Tag Archives: ingenieurs

Vrouwen behoud je door ze te erkennen

Het leuke van het lezen van het boek Vrouw & Ambitie van Anna Fels is dat je dezelfde patronen overal terug ziet komen. Fels’ centrale stelling is dat je tweeduizend jaar cultuur niet in twee generaties oplost. Vrouwen mochten eeuwenlang in het openbaar geen ruimte innemen of het woord voeren. Om ervoor te zorgen dat ze dat nu wel gaan doen, is het nodig dat ze zelf hun ambities serieus nemen, aanmoediging krijgen van hun directe omgeving, fouten mogen maken en erkenning krijgen voor als het uiteindelijk allemaal lukt. O, en het helpt als er voldoende tijd en geld beschikbaar is.

Zodra die voorwaarden aanwezig zijn gaat het prima met vrouwen. Voorbeelden kwam de Zesde Clan de afgelopen drie dagen overal tegen. Neem dit zeer recente artikel in de Canadese krant Globe and Mail over vrouwelijke ingenieurs. Het gaat niet vooruit met de vrouwen in dit beroep, merkte vakorganisatie Engineers Canada. Het aandeel vrouwen in leerprogramma’s is gezakt van 20 naar 17 procent, en over het geheel genomen is nog geen een op de tien volleerde ingenieurs vrouw. De instantie stelde daarom een werkgroep samen om uit te dokteren wat er aan scheelt en welke maatregelen nodig zijn. Globe and Mail sprak alvast met een ingenieur die haarfijn kon omschrijven wat ervoor zorgde dat ze door kon zetten:

Winnie Lai never really had any doubts about what she would study after high school. “I love to take things apart. I like science and math. I knew early on that I wanted to study engineering.” A top physics student, Ms. Lai said that her high school physics teacher, who was also an engineer, nudged her dream along, providing support and encouragement. “I spent a lot of time talking with her and she prepared me, helped me understand what to expect at university.” The two kept in touch while Ms. Lai pursued her undergraduate degree in engineering physics at the University of British Columbia. And when she graduated last spring, it was that same high school teacher who presented her with her iron ring. “It’s custom that the ring is presented by a fellow engineer, so that was quite special.”

Dit voorbeeld had zo uit het boek van Anna Fels kunnen komen. Je weet dat je ergens goed in bent. Je besluit aan de slag te gaan. Je ambitie wordt herkend en serieus genomen, en je krijgt steun van een mentor. Aan het einde volgt officiële erkenning in de vorm van die ijzeren ring. Daarmee sluit je aan bij een traditie en ben je deel van de groep geworden, een heerlijk gevoel.

Dezelfde elementen zie je terug in een artikel van BBC News over de aanleg van een stadion in Engeland, voor de Olympische Spelen van 2012. Landelijk telt Engeland maar 1 procent vrouwelijke bouwvakkers, maar in de bouwput van het stadion zijn opeens 6% vrouwen werkzaam.

Verklaringen voor die enorme stijging? De aannemer die verantwoordelijk is voor de bouw sloot aan bij de campagne om de Olympische Spelen überhaupt binnen te slepen, en dat was: diversiteit. Vanaf het begin zocht het bedrijf bewust naar vrouwen. De aannemer hielp actief mee met het zorgen voor kinderopvang, en geïnteresseerde kandidaten mochten een dagje meelopen om uit te proberen hoe het is om met grote apparaten en voertuigen te werken. Tot slot: op de werkplaats zelf heerst een klimaat wat de bouwvakkers zelf omschrijven als  vrouwvriendelijk. Met andere woorden ze zijn welkom. En dus blijven ze. Verrassing….

Laatste voorbeeldje dan maar, uit Nederland: de vereniging van universiteiten hield een studiedag om met elkaar te bespreken hoe onderzoeksgroepen succesvol worden. Kern van het verhaal: leer talent herkennen, neem dat serieus, geef erkenning en stimuleer je mensen zich verder te ontwikkelen. Lees het hele verslag hier. De loopbaantip van Charlotte Insinger, lid van de Raad van Bestuur van het Erasmusziekenhuis, sluit hier goed bij aan. Ze zei in een interview met Vena:

“Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt in je werk. En verder: creëer een netwerk en claim je positie. Op privé-gebied is steun van het thuisfront onmisbaar. Ik heb een hele leuke man die directeur is bij Robeco. Hij heeft me altijd gesteund om te blijven werken. Als het kan, geef ik huishoudelijke taken uit handen, en de rest verdeel ik met mijn man. Zonder steun van thuis is een carrière niet te combineren.”

De Zesde Clan houdt zulke inspirerende verhalen in de gaten…. Dat is hard nodig in een tijd dat stenigend en vrouwenhatend Iran en Saudi Arabië beiden een gooi doen naar een zetel in het nieuwe orgaan van de Verenigde Naties, VN Vrouwen.