Tag Archives: Huygens Scholarship Programme

Marketingaanpak Huygens beurs schrikt studentes af

Een nieuwe slogan om het Huygens Scholarship Programma te promoten onder studenten blijkt mannen te lokken en vrouwen af te schrikken. Dat blijkt uit cijfers van het Nuffic. Sinds het fonds geïnteresseerden werft met de aanhef ‘Ben jij slim genoeg?’ daalt het aantal aanvragen van succesvolle studentes. Volgens Dr. Liedeke Plate, voorzitter van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies, gaan vrouwen hierdoor in 2011 fors achterlopen op de mannen.

Deze marketingaanpak spreekt vrouwen niet aan.

Met een beurs van het Huygens Scholarship Programme kunnen talentvolle studenten in het buitenland aan de slag. De beurs geeft zodoende een mooie kans om internationale ervaring op te doen, contacten te leggen en de eigen kennis uit te breiden. Tot 2007 deden naar verhouding evenveel studenten als studentes een gooi naar zo’n beurs. Vanaf 2007 blijkt echter een trendbreuk. Steeds minder studentes dienen een aanvraag in voor een beurs. Plate vindt de ontwikkeling erg opvallend:

Dit is verrassend, omdat het aandeel vrouwen in het hoger onderwijs groeit en omdat zij het over het geheel beter lijken te doen dan hun mannelijke medestudenten. Een oververtegenwoordiging was daarom te verwachten.

Die verwachting kwam dus niet uit, integendeel. Wat veranderde er dan opeens? Het enige verschil is dat het fonds sinds 2007, 2008 werkt met de slogan ‘ben jij slim genoeg?’ Daardoor veranderde de toon van de marketing, en die wijziging in studenten aanspreken bleef niet zonder effect. Plate brengt in herinnering dat wetenschappelijk onderzoek keer op keer laat zien dat jongens doorgaans meer zelfvertrouwen hebben dan meisjes. Ook als volwassenen schatten ze hun competenties veel hoger in. Plate:

“Meisjes daarentegen zijn geneigd zichzelf te onderschatten; ze denken al gauw dat ze niet goed genoeg zijn” (Dolle-Willemsen & Verbiest, Taal in de klas). Vrouwen zullen daardoor minder snel bedenken dat ze “slim genoeg” zijn voor een internationaal talentenprogramma.

Plate roept universitair docenten op om talentvolle vrouwen aan te moedigen toch een aanvraag in te dienen voor de beurs. Ze pleit er ook voor de slogan te veranderen in ‘Jij bent slim genoeg’. Dit boezemt meer vertrouwen in en geeft vrouwen de bevestiging dat ook zij slim zijn en dat ook zij aanspraak kunnen en mogen maken op de beurs.

Voor meer informatie: Cordelia Fine geeft in haar boek Delusions of Gender prachtige voorbeelden van het effect van woordkeuze en marketingstijl op mannen en vrouwen. Zo voerden wetenschappers een experiment uit op een open dag voor een studie informatica. Als ze de ruimte waar studenten naartoe moesten, inrichtten als het hol van een nerd, met posters van Star Trek aan de muren etc., gaven mannen aan dat ze de studie graag wilden doen. Vrouwen twijfelden daarentegen massaal aan hun geschiktheid voor informatica. Toen de onderzoekers de ruimte genderneutraal inrichtten, met ‘gewone’ kunst aan de muur, verdwenen de verschillen als sneeuw voor de zon. Mannen en vrouwen vonden zichzelf even vaak geschikt voor de studie.