Tag Archives: fonds

Ploumen boekt internationaal succes met hulpfonds voor vrouwen

Vrouwenlichamen liggen wereldwijd onder vuur. Met grote gevolgen: als je bijvoorbeeld niet kunt bepalen of en zo ja wanneer je kinderen krijgt, word je lijf een tijdbom die op ieder willekeurig moment je leven en welzijn totaal overhoop haalt. Minister Ploumen begrijpt dat. Toen de V.S. steun voor gezinsplanning introk, zette zij een fonds op. Daarmee boekt ze internationaal succes. Ze haalde al 51 miljoen euro op in vijf weken tijd. Allerlei landen zegden bovendien nog meer geld toe. Tot grote onvrede van SGP en CU, die een baarplicht voor vrouwen prima vinden. Onthoudt dat op 15 maart…..

Ploumen kondigde haar fondsenwerf-actie, She Decides, aan toen de Amerikaanse president Trump de Global Gag Rule opnieuw van kracht maakte. De naam staat voor een wet die het klinieken en hulporganisaties in de Derde Wereld verbiedt om hulp rond ongewenste zwangerschappen aan te bieden. Artsen en verpleegkundigen mogen het A-woord niet eens noemen, zelfs niet als een vrouw expliciet vraagt of abortus mogelijk is. De wet betekent: Amerikaanse dollars aanvaarden, en abortus taboe verklaren, of doorgaan met de hulp maar dan zonder die financiële steun.

De wet zorgt er voor dat vrouwen in plaats van een veilige, vrijwel risicoloze ingreep, hun toevlucht moeten zoeken bij illegale kwakzalvers die in onhygiënische omstandigheden een onveilige abortus uitvoeren. Wereldwijd sterft iedere twee uur een vrouw aan de gevolgen van dat soort praktijken. Zonder Amerikaanse steun sluiten bovendien veel klinieken waar vrouwen voorbehoedsmiddelen en preventieve onderzoeken kunnen krijgen. Vrouwen hebben daardoor geen mogelijkheden meer om een zwangerschap te voorkomen en/of hun gezondheid goed in de gaten te houden.

Wat Ploumen doet is dus letterlijk levensreddend. Ze probeert het financiële gat te dichten en zorgt ervoor dat klinieken vrouwen goede zorg rondom zwangerschap en geboorte aan kunnen bieden, inclusief het beschikbaar stellen van voorbehoedmiddelen en abortus. Deze voorzieningen zijn cruciaal om vrouwen de regie te laten houden over hun leven en gezondheid. Ploumen is een heldin!

Daaraan gerelateerd: mecht je nog stemadvies nodig hebben voor de verkiezingen van  15 maart, weet da dat SGP en ChristenUnie Ploumen’s initiatief helemaal niks vinden. Zij zijn tegen abortus en voor dode vrouwen en de weesjes die zij vaak achterlaten. Mijdt dit soort religieuze partijen als de pest, als het leven je lief is.

UN Women begint het werk officieel

Vanaf nu, januari 2011, is UN Women officieel begonnen. Het orgaan van de Verenigde Naties moet projecten, plannen en beleid bundelen en de stem van vrouwen krachtiger vertegenwoordigen. Tegelijkertijd met het formele begin van de werkzaamheden heeft UN Women ook haar website gelanceerd. Hier vind je alle plannen, acties en campagnes, en informatie over het instituut zelf.

Voorzitster Michelle Bachelet, voormalig presidente van Chili, ziet in de bundeling van krachten een ideale gelegenheid om de positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Maar dat staat of valt wel met de beschikbaarheid van fondsen. Dat geld moet geleverd worden door de lidstaten van de Verenigde Naties. Helaas zijn die landen niet altijd even bereidwillig. In een persbericht schrijft UN Women daarover:

Many countries have made significant progress in advancing women’s standing, but gender discrimination remains deeply entrenched in every society. Women continue to suffer extreme forms of violence, and are locked out of many economic opportunities. Only low numbers participate in politics. The United Nations has consistently supported progress in addressing these shortfalls but has faced hindrances including inadequate funding. A minimum of US$500 million has been set as the annual operating budget for UN Women.

Het is de vraag of het lukt om die 500 miljoen dollar bij elkaar te schrapen. Ter vergelijking: dit is ongeveer 1 procent van het totale budget van de VN. In de krant The Guardian spreekt VSO, een organisatie voor ontwikkelingshulp, publiekelijk haar zorgen uit over dit beperkte budget. Om een einde te maken aan de mishandeling, ondervoeding en achterstelling van miljoenen meisjes en vrouwen wereldwijd is waarschijnlijk veel meer geld nodig dan dat.

Desondanks gaat de organisatie aan de slag. Eén van de eerste acties richt zich op het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Tot en met 20 januari 2011 kunnen landen een subsidieaanvraag indienen voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld huiselijk geweld en de (sociale) veiligheid in de openbare ruimte.

De Zesde Clan zal de verrichtingen van UN Women de komende tijd nauwlettend volgen.

Amerikaans fonds helpt bij behoud van films van vrouwen

Ooit gehoord van Jessie Maple? Zij was de eerste afro amerikaanse vrouw in de Verenigde Staten die zelfstandig een film regisseerde. En zo zijn er nog veel meer Amerikaanse vrouwen die actief werden in de filmindustrie, maar daarna weer wegzakten in de anonimiteit. Onbekend maakt onbemind. Dus is de kans groot dat de fragiele originele filmrollen ergens wegrotten. Gelukkig is daar het Women’s Film Preservation Fund. Dit fonds selecteert Amerikaanse films waarbij vrouwen een belangrijke rol hadden, als regisseur of producent bijvoorbeeld, en zorgt ervoor dat hun werk behouden blijft.

Jessie Maple, een van de pioniersvrouwen in de Amerikaanse filmindustrie.

Het fonds heeft sinds 1995 tachtig films gered van de ondergang. Er is keuze genoeg, want de filmindustrie die in de Verenigde Staten ontstond, gaf vrouwen in het begin veel kansen. Zo was het een vrouw, Alice Guy Blaché, die als aller allereerste een verhalende film maakte – ook mannen hadden dat nog niet eerder gedaan. Het fonds restaureerde twee van haar films. Daarnaast houdt het fonds speciale filmfestivals om de uitverkoren en gerestaureerde films opnieuw te vertonen, voor een nieuw publiek.

En dat is hard nodig, geeft de website aan:

There isn’t enough money to save all the films that are in danger of being lost. Film archives, museums and educational educations have to make difficult decisions about which films will and will not be saved. WFPF exists to make sure that films by women are included in those that are preserved for posterity.

Volgens de website gaat het goed met het fonds: er komen steeds meer donaties binnen, de bekendheid neemt toe, en de filmfestivals trekken een geïnteresseerd publiek. Zeker in thuisbasis New York, waar mensen nieuwsgierig zijn en niet terugdeinzen voor een zwart wit film met een wat lager tempo dan Transformers 2. Top dat dit gebeurt!