Tag Archives: Franco

Spanje wil abortus verbieden

Ophef in Spanje. De kans is groot dat de huidige ultrarechtse regering abortus gaat verbieden. Alleen het Spaanse parlement moet nog stemmen, en aangezien dat gremium in handen is van conservatieve partijen, lijkt het een gelopen race. Spaanse vrouwen vrezen nu dat ze opnieuw de illegaliteit in moeten, of naar buurlanden moeten reizen om baas in eigen buik te blijven. Wat hen betreft doet Spanje een stap terug.

In de Francotijd liet Spanje haar vrouwelijke inwoners creperen. Pas nadat de militairen het veld ruimden en de democratie een kans kreeg, ontstond er ruimte voor een betere zorg voor vrouwen. Zodoende nam een progressieve regering in 1985 wetten aan die vrouwen baas in eigen buik laten zijn. Tot en met veertien weken kunnen vrouwen een ongewenste zwangerschap afbreken.

Helaas keerde het tij de afgelopen jaren. Twee belangrijke factoren gaven vrouwvijandige krachten een kans. Ten eerste de politieke verhoudingen. Het land wordt tegenwoordig geleid door Mariano Rajoy en zijn conservatieve partij, de PP. De PP heeft op rechts concurrentie gekregen van Vox, een ultraconservatieve groep die vergeleken wordt met de Tea Party stroming binnen de Republikeinse partij van de V.S. In een poging stemmen en kandidaten te behouden, maakte de PP een opvallende ruk naar rechts.

Een tweede factor is dat de economische crisis erin hakt. Veel Spanjaarden zijn bang en onzeker. Ze stemmen nu conservatiever dan vroeger. Wat dat betreft won een roep om duidelijkheid het van  een kritische analyse wat de diverse partijen in petto hadden voor vrouwen.

In dat nieuwe politieke landschap kregen anti-abortus krachten nieuwe kansen. De regering introduceerde een nieuwe abortuswet vlak voor kerstmis, in de hoop dat mensen het niet zouden merken temidden van de feestdrukte. Begin februari 2014 kon de wet opnieuw een stapje verder komen, na een geheime stemming. Zoals gezegd moet nu alleen het parlement nog stemmen, maar aangezien rechtse partijen daar de baas zijn, lijken Spaanse vrouwen gedoemd om terug te vallen naar de status van een omhulsel. Net zoals Amerikaanse politici openlijk zeggen.

Veel Spanjaarden zijn inmiddels wakker geschrokken. Sinds begin 2014 vinden bijna iedere week protestacties en demonstraties plaats. Spaanse artsen veegden op medische en wetenschappelijke gronden de vloer aan met het wetsvoorstel. Een enquete onder de Spaanse bevolking wees uit, dat zelfs 68% van de PP-stemmers vindt dat vrouwen zelf moeten kunnen beslissen wat ze met hun lichaam doen. Daarnaast komt in het van oudsher katholieke land een kloof naar voren.  Terwijl de R.K.-hiërarchie de anti-abortuswet goedkeurt, vindt 88% van de ‘gewone’ Spaanse katholieken dat abortus mogelijk moet blijven.

Zoals zo vaak geven politieke verhoudingen en blinde ideologie waarschijnlijk de doorslag. Met rechtvaardigheid, menselijkheid en medische wetenschap heeft het allemaal niks te maken. En vrouwen worden de dupe. Dat is waarom Spanjaarden doorvechten tot het einde:

Piñero, spokesperson for the Freedom Train, describes the emotional journey: “Crowds of people were supporting us at every stop, opening the path for us. When we arrived in Madrid, and we saw so many people, we thought ‘this is the tangible proof that we’ve had enough’, women should have the right to choose.”