Tag Archives: Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken kan rolpatronen doorbreken

Het Nieuwe Werken, met z’n nadruk op flexibiliteit, thuis werken en de inzet van moderne ICT technologie, kan vastgeroeste rolpatronen tussen mannen en vrouwen doorbreken. Dat concludeert de FNV Vrouwenbond. De bond liet het effect van deze nieuwe manier van werken onderzoeken door de Universiteit Utrecht.

Het rapport trekt twee belangrijke conclusies. In de eerste plaats is het onterecht de bestaande ongelijkheid tussen man en vrouw af te doen als een keuze. Allerlei mechanismen sturen een hetero paar in de richting van traditionele rolpatronen. Wil je dat veranderen, dan moet de introductie van het nieuwe werken samengaan met een bewuste inspanning om traditionele beelden over mannen en vrouwen te doorbreken. De FNV Vrouwenbond ziet daarin voor zichzelf ook een rol weggelegd. Bijvoorbeeld door goede voorbeelden te verzamelen, en in cao-onderhandelingen met werkgevers te pleiten voor een flexibele invulling van een werkdag.

De tweede belangrijke conclusie is dat het nieuwe werken op een neutrale manier wordt ingezet, voor alle werknemers. Met name mannen geeft dit een kans om zonder risico’s op stigma’s een andere levensstijl door te voeren. Een leven waarin ook zij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het verzorgen van kinderen, de was doen en het toilet boenen. Juist mannen kunnen het roer omgooien en rolpatronen doorbreken, benadrukt de bond.

Iedereen die wil kan het onderzoeksrapport, ‘Het Nieuwe Werken en Rolverdelingen – flexibiliteit als hulpmiddel om meer
gelijkwaardigheid te verkrijgen’, voor 7,50 euro in handen krijgen door een mailtje te sturen naar post@fnvvrouwenbond.nl.