters?

Vanaf het moment dat Morris deze vragen stelde, stelde het Vaticaan een onderzoek naar hem in. Dat leidde nu tot zijn ontslag door de paus, Benedictus XVI. Volgens Newser pakte de paus Morris hard aan. Normaal gesproken krijgen in ongenade gevallen bisschoppen de kans zelf hun ontslag aan te bieden. In het geval van Morris daarentegen stuurde het Vaticaan hem gewoon naar huis, punt.

Parochianen ontvingen het nieuws met afgrijzen. Zodra het bekend werd verzamelden honderden katholieken zich voor het huis van de bisschop, om hem te steunen en te bedanken voor zijn inzet. Morris zelf zei dat hij niet kwaad is op de kerk:

Bishop Morris said yesterday the Vatican does not like controversial questions being asked, but he is not angry at the church hierarchy. “I think that once they make a decision on a particular area, where there is an authoritative decision … they decide they don’t want any more discussion,” he said. “When you start to ask questions, you’re seen as dissenting from their position.”

Kerk komt steeds meer in de problemen vanwege misbruik

Na alle schandalen rondom pedopriesters blijkt dat ook nonnen in de jaren zestig hun handen niet thuis konden laten. Volgens het ANP hebben zich in België inmiddels vier vrouwen gemeld die seksueel misbruikt werden in een katholiek weeshuis in Kortrijk. Van de beschuldigde nonnen is er nog maar eentje in leven. Ze is 97 jaar en gaf in Belgische kranten aan dat ze van niets weet. Het misbruik zorgt wereldwijd voor steeds meer problemen voor de katholieke kerk.

Na een golf schandalen rondom pedopriesters beschuldigen vier vrouwen nu ook nonnen van misbruik.

Die problemen uiten zich op verschillende manieren. In de eerste plaats lopen parochies leeg. Sinds de eerste schandalen in Nederland en België losbarstten, begonnen mensen zich uit te schrijven. De exacte cijfers over 2010 zijn nog niet bekend, maar toen Trouw in juni vorig jaar zeven Nederlandse bisdommen belde en een rondgang maakte langs verschillende parochies, kwam de teller al snel op enige duizenden. Dit terwijl katholieken normaal gesproken zelden de stap maken om formeel aan te vragen dat de parochie hun naam uit het kerkregister schrapt.

Het tweede probleem is van financiële aard. Onder andere in de Verenigde Staten is het gebruikelijk slachtoffers hoge schadevergoedingen te betalen als ze voor de rechter hun gelijk hebben behaald. Vanwege de wandaden van priesters moeten parochies zo diep in de buidel tasten, dat het soms misgaat. Zo vroeg begin dit jaar het aartsbisdom in Milwaukee officieel faillissement aan. Het bisdom kan het opgeeiste geld niet betalen, meldt het ANP.

De parochie in Milwaukee kwam in de problemen nadat een van hun priesters veroordeeld werd voor het misbruiken van meer dan 200 kinderen over een periode van 24 jaar. Het bisdom verkocht gebouwen, voerde flinke bezuinigingen door en nam spaargeld op om de zaak te schikken. Maar dat was niet genoeg. En Milwaukee is niet het enige bisdom dat op deze manier ten onder gaat. Sinds 2004 vroegen vijf andere bisdommen om dezelfde reden het faillissement aan.

Tot slot is daar het vraagstuk van de morele geloofwaardigheid. De vertegenwoordigers van de katholieke kerk – priesters, bisschoppen, de paus – preken wat af over hoe je je als mens moet gedragen. Ze doen graag uitspraken over goed en kwaad. Als dan blijkt dat je instituut een broeinest is van pedopriesters (en nu dus ook de eerste ‘pedonon’), ondermijnt dat ieder moreel gezag wat je nog hoopt te hebben.

Volkskrantcolumniste Malou van Hintum zag in maart 2010 nog maar één oplossing: de Paus, zelf ook beschuldigd van het in de doofpot stoppen van misbruikschandalen, moet biechten. Met het hele pakket van schuld bekennen, berouw tonen en om vergeving vragen. Misschien dat het dan nog iets wordt met de katholieke kerk.

Paus wijst gebruik condooms nog steeds af

Helaas, alle hoop op een tolerantere houding van de katholieke kerk tegenover het gebruik van condooms kan weer terug de la in. In een verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer verduidelijkt de Paus eerdere uitspraken. Ja, condooms zijn verwerpelijk. En inderdaad, mensen mogen condooms NIET gebruiken als voorbehoedsmiddel. Omdat alleen vrouwen zwanger kunnen worden is dit een diep seksistisch standpunt. Het risico van seks komt helemaal bij haar te liggen. 

Volgens The Independent vloeit de verklaring van de Vaticaanse congregatie voort uit druk van conservatieve elementen binnen de kerk. Deze orthodoxen kwamen in het geweer na de publicatie van een boek vol interviews met de Paus. Ratzinger zei in één van de interviews dat hij zich eventueel wel kon voorstellen dat een mannelijke prostituee, als hij seks had met een eveneens mannelijke klant, een condoom om zou doen om de kans op aids te beperken. Je zou dat kunnen opvatten als het nemen van verantwoordelijkheid voor de gezondheid van degene waarmee je vrijt.

Prompt heette het dat de kerk haar standpunt over condoomgebruik zou hebben herzien. Eind november berichtte Trouw zelfs dat de uitspraak ook zou gelden voor vrouwen. Zelfs in dat artikel kon de oplettende lezer echter al vermoeden dat dit wel erg optimistisch geformuleerd was. Want:

De paus rechtvaardigt of vergoeilijkt met zijn uitspraken geen seks tussen homoseksuelen of buiten het huwelijk. Elders in het boek spreekt de paus zich uit tegen sodomie en anticonceptiemiddelen. Bovendien benadrukt hij nog eens de onschendbaarheid van het huwelijk tussen man en vrouw.

Helder! Dat verklaart ook waarom de Paus uitgerekend koos voor het voorbeeld van twee mannen die seks met elkaar willen hebben. Daar kan geen zwangerschap door ontstaan. Maar om aan alle verwarring een einde te maken stelde de Congregatie van de Geloofsleer alsnog een verklaring op. Zodat heel duidelijk is dat we te vroeg gejuicht hebben, en dat vrouwen van het Vaticaan nog steeds niet meer zeggenschap over hun lijf mogen hebben dan konijnen. Bedankt heren!

Vaticaan jaagt op Amerikaanse nonnen

Een onderzoek van het Vaticaan naar de handel en wandel van Amerikaanse nonnen stuit op steeds meer verzet. Kardinaal Franc Rode begon de inquisitie vorig jaar, omdat kerkleiders de nonnen verdenken van feministische ideeën en gedrag dat niet past bij religieuzen. Het onderzoek zorgt voor zoveel onrust dat Aartsbisscop Joseph Tobin sinds deze maand in interviews de boel probeert te sussen. Volgens hem hebben de nonnen niks te vrezen van het onderzoek, en moet de kerk begrip hebben voor hun woede en pijn.

De nachtmerrie van de heren in het Vaticaan.

Het Vaticaan is de laatste anderhalf jaar bezig om alle nonnenkloosters door te lichten. In 2011 moeten de resultaten duidelijk zijn. In de tussentijd moeten ordes uitgebreide vragenlijsten invullen over hun dagindeling, financiën en activiteiten, inspecties toestaan, en persoonlijk op het matje komen bij onderzoekers.

Zo’n inspectie van het Vaticaan is op zich niet uitzonderlijk: het komt vaker voor. Maar tot nu toe ondernam Rome zo’n onderzoek alleen als personen of instellingen zwaar in opspraak waren geraakt. Denk aan kindermisbruik, ernstige fraude, etc. Je doet het, kortom, niet zomaar. Wat hebben de Amerikaanse nonnen dan op hun geweten? Bij de aankondiging van de inspectie legde Kardinaal Franc Rode het even uit voor de Vaticaanse radio. Zoals geciteerd door women’s e-news:

Cardinal Franc Rode, head of the Vatican’s council on religious life, told Vatican Radio what prompted the probe. “Most of all, you could say, it involves a certain secular mentality that has spread in these religious families and, perhaps, also a certain ‘feminist’ spirit.”

Het is dus geen gewoon onderzoek, maar een inquisitie waarbij de mentaliteit, spiritualiteit en gedachtenwereld van de nonnen voorop staan. En o wee als ze iets doen wat hen onderscheidt van een voetveeg. Geen wonder dat zo’n invasie woede en pijn oproept. Dat blijft echter veelal binnenskamers. Sinds het onderzoek loopt houden religieuzen meestal hun mond over de bevindingen en de voortgang. Women’s e-news probeerde in februari dit jaar voor een reportage mensen te spreken te krijgen, maar vond niemand bereid in het openbaar iets te zeggen.

Pas de laatste drie maanden zijn veel zusters het echt zat en is die situatie van radiostilte wel anders geworden. Aartsbisschop Tobin rukt niet voor niets uit om de zusters te sussen. Maar het punt blijft: waarom pakt het Vaticaan de nonnen zo hard aan vanwege ‘misdaden’ zoals misschien iets te onafhankelijk goede werken verrichten in scholen, ziekenhuizen en arme gemeenschappen? Terwijl priesters en bisschoppen zich ongestraft aan kinderen kunnen vergrijpen? Zou de kerk dat niet tot de bodem uit moeten zoeken? Het onderzoek naar de nonnen wordt gezien als straf, als stok om vrouwen terug in hun hok te slaan, en als afleidingsmanoeuvre om te verhullen dat de kerkelijke hierarchie door en door verrot is. Zie hiervoor talloze artikelen en interviews, onder andere hier, hier, en natuurlijk in Ms Magazine.

Het ergste van alles: in 2011 moet het onderzoek klaar zijn, maar denk niet dat er dan iets naar buiten komt. Carol Marin voor de Chicago Sun-Times:

The interrogation of American nuns, as you may know, will not result in a published report. The Vatican will conclude its chilling probe but will keep its conclusions to itself. A stern way of warning sisters they’d better straighten up and fly right, that someone above them is watching. No, not God. But the boys in Rome who are displeased with their independence and outspokenness.