Tag Archives: gezondheidszorg

Maya Dusenbery breekt lans voor goede zorg aan vrouwen

Na het lezen van Doing Harm, van journaliste Maya Dusenbery, ben ik extra blij dat Women Inc en mensen zoals hartspecialist Angela Maas in Nederland actie voeren om vrouwen beter medisch te behandelen. Dusenbery boog zich over de behandeling die vrouwen ten deel valt in de spreekkamers van artsen. Zodra onduidelijk is of klachten een lichamelijke oorzaak hebben, zal het wel tussen de oortjes zitten. En omdat er zo weinig onderzoek plaats vind naar ‘typische vrouwenziektes’, zijn er volop leegtes waar artsen zulke vooroordelen in kunnen gieten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Dusenbery richtte Feministing.com op, een grote feministische website in de V.S. Alles verliep op rolletjes totdat ze opeens klachten kreeg en terecht kwam in een medisch circuit, gekenmerkt door artsen die geen onderzoek deden, steeds zieker worden, andere artsen opzoeken, weer weggewuifd worden, totdat uiteindelijk de diagnose reumatische artritis volgde en artsen haar eindelijk serieus namen. Die ervaring leidde tot het doen van onderzoek, het interviewen van artsen en patiënten, en een duik in de archieven. En tot de publicatie van het lovend ontvangen boek Doing Harm.

Dusenbery bleek geen uitzondering – wat haar overkwam,  geldt als routine voor talloze vrouwen. Die vicieuze cirkel van weinig kennis en dan geen extra onderzoek doen, maar terugvallen op vijandige stereotypen over vrouwen, leidt tot veel schade. De ondertitel van het boek vat dat prima samen. Vrij vertaald: ‘hoe slechte medicijnen en luie wetenschap vrouwen ziek achter laat, met misdiagnoses en onterechte afwijzingen’. (Als een uitgeverij zorgt voor een goede Nederlandse vertaling komt een professional vast tot een betere zin.)

Dat niet serieus nemen, niet herkennen, klachten op stress of hysterie gooien, kost letterlijk levens. En een moeizaam bestaan vol ziekteverzuim, pijn en een drastische vermindering van levensgeluk. Zie voor veel meer informatie Women Inc. en campagnesite van Behandel me als een dame. Of interviews met hoogleraar cardiologie Angela Maas.

Toch biedt het boek van Dusenbery hoop, naast allerlei veelbetekenende inzichten. Wat ik er uit meeneem:

 • Dusenbery ziet het wegwuiven van vrouwen als een autoriteitskwestie:

This is a crisis of authority, Dusenbery argues. Women are regarded as unreliable narrators who can’t even be trusted to speak for themselves or to testify to their own pain. In “Doing Harm,” this cultural distrust of women — ancient and ingrained — is shown to govern quality of care at every stage of treatment. Women with abdominal pain wait in emergency rooms for 65 minutes compared with 49 minutes for men, and young women are seven times more likely to be sent home from a hospital while in the middle of a heart attack.

 • Artsen zagen onbekende vrouwenziektes in eerste instantie vaak als ‘typisch iets voor gefrustreerde, hysterische blanke middenklasse dames’ die teveel energie steken in onvrouwelijke activiteiten zoals een carrière. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Alleen vrouwen die de tijd, de middelen en het geld hadden om door te zetten totdat iemand serieus onderzoek deed naar hun klachten, konden uiteindelijk een goede diagnose en correcte behandeling bevechten. Dat waren inderdaad witte vrouwen uit gegoede milieus. Nader onderzoek wijst altijd uit dat de aandoening ook, of juist vaker, voorkomt bij vrouwen met een gekleurde huid en uit armere lagen van de bevolking.
 • Verschillende aandoeningen werden, voordat er feitelijke diagnoses gesteld konden worden, gezien als ziektes van hysterische vrouwen die zich niet aan wilden passen aan ‘de vrouwelijke rol’. Vrouwen moesten zich gewoon schikken in een slecht huwelijk, of een kind baren, dan zouden de klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. De ‘het zit tussen je oortjes’ misdiagnose kent zodoende een duistere, vrouwenhatende ondertoon: terug in je hok, vrouw.
 • Zodra vrouwen voet aan de grond kregen in de medische wereld, kwam er meer aandacht voor ziektebeelden die vaker bij vrouwen voorkomen dan bij mannen. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw gaat er eindelijk geld naar onderzoek, en komen er betere diagnoses en behandelingen.
 • Internet was een zegen. Patiënten van onbegrepen aandoeningen vonden elkaar op internet, wisselden symptomen uit zodat uit die berg een patroon naar voren kwam, verwezen elkaar naar artsen die de klachten wél serieus namen, wapenden zich met kennis en dwongen goede behandelingen af. Dusenbery erkent dat het idioot is dat je als patiënt beter geïnformeerd moet zijn over je ziekte dan de arts, maar totdat de medische wereld bij is en evenveel over vrouwenlijven weet als over mannenlijven, blijven patientenverenigingen cruciaal
 • Onder druk van patientenverenigingen nemen ook de investeringen in onderzoek toe. Vervolgens zijn het vaak vrouwelijke wetenschappers die ‘vrouwenziektes’ onder de loep nemen.
 • Zelfs als alles eindelijk goed geregeld is, blijft de situatie helaas moeizaam. Zo heette migraine een hysterisch vrouwending te zijn, totdat goed onderzoek uitwees dat het een hersenaandoening is. Het label hysterisch is er vanaf: artsen weten wat het is, kunnen de diagnose stellen, en er zijn medicijnen die helpen. Toch geldt migraine in onderzoeksland als een suf thema waar geen eer aan te behalen valt, want het is een wijvending, ontdekte Dusenbery.
 • En opnieuw zie je dat vooral vrouwen alsnog aan de slag gaan met dit soort ‘status-loze’ onderwerpen. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit doet bijvoorbeeld een team vrouwelijke neurologen, artsen en farmacologen onderzoek naar de link tussen hormonen en migraine bij vrouwen. Vrouwen weten uit ervaring allang dat die link bestaat, maar er is geen feitelijk bewijs, en dat bewijs ontbreekt omdat er nooit officieel, volgens de regelen der kunst, onderzoek naar is gedaan. Waardoor er geen goede behandelingen komen en artsen moeten experimenteren met pillen die eigenlijk voor andere aandoeningen bedoeld zijn. Nu komt er onderzoek, en hopelijk helpt dat in de toekomst talloze migrainepatiënten om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Enfin, kennis is macht. Leve internet – als groep optrekken voorkomt dat je als hysterisch individu weggewuifd kunt worden. Als vrouwen doordringen tot mannenbolwerken, kunnen ze op een gegeven moment de agenda mede bepalen en aandacht opeisen voor ‘vrouwendingen’. Er is hoop!

Verder lezen: behalve Doing Harm kwamen er in de V.S. bijna tegelijkertijd nog twee andere boeken uit over de crisis in goede gezondheidszorg aan vrouwen, te weten “Ask Me About My Uterus,” geschreven door by Abby Norman, en “Invisible,” van Michele Lent Hirsch.

Ierland analyse: zeven factoren die vrije keuze rond abortus mogelijk maken

Wat een geweldige ontwikkeling in Ierland. Na meer dan dertig jaar zwijgen, stigma en ellende kunnen vrouwen nieuwe wetgeving tegemoet zien, die het hen mogelijk maakt een ongewenste zwangerschap af te breken. Allerlei factoren droegen bij aan deze sociale revolutie. Hier de zeven belangrijkste:

 1. Bewustwording over de situatie van vrouwen. Niamh Ní Mhaoileoin beschrijft in de New Statesman een persoonlijke ontwikkeling die duizenden anderen tegelijkertijd met haar doormaakten. Van een oppervlakkig ‘natuurlijk moet je ongeborenen beschermen’ naar een confrontatie met ervaringen van vrouwen en de door ongewenst zwangere vrouwen beleefde realiteit. ”…under all the stats and tactics, the explanation for what’s changed is simple. After generations of profound silence, Ireland has started talking about women,” schrijft ze. Zwart wit denken en dogma’s stortten in elkaar, geconfronteerd met de daadwerkelijke situatie van vrouwen. Het leidde tot kritisch nadenken en het innemen van een ander moreel standpunt: wie ben jij om voor een ander te bepalen dat zij verplicht moet baren?
 2. Grassroots organisatie. De sociale revolutie in Ierland begon onderop. Het waren burgers die het stokje van de politieke partijen overnamen en aan de slag gingen. 99 Willekeurig gekozen mensen van een zogenaamde Citizen’s Assembly zorgden ervoor dat er een referendum kwam. Maar jaren daarvoor waren Ieren al geschokt en ontvlamt om iets te doen aan de hachelijke situatie van vrouwen.
 3. De agressie van de “pro life” campagne. Woordvoerders van het nee kamp schokten de meerderheid van de Ieren vanwege hun volstrekte gebrek aan empathie. Volgens het nee kamp moeten 12-jarige slachtoffers van verkrachting gewoon baren, bijvoorbeeld. Veel Ieren ging dat uiteindelijk te ver.
 4. Schaamte, schande. De druppel die de emmer deed overlopen was de vermijdbare dood van Savita Halappanavar, die in 2012 op haar 31ste een pijnlijke miskraam kreeg en stierf door bloedvergiftiging omdat artsen de foetus niet weg wilden halen toen het mis ging. Haar dood bracht mensen in beweging. Overal begonnen Ieren zich te schamen voor de manier waarop hun land vrouwen behandeld. Een muurschildering met haar portret veranderde in een herdenkingsmonument. Ieren begonnen campagnes te voeren en losvaste organisaties op te richten om de abortuswetgeving te veranderen. De sociale revolutie van onderaf verliep precies volgens de lijnen die Kwame Appiah in kaart bracht in zijn boek De Erecode – niet langer de vrouwen moeten zich schamen omdat ze een zwangerschap af willen breken, maar de fanaten die hen de dood in drijven of hen naar Engeland jagen om daar in eenzaamheid gepaste gezondheidszorg te krijgen.
 5. De wil om te veranderen. Het ‘ja, verander de grondwet’ kamp won omdat de Ieren verandering wílden (zie nummer 4, de schaamte werd te erg). Mensen liepen van deur tot deur met folders. Mensen schilderden muren vol met de symbolen van de pro-keuze campagne. De opkomst bij het referendum was bijzonder hoog. Tienduizenden mensen reisden vanuit soms zeer verre buitenlanden naar Ierland, veelal om ‘ja’ te stemmen in het referendum. Deze #hometovote beweging ontpopte zich zo tot een ontroerende loot aan de campagne stam.
 6. Afbrokkelende autoriteit van de Katholieke Kerk. Ierse politici besloten in de jaren tachtig een foetus gelijk te stellen aan een vrouw in het achtste amendement van de grondwet. De Katholieke Kerk speelde een belangrijke rol in die ontwikkeling. Maar vele commentatoren wijzen erop dat de kerk die autoriteit verloor. Je kunt niet zalvend over het heilige leven van de foetus praten, en ondertussen kinderen misbruiken, meisjes en vrouwen onder het mom van ‘stelletje sletten’ dwangarbeid laten verrichten in kloosters, enz enz. Tijdens de campagne rond het referendum hield de kerk zich muisstil. Burger pro life groepen probeerden het gat op te vullen met behulp van collega’s uit de V.S., maar ze konden geen vuist maken.
 7. Actuele misstanden op andere terreinen Zo verzwegen artsen verkeerd onderzoek naar baarmoederhalskanker, zodat vrouwen veel te laat een goede diagnose kregen. Ze sterven nu aan een ziekte die goed behandeld had kunnen worden. Het werd een schandaal, symbolisch voor de minachting voor vrouwen, de onverschilligheid ten aanzien van hun gezondheid en welzijn. Ook vermoordden mannen verschillende vrouwen in de aanloop naar het referendum. Dit zorgde ervoor dat vrouwen herinnerd werden aan hun kwetsbaarheid. Ze waren daarna extra gemotiveerd om voor baas in eigen buik te stemmen.

Ieren roepen politici nu op om de vrouwen in Noord-Ierland te ontzetten. Zij zijn de enigen die straks nog gebukt gaan onder draconische verbodsbepalingen, uit het jaar 1861 nota bene. Dat is een absurde situatie. Op naar het volgende gebied!

Chileense vrouwen maken grote kans op baas in eigen buik

Eindelijk, na jaren demonstreren, debatteren, en gedoe aanhoren van conservatieve en religieuze partijen, maken Chileense vrouwen kans op het recht van baas in eigen buik. Nadat dictator Pinochet abortus totaal verbood, mogen vrouwen nu zwangerschappen af laten breken als de foetus niet levensvatbaar is, het leven van de moeder gevaar loopt of als de zwangerschap een gevolg is van verkrachting. Als de Senaat tenminste niet alsnog roet in het eten gooit….

De lezing van.... Michelle BacheletMichelle Bachelet, heldin.

Michelle Bachelet, die voor de tweede keer als president het land leidt, had een fatsoenlijkere abortuswetgeving hoog op haar lijstje staan. Het totale verbod op het afbreken van ongewenste zwangerschappen kwam uit de koker van haar aartsvijand, ex-dictator Pinochet. Deze generaal en schender van de mensenrechten nam nog even snel een wet aan, voordat hij het veld moest ruimen. Bachelet probeerde dat verbod al eerder terug te draaien en abortus opnieuw mogelijk te maken.

In 2014 zette ze het onderwerp opnieuw op de agenda. Vanaf mei 2015 voerden voor- en tegenstanders van een soepelere abortuswet een felle strijd, onder andere  via Youtube. Conservatieve artsen zeiden in filmpjes dat vrouwen niet op hen moesten rekenen, als ze een zwangerschap af wilden laten breken. Voorstanders stelden het ironische feit aan de kaak dat vrouwen volgens de wet alleen onschuldig zijn, als de abortus het gevolg was van een ongeluk. Ze plaatsen allerlei sarcastische video’s op Youtube met tips om zo’n ongeluk voor elkaar te krijgen:

‘Als het licht oranje wordt, geven veel auto’s extra gas’, legt de zwangere vrouw uit. ‘Dat is een goed moment om te springen. Zorg ervoor dat je gezicht naar de auto toewijst, zodat de bumper vol tegen je buik aanbotst.’

Ook schandalen, zoals 11-jarige kinderen die gedwongen moesten bevallen van een ongewenst kind, zorgden voor opschudding. Bachelet kreeg steeds meer steun. En nu, 26 jaar nadat Chili terugkeerde naar de democratie, kunnen vrouwen in een aantal situaties eindelijk legaal besluiten dat ze een abortus willen.

Onder andere het blad Knack wijst erop dat de versoepeling van de wet nog niet honderd procent zeker is. De Senaat kan de wet nog inperken, maar de regering van Bachelet heeft daar de meerderheid. Dus, duimen maar! En hopen dat andere Latijns-Amerikaanse landen Bachelet’s voorbeeld volgen.

Campagne geeft moeders in Tanzania hoop

Het kan iedere vrouw overkomen. Je raakt zwanger en vervolgens duurt de geboorte zo lang, dat weefsel afsterft en er een gat ontstaat waar urine en soms ook poep doorheen kan lekken. In onder andere Tanzania betekent deze aandoening, een fistula, een sociale dood. Mensen vinden het enorm goor, de vrouw stinkt, ze kan zichzelf niet goed schoon houden, en slijt haar dagen weggestopt in een achterafkamertje. Met een campagne vol muziek proberen popsterren en andere beroemdheden het tij te keren. Want je kunt een fistula behandelen.

Met een medische ingreep kunnen artsen het gat dichten. De vrouw heeft daarna weer controle over haar ontlasting en kan een normaal leven leiden. Maar dat moet je maar net weten. Veel vrouwen hebben geen idee wat ze kunnen doen en/of weten niet waar ze terecht kunnen voor de ingreep. Daarom begonnen hip hop sterren als Mwana FA en de gelegenheidsgroep Kidole Kimoja (zie video hierboven) een campagne. Ze gebruiken hun roem en invloed om bekendheid te geven aan het feit dat een fistula behandelbaar is. En wijzen de weg naar een ziekenhuis waar artsen gespecialiseerd zijn in de hersteloperatie.

De bijdrage van de muzikanten ligt niet alleen in het verspreiden van informatie:

The final day of the roadshow on Thursday coincided with the first international day to end obstetric fistula. “We made it look cool,” Mwana FA says of the campaign.

Mensen schamen zich namelijk voor de situatie. Praten over fistula’s is taboe. Maar als beroemdheden er openlijk over praten, verandert dat misschien. Het stigma gaat er vanaf en wie weet wordt het inderdaad stoer om de problematiek bespreekbaar te maken.

De muzikanten en artsen hebben het werk voor het oprapen. Naar schatting 24.000 vrouwen kampen in Tanzania met een fistula – zo’n drie miljoen wereldwijd. Al die vrouwen hebben nu letterlijk geen leven. Straks kunnen ze hopelijk allemaal weer een rol spelen in de samenleving.

Maasai ouderen kiezen voor gelijke rechten

Wekenlang discussieerden stamhoofden van de Maasai in Kenia over de toekomst. De nieuwe grondwet van Kenia gaf vrouwen in 2010 meer rechten. Leuk, maar binnen hun volk hadden vrouwen die rechten nooit. Hoe moest het verder met de traditionele cultuur? De mannen moesten daar goed over nadenken. Het debat had een positieve uitkomst. Unaniem besloten de stamoudsten dat ze zich vanaf nu inzetten voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes. 

De Maasai willen de stemmen van vrouwen eindelijk horen.

Kenia kent sinds 2010 een nieuwe grondwet, die met gejuich ontvangen werd door vrouwen en vrouwenorganisaties. De wet probeert namelijk iets te verbeteren aan de achtergestelde positie van vrouwen en meisjes. Onder andere op het gebied van gezondheidszorg en politieke representatie.

Voor de Maasai, waar mannen het traditioneel voor het zeggen hebben, was het de vraag wat ze hier mee moesten. Nogal wat mensen voelden angst:

“At the beginning I thought Kenya’s new constitution was about how women would be ahead of or on top of men,” said David Sange, the Masai chief in Ol Posimoru. “But now I understand that equality is what it is. And we can talk about it without conflict. The law isn’t about one person being on top of the other. It is about equality.”

Nadat de Maasai het schrikbeeld van dominante kenau’s op die manier opzij konden leggen, was de weg vrijgemaakt voor een open en eerlijk gesprek. Hoe verder? Nou, met gelijke rechten, besloten de stamhoofden. Dat betekent onder andere dat zij vanaf nu andere uitspraken doen bij geschillen over land, kinderen, relaties en geld. Diezelfde David Sange:

“As a chief, most of the issues I handle are family-based disagreements between a man and a woman,” continued Sange. “In the past it was difficult for me to rule in favor of the woman because of our culture and the difficulty in explaining to the man that women have a right. But now I am in better position to rule in favor of a woman. And I can articulate to the man in a way that he can understand and accept.”

De Maasai hebben hun standpunt vastgelegd in een eigen document. Het is een soort eigen handvest met richtlijnen. Bovenaan het prioriteitenlijstje staat dat kwetsbare groepen, zoals weduwen en wezen, extra aandacht behoeven, evenals alleenstaande vrouwen die het soms zwaar hebben binnen hun familie (een ongetrouwde vrouw is geen vrouw, etc.). De Maasai willen bereiken dat vrouwen deel uit maken van commissies, dat ze hiervoor training ontvangen, en dat de opinies van vrouwen vanaf nu meetellen.

De Engelse vertaling van het document is een beetje krakkemikkig, maar als het min of meer klopt wat er staat, ziet de Zesde Clan hier niets meer of minder ontstaan dan een sociale aardverschuiving. Vanuit de mensen zelf, op basis van hun eigen besluiten, vanuit wat past en kan vanuit hun eigen cultuur. Wow. Goed nieuws!

Vaticaan ontdekt gevaar van radicaal feministische nonnen

Stop de persen! Een schandaal binnen de Katholieke kerk! Bisschoppen die seksueel misbruik van kinderen proberen te verdoezelen? Financiële wanpraktijken? Neeeeeee, het Vaticaan heeft een veel groter gevaar ontdekt. Sociaal bewogen nonnen, die strijden tegen armoede en voor gerechtigheid. Dat soort gedachtengoed is op z’n minst radicaal feministisch, heel eng dus. Die nonnen moeten onmiddellijk terug in hun hok en onder toezicht van bisschoppen komen. Want dat zijn, samen met de Paus, de ware hoeders van het geloof.

De LCWR is het allergrootste gevaar waar de katholieke kerk zich ooit tegen heeft moeten verdedigen.

Het Vaticaan onderzoekt sinds een paar jaar de handel en wandel van Amerikaanse nonnen, op verdenking van feminisme en elementen die niet tot de katholieke doctrine behoren. En kijk aan, ruim twee jaar later vindt het Vaticaan deze ideologische wanpraktijken, toevallig ook nog eens bij de grootste en meest uitgesproken organisatie van Amerikaanse religieuzen, de Leadership Conference of Women Religious (LCWR). Het Vaticaan gaat deze organisatie onder curatele stellen:

An archbishop has been appointed to oversee its reform to ensure that it conforms to Catholic prayer and ritual. The Leadership Conference, which is based in Maryland, represents about 57,000 nuns and offers a wide range of services, from leadership training for women’s religious orders to advocacy on social justice issues. The Congregation for the Doctrine of the Faith said the nuns’ organisation faced a “grave” doctrinal crisis. It said issues of “crucial importance” to the church, such as abortion and euthanasia, had been ignored. Vatican officials also castigated the group for making some public statements that “disagree with or challenge positions taken by the bishops”, who are the church’s “authentic teachers of faith and morals.”

De religieuzen gaven in een officiële reactie aan dat ze geschokt zijn door het harde oordeel van de kerk:

“We are so shocked by this action that we’re still putting our thoughts together,” said Stephanie Niedringhaus, spokeswoman for Network, a social justice lobby formed by nuns, and part of the conference. “We never expected this and we are deeply grieved for the tens of thousands of sisters who dedicate themselves to social justice work.”

De nonnen staan niet alleen in hun schrik en verbazing. Diverse media noemen de onderdrukking van nonnen een nieuw p.r. drama voor de katholieke kerk. Pedofiele priesters, geen probleem, maar nonnen die armen helpen? Dat moet verboden worden. Zelfs de anders zo gematigde New York Times wijdde een redactioneel commentaar aan de kwestie, ten faveure van de nonnen:

The Vatican is reining in the leadership conference that represents 80 percent of American Catholic nuns, accusing the group of “serious doctrinal problems” and promoting “radical feminist themes.” That seems a misreading of the very fine work in schools, charities, prisons and impoverished neighborhoods being done by about 60,000 nuns across the nation. […] The sisters’ leaders said they reaffirmed their opposition to abortion but also claimed the right to speak out on a “moral imperative” like health care, just as the bishops had.The nuns clearly are caught in a classic crossfire of church doctrine, politics and hierarchical obedience. It would be a tragedy, far beyond the church, if their fine work and their courageous voices were constrained.

Een enkele woordvoerder wijst ook op de verdachte timing en de politieke lading van de inquisitie en onder curatele stelling:

Sister Simone Campbell, the group’s executive director, told the Christian Science Monitor she thought the report was prompted by the healthcare changes, noting that the review began in 2009 and continued until June 2010, coinciding with the bill’s passage. “Our position on healthcare was the application of the one faith to a political document that we read differently than the bishops,” she said. Vatican expert Robert Mickens of The Tablet newspaper said the situation followed attacks on dissenting Irish priests and formed part of “a crackdown against any forms of dissent particularly in the US and Western World”. “Make no mistake, these crackdowns come from the very top,” he said. “And what’s so frightening is that while these attacks on the liberal leftwing are going on, Pope Benedict continues to cosy up to the far-right, anti-semitic Society of Saint Pius X’s.”

Kortom, het Vaticaan vaart een harde koers. Wie niet constant bezig is met het afschaffen van abortus en het gebruik van anticonceptiemiddelen, zit fout. Armen helpen en sociale gerechtigheid nastreven, staat gelijk aan radicaal feminisme, en moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Wat een fijne boodschap van de katholieke mannenbroeders. Zo krijg je vanzelf een lege kerk….

Meeste pijn bezuinigingen komt terecht bij vrouwen

In ‘nieuws’ waar feministen een jaar geleden al op wezen: de bezuinigingen in Engeland treffen vrouwen drie keer zo hard als mannen. Het is heel goed dat onze Noordzee-buren dit in kaart brengen. Want dan weet je waar je over spreekt. In Nederland meten we de impact van beleid op mannen en vrouwen veel minder structureel. Niet handig, nu drie mannen in het Catshuis belangrijke beslissingen nemen over onze toekomst, inclusief nieuwe forse bezuinigingen.

In Engeland is de situatie volkomen duidelijk:

The biggest impact comes from proposed changes to public sector pensions announced in the coalition’s very first budget. With women making up 65% of the local authority workforce affected by the changes, they will receive £5bn less compared with £2.6bn for men. The analysis does not include plans to hit regional public sector pay, which again has a bigger impact on female employees.

Anna Bird, deputy chief executive of the Fawcett Society, warned that the changes were forcing thousands of women back into the home. “Changing the working tax credit was one of the most damaging changes for women trying to work. It’s hard to see much evidence that the government is listening when they have done nothing on the cumulative impact of women’s equality.”

De Zesde Clan mist berichtgeving over dit type effecten in de Nederlandse media. Veel verder dan wat artikelen over duurdere kinderopvang komt het niet, inclusief tegenstrijdige berichten of kinderen nou wel of niet meer of minder naar de opvang komen, en wat dat kan betekenen voor de werkgelegenheid van ouders (lees: moeders).

Kenniscentrum E-Quality probeert wat te doen aan dit soort onduidelijkheid. Deze organisatie biedt mogelijkheden om budgetten te onderzoeken op basis van gender.  Zulke genderanalyses zou je op voorstellen voor bezuinigingen toe moeten passen. Als algemeen gepresenteerde bezuinigingen hebben namelijk geen neutrale effecten. Meer vrouwen dan mannen werken bij de overheid, of maken gebruik van sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Aangezien vrouwen langer leven maken zij ook meer gebruik van pensioenen en oudedagsvoorzieningen. Bezuinigingen op al die gebieden treffen vrouwen waarschijnlijk harder dan mannen, maar om dat met zekerheid te kunnen zeggen, moet je meten en rekenen.

Niet alleen Engeland is aan het meten en rekenen geslagen, met schokkende uitkomsten als het gaat om de situatie van vrouwen. Overal waar landen de effecten in kaart brengen, blijkt dat de pijn van bezuinigingen onevenredig bij vrouwen terecht komt. Onder andere  Canadese organisaties wijzen erop, of de Amerikaanse staat Washington, waar de werkgelegenheid en gezondheidszorg van vrouwen slag na slag krijgt, evenals in de staat Californië.

De Zesde Clan gelooft niet dat de situatie in Nederland zó fundamenteel anders is, dat de pijn hier opeens wel eerlijk verdeeld wordt tussen mannen en vrouwen. Een betrouwbare, deskundige regering zou onderzoeken of de seksen wel beiden op een gelijkwaardige manier bijdragen aan de bezuinigingen. Want doe je dat niet, dan loop je een groot risico dat je maatregelen neemt, die discrimineren en seksistisch uitpakken.

De Gereedschapskist: gendered innovations

Farmaceutische bedrijven testen nieuwe pillen meestal alleen op mannen. Het gevolg: van de tien medicijnen die de Verenigde Staten van de markt moesten halen, kwam dat in acht gevallen doordat vrouwen er slecht op reageerden, merkte de Stanford University. Lees: hun gezondheid liep gevaar. Het is vanwege dit soort praktijken van het allergrootste belang dat onderzoekers gender meenemen in het opzetten en uitvoeren van studies. Om wetenschappers daarbij te helpen werkte de universiteit mee aan de site Gendered Innovations.

De site biedt een stappenplan om in iedere fase van een onderzoek gender en geslacht mee te nemen. Dat begint vanaf het begin. Hoeveel middelen zijn er beschikbaar, waar zet je geld en personeel op in, hoe stel je prioriteiten? En eindigt met de manier waarop je je resultaten wereldkundig maakt. De site geeft talloze voorbeelden om concreet te maken waar je aan kunt denken als je het stappenplan volgt. Bijvoorbeeld bij het formuleren van de onderzoeksvraag:

What research questions would lead to more robust research designs and methodologies? For example, in studies of sexual differentiation, geneticists have revealed the shortcomings of scientific models that portrayed the female developmental pathway as “passive.” By challenging assumptions of passivity, researchers formulated new questions about the ovarian developmental pathway. New findings now suggest that both female and male development are active, gene-mediated processes.

Met andere woorden: stereotiepe aannames over mannen en vrouwen kunnen zomaar in je onderzoeksvraag sluipen, en dat zorgt ervoor dat je niet ziet wat er gebeurt en ontdekkingen mist. Dat zou jammer zijn.

Om het makkelijker te maken de methode te volgen, ontwikkelde de site een aantal checklists. Die van wetenschap algemeen is nog in voorbereiding, maar onderzoekers op het gebied van de medische wetenschap en gezondheidszorg kunnen al aan de slag. Wie inspiratie op wil doen, kan terecht bij diverse voorbeelden.

Bijvoorbeeld knieprotheses. Fabrikanten brachten speciale modellen voor vrouwen op de markt, maar door te kijken naar gender bleek dat die speciale vrouwenprothese nergens op sloeg. Iemands lengte en de vorm van de botten waren veel belangrijker dan geslacht, en een ‘ vrouwenknie’ paste soms beter bij een man dan bij de vrouw waarvoor het ding bedoeld was. Kortom, het was beter om gender volledig los te laten en per individu een passende prothese te vinden. En daar waren de wetenschappers nooit op gekomen als ze niet kritisch en open naar de realiteit hadden gekeken.

Planned Parenthood houdt financiering, maar oorlog tegen abortus woekert door

Eindelijk een beetje goed nieuws uit de Verenigde Staten: Planned Parenthood (PP), een organisatie die nog het meest lijkt op de Rutgersstichting in Nederland, behoudt haar financiering. Republikeinen dreigden de organisatie vleugellam te maken omdat PP abortus aanbiedt, maar in de Senaat staken Democraten daar een stokje voor.

In de aanloop naar de stemming in de Senaat hielden Amerikanen overal demonstraties om het budget voor PP te behouden.

Het intrekken van het budget voor de organisatie maakt deel uit van een massale aanval op de reproductieve rechten van vrouwen. Sinds oerconservatieve Republikeinen in november 2010 winst boekten, wemelt het in het land van de voorstellen en plannen om abortus zo goed als onmogelijk te maken. Meest recente hoogtepunt is een wetsvoorstel in de staat Georgia, waarbij vrouwen met een miskraam automatisch strafbaar zijn totdat ze bewezen hebben dat de miskraam niet het gevolg is van abortus. Ja, u leest dat goed.

Diezelfde groep politici hield ook vol dat PP geen fondsen meer mocht krijgen omdat de organisatie een ware abortusfabriek zou zijn. Aantoonbaar onjuist, maar dat weerhield allerlei politici er niet van om vergaande uitspraken te doen. Die media zoals de Colbert show vervolgens genadeloos op de hak namen.

Met het behoud van fondsen kan PP haar werk blijven doen. Daarmee zijn miljoenen Amerikaanse vrouwen met een laag inkomen voorlopig gered. PP is voor velen van hen de enige mogelijkheid om anticonceptiemiddelen te krijgen, een screening voor borstkanker te ondergaan, of seksuele voorlichting te krijgen.  In een verklaring voor de pers laat de organisatie weten blij en opgelucht te zijn dat de Senaat het financieel kortwieken tegenhield.

The Girl Effect

Dit grafische kunstwerkje spreekt voor zich. Voor meer informatie: girleffect.org. Want de wereld kan wel eens een flinke schop onder z’n kont gebruiken.

Kritische noot: Het filmpje gaat er vanuit dat vrouwen kinderen krijgen (als ze er aan toe zijn) maar eh, sorry, nu vrouwen in Nederland althans baas in eigen buik zijn, blijkt een steeds grotere groep vriendelijk te bedanken voor de eer. Het CBS telt 16 procent vrouwen zonder kinderen in de meest recente generatie, en de meesten van hen zijn gewild kindvrij.

VN halen biljoenen binnen voor verbeteren gezondheidszorg

De VN konden vandaag hun driedaagse top afsluiten met spectaculair nieuws. De mondiale organisatie haalde 40 biljoen euro binnen van donorlanden en particuliere weldoeners. Waaronder internetmiljonair Bill Gates en een Mexicaanse zakenman, Carlos Slim. De VN hebben het geld hard nodig om de onnodige sterfte van moeders en kinderen omlaag te brengen. 

De enorme donatie brengt de Millenniumdoelen dichterbij. Dit zijn acht streefcijfers voor een betere wereld, en de deadline is 2015. Het Begische documentatiecentrum Rosa heeft een mooi en handig overzicht gemaakt met de verschillende doelen. Zo willen de VN in 2015 armoede halveren, alle kinderen op school krijgen, de verspreiding van aids stoppen en ervoor zorgen dat de moedersterfte met 75% afneemt. Om dit voor elkaar te krijgen is veel geld nodig, en nu er zoveel fondsen binnen stromen zijn de reacties dan ook euforisch, meldt de Engelse krant The Independent:

“Never have so many come together to save the lives of women and children,” commented Norway’s Prime Minister Jens Stoltenberg, whose country is one of the world’s top aid donors.

In een verklaring laten de VN weten dat de donaties ervoor kunnen zorgen dat er tot 2015 maar liefst vijftien miljoen sterfgevallen van kinderen voorkomen kunnen worden. Het geld kan er ook voor zorgen dat het aantal ongewenste zwangerschappen afneemt met 33 miljoen, en dat 740.000 zwangere vrouwen in leven kunnen blijven – vrouwen die anders zouden sterven vanwege complicaties bij de bevalling.

Onderwijs aan vrouwen redt levens

Het sterftecijfer van kinderen tot vijf jaar is fors gedaald, en de helft van die daling is te danken aan meer en beter onderwijs voor meisjes. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift The Lancet. Meer onderwijs en een betere gezondheidszorg zorgen er ook voor dat er veel minder vrouwen sterven tijdens of na de bevalling. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar met een derde gedaald, meldt de Belgische krant De Morgen.

Onderwijs aan meisjes loont op alle fronten.

Twee goede berichten die tegelijkertijd in de media verschijnen, dat is geen toeval. De VN komt de laatste tijd met allemaal cijfers, omdat de deadline van eerder vastgestelde millenniumdoeleinden van de VN met rasse schreden dichterbij komen. Zo moet de moedersterfte in voor de periode van 1990 tot 2015 met 75% gedaald zijn. Ook al is de situatie flink verbeterd, eenderde is nog geen driekwart. Hetzelfde geldt voor de sterfte onder jonge kinderen.

Naast vooruitgang zijn er helaas ook nog gebieden waar veel werk nodig is. Zo signaleert de New York Times dat Somalië en Papua Nieuw Guinea stilstand vertonen, terwijl het aantal sterfgevallen bij moeder en kind in Zimbabwe zelfs is toegenomen. De verslechtering in dat land is te wijten aan een uittocht van gediplomeerde vroedvrouwen. Ze kunnen in andere sectoren en in andere landen beter betaald werk krijgen. Het gevolg is dat zwangere vrouwen en jonge kinderen aan hun lot overgelaten achter blijven.

Maar het positieve nieuws overheerst. Wat de diverse onderzoeksresultaten aantonen is dat economische ontwikkeling, betere gezondheidszorg, de strijd tegen AIDS en onderwijs samen de belangrijkste wapens zijn in de strijd tegen de sterfte van moeder en kind. Dat onderwijs alleen al zorgt voor een enorme daling van het sterftecijfer bij jonge kinderen lijkt te mooi om waar te zijn, schrijft de Guardian. Maar aan de andere kant is het logisch, want onderwijs heeft een enorme invloed op de levenssituatie van meisjes en vrouwen:

Teach children to read and write and use numbers and you open up the world for them. Give girls an education in poor countries and you increase their chances of marrying later and being treated with greater respect in their communities, even if they never get the sort of qualification that leads to a job.

Zelfs een paar jaar onderwijs helpt al om meisjes en vrouwen meer grip te geven over hun leven. Ze weten eerder wanneer een ziekte zo ernstig is dat ze er een arts bij moeten halen, en doen meer aan preventie. Bijvoorbeeld door hun kind op tijd te laten vaccineren. Kortom, redt levens, geef meisjes meer onderwijs.